ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och geometri, TMA660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-10 - 2008-11-23
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

62 svarande

1 (inte alls)»0 0%
6 9%
25 40%
27 43%
5 (över förväntan)»4 6%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den var tråkigare än vad jag trodde den skulle va.» (2)
- Riktigt dåligt att TM inte finns med som alternativ på utbildningsprogram. STORT MINUS!» (2)
- Den lades åt sidan på grund av analysen, tyvärr.» (2)
- je suis TM» (3)
- Mer tillämpningar vore bra.» (3)
- Stundtals lite för hatsiga och luddiga genomgångar men i helhet var det intressant.» (3)
- Inte väldigt spännande, men helt ok.» (3)
- Jag går TM.» (3)
- Jag väntade mig vektorer och matriser. Jag fick vektorer och matriser, och lite till.» (3)
- Teknisk matematik. Det blev mer spännande mot slutet, i början var det lite långtråkigt.» (4)
- numerisk analys lp 3» (4)
- Hade inte direkt några förväntninger på kursen. Förväntade mig linjär algebra och det uppfyllde kursen.» (4)
- PI» (5 (över förväntan))
- Mycket roligare och mer användbart än jag hade trott. Mycket bra föreläsare Jana är riktigt pedagogisk =)» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

62 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
0 0%
6 10%
16 27%
5 (mycket relevant)»36 61%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.45

- Teknisk matematik.» (5 (mycket relevant))
- kommer (har redan) haft nytta av kursen i min utbildning» (5 (mycket relevant))
- Svårt att bedöma så här tidigt i utbildningen, men jag antar att den är mycket viktig.» (Vet ej)
- Eftersom kursen inte innehåller särskilt många praktiska tillämpningar är det svårt att säga hur relevant den faktiskt är än.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

62 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 6%
11 17%
28 45%
5 (Mycket bra avvägt)»19 30%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det las lite för mycket tid på moment som var en liten del av examinationen och tvärtom. Då tänker jag tex på komplexa tal som vi hade 2 genomgångar om och som var 1/4 av tentan.» (2)
- Lite väl mycket komplext på tentan. Och för mycket geometri-poäng!» (3)
- Betydligt mer geometri på tentamen än tid spendrat på det under föreläsningar» (3)
- Svår fråga om triangel-cirkel, var stor och verkade bara som att man skulle sitta och testa olika aproaches tills man hade tur och kom på hur man gjorde, resten av provet var bra.» (4)
- Eller kanske 5?» (4)
- Teknisk matematik.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

62 svarande

<25%»1 1%
25-50%»2 3%
50-75%»4 6%
>75%»55 88%

Genomsnitt: 3.82

- Teknisk matematik.» (25-50%)
- kl. 08 är svår tid» (50-75%)
- går man inte dör man» (>75%)
- 100%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

62 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 6%
16 26%
23 37%
5 (mycket bra)»18 29%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är inte bra att Jana börjar första lektionen med orden: "detta kommer vara det tråkigaste ni kommer göra under er tid här på chalmers.", Efter det var hon åxå negativt inställd till kursen och gjorde den tråkigare än den var!» (2)
- Ej överdrivet engagerad lärare ibland kändes det som.» (3)
- Tydlig tavelskrift bra!» (4)
- Teknisk matematik.» (4)
- Jag var inte så förtjust i dem i början av läsperioden men de blev bättre och bättre» (4)
- Jag ska inte klaga även om jag inte hängde med på mycket som sades, men det är helt och hållet mitt eget fel.» (4)
- pedagogiskt utan känslor» (4)
- De var intressanta, men en litet mer positiv attityd skulle inte göra dem mindre intressanta.» (4)
- Du är väldigt pedagogisk!» (5 (mycket bra))
- Lagom hastighet och ordentliga pauser för att ställa frågor.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

62 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
3 5%
22 43%
18 35%
5 (mycket bra)»7 13%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var hos övningsledaren från GU mest, hon var ganska bra. Var hos den andra tjejen en gång men hon var inte alls bra.» (3)
- Kan inte säga så mycket där. Jag deltog men jag förstod inte så mycket» (3)
- Låg lite för långt efter föreläsningarna i teorin.» (3)
- Kunde ha varit mer egen räkning» (3)
- Teknisk matematik.» (4)
- Mycket värdefulla för diskussioner och djupare förståelse.» (4)
- Räknestugorna kändes något osynkade med föreläsningarna.» (4)
- Här föll mycket på plats.» (5 (mycket bra))
- Räknar bättre hemma.» (Deltog ej)
- De jag var på var riktigt bra men jag räknade mer på andra ställen än där.» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
1 1%
17 27%
24 38%
5 (Mycket stor)»17 27%

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Teknisk matematik.» (4)
- Det mesta hae varit väldigt svårt att enbart läsa sig till ur en bok, hade i alla fall tagit mera tid och ansträngning.» (4)
- bra kurs!» (5 (Mycket stor))
- Har inte studerat någon teori i boken i princip.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

62 svarande

Ja»0 0%
Nej»62 100%

Genomsnitt: 2

- Janas suckar när man frågar kanske tas personligt utav en del...» (Nej)
- Teknisk matematik.» (Nej)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 3%
37 59%
21 33%
5 (För hög)»2 3%

Genomsnitt: 3.37

- lagom» (3)
- Blev något försakad dock eftersom analysen hade mycket högre arbetsbelastning, så trots att kursen inte var SÅ krävande la jag och de flesta andra med mig mindre tid än vad som egentligen skulle varit nödvändigt.» (3)
- Har läst en motsvarande kurs i Lund tidigare, därför är det svårt att bwedöma hur mkt det var att göra för dem som läste kursen för första gången.» (3)
- Teknisk matematik.» (4)
- Kursen i sig var nog bra. Helhetssituationen var något överbelastad.» (4)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 30%
Mycket bra»37 59%
Har ej sökt samarbete»5 8%

Genomsnitt: 3.74

- Ej sökt mycket samarbete, men var alltid lätt att få hjälp eller hitta nån man kan räkna med» (Ganska bra)
- Jag önskar att jag siktat på gruppstudier tidigare.» (Ganska bra)
- Teknisk matematik.» (Mycket bra)
- Speciellt i diskussionerna kring bevisskrivande och mer komplexa frågeställningar nära tentan.» (Mycket bra)
- nästan alla är smarta och trevliga, » (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 11%
Ganska bra»30 49%
Mycket bra»16 26%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.4

- Alltid svårt att hinna fråga om man inte vill göra det i storgrupp.» (Ganska dåliga)
- Jag bland vissa andra kände vid tillfällen att det var obekvämt att stäla frågor på föreläsningen.» (Ganska bra)
- Företrädesvis räkneövningarna eftersom tiden räcker till för att man kan få utförligare svar där.» (Mycket bra)
- So i tidigare kommentar, möjligheten att ställa frågor på föreläsningarna var mycket god.» (Mycket bra)
- Teknisk matematik.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

62 svarande

1 (ej prisvärd)»10 17%
19 32%
21 36%
8 13%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 2.46

- Efter att ha deltagit på alla föreläsningar var boken onödig, behövdes endast för huvudsatsen vilken hade kunnat sammanfattas på en dataskriven sida. Doch var vektorhäftet bra.» (1 (ej prisvärd))
- Vi använde inte boken alls mycket, det ända jag hade den till var att läsa övningar i den. Känndes väldigt onödig, hade jag dock ej gått på föreläsningarna och antecknat kunde den kanske vara bra, var ju på engelska så man förstår inte så mycket.» (1 (ej prisvärd))
- Köpte en bok för 570 kr och det var inte många kapitel vi läste. Jag behövde knappt öppna boken. Känns mycket ovärt. Hade kunnat haft hela kursen i form av pdf-dokument som en del av kursen var.» (1 (ej prisvärd))
- Inte använt boken särskilt mycket» (2)
- Jag slog nog i princip inte upp boken under hela kursen men lyckades ändå få godkänt. Så jag vet inte riktigt» (2)
- njae» (2)
- Om man kan använda den i en kurs till är det väl helt ok. Men svårt att få tag i begagnad (än så länge).» (3)
- Vet egentligen ej ännu, eftersom vi tydligen skall använda boken i ännu en kurs. Men hittils ej specielt välutnytjad.» (3)
- Lite ovant att boken är på engelska, men det måste man ändå vänja sig vid. Skulle kanske uppskatta någon form av sammanfattande ordlista över alla nya begrepp dock.» (3)
- minns inte hur mkt den kostade» (3)
- Teknisk matematik.» (4)
- Boken i sig var bra och underlättade självstudier. Dock var det ibland svårt att se hur boken/föreläsningarna löpte parallellt. Vissa rekommenderade uppgifter/kapittel kände man inte igen från föreläsningarna alls vilket gjorde det svårt att få en överblick av kursen.» (4)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

1 (Mycket liten)»7 11%
22 35%
21 33%
10 16%
5 (Mycket stor)»2 3%

Genomsnitt: 2.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har som sagt inte studerat teori i boken. Tycker principiellt att det är rätt dåligt att ha en bok som dels har annat upplägg än kursen (begrepp introduceras i olika ordning, och några definierades även på olika sätt), och som vid flera tilfällen påpekas vara för dålig. "Det här beviset ska ni inte läsa i boken, för det är inte ett bra/tillräckligt bevis" gör att man inte vågar använda boken i några fall (eftersom det är svårt att hålla reda på när man kan använda den och när man inte kan det)» (1 (Mycket liten))
- Hade bra anteckningar som jag tittade mest i.» (2)
- använde anteckningar mest, och gammla prov från intenet. Vektorhäftet var bra.» (2)
- Använde knappt boken, men det är också mitt eget fel.» (2)
- Vektoralgebra häftet var mycket bra, boken var dock sämre.» (2)
- häftet var bra» (3)
- Uppgifterna i boken har jag haft mycket nytta av, men LA var ofta svår att förstå och jag fick ingen överblick av den, den gav intrycket av små bitar utan sammanhang.» (3)
- Bokens begrepp lite svåra att ta till sig eftersom vi inte gått igenom alla på föreläsningarna, därför blev det mer av föreläsningsanteckningar.» (3)
- Boken på engelska var bra» (3)
- Bristande tidsdisposition har gjort att den relativa betydelsen av föreläsningarna har blivit större. I vad mån jag använt boken har det varit mycket viktigt med övningarna.» (3)
- Teknisk matematik.» (4)
- Som sagt, kurslitteraturen var bra ubbyggd och underlättade självstudier» (4)
- boken var värdelös men häftet om vektorer var mycket bra» (4)

14. Finns det något man skulle kunna göra för att förbättra kurslitteraturen, främst då Carlssons Vektoralgebra?

- Rätta till att vektoralgebrahäftet adderar punkter. Usch!»
- Bra uppgifter i häftet.»
- Läste aldrig i Carlsson. Ett övningsuppgift-häfte/instuderingsuppgifter till kursen vore bra.»
- Teknisk matematik. Jag tror inte det.»
- Bra litteratur. Dock lite förvirrande då en del engelsk kurslitteratur använder sig av annorlunda uttryck än vad den svenska gör.»
- Svenska böcker?»
- ta bort att man inte kan lägga ihop en punkt med en annan punkt.»
- Carlssons Vektoralgebra var helt okej. Däremot var LAY långt ifrån prisvärd. Dels återspeglade inte svårighetsgraden resten av kursen, sen gillar jag inte att man inte får facit på alla uppgifter.»
- Den var bra LAys sög däremot»
- Jag vet inte om det går, men kanske lägga in "Föreläsaren varnar: Använd inte detta bevis!" där tillämpligt.»
- Att kurslittaraturens och föreläsarens åsikter om begrepp och liknande skiljer sig åt kan vara förvirrande ibland.»
- Som jag nämnde tidigare, en sammanfattande ordlista över nya begrepp.»
- nej»
- nej det var bra. Men skippa boken och ha ett liknande häfte för resten av kursen»
- mer teori och mindre exempel. det kändes ofta som att man var tvungen att leta i texten efter huvudprinciper och regler.»
-
- Häftet är svårt att hitta i och överlag dåligt. Det räcker inte som läromedel i vektoralgebra.»
- Vet ej. Gillade ej boken(David C. Lay: Linear Algebra and its applications, Addison Wesley). Svårläst. För mycket text och för lite information.»
- Då inte hela Carlssons Vektoralgebra utnyttjades, kunde en anpassning av häftet till kursens innehåll eventuellt göras.»
- Korrigera felaktigheterna. En snabb överblicksbild för att förstå var delarna passar in hade varit bra. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.64


Kommentarsfrågor

15. Hur var bonusuppgifterna? Med avseende på inlärning, svårighet och tid att genomföra?

- De var mycket användbara, dels för att lära sig Matlab, dels för att bättre förstå delar av kursens innehåll.»
- tog för lång tid»
- Ganska svåra»
- För få handledare som kunde godkänna oss. Man var tvungen att gå till datorsalen och direkt skriva upp sig på listan för att få handledning, men ändå var det inte säkert att man hann få det. Dvs. värdefull pluggtid slösades bort!»
- Matlab-uppgifterna tog väldigt lång tid. Jag önskade att man kunde ha fått fler bonuspoäng med avseende på den långa tid det tog att göra dem.»
- Jag gjorde dem inte för jag hann inte, och trodde att det skulle ge mig större chans att klara tentan om jag pluggade istället den tiden.»
- De tog alldeles för lång tid att göra sett till vad man får ut av dem!»
- Bra, man lärde sig både algebra och Matlab»
- Svåra. De krävde mer programmeringsunskaper än mattekunskaper.»
- tog ganska mycket tid, men roliga och lagom svåra»
- Gjorde ej, hade ej tid.»
- Teknisk matematik. Gjorde dem inte.»
- Ganska svåra, tog rätt tid lång tid att göra och man lärde sig inte så mycket.»
- Dom var riktigt kluriga, kanske lite för svåra till och med.»
- De var bra. De var dock lite långa rent tidsmässigt, och det var inte alltid helt klart vad som skulle göras.»
- Tråkiga»
- Gjorde dem aldrig»
- Lite för svåra tyckte jag, inte värt att lägga ner tid på dem»
- De tog för lång tid att göra i förhållande till vad de gav.»
- Kanske väl svåra, men ändå görbara»
- De var mycket bra, förutom att det var ganska otydligt i några fall, precis vad ska man knappa in till rogrammet och vad ska ut? Många fick fråga läraren. Sista uppgiften verkade också omöjligt svår.»
- gjorde ej.»
- Roliga fast lite väl svåra»
- Lagom.»
- bra för förståelse om projisering. mkt bra till och med»
- tog väldigt lång tid att göra relativt hur mycket man lärde sig»
- Bra avvägda i svårighet, men svårigheterna låg inte så mkt i kursinnehållet.»
- Bra, jag borde ha börjat tidigare»
- gjorde ej.»
- SVÅRA nyttiga tiden var lite knapp»
- Det hade varit bra om de introducerats tidigare i kursen, hamnade dem precis innan tentorna»
- Mycket tidskrävande, lite för svåra.»
- Kändes svåra i förhållande till vad jag lärt mig.»
- De var svårare än behövligt»
- De var utmanande och ibland lite tidskrävande men det var värt tiden för vad man fick ut av det.»
- Dåligt anpassade till kurserna. Matlab-tillfällen gavs med uppgifter av slag som inte ännu nämnts på föreläsningar.»
- Bra.»
- Mycket högre svårighetsgrad än uppgifterna i Inledande Matematisk Analys. De tar dessutom mycket tid att genomföra. Inlärningsvärdet är dock ej att förakta.»
- Svårt att säga. Jag behärskade inte kursen väl nog för att vilja lägga tid på att inte förstå den via MATLAB.»
- De var bra och kändes relevanta.»

16. Hur upplevde du att nivån var på kursen? För mycket repetition eller ej?

- Lagom»
- Jag tyckte det varbra med jag hade läst matriser och vektorer innan. Kna tänka mig att de som inte gjort det tyckte det kan ha varit svårt.»
- Nej, det var lagom tempo, men tillsammans med Inledande matematisk analys var det en tuff tempo att följa, så jag anser inte att den ska försvåras.»
- Lagom med repetition. Nivån var lagom.»
- jag personligen fann kursen lätt.»
- Jag har inte haft någon liknande kurs innan så det var bara nya saker.»
- Hade läst om vektorer och matriser på gymnasiet men det blev knappt nån känsla av repetition pga det höga tempot.»
- ibland lite väl mycket repetition, men i vissa fall behövlig.»
- Teknisk matematik. Hade sett mycket av det som gicks igenom förut, men mot slutet blev det spännande!»
- Ganska bra.»
- Det var mycket bra! Bra tempo!»
- Nivån på kursen var bra»
- Lagom»
- Den var bra»
- bra»
- Nivån var väldigt hög för någon som inte har tidigare erfarenhet av Linjär Algebra. Det blir alldeles för mycket ny information, i alla fall såhär tidigt i utbildningen. Däremot var det långt ifrån omöjligt att bli godkänd.»
- bra»
- Det var en hel del som gärna hade fått vara repetition, men som vi aldrig var i närheten av på gymnasiet. Jag tycker det är väldigt bra att vi gick igenom framförallt matriser och vektorer-som-matematiskt-skiljer-sig-från-skalärer ordentligt.»
- Absolut itne för mycket repetition, men inte för hög nivå heller.»
- bra»
- Inte mycket repetition för min del, men ej heller så stor svårighetsgrad.»
- Lagom nivå»
- För mig så var 99% nytt, men jag vet att många andra hade läst det innan.»
- bra»
- ganska lagom»
- Lagom.»
- ej»
- bra nivå.»
- det var inte för mycket repetition, allt var nytt.»
- vissa delar var lite omständigt. matriser och determinanter med tanke på att det knappt kom på tenten»
- det hade kunnat gå lite snabbare i början så att man kunnat ta det lugnare sen»
- Ej för mkt repetition»
- Hög ingen repetition»
- Man måste ju alltid ha med lite grunder och jag tyckte att tempot på just dessa grunder var tillräkligt.»
- nivån var hög. absolut inte för mycket repetition.»
- tycker att nivån var relativt hög»
- Nivån var relativt rimlig, för mig som inte läst mer än Matte E under gymnasiet var det ingen repetition»
- Alldeles lagom.»
- Relativt god nivå. Se kommentar omedelbart nedan.»
- Nej. Det var värdefullt för mig alltihop.»

17. Hur upplevde du tempot på kursen?

- Lagom högt.»
- Väldigt bra tempo.»
- Från lagom till snabb.»
- Tempot var bra, men att samtidigt ha en analyskurs som tog väldigt mycket tid gjorde att den sammanlagda arbetsbelastningen blev mycket hög.»
- låg»
- Lagom högt»
- Högt men inte allt för högt.»
- okej»
- helt ok.»
- Teknisk matematik. Det var nog lagom, eftersom jag sett mycket förut tyckte jag det var lite lugnt.»
- Ganska högt.»
- Bra tempo,!»
- Bra tempo!»
- Lagom »
- Kändes väldigt högt för att vara första läsperioden på högskolan. »
- ungefär som förväntat»
- Lite för högt om man aldrig har haft Linjär Algebra förut.»
- bra»
- Lagom.»
- bra»
- helt ok, även om andra kurser stal lite väl mycket tid.»
- Lagom»
- Troligtvis hade det inte varit några problem att hänga med om man inte hade haft TMA970 att tänka på samtidigt.»
- Mycket hög, men vi går o andra sidan Teknisk Fysik :P»
- bra»
- bra»
- Lagom.»
- lagom»
- bra»
- lagom»
- ganska lagom»
- Bra»
- Snabbt»
- Väldigt lagom.»
- ganska snabbt.»
- lågt i början, snabbare efter mitten»
- Relativt högt men inte helt orimligt»
- Lagom.»
- Något långsamt tempo under den grundläggande matrisalgebran och eliminationen, och något högt tempo på resten av kursen.»
- Stegrande.»

18. Är det något du saknat under kursen?

- Nej»
- en glad föreläsare»
- Nej»
- nej»
- mer tillämpningar»
- Teknisk matematik. Nej.»
- Inte direkt.»
- Nej»
- Skulle ja inte påstå»
- inte direkt»
- Nej»
- nej»
- Detalj: Ibland var det oklart var ett bevis började och slutade (ex. Cramers Regel). Annars bra organisation på föreläsningar.»
- kanske en genomgång första lektionen av allt vi ska lära oss på den så man får lite överblick, bättre kurshemsida.»
- Nej»
- Vet ej.»
- nej»
- Nej.»
- nej»
- nje»
- nej»
-
- nej.»
- Vet ej.»
- De övriga delarna av huvudsatsen om inverterbara matriser.»
- Flickvän, pengar och en timme extra varje morgon mellan 06.50 och 06.59. Men realistiskt, vill ni ge något till kommande studenter föreslår jag den där överblicksbilden av fältet. och kanske några ord om hur man bör förhålla sig till större ansamligar matematiska bevis. Jag har haft lite svårt att hitta någon organiserande princip för alla dessa satser.»

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

62 svarande

Ja»52 94%
Nej»3 5%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.05

- Teknisk matematik.» (Ja)
- Tycker hemsidan var jättedålig, den innehöll massa tomma tabeller där det egentligen borde stått vad vi ska läsa varje vecka etc. Dock stod det i ett kurs PM som vi fick ut.» (Nej)
- dåligt uppdaterad hemsida» (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utformningen av kursen»
- Räkneövningarna och listan med de bevis som skulle kunna komma till tentan, det motiverar studenterna att lära sig bevisen.»
- innehållet»
- Lista på bevis som kan komma på tentan, lista på uppgifter man bör göra.»
- Föreläsaren»
- Teknisk matematik.»
- Häftet i vektoralgebra.»
- Blandningen mellan uppgifter, bevis och förklaringar på lektionerna. Mycket bra att blanda allt på en gång!»
- Föreläsningarna var väldigt bra»
- Inget»
- det om beräkningar med plan och linjer i R^3.»
- Jana!»
- vet ej»
- Den strukturerade undervisningen på föreläsningarna»
- Att föreläsaren börjar så från början på varje område. Jag kände att lite av materialet var aningen grunt genomgånget tidigare och bortglömt om man inte läste Matte D i våras. Majoriteten av områdena var helt nya.»
- räknestugorna.»
- Vet inte.»
- bonusuppgifter i matlab»
-
- Bra, pedagogiska föreläsningar.»
- vektoralgebra häftet»
- vektrohäftet!»
- VA-häftet»
- boken på engelska»
-
- Allt»
- Vet ej.»
- Föreläsningarnas innehåll.»
- Jag tycker Lay är en bra bok.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt»
- Kanske mer information på hemsidan såsom statistik på tentorna och annan information. En dugga skulle också kunna vara nyttig men absolut inte ett måste.»
- janas inställning»
- Övningsuppgifter»
- Teknisk matematik.»
- Konkret hänvisa till det engelska uttrycket då det introduceras ett nytt. Ex. berätta vad Span osv betyder.»
- Om det finns tid för en dugga är det aldrig fel och mer relevanta bonusuppgifter.»
- En del»
- lite väl mycket bevis»
- Fler räknestugor»
- Varför ska 170 elever sitta och anteckna på föreläsningarna när vi skulle kunna få ut fina datorgjorda anteckningar efteråt istället. Jag kan inte alls hänga med på föreläsningen om jag antecknar samtidigt, går bara för att inte bli utan anteckningar.»
- Genomgång av de engelska termerna tydligare så att boken blir lättare att utnyttja.»
- Kursen ligger för mycket i skuggan av Analysen. Visserligen är analysen viktigare, men jag räknade knappt en enda uppgift i linalgebran :P»
- ränkestugorna »
- Försök hitta annan bok.»
- boken, (lay)»
- boken!»
- Förankra grunderna bättre.»
- Carlssons vektoralgebra»
-
- Lite mer vektorer och bass byten»
- Kan inte se något.»
- Mer tid bör läggas på de mer avancerade (de senare) delarna av kursen, mindre tid på de mer grundläggande delarna.»
- Det blir onödigt rörigt att blanda geometri, linjär algebra och komplexa tal. Jag är övertygad om att kursen skulle vara mer givande om den följde Lays bok, och inte hoppade fram och tillbaka så mycket (vi hoppade mycket inte bara mellan olika kurslitteratur, utan även i Lay). Matematikstudenterna på GU ser ut att klara sig utan komplexa tal i LP1: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMG200/H08-2 De följer även bokens ordning. Det borde vi också kunna göra.»

22. Övriga kommentarer

- Teknisk matematik.»
- Nope»
- Pi»
- TM»
- Jana gjorde kursen rättvisa och lärde ut den på ett pedagogiskt och positivt sätt.»
- Nej.»
- borde inte legat samtidigt som analys kursen»
- ∈,π, (pi)»
- En bra kurs, som var svår att hinna med då Analyskursen tog så mycket tid»
- Går TM »
- Mycket bra lärare»
- Jana är grym! »
- Jag läser teknisk matematik, inte teknisk fysik.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från