ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Fysikalisk kemi K (KFK053), KFK053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-08 - 2009-01-25
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»4 12%
Cirka 25 timmar»12 38%
Cirka 30 timmar»6 19%
Minst 35 timmar»7 22%

Genomsnitt: 3.38

- Tar lång tid att skriva labbrapporter. Hade varit tacksamt att inte behöva skriva så många. Vi vet hur man gör det nu. Tar mycket tid från räknandet i både denna kurs samt räknandet i transporten som behöver mycket räknetid för att kunna klaras av...» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»11 35%
100%»16 51%

Genomsnitt: 4.32

- bara föreläsningar...» (50%)
- Deltog i allt förutom övningstillfällena då jag inte ser att de tillför något till mitt inlärande. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 16%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 74%

Genomsnitt: 3.38

- Dock testades endast ett fåtal på tentaminan» (Målen är svåra att förstå)
- Jättebra skrivna mål och lätt att följa.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra med konkreta mål för varje avsnitt! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket tydligt med detaljerade mål för varje kapitel i boken.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 86%
Nej, målen är för högt ställda»4 13%

Genomsnitt: 2.13

- Men kanske lite väl omfattande och djupgående med tanke på 6hp som tentan är på.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men laborationerna tar väldigt mycket tid, speciellt rapporterna så mkt tid går åt till att skriva dem som gör det svårt att ligga i fas.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»6 20%
Ja, i hög grad»21 72%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.75

- Bra tenta, känndes rättvis och lagom svår» (Ja, i hög grad)
- Lite svårare tenta i år dock, enligt mig.» (Ja, i hög grad)
- Kändes som en lagom svår tenta där man fick klura en del men absolut inte omöjlig.» (Ja, i hög grad)
- Men det var välldigt hög nivå på alla frågor.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta som behandlade de olika delarna i kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 2.96

- Lite för mycket härledningar vissa föreläsningar.» (Ganska liten)
- Mindre härledningar hade varit trevligt känns som man inte lär sig så mycket på det. Kan läsa om det själv om man är intresserad.» (Ganska stor)
- Lite för mycket härledningar på föreläsningarna. Annars mycket bra upplägg. » (Ganska stor)
- Lite mycket härledningar som ibland var svåra att hänga med på. Det är nog bättre om du prioriterar de viktigaste och tar dem i lite lugnare tempo.» (Ganska stor)
- Nicola är jättebra, mycket pedagogisk, väl förberedd och hjälpsam! Han är dock lite snabb ibland på föreläsningarna så då sitter man bara och skriver av det som skrivs på tavlan utan att egentligen förstå vad det handlar om... Det är även ganska mycket härledningar på föreläsningarna som vi egentligen inte har så stor användning av själva i kursen, vilket gör att vi studenter lätt kan tappa koncentrationen under föreläsningens gång.» (Ganska stor)
- Nikola är en mycket bra föreläsare, gillade kuriosaavsnitten, vilket e trevligt och lättar upp» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»19 61%

Genomsnitt: 3.41

- Närvarade ej vid några räkneövningar. » (Mycket liten)
- gick inte på räkneövningarna» (Mycket liten)
- Jättebra övningslärare Frida!» (Mycket stor)
- Tycker att räkneövningarna har varit till stor hjälp, det gjorde så att jag förstod föreläsningarna då tal löstes på tavlan.» (Mycket stor)
- John Tupane :D» (Mycket stor)
- Det är ju här man lär sig hur man löser de olika momenten.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.61

- Lärde mig på sammanfattningarna och gamla tentor.» (Ganska liten)
- Använde boken mest för att göra uppgifterna.» (Ganska liten)
- Lite rörig bok, svårt att hitta det man sökte. » (Ganska liten)
- Boken är väldigt omfattande och ganska tungläst för en så liten kurs.» (Ganska liten)
- Inte jättebra, har haft bättre» (Ganska stor)
- ganska svårtuggad bok tar lång tid att läsa igenom» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har föreläsningssammanfattningarna varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»11 35%

Genomsnitt: 3.06

- Sammanfattningarna gav inte mycket extra utöver mina egna föreläsningsanteckningar. » (Ganska liten)
- Jag var tyvärr inte så duktig på att komma ihåg att skriva ut dem till varje föreläsning. Men det jag läste var relevant och bra skrivet. Om du kan till nästa år skulle det vara bra om man kunde skriva ut anteckningarna i början av kursen, så tror jag att det är fler som läser dem.» (Ganska liten)
- De är mycket väl skrivna, och ger en bra överblick av kursen.» (Ganska stor)
- Jättebra smf. » (Mycket stor)
- Mycket mycket bra och till väldigt stor hjälp! Belyser verkligen var man skall lägga tyngden.» (Mycket stor)
- Mycket bra! Utan dem hade det blivit svårt.» (Mycket stor)
- Jätte bra sammanfattat! Tack Nikola!» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Beräkning av vågfunktioner, energier, vibrationsspektra och elektroniska spektra med hjälp av programmet HyperChem" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.54

- Det var bra att man fick se allt visuellt. » (Ganska stor)
- Bra labb tycker jag, man fick mycket mer förståelse nu än vad man fick i ettan.» (Ganska stor)
- Det hade varit mer givande om man hade laborerat efter relevant föreläsning. Annars var det en mycket bra laboration som gav mycket förståelse, mycket tack vare de bilder och korta vibrationsfilmer som man fick se.» (Ganska stor)
- Bra för att förstå vad det är man sysslar med. Alla labbar ger förstålelse i ämnet men hade varit bättre med inlämningsuppgifter istället för labbrapporter.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp var laboration 2 "Bestämning av dissociationsenergin för I2" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»9 29%

Genomsnitt: 3.03

- svår teori bakom labben som gicks igenom lite väl snabbt» (Ganska liten)
- Man lärde sig väldigt mycket av beräkningarna. » (Mycket stor)
- Bra labb som konkretiserar bitar av kursen som annars kan vara ganska abstrakta och svåra att få grepp om. » (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Elektrokemisk bestämning av löslighetsprodukt och ligandtal" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.73

- Nog en av de sämre laborationerna i denna kurs, kanske sämst. Dålig intro och handledning av labhandledare, men bra laborationshandledning. » (Mycket liten)
- Hade redan god förståelse för detta kusrmoment från föreläsningen. Det var också lite otydligt var rapporten skulle innehålla» (Ganska liten)
- Man lärde sig väldigt mycket av beräkningarna. » (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Bestämning av hastighetskonstanten för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»12 38%

Genomsnitt: 3.22

- Förvirrande labboration. Förståelsen kom inte förrän efter föreläsningen för detta område. Det vore bättre om denna laboration gjordes senare i perioden. Det var också mindre bra att man behövde de andra gruppernas resultat då detta blev en bromskloss i rapportskrivningen.» (Ganska liten)
- bra o tydlig genom gång nyttga uträkningar» (Ganska stor)
- Bra laboration!» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp var laboration 5 "Bestämning av livslängden för singlettexciterad naftalen" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»14 48%

Genomsnitt: 3.34

- Bra laboration!» (?)
- svår teori lätt att missförstå» (Ganska liten)
- Mycket bra genomgång» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»23 74%

Genomsnitt: 3.67

- Får gärna ligga uppe fler gamla tentor. Lätt att hitta annars» (Ganska bra)
- synd att man inte fick ut några lösningar på övn uppp» (Ganska bra)
- Bra att få allt matrl. första föreläsningen» (Mycket bra)
- Jag tycker det var väldigt bra att det uppmärksammades att t. ex. tentalokalen hade flyttats. » (Mycket bra)
- saknar bara lösningsförslag till uppgifterna (dom i häftet)... annars hade det varit perfekt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.67

- Större delen av övningarna gick åt till genomgång. Jag fick även den känslan att det inte fanns tid att ställa frågor utanför lektionstiden då övningsledarna var upptagna med annat.» (Ganska dåliga)
- Det tog ofta lång tid att gå igenom uppgifterna vilket ledde till att det fanns lite tid till att fråga på. Dessutom var det lite väl lite frågetillfällen innan tentan.» (Ganska bra)
- Lätt att få hjälp, och det behövdes, så det var bra!» (Mycket bra)
- Frida var suvurän på att hjälpa o bra genomgångar» (Mycket bra)
- Doktoranderna har alla varit mycket trevliga och hjälpsamma även då vu uppsökt dem på deras rum.» (Mycket bra)
- Nicola är otroligt hjälpsam och tar sig alltid tid om man har frågor att ställa! Frida verkade ofta ganska upptagen utanför lektionstid, men under lektionstid var hon hjälpsam!» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- alla är snälla o hjälpsamma i klassen» (Ganska bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»7 22%
Hög»16 51%
För hög»7 22%

Genomsnitt: 3.93

- Inte så farligt mycket att räkna, men bitvis tung teori och svåra begrepp. Överlag fullt rimlig arbetsbelastning.» (Lagom)
- Pga labbrapporter» (Hög)
- jobbigt med så många labbrapporter svårt att hinna räkna mycket» (Hög)
- Det är så många olika moment som behandlas, så det gällde verkligen att inte missa något under kursens gång.» (Hög)
- Laborationsrapporterna var väldigt lärorika men tog väldigt mycket tid så att man knappt hann räkna några uppgifter.» (Hög)
- Kursen känns större än 7,5 hp tidsmässigt.» (För hög)
- Som sagt, laborationerna tog mycket tid i anspråk som gjorde att man inte hann med resten av planeringen, hamnade ganska mycket ur fas.» (För hög)
- Det blev tyvär för mycket tycker jag, framför allt beroende på att labbrapporterna tar så lång tid.» (För hög)
- Eftersom båda kurserna är så omfattande blir belastningen hög» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 16%
Hög»7 22%
För hög»19 61%

Genomsnitt: 4.45

- Transportprocesser är som bekant en beräkningstung kurs.» (Hög)
- Otroligt hög belastning, kan inte vara många som klarar båda kurserna. Blir väldigt lite tid till att faktiskt plugga under de fyra veckor som man skriver laborationsrapporter, men med detta vill jag inte säga att jag är negativ till dem, för dem är bra. Men i kombination till övriga moment i de båda kurserna och hur omfattande de är, så blir det för mycket även för en flitig student.» (För hög)
- Tycker att vi läser två väldigt svåra kurser samtidigt, hade vart bättre med en mindre krävande samtidogt istället för transporten.» (För hög)
- För mycket labbrapporter» (För hög)
- Kombination av många rapporter och många uppgifter i båda kurserna» (För hög)
- Två så stora kurser samtidigt blir för mycket att lära sig på en gång» (För hög)
- Två mycket omfattande kurser i läsperiod 2 är tyvärr inte en riktigt bra kombination...» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 12%
Gott»17 54%
Mycket gott»9 29%

Genomsnitt: 4.09

- En av de kurser som jag verkligen har lärt mig mycket på/av.» (Mycket gott)
- intressant kurs med många tillämpningar» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna, sammanfattningarna, föreläsaren»
- Allt, speciellt Nicola och Frida!»
- Laborationerna och räkneövningarna. »
- Räkneövningarna»
- Nikola som föreläsare, jätteduktig och får en intresserad»
- Sammanfattningarna och övningstillfällerna»
- Sammanfattningarna!»
- många räkneövningar doktoranderna»
- Sammanfattningarna, många räkneövningar»
- Föreläsningsammanfattningarna»
- Laborationerna. »
- Föreläsningsanteckningar, som sagt, det jag läste gav en mycket bra sammanfattning av kursen. Räkneövningarna, gav otroligt mycket hjälp. Tentan som innehöll en bra blandning av kursmomenten.»
- upplägget av kursen dvs föreläsningar och övningstillfällen, nästan alla labbarna, Fk uppgifterna.»
- Nicola! En väl förberedd och otroligt duktig föreläsare! Laborationerna var bra och gav bättre förståelse till kursens moment.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ändra ej "svårighetsgrad" på tentamen, vilket gjordes i år. Jämför man tentament från föregående år var det står skillnad. Svårare i år. »
- Byt kursbok»
- Inga whiteboard salar, de är helt värdelösa. Och en planering som utgår eller bygger på vilken vecka det är och inte vilket nummer på föreläsningen/övningen det är. Är då lättare att få en överblick över arbetet som man har framför sig.»
- ev lera räkneövningar då vi oftast endast hann gå igenom tal på tavlan . Hade man frågor fick man ställa de på raster, med fler räkneövningar kan man göra uppgifterna där och fråga då man inte förstår och på så sätt kunna vara i fas.»
- Mindre labbrapporter»
- Färre labbar eller ännu bättre, mindre omfattnade labbrapporter.»
- färre labbrapporter»
- En sammanfattande sista föreläsning samt lösningsförslag till uppg»
- Tycker att vi kunde fått facit på endel av FK talen så som vi hade det i termodynamiken. »
- lösningsförslag till uppgifterna i häftet»
- Försök att ha det sista materialet lite tidigare, det är lite i senaste laget att få nya övningsuppgifter torsdagen innan tenta. Det blev ganska tajt med tid för repetition. I så fall är det bättre att köra på lite extra med både föreläsningar och övningar i början. Lite mindre härledningar på föreläsningarna.»
- något mer tillfälle vid kursens slut att ställa frågor. De reducerade labbraporterna bör vara reducerade dvs att ta bort metod och inledning sammanfattning är meningslöst det tar inte mycket tid att skriva. Det är teori och beräkningar som tar tid. Jag tycker det är bättre att ta bort beräkningsdelen. Det skulle behövas ses över om nu labbarna motsvarar 1.5 poäng av kursen så är jag mycket tveksam till att resten motsvarar så lite som 6 poäng. Jag upplevde att kursen var på normal fart men att labbarna gjorde att det vart för mycket med alla labbrapporter.»
- Kursen är väldigt omfattande för att vara på så kort tid, detta kanske kan ändras, så att man istället lägger lite mer tyngd på vissa moment istället för att lära sig pyttelite på många olika. Man får ingen direkt förståelse då det är väldigt svåra och komplicerade moment vi handskas med.»

23. Övriga kommentarer

- Ändra ej "svårighetsgrad" på tentamen, vilket gjordes i år. Jämför man tentament från föregående år var det står skillnad. Svårare i år. »
- Det står i lab-pm på en av labbarna "ta med labbrock" när man skulle ha det på flera, skriv ut labbrock på alla labbar eller labbrock behövs inte på datalabb för att undvika missförstånd. »
- Bra och rolig kurs!»
- I början var det väldigt mycket föreläsningar, det var väldigt mycket att ta in och ta sig igenom i början. I början kändes det som om räkneövningarna gav mer klarhet än föreläsningarna. Labbarna var bra. »
- Kursen har varit jätte kul och intressant! Ett stort tack till Nikola! »
- Bra kurs!»
- Jag tycker att nya formelblad ska lämnas ut vid tenta-tillfället för att undvika fusk!»


Kursutvärderingssystem från