ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Datorintroduktion, TDA305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-10 - 2008-12-10
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

53 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 5%
22 41%
19 35%
5 (över förväntan)»9 16%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade hoppats på lite scripting och förståelse för operativsystemets uppbyggnad också» (2)
- Kunde getts ut mer färdiga stenciler istället för att gå igenom så mycket på föreläsningar» (3)
- Kan inte påstå att jag hade några förväntningar på kursen.» (3)
- hade inte så mycket förväntningar alls, svårt att säga.» (3)
- För folk som är helt nya på unix var det lite mycket på en gång. Det tog ett bra tag innan jag förstod vad LaTeX och unix-terminalen vad för något och vad man använde det till. Förklara det enkla sakerna lite bättre. Om du hade sagt "Det är med hjälp av LateX som ni kommer att skriva de flesta av era uppsatser här på Chalmers" hade allt varit mycket klarare från början. Kom ihåg att de flesta bara har använt Windows förut.» (3)
- Lite väl enkelt emellanåt, men fångar därmed upp alla» (4)
- Jag tyckte det var bra innehåll i kursen, men möjligtvis kunde man "syncat" den bättre med fysiken omkring oss. Unix grundkunskaperna var viktiga och intressanta, men en crash course i html o lite matlab borde läggas så tidigt som möjligt. Jag är ju ingen expert på schemaläggning, men jag kan tänka mig att man kanske kan lägga mer eller mindre hela kursen tidigt i Lp1, kanske Lv1-3, i och med att den bara är 1.5hp» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

53 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
4 7%
6 11%
24 45%
5 (mycket relevant)»19 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.09

- Bra att komma igång med datorerna.» (4)
- Så sjukt skönt att bara "göra" saker istället för att sitta och googla efter rätt kommando hela tiden, och fort går det.» (4)
- Den behövs ju verkligen, men många moment känns som överkurs och onödigt.» (4)
- Eftersom man ofta kommer att få skriva rapporter och arbeten så är det väldigt bra att kunna hantera LaTeX o.s.v.» (4)
- det mesta är viktigt, fast å andra sidan lär man sig allt efterhand. men jag tycker det var både nyttigt och intressant med en introduktion. » (4)
- heelt klart nödvändigt att kunna använda chalmers datorsystem, även om jag inte ännu inser nyttan av alla momenten.» (4)
- Om man inte kan grunderna till Linux etc sedan innan så måste man lära sig det för att kunna arbeta på datorerna och skriva labrapporter etc» (5 (mycket relevant))
- viktig kurs, så man får lära sig hur man lämnar in fina rapporter etc.» (5 (mycket relevant))
- Faktum är att vi borde ha mer av det här» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

49 svarande

1 (inte alls)»1 2%
2 4%
13 26%
24 48%
5 (Mycket bra avvägt)»9 18%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen tenta» (1 (inte alls))
- Labbarna var svåra och innehöll irrelevanta frågor. Många uppgifter på labbarna kommer jag aldrig syssla med igen. Hade räckt med grunderna.» (2)
- Rörande laborationer.» (4)
- Html-avsnittet testades ej, i övrigt mkt väl avvägt.» (4)
- Jag skulle satt en femma här egentligen, men tyvärr hann vi inte gå igenom allt på föreläsningarna ibland. Som tur var fanns det ju anteckningar online. Det är trots allt inte allt inte jättemycket föreläsningstid på kursen. Ibland kändes det lite som att det "spårade ur" lite väl med frågorna på föreläsningarna, förstår att det inte är jättekul för föreläsarn, men ibland måste man nog säga stopp och fortsätta med det som är relevant.» (4)
- var en lab på varje del, blir inte bättre avvägt.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

53 svarande

<25%»1 1%
25-50%»1 1%
50-75%»8 15%
>75%»43 81%

Genomsnitt: 3.75

- Jag har mycket tidigare erfarenhet av Unix och Linux.» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

52 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
3 5%
9 17%
25 48%
5 (mycket bra)»14 26%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mycket sidospår som förvirade vad det egentligen var man skulle lära sig.» (2)
- Ibland hann inte allt som skulle komma på nästa lab gås igenom pga För många frågor. Säg till att frågorna får tas i pausen istället.» (2)
- Hade varit bra ifall det kunde demonstreras fler konkreta exempel på en dator, istället för att skriva kommandon och annat på en tavla.» (3)
- Viss tendens hos föreläsaren att tappa tråden och börja tala om irrelevanta frågor» (4)
- Bra föreläsningar och kunnig föreläsare! Dock kunde det ibland flyta in på små detaljer som inte är intressanta i den här kursen för folk som inte har hållt på väldigt mycket med detta innan. Och det är väl inte för dem som kursen är till?» (4)
- Lite onödigt när någon väldigt duktig frågar en jätte komplicerad fråga som han och föreläsaren bara förstår, då kan föreläsaren istället säga att man tar det efteråt.» (4)
- Pedagogisk föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Christian är en riktigt bra föreläsare» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om laborationerna?

53 svarande

1 (inte alls bra)»5 9%
5 9%
23 43%
15 28%
5 (mycket bra)»5 9%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För svåra och irrelevanta uppgifter. Jag kommer nog aldrig att göra en for-loop i terminalen eller ladda hem alla filer från en hemsida på samma gång. Handledarna letade efter minsta fel när labbarna skulle rättas och man var tvungen att kunna allt om varenda liten detalj.» (1 (inte alls bra))
- för få handledare närvarande vid labbarna» (1 (inte alls bra))
- För få handledare i förhållande till elever.» (1 (inte alls bra))
- Världens sämsta system för att få dem godkända, vore mycket bättre med något liknande det vi har i Programmeringsteknik, alltså via Fire.» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för få handledare. Fick vänta över en timme på hjälp varje gång. Minst ett tillfälle fick jag vänta två timmar när jag ville bli godkänd på labb.» (1 (inte alls bra))
- För få lärare per elev. Främst vid examination. » (2)
- Det skulle finnas något sätt att ta reda på svaret mer än att läsa tusen sidor "man pages" eller fråga någon som redan gjort det, exemelvis en manual på svenska som ej är så jätte komplicerad.» (2)
- Laborationerna innehöll bra uppgifter men det var svårt med handledning och examination.» (3)
- För få handledare.» (3)
- Kunde varit åtminstone ett eller två tillfällen till, gärna uppdelat i grupperna. Jag bedrev en stor del av slutet av kursen bara med att vänta på att få laborationer rättade.» (3)
- helt ok innehåll för det mesta, men lite tråkiga. Internetlabben uppmuntrade dock till gissningar istället för inlärning.» (3)
- För svårt att få hjälp av en handledare. Under de första labtillfällena borde det ha varit fler handledare.» (3)
- Det var svårt att få handledning under labborationerna!» (3)
- För lång kö» (3)
- Svårt att få tid att redovisa.» (3)
- Alldeles många som ville bli godkända så att det var svårt att få varken handledningstid eller tid att bli godkänd.» (4)
- Internetlaben gick att lösa med gissa-ändrametoden då man kunde det mesta sedan tidigare (gissar att detta gällde för de allra flesta) vilket gjorde den lite onödig.» (4)
- Unix-labbarna var rätt långa, fast jag tyckte mest det var kul. » (4)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
6 11%
14 26%
20 37%
5 (Mycket stor)»13 24%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En del helt nödvändigt, men mycket at sitta och pröva.» (3)
- De föreläsningar jag var på var bra repetition.» (4)
- lAtEx-kunskaperna kunde läsas in rätt bra via "The not so short guide", till allt annat använde jag minaföreläsningsanteckningar.» (4)
- kanske inte direkt för inlärning men för att skriva rapporter, matlab och så har det hjälpt.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

53 svarande

Ja»1 1%
Nej»52 98%

Genomsnitt: 1.98

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

1 (För låg)»0 0%
9 16%
32 60%
10 18%
5 (För hög)»2 3%

Genomsnitt: 3.09

- Låg, men det tycker jag var bra, då mattekurserna krävde en hel del.» (2)
- 1,5 hp motsvarar en läsvecka. För oss som inte hade några förkunskaper tog det alla labtillfällen, inklusive de extrainsatta, att bli färdig med labbarna. D.v.s. jag blev klar fredag tentaveckan!» (5 (För hög))
- Eftersom det var för mycket väntetid på handledning. » (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»31 59%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.69

- har inte varit så mycket att sammarbeta om på just den kursen.» (?)
- http://www.google.se/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»4 7%
Ganska dåliga»19 35%
Ganska bra»13 24%
Mycket bra»14 26%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 2.86

- Långa väntetider med få handledare.» (Mycket dåliga)
- Alldeles för långa köer eftersom de som vill få en lab examinerad står i samma kö.» (Mycket dåliga)
- http://www.google.se/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official» (Mycket dåliga)
- Väldigt lång väntan för handledning på labbarna» (Ganska dåliga)
- Väldigt lite tid till hjälp, speciellt när man ville bli godkänd. Suttit i timtal och bara väntat och blockerat dator från andra som kanske egentligen behövt dem bättre.» (Ganska dåliga)
- Bra när man väl fick tag i en handledare.» (Ganska dåliga)
- Framför allt mot slutet.» (Ganska dåliga)
- Ibland allt för långa väntelistor för handledare i dd.» (Ganska dåliga)
- För få handledare under labbtillfällena» (Ganska dåliga)
- Mycket hjälpsamma, men alldeles, alldeles för få övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Dåligt med handledare för bl.a. rättning av labbar. Var ett par gånger då jag kom dit, skrev upp mig och sen var tvungen att gå hem utan att ha fått labben rättad pga för några (eller för noga) handledare.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning, tex Christians hemsida med tillhörande material?

51 svarande

1 (Mycket liten)»2 3%
5 9%
13 25%
16 31%
5 (Mycket stor)»15 29%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade ingen» (?)
- lAtEx-guiden var mkt bra, har i princip ej använt de andra dearna.» (?)
- Hade ingen kurslitteratur» (1 (Mycket liten))
- Ingen kurslitteratur» (3)
- nyttigt att kunna slå upp saker.» (3)
- Bra organiserad sida där man kan hitta en hel del bra saker om man kör fast i en uppgift.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72


Kommentarsfrågor

13. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

52 svarande

Ja»40 93%
Nej»3 6%
Vet ej»9

Genomsnitt: 1.06

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christian Von Schultz och kurslitteraturen.»
- Labbar»
- allt»
- Christian»
- Undervisningen i LaTeX»
- lektioner med live-demonstrationer»
- Vet ej.»
- Föreläsningars och laborationers innehåll. Fokus på praktiska tillämpningar av kunskaper.»
- Föreläsaren»
- I stort tyckte jag kursen var bra»
- Innehållet»
- Latex-laben.»
- Schultz»
- Samma introduktion till UNIX systemen på skolan.»
- labbarna»
- De bitar man använder sig av dagligen. Utskrifter Öppna nya dokument etc i emacs etc»
- Den personliga och grundliga genomgången.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbarna»
- Fler alternativa laborationer och morötter för de som har erfarenhet av Linux och Unix.»
- Mer stenciler»
- kortare väntetid för handledning/examination på labtiden»
- Större möjlighet att få hjälp och bli examinerad vid laborationstillfällena.»
- Vet ej.»
- Om möjligt fler handledare/examinatorer på laborationerna.»
- Antalet handledare vid examination»
- Hade varit bra ifall det kunde demonstreras fler konkreta exempel på en dator, istället för att skriva kommandon och annat på en tavla.»
- Som jag tidigare var inne på - kolla upp lite i vilken ordning vi ska läsa allt, då vissa moment används i övriga kurser, medan andra mest känns som allmänbildning »
- Fler som kan godkänna labbar alternativt fler och mera spridda tillfällen där det kan ske.»
- Examinationsformen, eller rättare sagt hur man examinerar laborationerna.»
- Antingen fler högskolepoäng till kursen eller fler labtillfällen med handledare så att man hinner klart innan tentaveckan. Sen kan man ta bort internet-laben»
- Fler handledare. Och att man ser till att det finns datorer till alla under labb-tillfällena. viktigt!»
- Latex-introduktion på hemsidan, i samma form som UNIXtexterna.»
- Keina ahnung»
- Det faktum att man ofta fick vänta timvis eller veckovis på den personliga och grundliga genomgången. *Mer resurser till handledning på labbarna* "DjungelData" i sig lämnar för övrigt en hel del att önska. Luftkvalitén är dålig, temperaturen har varit både klart för låg och klart för hög. Ergonomin på arbetsplatserna är bristande och därmed skadlig vid längre arbetspass, och det faktum att tangentbord och möss är täckta med fet smuts leder mig att tro att det vore bra för hälsan hos studenterna om man beställde städning av dessa med något lämpligt valt intervall.»

16. Vilket moment i kursen har varit mest givande?

- Den svårare laborationen i början.»
- Labbar, då man fick leka runt och lära sig hur saker fungerar.»
- allt var användbart, men ju mer grundläggande desto oftare använder man det ju.»
- Undervisningen i LaTeX»
- Vet ej.»
- Många delar har varit mycket givande. UNIX/Tillämpad UNIX är bra för icke-UNIX-användare, Internet är bra för information om mailhantering, osv.»
- lAtEx-momenten»
- Föreläsningarna»
- Labbarna är väldigt viktiga för att komma in i UNIX-systemet. LaTeX-labben var möjligtvis något överspelad när man var färdig med EP-labben.»
- att lära sig unix-kommandon m. syntax»
- Laborationerna.»
- LeTeX var mycket bra att man fick lära sig ordentligt, unix var roligast»
- LaTeX»
- Latex-laben»
- laborationer»
- Allmänna unix-delen och latex har varit till stor nytta!»
- unix»
- "Avancerad UNIX" eller vad vi nu kallade den. HTML-föreläsningen gav också mycket.»

17. Övriga kommentarer

- Fler alternativa laborationer för de som har erfarenhet av Linux och Unix.»
- För mycket fokus på att lära sig Emacs. Inga alternativ presenteras, trots att sådana finns tillgängliga på Chalmers system.»
- Mycket bra kurs»
- Nej»


Laboration 1

UNIX

18. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

51 svarande

1 (för lätt)»1 1%
4 7%
33 64%
12 23%
5 (för svår)»1 1%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.15

- Helt ok om man var på föreläsningen.» (3)
- kommer ej ihåg den» (3)
- Upplevde den som väldigt svår jämfört med de andra labbarna» (4)
- för lång» (4)

19. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

51 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
6 11%
19 37%
13 25%
5 (högt inlärningsvärde)»13 25%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte använt mina kunskaper sedan dess.» (2)
- Man lärde sig hantera enkla kommandon, bra. Lite onödigt finlir om exempelvis emacs.» (3)
- kommer ej ihåg den» (3)
- Nödvändigt eftersom vi nästan uteslutande arbetar med UNIX-datorer» (4)
- bra introduktion till ett system man aldrig har använt förut» (5 (högt inlärningsvärde))

20. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»5 9%
13 25%
16 30%
15 28%
5 (mycket nöjd)»3 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För långa köer, se punkter ovan.» (1 (inte alls nöjd))
- Eftersom det var så många som stod på listan hade jag inte fått hjälp vid det tillfället så jag valde att ta en kunnig studiekamrat till hjälp istället.» (2)
- För få handledare, för många laboranter ==> För långa köer/väntetider.» (2)
- lång kötid. (gäller alla nedanstående)» (2)
- bad ej om så mycket handledning då Christian gått igenom under föreläsning hur man skulle göra.» (2)
- fick inte mycket handledning, fick all handledning under rättningen bara.» (2)
- som sagt lång väntetid» (3)
- använde ej handledningen.» (3)

21. Handledare

Var det stor skillnad mellan handledarna på kraven för att bli godkänd?

- von Schultz godkände en högst motvilligt.»
- Ja. Christian har mycket högre krav än tjejen (som jag olyckligtvis ej kommer ihåg namnet på nu) och Viktor.»
- inte vad jag vet, tror generellt Christian var lite hårdare än de andra.»
- Nej, inte vad jag uppmärksammade.»
- JA. Väldigt.»
- Nja, skillnader fanns men inga större»
- Otroligt stor skillnad. Vissa handledare (i början av kursen ) kunde knappt frågorna. De hade lägre krav ty de var osäkra på om man hade rätt svar på frågorna.»
- Ja.»
- Nej»
- Jag upplevde det som att vissa var petigare än andra.»
- Njao. Ganska, hjälpen man fick tills godkänt var större från vissa. Samt så verkade itne alla handledare så samspelta»
- Ja, eller i alla fall stressgraden hos dem vid olika tillfällen. (gäller alla nedanstående)»
- Ganska, en del tillät att man rättade felen på plats medan andra krävde att man ställde sig i kö igen...»
- Nej»
- nej»
- Lite»
- Vet inte.»
- Vet ej»
- Ja, Christian var svårast.»
- Vet, ej. Jag kände ingen skillnad.»
- vet ej»
- Ja, ibland. Vissa frågade mycket andra inget.»
- Ja»
- ja.»
- Svårt för mig att bedöma.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


Laboration 2

Tillämpad UNIX

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

53 svarande

1 (för lätt)»0 0%
3 5%
31 58%
16 30%
5 (för svår)»3 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.35

- Den är nog lagom/lite för svår för de med mindre datorvana dock.» (2)
- rätt så svår men rolig lab, man kunde ju läsa sig lösningarna via manualblad och christians sida så jag tyckte d va kul o klura en stund» (3)
- Ja, ibland. Vissa frågade mycket andra inget.» (3)
- kommer ej ihåg den» (3)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 9%
20 38%
24 46%
5 (högt inlärningsvärde)»3 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte använt så mycket av det jag lärde mig, dock vissa saker.» (3)
- kommer ej ihåg den» (3)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»7 13%
12 23%
17 32%
10 19%
5 (mycket nöjd)»6 11%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick vänta en timme på handledning.» (1 (inte alls nöjd))
- För långa köer, se punkter ovan.» (1 (inte alls nöjd))
- För få handledare.» (2)
- bad ej om så mycket handledning då Christian gått igenom under föreläsning hur man skulle göra.» (2)
- fick inte mycket handledning, fick all handledning under rättningen bara.» (2)
- bra hjälp om än lång väntetid» (4)

25. Handledare

Var det stor skillnad mellan handledarna på kraven för att bli godkänd?

- Nej»
- Ja. Christian har mycket högre krav än tjejen (som jag olyckligtvis ej kommer ihåg namnet på nu) och Viktor.»
- se lab 1»
- ja»
- Nej.»
- JA!»
- Ja.»
- Nej»
- Ganska, en del tillät att man rättade felen på plats medan andra krävde att man ställde sig i kö igen...»
- Nej»
- nej»
- Lite»
- Vet inte.»
- Ja»
- Jag anser att det inte var det.»
- vet ej»
- Ja, ibland. Vissa frågade mycket andra inget.»
- Ja»
- ja»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2


Laboration 3

Internet

26. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

52 svarande

1 (för lätt)»3 5%
22 42%
22 42%
5 9%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.55

- Den är nog lagom/lite för svår för de med mindre datorvana dock.» (2)
- ganska lätt, men mail biten var svår» (3)
- Väldigt trevlig labb.» (3)
- rolig » (3)
- Handlade om konstiga saker» (4)

27. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 5%
22 42%
18 34%
9 17%
5 (högt inlärningsvärde)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nja, time-maschine var iallafall nytt.» (2)
- Bra att bekanta sig med olika webbsidor som rör Chalmers.» (3)
- Bra inlärningsvärde av föreläsningar förberedande inför laborationen, själva laborationen var ej särskilt informativ.» (3)
- förvånansvärt högt» (4)

28. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

47 svarande

1 (inte alls nöjd)»4 8%
10 21%
27 57%
3 6%
5 (mycket nöjd)»3 6%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ingen handledning utom godkänd.» (?)
- För långa köer, se punkter ovan.» (1 (inte alls nöjd))
- Letade upp allt själv. Jag tycker inte om handledarhjälpen: "sök på google" Jag vet aldrig vad jag ska söka på, vilket språk eller vilken av resultat-sidorna jag ska gå in på.» (2)
- Behövde ej hjälp.» (2)
- fick inte mycket handledning, fick all handledning under rättningen bara.» (2)
- Då ingen labbtid fanns avsatt till denna labb och pga de alltid långa köerna, var det extra svårt att får hjälp på denna labb.» (3)
- Examinationen var bra. Kan inte examinatorn av Internetlaorationen gå omkring i DD under de andra laborationerna? ^^» (3)
- Behövdes ej. Datorn handledde bra.» (3)
- Ingen handledning. Inget behov av det.» (3)

29. Handledare

Var det stor skillnad mellan handledarna på kraven för att bli godkänd?

- Nej»
- En dator är rätt likgiltig.»
- Jepp, och det var riktigt najjs :)»
- se lab 1 »
- Ehm... neeej...»
- JAA!!»
- NEJ»
- Det tror jag.»
- Nej»
- Ganska, en del tillät att man rättade felen på plats medan andra krävde att man ställde sig i kö igen...»
- Nej»
- Vet inte.»
- Ja, det är stor skillnad på att svara på några frågor om e-mail och att ssh:a och scp:a»
- Ja»
- Ja och nej. Berodde vilken fråga man fick, vissa är enklare än andra men jag kände ingen större skillnad. »
- vet ej»
- Ja, ibland. Vissa frågade mycket andra inget.»
- Ja»
- ja»
- Svårt för mig att bedöma.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.71


Laboration 4

LaTeX

30. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

52 svarande

1 (för lätt)»1 1%
4 7%
35 67%
11 21%
5 (för svår)»1 1%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.13

- Detta används mycket, bör vara mer djupgående» (1 (för lätt))
- LaTeX och Internetlaben kändes rätt enkla/korta, men LaTeX känns viktigare att kunna. Å andra sidan tycker jag att man testade de flesta viktiga momenten man bör behärska i LaTeX.» (2)
- Det hade varit bättre om den hade varit uppbyggd som unixlabbarna med frågor och svar. » (3)
- Bra. Dock tog det flera labtillfällen för mig att få tag i en handledare som visade hur jag kom ur ett problem(Christian var tvungen att skriva in några magiska rader i koden, trots att den borde funkat utan dem). Efter det var den nästan skoj.» (3)
- varför inte bara fråga om en labb? blir ju skitjobbigt att tänka tillbaka på allt!» (3)

31. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 3%
6 11%
23 44%
5 (högt inlärningsvärde)»21 40%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Något ytterligare steg för att utveckla en vokabulär av LATEX-kommandon kanske vore bra.» (2)
- Väldigt användbar labb.» (4)
- Mycket viktig lab!» (4)
- Bra att kunna!» (5 (högt inlärningsvärde))
- tillämpning lär man sig av» (5 (högt inlärningsvärde))

32. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

50 svarande

1 (inte alls nöjd)»3 6%
6 12%
30 60%
6 12%
5 (mycket nöjd)»5 10%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För långa köer, se punkter ovan.» (1 (inte alls nöjd))
- För få handledare.» (2)
- långa köer » (3)
- Helt ok» (3)
- Jag ledtrådar om vart man kunde hitta svaret och det var bra. Då lärde man sig att hitta i senare moment också. » (3)
- Den handledning jag fick var bra, men här hade jag behövt klart mer.» (3)

33. Handledare

Var det stor skillnad mellan handledarna på kraven för att bli godkänd?

- Nej»
- ja»
- se lab 1»
- Nej.»
- Ja.»
- Blev ju bara godkänd en gång så svårt att jämnföra, men det var nog lika.»
- ja.»
- Nej»
- Ganska, en del tillät att man rättade felen på plats medan andra krävde att man ställde sig i kö igen...»
- nej»
- Något»
- Vet inte.»
- Vet ej»
- Nej.ew»
- vet ej»
- ganska :D»
- Funkade bättre här, ingen verkade ställa frågor utöver det som uttryckligen stod i uppgiften.»
- Ja»
- Svårt för mig att bedöma.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från