ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2008 HT - Systemkonstruktion Z3, SSY046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-19 - 2008-11-26
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

37 svarande

Nej»11 29%
Delvis»14 37%
Ja»6 16%
Inte läst det»6 16%

Genomsnitt: 2.18

- Oklarheten kring antal labbtillfällen som var obligatoriska» (Nej)
- Sämst!!!» (Nej)
- Nej, det framgick inte vilka kunskaper som krävdes för att kunna klara tentan.» (Nej)
- Varken kurs-pm eller själva kursen var tillfredsställande.» (Nej)
- Tvetydligt angående systemkontruktionsprojekt. Otydligt hur många ritteknik/cadövningar man var tvungen att delta på.» (Delvis)
- Luddigt vilka krav som gällde för att bli godkänt på CAD-delen» (Delvis)
- Bra idé att ta upp varje enskild föreläsning. Dock var själva texten inte speciellt givande. Kändes mest som copy-paste och bara byta ut titeln.» (Delvis)
- Kunde förklarat bättre hur dom olika momenten skulle betygsättas» (Delvis)
- Det ändrades under kursens gång...? Handledarna för CAD-övningarna kunda ha varit med.» (Delvis)
- Väldigt luddigt vilka moment som krävdes för att få godkänt på kursen och hur dessa räknades ihop till slutbetyget.» (Delvis)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

37 svarande

Nej»11 29%
Delvis»15 40%
Ja»10 27%
Inte varit inne på den»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- dettt måste vara jobbiigt att lägga över filerna till rätt års sida» (Nej)
- Sämst!!!» (Nej)
- Lägg gärna ut tentor i tid och lägg upp tentans lösningar som vi skrev i tid och information om när tentaresultat kommer samt granskning!!!» (Nej)
- Föreläsnings pdf:er från föregående år lades upp innan kursen startades utan att dess innehåll kontrollerades. » (Nej)
- Dåligt uppdaterad.» (Nej)
- Fick gå in på förra årets hemsida för att hitta föreläsnings-OH.» (Nej)
- Dåligt med uppdateringar» (Delvis)
- Dels så gillar jag inte studieportalens upplägg men det har varit lite si och så med att lägga upp både information och "utdelat material".» (Delvis)
- Filerna var upplagda i rörig ordning.» (Delvis)
- Tentan och lösningarna kom inte upp på väldigt länge.» (Delvis)
- Det var väl det enda som fungerade bra.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Per-Olof Gutman engagerat sig i kursen?

36 svarande

Inte alls»31 86%
Ganska bra»4 11%
Bra»1 2%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.16

- oseriös från början, och bara närvarande under första halvan av kursen.» (Inte alls)
- kan vara den sämsta läraren nånsin!» (Inte alls)
- klagade på kursen första lektionen, var inte med på slutredovisningarna, Hade jättedåliga föreläsningar.» (Inte alls)
- Att ta gamla slides och stå och försöka läsa upp dom under en föreläsning utan någon som helst förberedelse är inte engagemang. Det är att pissa på oss studenter.» (Inte alls)
- Sade inför klassen att han tyckte kursen var meningslös... dåligt sätt att få folk engagerade och göra sitt bästa...» (Inte alls)
- Han sa själv första föreläsningen att denna kursen var onödig. Sen försvann han mitt i perioden och lämnade över ansvaret på personer som inte hade full koll.» (Inte alls)
- Han stack till Israel mitt i kursen!!! och sket i ansvaret» (Inte alls)
- Behövs kommentar?» (Inte alls)
- Det gick absolut inte att få tag på honom under den senare delen av kursen» (Inte alls)
- Att han åkte till Israel i lv 3 eller 4 och aldrig kom tilbaka säger väl allt om hans engagemang?» (Inte alls)
- Sämst!!!» (Inte alls)
- Han har verkligen gjort det minsta möjliga han kunnat. Riktigt dåligt!» (Inte alls)
- Gutman? Ah, ni menar han som typ inte kunde någonting om kursen, på sin höjd scrollade igenom andras powerpoint-presentationer från tidigare år jättesnabbt på föreläsningarna och som drog till Israel två veckor innan tentan/kursslut, så någon annan fick skriva en helt idiotisk tenta. Så honom lär ni byta ut till nästa år.» (Inte alls)
- Absolut ingenting. Han gav oseriösa svar när man frågade någonting och scrollade bara igenom alla föreläsnings-pdfer, som förövrigt var från förra året. Han somnade på handledningstillfällen. Han fick till och med fråga studenterna om vissa moment i kurslitteraturen. Detta är ändå chalmers som än så länge har ganska hög status bland högskolorna i sverige...» (Inte alls)
- Åka bort mitt i kursen, vad är det för grej??» (Inte alls)
- Att åka iväg på semester halva kursen är väl inte optimalt om man är kursansvarig.» (Inte alls)
- Dåligt förbered inför sina föreläsningar, bara tagit en powerpoint från förra året som han själv inte skrivit eller läst innan.Tvetydlig information om vad som gällde för projektet. Åkte hem till Israel innan kursen var slut och utan att informera att han skulle försvinna innan kursen var slut. Kunde inte ge några läsanvingar till boken vi skulle läsa. Sa på första föreläsningen att detta var en dum och onödog kurs.» (Inte alls)
- Att komma till en föreläsning, dra upp en powrerpoint presentation utan att förstå vad den innehåller duger inte. Att säga "Jag förstår inte detta, förstår ni? kan någon förklara för mig" som föreläsare är inte okej. att säga "Jag googlade på detta imorse, men jag fick inte fram något av intresse" om en sak som ett antal slides i presentationen handlar om. Att "låna" föregående kursansvariges presentationer och presentera utan att veta ett skit om vad som står är inte ok. » (Inte alls)
- Han är den sämsta lärare jag någonsin har haft och jag menar det!» (Inte alls)
- Jag förstår varför KTH "inte hade något att göra åt honom" och blev utlånad till chalmers.» (Inte alls)
- Fruktansvärt dåligt att bara försvinna utan förvarning under en kurs» (Inte alls)
- Han tog inte kursen på allvar, engagerade sig inte överhuvudtaget och skämtade bort merparten av de frågor som ställdes under hans föreläsningar.» (Inte alls)
- Han närvarade ej under hela kursen.» (Inte alls)
- Dålig koll på overheaderna han använde sig av under föreläsningarna.» (Inte alls)
- Hans föreläsningar var ett skämt! Han sa hela tiden saker som att "ja det här är ju inte precis mitt område, kanske någon annan kan det här ämnet bättre och vill förklara?" och ville göra förläsningarna till "seminarium" som han uttryckte sig, där vi skulle förklara för honom!? I övrigt var det fel i varannan slide, och han var allmänt oförberedd. Folk slutade självklart att gå på hans föreläsningar för det gav ingenting. Slidesen han visade hade han ofta tagit rakt av från föregående kursansvarig och han sa ofta att "det här vet jag inte vad det är för något men det kanske någon annan vet?". Överlag hade han ett väldigt gott självförtroende och skröt om nobelpris men jag lärde mig inte någonting av Per-Olof Gutman.» (Inte alls)
- Bort rest för det mesta tycker jag....» (Inte alls)
- Man måste ha en föreläsare som tror på det han lär ut. Det märktes att han inte trodde på kursen.» (Inte alls)
- Vart tog han vägen på slutet?» (Inte alls)

4. På vilket sätt anser du att Jonas Sjöberg angagerat sig i kursen?

37 svarande

Deltog han i kursen?»20 54%
Mindre bra»7 18%
Någorlunda bra»6 16%
Ganska bra»0 0%
Bra»4 10%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- De få tillfällen han var närvarande gav inget.» (Deltog han i kursen?)
- Vem tvingade dit honom?» (Deltog han i kursen?)
- öh, han tog fan INTE sitt ansvar, vad får han betalt för?» (Deltog han i kursen?)
- Oförberedda övningstillfällen där vi själva fick lösa uppgifterna tycker ja satte nivån på insatsen» (Deltog han i kursen?)
- Sämst!!!» (Deltog han i kursen?)
- Han måste bli tydlig på vilket sätt han har varit engagerad.» (Deltog han i kursen?)
- Att komma till tentagenomgång och säga "Nu vet jag inte vad ni har gått igenom i kursen. Men jag tror ni har gjort detta". Varför sätta en sån oengagerad person som examinator? varför ens låta han nämna ordet tenta i kursen?» (Deltog han i kursen?)
- Hade räknat med ett bättre jobb från programansvarig.» (Deltog han i kursen?)
- Såg inte till honom förrutom under övningen inför tentan. Han gjorde ett bra intryck, men som alltid med Herr Sjöberg så verkar han lite "vilsen i sin egen trädgård"» (Deltog han i kursen?)
- Ja man kan ju börja undra....» (Deltog han i kursen?)
- Han om någon borde väl bry sig om Z-studenterna men det har snarare verkat tvärtom. Mycket dåligt skött och väldigt ostrukturerat. Hantering av tentor och resultat i kursen speciellt.» (Deltog han i kursen?)
- lika yr och dålig som vanligt. lovar en massa som inte blir av!!!! gör något åt den mannen» (Mindre bra)
- Han hade väldigt dålig koll på vad som hände i kursen. Svarar ej på mail. » (Mindre bra)
- han här nog annat att göra som är viktigare!» (Någorlunda bra)
- Han var väl mest med som examinator för att Gutman inte fick vara det... Så han skulle väl inte engagera sig så mycket?» (Någorlunda bra)
- Vet inte hur mycket han påverkade kursen.» (Någorlunda bra)
- bra det han var med...» (Bra)
- Jonas engagerade sig bra när PO försvann, dock hade han helt sned uppfattning om vad vi lärt oss under kursens gång. Vi hade ju inte lärt oss någonting alls! Jonas var dock lite seg med tentalösningarna, och rapportering till Ladok.» (Bra)

5. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Något virrig administration.»
-
- Funkat bra. CAD-handledarna var duktiga»
- Väldigt svårt eller snarare omöjligt att få reda på sina betyg i de olika delmomenten.»
- Informationen var bra och tydlig.»
- Allt var bra.»
- Dålig koll i allmänhet, ingen som vet vad som gäller. Administrativ katastrof, på tok för många lärare inblandade.»
- helt ok»
- Kass och flummig. Har fortfarande inte fått reda på betyg på inlämningsuppgiften och projektet men slutbetyget är redan inpetat i ladok :/»


Lärande:

6. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Tydligen då tentan inte hade några frågor som hade med kursen att göra.»
- Alla»
- nja, var mest allmän kunskap om teknik som underlättade.»
- Det var ju bara gamla kurser. Därav främst mätteknik, mekanik och regler.»
- dom flesta»
- Alla, detta var ingen kurs, bara trams. Har man blivit godkänd i reglerteknik, elektriska kretsar, ska man inte behöva bli examinerad på det igen!!!»
- Tja på en höft sådär»
- El-kursen»
- nästan alla vi läst innan»
- Ja.. flera stycken. Men med tanke på den tentan vi fick hade vi egentligen behövt läsa ett par kurser i elektronikdesign och fler kurser i matematisk statistik också.»
- Nej, vi skulle behövs läsa en kurs i avancerad elkonstruktion samt en anger management kurs.»
- Alla kurser som innehåller grupparbeten underlättar ju. Annars behövdes det inte så mycket förkunskap i min åsikt.»
- Regleren, el, miljökursen. »
- Elkrets, Reglerteknik»
- Egentligen ALLA tidigare kurser. Dock främst Signlaer, Sensorer och System»
- Hade de väldigt säkert om man redan hade läst dessa, i alla fall på tentan.»
- S3, regler, mekanik. »
- Tanken var väl att de skulle det om man hör på vad Jonas trodde vi kunde. Kanske hade man haft lätt för kursen om man haft femmor i allting men jag som klarat alla kurser, dock med treor, kände inte att jag hade några förkunskaper att tala om. Kunde inte precis räkna på hur en motor fungerar bara för att jag läste en kurs i hållfasthetslära för länge sedan.»
- CAD kurser på gymnasiet, projektkurser på gymnasiet. Ritteknik på gymnasiet....»
- de flesta»

7. Vilka delar av kursen kändes relevanta respektive irrelevanta?

Där 1 är mycket relevant och 5 är mycket irrelevant.

Matrisfråga

Föreläsningar
37 svarande

2 5%
5 13%
9 24%
5 13%
16 43%

Genomsnitt: 3.75

Ritteknik
37 svarande

11 29%
11 29%
6 16%
5 13%
4 10%

Genomsnitt: 2.45

CAD
37 svarande

13 35%
8 21%
8 21%
2 5%
6 16%

Genomsnitt: 2.45

Konstruktionsuppgift
37 svarande

5 13%
11 29%
7 18%
5 13%
9 24%

Genomsnitt: 3.05

Inlämningsuppgift
37 svarande

6 16%
8 21%
12 32%
6 16%
5 13%

Genomsnitt: 2.89

8. Vilka delar av kursen anser du var lätta respektive svåra?

Där 1 är mycket lätt och 5 är mycket svårt.

Matrisfråga

- Det som kom på tentan»
- Konstruktionsuppgiften (projektet) känns med facit i hand som ren rappakalja. Jag undrar om någon ärligt kan säga att han/hon fick ut något av den. Inga riktigt klara linjer eller mål. Inga betygsmallar eller nyckelmoment. Bara flum.»
-
- Hur man bygger upp ioch planerar ett projekt, tidsdiagram m.m.»
- annan kurs!!»
- Mer vikt skulle ha lagts på CAD:en, man hade kunnat gjort hela vispen istället. Inlämningsuppgiften kändes ganska svag, men med handledning hade den kunnat bli riktigt bra.»
- Skulle ha använt ett bättre CAD-program. Typ Catia. Men det är väl redan på gång inför nästa år tror jag!»
- Föreläsningarna var inte svåra pga vissa var av undermåttlig kvalitet. Endast gästföreläsre gjorde ett bra jobb.»
- Slopa Inlämningsuppgiften! Helt omotiverad!»
- Tja, det som kom på tentan kanske, föreläsningsslidsen hade lite att göra med den.»
- Allt detta kan inte rymmas inom 7.5hp. Det är alldeles för många kursmoment! Släng in rittekniken och CAD i den första kursen man läser på Z istället som redskap till det projektet.»
- Satsa mer på CAD samt projektarbetet. Ta bort tentan och inlämningsuppgiften de hade ju INGET med kursen att göra någon av dem. Rittekniksduggan va bra.»
- Ritteknik och CAD kunde kommit mycket tidigare i utbildningen.»
- Strunt i antingen tentan eller konstruktionsuppgiften istället för att ha två halvdana moment.»
- Istället för att lära oss ingenting borde vi ha lärt oss någonting. Bortsett från rittekniken, den var bra.»

Föreläsningar
37 svarande

5 13%
9 24%
17 45%
1 2%
5 13%

Genomsnitt: 2.78

Ritteknik
37 svarande

17 45%
11 29%
9 24%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.78

CAD
37 svarande

7 18%
13 35%
16 43%
1 2%
0 0%

Genomsnitt: 2.29

Konstruktionsuppgift
37 svarande

0 0%
5 13%
24 64%
6 16%
2 5%

Genomsnitt: 3.13

Inlämningsuppgift
37 svarande

0 0%
5 13%
16 43%
10 27%
6 16%

Genomsnitt: 3.45


Föreläsningar:

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

37 svarande

20 54%
6 16%
10 27%
1 2%
0 0%

Genomsnitt: 1.78

- Orelevanta föreläsningar, mycket repetitation från tidigare kurser.» (1)
- vissa var ok, men att som gutman säga att ni kan läsa innantill från pwpn så han slapp göra nått är lägre än glocalnet » (1)
- Rittekniken är undantagen.» (1)
- engagemang från föreläsare var obefintligt. Hoppade över saker med kommentaren, det här kan ni redan...» (1)
- Oengagerade föreläsare som läste vad dom hade skrivit på sine overheads» (1)
- Detta betyg (1) gäller Per-Olof Gutmans föreläsningar. Arne Linde (digtal konstruktion), Jonas Fredriksson (modelering), Ronald Hedström (QRTECH, produktutveckling) och han som talade om diagnosverktyg för båtmotorer får en femma. Gunnar Sjödin, Gunnar Elgered, Maria Knutson Wedel och Göran Brännare får en fyra.» (1)
- Det var bara CAD-lektionerna, Gunnar Elgereds föreläsning om mätteknik samt Brännares» (1)
- Som tidigare påpekats visste inte Gutman vad han pratade om och läste mest innantill från en powerpoint som han inte verkade ha läst innan. » (1)
- Snälla herr Gutman. Kolla igenom din presentatino INNAN du ska lära oss om saker. Googla inte saker. gah!» (1)
- Känndes inte alls planerat vem som skulle föreläsa om vad. Gutman hade bristande kunskap om det han föreläs. Föreläsningar om sensorer hade vi i mättekniken så blev repetition nu.» (1)
- Gutman verkade bara ha övertagit någon annans föreläsningsmaterial utan att alltid själv ha gått igenom detta i förväg och ställt sig frågon om relevans och vad som var viktigt att lära ut.» (1)
- Knappt nån användning alls av föreläsningarn för tentan» (1)
- PO var som sagt ett skämt. Göran och Gunnar är däremot duktiga. Miljötjejen var också väldigt kunnig.» (1)
- Ritteknik bra, resten ja...katastrof. Framförallt tenta genomgången.» (1)
- Engagemang från föreläsaren = 0» (1)
- Skicka in powerpoint till Guttman som han läser upp på föreläsningarna, är det pedagogik?» (1)
- Dåligt engagemang av Gutman speciellt. Oförbered och dåligt genomfört.» (1)
- Väldigt oengagerat från t.ex. Gutman.» (2)
- Varierande kvalitet. För många föreläsare och för lite struktur, svårt att se vad man skulle ta med sig inför tentan» (2)
- I vissa föreläsningar lästes värden ur tabeller upp högt. Sömnpiller?» (2)
- De enda föreläsningarna som var bra var de med Göran B., Gunnar E. samt rittekniken.» (2)
- Det var väldigt blandat, vissa var bra andra dåliga.» (3)
- Kommer knappt ihåg vad vi hade för föreläsningar. Ritteknikföreläsningarna var däremot bra!» (3)
- Gutmans föreläsningar var skit. Gästföreläsarnas var bra.» (3)
- Gutmans föreläsningar var värdelösa bortom denna värld! Ritteknik-föreläsningarna med farbrorn från Volvo 3P var oerhört bra! Försök att få honom nästa år också. Övriga föreläsare var också mycket bra Om INTE Gutmans föreläsningar hade existerat hade betyget blivit en 5:a. » (3)
- Ritteknik läraren var riktigt bra.» (4)

10. Hur många föreläsningar var du på? (%)

37 svarande

0 - 25%»2 5%
25 - 50%»1 2%
50 - 75%»10 27%
75 - 90%»12 32%
90 - 100%»12 32%

Genomsnitt: 3.83

11. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- skjutit sig själv»
- Läst på, förberett sig. Eventuellt lärt sig lite av det ämnet han skulle lära ut. Och för helvete: Skippa miljötalibantugget. Vi är trötta på LCApajasar som aldrig har något att säga utan står och tuggar på hur korrupt vårat samhälle är. Förövrigt gnäller dom bara på bevis från de som inte håller med om, har aldrig hört dom citera en källa i sitt babbel. Nog måste det väl finnas någon miljöforskare värd namnet som vi kan få någon gång? Är alla på chalmers så totalt sålda att dom inte ens klarar av att hålla en konstruktiv föreläsning.»
- Varit närvarande!»
- Prata om nåt intressant och relevant istället.»
- Först av allt borde Per-Olof Gutman INTE ha tagit förra årets pdf-er/powerpoint och bara läst rakt av vad som stod på dem utan att tillföra något av vikt själv. Så gör bara någon som verkligen inte bryr sig någonting om kursen, jag har aldrig varit med om att något har skötts på så dåligt sätt förut. Är det så att Gutman själv saknar kunskaper om sensorer, inbyggda system eller elmotorer så kan man dels ifrågasätta varför han skall ha denna kurs men det borde även inte vara så svårt att få tag i någon med de kunskaperna (t.ex Arne Lindes kunskaper om digital konstruktion).»
- När det gäller Gutman går det nog fortare att säga vad han kunde gjort sämre...»
- Kunde stannat hemma»
- vad kunde föreläsaren gjort sämre?»
- Gutman kunde läst på om ämnet istället för att stå och läsa rakt av vad som stog på förra årets slides. Han ska ge fan i att hoppa över delar bara för att det inte intresserar honom personligen (innbyggda system-delen). »
- Diskuterat igenom med de inblandade i kursen vad som ska gås igenom»
- Tagit kursen på allvar, tagit oss elever på allvar, lärt ut saker som ingår i kursen och inte bara föreläst om saker han själv (GUTMAN) tycker är intressanta!»
- Läst på mer, haft ett tydligt mål med kursen. Även gästföreläsarna visste inte riktigt vad som förväntades av dem, och visst kunde det vara intressant, men kanske inte alltid relevant för kursen och särskilt då inte för tentan.»
- Per kunde ha föreberett sig mkt mer.»
- Se punkt om PO.»
- Funderat på vad kursen handlat om innan man börjar med den?»
- Trott på kursens innehåll»
- Tagit in en föreläsare som faktiskt kan ämnet.»
- Bortsett från att hålla sig så långt ifrån våra föreläsningar som möjligt kunde han till en början åtminstonde läsa igenom powerpointpresentationen (som förra årets föreläsare skapat?) en gång innan han går till föreläsningen. Att bara rapa upp de formlerna som dyker upp på projektorn ger noll och ingenting.»
- Inte sågat kursen själv. Inte inleda med att "Detta är en onödig föreläsning" osv. Förska få det mer intressant.»


Ritteknik/Duggan

12. Vad tyckte du om ritteknikföreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

37 svarande

0 0%
0 0%
8 21%
19 51%
10 27%

Genomsnitt: 4.05

13. Hur många ritteknikföreläsningar var du på? (%)

37 svarande

0-25 %»1 2%
25-50 %»0 0%
50-75 %»3 8%
75-100 %»33 89%

Genomsnitt: 3.83

- Varför? Fanns ju en bok. Han var visserligen bra men höll ett något för högt tempo. Hann man inte med så tappade man lätt bort sig i föreläsningarna, sådant slipper man om man läser en bra kurslitteratur.» (0-25 %)
- Intressant ämne som faktiskt är relevant! Därför 100%» (75-100 %)
- mkt trevliga» (75-100 %)
- Obligatorisk» (75-100 %)
- Hans föreläsningar var lärorika och viktiga.» (75-100 %)
- Hade nog inte behövts vara där så mycket» (75-100 %)
- Exemplariska föreläsningar!» (75-100 %)
- Det var ju obligatoriskt.» (75-100 %)
- Kanon föreläsningar! Enda delen av kursen som gav något på föreläsningarna.» (75-100 %)
- Mycket bra och intressant!» (75-100 %)

14. Vad tyckte du om Duggan?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

37 svarande

2 5%
2 5%
12 32%
10 27%
11 29%

Genomsnitt: 3.7

- Den var alldeles för lätt för att ha på en högskola!!!» (1)
- väldigt lätt, kändes lite onödig» (1)
- Vet inte hur värt det är att ha en dugga på något, där allt står i boken man får ha med sig på duggan.» (2)
- Första duggan var ju löjligt enkel om man jämför med den andra.» (3)
- Kanske bra att ha med sig, men duggan var för lätt, man ångrade i efterhand att man ens pluggat på det. Skriva ner svar direkt från boken ger inte något!» (3)
- Svårt att göra en vettog dugga i ritteknik där man kan få upp precis samma bilder som i duggan, men ja tycker ändå att han hade lyckats ganska bra» (3)
- Duggan gick att klara av enbart genom att hitta i ritteknikkompendiet, är det bra eller dåligt låter jag vara osagt.» (3)
- Väldigt lätt» (3)
- ganska lätt» (3)
- Kändes nästan som ett skämt, på tok för lätt» (3)
- Lite väl lätt när man hade boken, lite väl svår om man inte skulle haft den.» (4)
- Väldigt enkel, men bra.» (4)
- Helt ok.» (4)
- Lite väl lätt, men speglade det man hade läst om väldigt bra.» (4)
- Bra dugga. Synd att man inte fick feedback på resultatet i och med att den var betygsgrundande (20%)» (4)
- Ful närvarokontroll på sista uppgiften.» (4)
- Mycket bra upplagt.» (5)
- lite lätt kanske? » (5)
- Mycket lätt.» (5)
- Inte mycket som behövde kunnas. Gällde väl bara att hitta rätt sida i boken och skriva av bilderna??» (5)
- Den var lätt men den skall inte vara svårare heller.» (5)
- Helt rätt tänkt att man får ha bok på duggan. I verkligheten behöver man ju inte kunna saker exakt heller, snarare var man får reda på dem.» (5)
- Mycket bra, visar på förståelse istället för ren inlärningskunskap! Man kommer alltid ha möjlighet att slå upp saker i verkliga livet! +++++++» (5)
- Enkel, men förutsatte att man hade köpt kursboken, vilket var tråkigt.» (5)
- Speglar det vi lärt oss mycket bra.» (5)

15. Vad kunde gjorts bättre?

- Hållt en jämnare nivå på duggorna, första borde ha varit svårare så man slapp rätta på pettitesser. Men öht kunde rittekniken fått mycket mera tid och riktiga ritövningar.»
-
- Mer rituppgifter och utan ritteknikboken. Färre teoriuppgifter som att skriva av fakta direkt ur boken, namn på pilar tex. Irrelevant!»
- Funkade bra»
- Man skulle inte ha tagit figurer direkt från boken. I och med att detta gjordes fick duggan en mer "leta-i-bok-och-skriv-"-karaktär. Inte bra»
- Jag tyckte allt var bra.»
- Duggan, inget. Rittekniken, inget. Mycket bra!»
- »
- Visa lite fler riktiga ritningar som man kan stöta på i framtiden, och då inte bara de mest avancerade lastbilskomponenterna du kan hitta.»


CAD-Övningar:

16. Vad tyckte du om övningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

37 svarande

1 2%
8 21%
7 18%
19 51%
2 5%

Genomsnitt: 3.35

17. Hur många övningar var du på? (%)

37 svarande

0 - 25%»1 2%
25 - 50 %»1 2%
50 - 75%»13 35%
75 - 100 %»22 59%

Genomsnitt: 3.51

- Otydligt vilka uppgifter som skulle redovisas för att få betyg första veckorna. Varför obligatorisk närvaro? Varför tvinga på oss boken?» (25 - 50 %)
- Löjligt med obligatorisk närvaro. E-mailinlämning hade fungerat ypperligt. Sånt här försvårar extremt mycket för oss som inte bor och läser på chalmers för att vi vill vara inne i stan och äta baguette.» (50 - 75%)
- Den bästa biten på kursen. Om man skrotar kursen (som jag hoppas man gör) så ska man få med CAD i nån annan kurs!» (50 - 75%)
- Lätta övningar, men för de som inte har cadat innan tror ja att det låg på rätt nivå och det var ju inga förkunskaper som erfodrades när man började kursen» (50 - 75%)
- Övningsledarna hade dålig koll på CAD kändes det som. Fick sitta o vänta orimligt länge på hjälp. Sista övningsuppgiften infomerade de inte om att man skulle designa en "egen" bit förän man var halvvägs mha dålig infomering till studenterna. » (50 - 75%)
- Hade inte behövt vara närvaro där, varför ska man vara där om man är färdig med övningarna.» (50 - 75%)
- Ganska roliga övningar. Bra kompendium. Handledarna var duktiga. Löjligt att man var tvungen att vara på ett visst antal tillfällen även om man hade gjort alla obligatoriska uppgifter!» (50 - 75%)
- Dåligt planerade, varför kör vi PRO E när övningsledarna bara kan CATIA V5? Väldigt roligt när man frågar och får svaret det skall gå i CATIA, jo tack jag vet men PRO E är inte riktigt likadant annars hade jag klarat det med....... Varför obligatoriska pass? Gör övningarna GÅ hem hur svårt kan det va? Det här slutade ju med att alla gick dit, skrev upp sig och gick hem.......» (50 - 75%)
- Varför obligatorisk närvaro? Jag var klar efter 2-3 gånger men sen då? Ska man bara sitta där?» (50 - 75%)
- Konstigt upplägg att man både skulle vara på ett visst antal övningar men samtidigt bara skulle göra ett visst antal uppgifter. Det måste ju vara det ena eller andra.» (50 - 75%)
- Bra övningsledare, men fanns inte tillräckligt med datorer för att kunna jobba själv vid övningstillfällena.» (75 - 100 %)
- Lite fler handledare, det var flera som inte suttit med det förr och helt plötsligt skulle kunna allt. Jag som gått kurs tidigare i 3D-CAD vet att det tar tid.» (75 - 100 %)
- onödigt med obligatorisk närvaro» (75 - 100 %)
- Varför var det obligatorium på CAD-uppgifterna om det ändå fanns redovisningskrav? Annars så var CAD:en viktig men den fick en väldigt svag roll och man kanske borde haft mer tidigare (kanske år 1 eller 2?).» (75 - 100 %)
- Handledarna kunde ej så mycket.» (75 - 100 %)
- De var ju obligatoriska. Dumt, för när man redan redovisat var det bara att gå till skolan varje tisdageftermiddag för att skriva sitt namn på ett papper. Man har ju bättre saker för sig egentligen...» (75 - 100 %)
- För lite CAD. Generellt för många moment i kursen varav man inte lärde sig något av dem ordenligt.» (75 - 100 %)


Konstruktionsuppgiften

18. Vad tyckte du om Konstruktionsuppgiften?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

35 svarande

4 11%
9 25%
12 34%
7 20%
3 8%

Genomsnitt: 2.88

- Pinsamt! Den ena läraren vill ha det ena upplägget, den andra ett annat. » (1)
- Ja...HUR TÄNKTE NI DÄR? Elmotordimensionering..... Inte informerad om i början av kursen, kom som en överaskning. Hade inget med resten av kursen att göra. Kändes som utfyllnad för ni tycker trean är för lätt? Jösses.....» (1)
- Oseriöst, löjliga krav.» (2)
- Flummig.» (2)
- Svårt att sätta det i ett sammanhang» (2)
- Luddig uppgift» (2)
- Intressant att göra enligt den modellen» (2)
- Ok men vi fick ju ingen feedback på den. Fick endast veta om vi blev godkända men inte om vi missat något. Kan vara en bra idé att ge konstruktiv kritik till studenter som sedan ska skriva ett kandidatarbete?» (2)
- Väldigt oklara krav på den skrivna delen med vad man skulle ha med osv, men det var en bra uppgift.» (3)
- (3)
- Lärde mig ärligt talat inte så mycket» (3)
- Lite för mycket projekt hela tiden, men detta var ett av de bättre.» (3)
- Svår, men lärorik. Dock mycket konstigt att vi inte fått tillbaka den så man kan se om man gjort rätt eller helt fel. Totalt onödigt att göra något och inte få respons på det. Mycket dåligt!» (3)
- Kul med en sådan här uppgift. Men lite oklart i början hur "djupt" man skule gå med projektet.» (4)
- Intressant med en konstruktionsuppgift! Mycket av arbetet kring kändes bra, här kanske Göran Brännare borde få en större roll? Hans häfte om hur man lägger upp en konstruktion var mycket bra. Det ska vara mer tydlig vikt på att det är så man skall gå tillväga. Kravspecifikationer känns viktiga och som om även de (likt CAD:en) kommer in lite sent (kanske skulle ligga i år 1 eller 2?). Nikolce kan väldigt dåligt svenska och har liten erfarenhet, varför sattes han som handledare? Det är väldigt tydligt att han inte kan sköta det lika bra som Brännare eller Möller även för en lekman.» (4)
- Roligt eftersom man inte gjort det på detta sätt tidigare. Bra att man fritt fick välja uppgift!» (4)
- skönt med den första kreativa uppgiften på Chalmers » (5)
- Kanonbra.» (5)
- Bra att man får öva på att tillämpa sina kunskaper! Dock kändes det lite som att vi saknade själva kunskaperna!? Vi har sällan läst någonting konkret känner jag, som går att tillämpa sådana här gånger.» (5)


Kurslitteraturen

19. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Kompendium i ritteknik.

37 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»23 69%
Mycket bra, bör användas igen»10 30%
Vet ej/köpte inte boken»4

Genomsnitt: 2.3

- Lagom nivå för en mindre kurs.» (Bra)
- köp den o du klarar duggan^^» (Bra)
- Ritteknik boken var bra. » (Bra)
- Bra att ha med sig på duggan.» (Bra)
- Bra och pedagogisk» (Mycket bra, bör användas igen)
- Komplett bok, nog den första litteratur jag känner att den verkligen är värd att spara inför framtida arbetsuppgifter.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Stackars dom som la utt 500kr på en helt onödig mechatronics-bok!» (Vet ej/köpte inte boken)

20. Vad tyckte du om kurslitteraturen

Proengineer Wildfire 2.0 (CAD)

37 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 3%
Bra»22 68%
Mycket bra, bör användas igen»9 28%
Vet ej/köpte inte boken»5

Genomsnitt: 2.25

- 2.0 känns alldeles för gammalt.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Räcker för kursen. Men egentligen hade det räckt med någon online tutorial. Onödig utgift för studenter.» (Bra)
- (Bra)
- Har inget annat att jämföra med.» (Bra)
- Bra och pedagogisk» (Mycket bra, bör användas igen)
- Även den här bra om man någon gång skall arbeta i PRO E. Väldigt grundläggande men fyller sitt syfte väl.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Catia är 1000 gånger bättre än Proengineer, så det känns vettigt att Chalmers går över till Catia nästa år!» (Vet ej/köpte inte boken)

21. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Introduction to Mechatronics and Measurement systems, D. G. Alciatore et al.

36 svarande

Dålig, bör inte användas igen»11 68%
Bra»5 31%
Mycket bra, bör användas igen»0 0%
Vet ej/köpte inte boken»20

Genomsnitt: 1.31

- Dålig i hänsyn till kursen, då typ inget som stod där i kom på tentan, och väldigt mycket programeringskod som man hoppade över i de kapitel man skulle läsa, vilket gjorde att boken vart väldigt dyr i förhållande till antal lästa sidor. Däremot var det en bra ingenjörsbok som alla som går z borde ha, bra att ha om man behöver slå upp grejer.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Varför köpa när den är ovettig?» (Dålig, bör inte användas igen)
- Säklert en bra väldigt bra bok, fast att säga åt oss att köpa en så dyr bok som vi sen aldrig använder? Skandal!» (Dålig, bör inte användas igen)
- Mitt sämsta köp av kurslitteratur någonsin under min Chalmerstid.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Lärde mig mer på wikipedia. » (Dålig, bör inte användas igen)
- varför köpte jag den - helt meningslös och svindyr!» (Dålig, bör inte användas igen)
- Köpte den boken för 500 kr och slog inte upp den enda gång på hela perioden. Ta inte med den i nästa kurspm som kurslitteratur.» (Dålig, bör inte användas igen)
- De 500 kronorna var ju totalt bortkastade. Inte ens öppnat boken, läsanvisningarna kom upp försent. För tätt in på tentan.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Står lite om mycket.» (Bra)
- Boken var nog bra, men man hade ingen använding för den» (Bra)
- Intressant bok, men speglar inte så väl vad som förelästes om.» (Bra)
- Köpte inte boken, men jag vet att man inte behövde den någonstans i kursen.» (Vet ej/köpte inte boken)
- Visade sig vara totalt onödig, vad jag har hört» (Vet ej/köpte inte boken)
- Jag köpte ej boken» (Vet ej/köpte inte boken)
- Köpte boken, men läste inte i den. Helt orelevant för kursen. Man kunde lika gärna ha använt kurslitteratur från kurserna "Elektriska Kretsar" och "Signaler, Sensorer och System"» (Vet ej/köpte inte boken)
- Jag öppnade aldrig boken tyvärr... Verkade alldeles för svår.» (Vet ej/köpte inte boken)
- Behövdes bevisligen inte.» (Vet ej/köpte inte boken)
- Varför köpa en bok som det inte finns läsanvisningar till eller någon återkoppling till på föreläsningarna. Eller förlåt, läsanvisningarna kom ju ut i LV7...» (Vet ej/köpte inte boken)

22. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Att arbeta i projekt –,, en introduktion, S. Eklund

36 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 33%
Bra»2 66%
Mycket bra, bör användas igen»0 0%
Vet ej/köpte inte boken»33

Genomsnitt: 1.66

- har aldrig hört talas om den.» (Vet ej/köpte inte boken)
- (Vet ej/köpte inte boken)
- Köpte den ej» (Vet ej/köpte inte boken)
- Vad är det för bok!?» (Vet ej/köpte inte boken)
- Aldrig hört talas om =) Skulle man haft den?» (Vet ej/köpte inte boken)


Tid:

23. Hur mycket tid har du lagt ner på kursen?

Ange i timmar / vecka.

37 svarande

0 - 10»6 16%
10 - 20»16 43%
20 - 30»11 29%
30 - 40»3 8%
> 40»1 2%

Genomsnitt: 2.37

- Det orimliga är att allt har gått till ett projekt som saknade rimliga ramar för att kunna bli bra. Som det är nu är det inget arbete man kan vara stolt över eller någonsin visa upp för någon. Dvs det var enbart bortkastad tid. Ni verkar tro att vi inte kan jobba i projekt och behöver lära oss, dom flesta av oss har gedigen arbetsmarknadserfarenhet och jobbar i projekt dagligen. Således framstår sådana här moment som förnedrande. Tror ni inte att vi har bättre saker för oss? Kan du ett tekniskt ämne och du har tenta i ämnet så räcker det att skriva en tenta, det tar högst fyra timmar. Kan du jobba i projekt men måste göra obligatoriska projektkurser så tar projektet minst 25 timmar. Det är ju inte skolplikten som gör att vi läser på en teknisk högskola.» (0 - 10)
- inte nån intressant kurs, så jag tycker det är rimligt.» (0 - 10)
- Ja, på en sån skräpkurs är jag glad att jag inte la ner mer tid.» (0 - 10)
- Tur jag inte la mer tid på denna kursen.» (0 - 10)
- njae.. la väl ner lite för lite tid..» (10 - 20)
- 10-20 timmar eftersom jag inte gick på några föreläsningar. Att gå på föreläsningar och försöka göra alla moment på allvar skulle tagit på tok för lång tid.» (10 - 20)
- La inte mycket tid för jag visste inte vad vi skulle lära oss - repetition?? Projektet var däremot lagom stort och tog rimlig tid.» (10 - 20)
- mjaa» (20 - 30)
- Nej. Projektet krävde för mycket tid i jämförelse med antal poäng det motsvarade» (20 - 30)
- Ja» (20 - 30)
- Ja» (30 - 40)
- Nej» (> 40)

24. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Där 1 är mest tid och 5 är minst tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Kostruktionsuppgift:1.2
2.CAD2.5
3.Inlämningsuppgifter2.6

- Tyvärr tog nog inlämningsuppgiften lite för lång tid, den var alldeles för ointressant för det.» (?)
- (?)
- Lade ner högst 3 timmar på inlämningsuppgift+litteratur tillsammans» (?)
- Kändes helt fel att prioritera den där inluppen högst. Va sjutton hade den med resten att göra?» (?)
- Definitivt denna ordning...» (?)

25. Gör en uppskattning av din totala arbetstid timmar/vecka under läsperioden

35 svarande

Högst 20 timmar»9 25%
Cirka 30 timmar»7 20%
Cirka 40 timmar»8 22%
Cirka 50 timmar»8 22%
Minst 60 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.68

- (Cirka 40 timmar)
- Inkluderar detta tid i skolan eller är det utöver föreläsningar och liknande?» (Cirka 40 timmar)
- Läste 2 master-kurser utöver systemkonstruktionen.» (Cirka 50 timmar)
- Pluggar ganska mycket ändå även om det inte kändes lika pressande som under år 2. Arbetsbördan är något man hinner med samtidigt som man ändå gör mycket, men det är å andra sidan något man lärt sig här under sin Chalmerstid.» (Minst 60 timmar)


Pedagogiskt pris:

26. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

37 svarande

Ja»0 0%
Nej»36 97%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 2.02

27. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

36 svarande

Ja»4 11%
Nej»28 77%
Vet ej»4 11%

Genomsnitt: 2

- Volvo 3P killen vad han nu hette.» (Ja)
- Jan Möller» (Ja)
- Cad-handledaren. Vet ej hans namn, men han bröt en aning på ett främmande språk.» (Ja)
- Ritteknik-gubben från volvo» (Ja)
- Gutman är ALLT annat än pedagogisk, somnade på handledningstillfälle och vi fick väcka honom.» (Nej)
- Vi hade inga övningar.» (Nej)


Tentan:

28. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

37 svarande

Inte alls»32 86%
Ganska bra»2 5%
Bra»3 8%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.21

- Kursinnehållet avspeglades inte i huvudtaget. Tex, en fråga om PLC på tentan, har inte vart med i denna kurs.» (Inte alls)
- eller snarare sådär avspeglades kursinnehållet. En del frågor hade med kursen att göra, vissa frågor handlade om saker vi inte pratat om i kursen i stort sett utan hörde mer hemma på s3-tentorna och mattetentorna, andra stora delar av kursen frågades inte alls om på tentan. rätt kasst faktiskt.» (Inte alls)
- Konstigaste tentan jag varit med om. Sista uppgiften kändes som "vi hann inte göra klart tentan, ni kan väl göra den åt oss?".» (Inte alls)
- Vissa frågor var helt tagna ur luften, saker som ingen hört talas om! Väldigt dålig tenta.» (Inte alls)
- En blind examinator (Sjöberg) som verkligen inte kollat med Gutman om vad han gått igenom det. Trots det påstår Jonas att han har gjort det. Mkt dåligt!» (Inte alls)
- Den sämsta tenta jag skrivit. Kändes helt irrelevant för kursen. Att ens ha en tenta på en kurs som bara är sammansatt av olika delmoment är inte bra. Sista uppgiften var väldigt flummig. Att be oss skriva ordningen på delarna i ett projekt? Det dummaste jag varit med om, helt irrelevant» (Inte alls)
- Sjukt flummig tenta, mycket av det som vi hade lagt ner stor focus på t.ex. asyncron motorer och mycket som vi hade lagt lite focus på. Första frågan om vilken ordning de olika projektstegen kom var nog den sämsta frågan som någonsin förekommit på en tenta!» (Inte alls)
- En, max två frågor var relevanta. VÄRDELÖST!» (Inte alls)
- Värdelös kvalitetsmässigt och dessutom onödig, kan ersättas med en dugga.» (Inte alls)
- Det var väl tre frågor som gjorde tentan helt värdelös. Det var först uppgiften med OP-förstärkaren med offset-spänning som vi inte behandlat någonting på Chalmers. Sedan var det uppgiften med Affinekombination som visserligen fanns i en pdf, men under annat namn och det gicks inte igenom på föreläsningen. Sedan var det en fruktansvärt flummig Segway-uppgift som inte ens kändes mätbar. Var ju mest gissningar på den frågan...» (Inte alls)
- Irrelevanta frågor, vissa var alldeles för avancerade och andra var dåligt formulerade. » (Inte alls)
- Vad var sista uppgiften och vad är affenit och OP-förstärkare hbur mycket har vi pratat om det egentliggen???» (Inte alls)
- Riktigt kass tenta. En massa uppgifter som inte ens hade berörts under kursens gång.» (Inte alls)
- Jag har aldrig klagat på en tenta men denna var riktigt kass. Hur kul är det att plugga massa inför en tenta och dom som skrivit tentan bara har slängt ihop nåt?» (Inte alls)
- Riktigt dåligt, frågor på sånt som inte gåtts igenom i kursen. Att fråga på specifikfrågor som tex designa en op-förstärkare i en sån här övergripande kurs känns inte relevant.» (Inte alls)
- Väldigt skumma frågor. Svårt att veta vad man ska plugga på. Tentan va ej lik tidigare tentor i kursen. » (Inte alls)
- Sämsta tentan jag har gjort under min chalmerstid. Ja, jag klarade den men återspeglade typ 10% av föreläsningarna.» (Inte alls)
- Ganska dåligt. Vi hade ju inget riktigt kursinnehåll här utan förväntades snarare komma ihåg alla detaljer från tidigare kurser. Sista uppgiften var väldigt konstig, men den speglade väl i alla fall kursinnehållet. » (Inte alls)
- Frågan om man skrev rätt tenta, men godkänd blev man ju ändå. Vet faktiskt inte alls vad den hade med kursen att göra? Skriven av någon som inte kan svenska...? Flera frågor som kändes som gissa vad jag tänker där halva meningar var borta och grejer.» (Inte alls)
- Lite grand vore ett bättre alternativ.» (Inte alls)
- En tenta som baseras på en hop godtyckligt utvalda föreläsningar.» (Inte alls)
- Vad var egentligen kursinnehållet? Att slumpa fram frågor från fö-oh är typiskt dumt med tanke på att minst halva klassen gick i pausen på föreläsningarna pga att de var så dåliga. Fanns ingen annanstans att lära sig exakt de grejerna heller. Sista frågan var också väldigt skum, gick svara på antingen 2 rader eller 200sidor beroende på hur man tolkade frågan.» (Inte alls)
- Tentan var väldigt märklig och oväntad. » (Inte alls)
- Tråkig tenta...» (Ganska bra)

29. Hur kändes tentan i förhållande till övningstenorna?

37 svarande

Helt olik, fanns inte ett samband»19 51%
Olik, men vissa samband fanns.»16 43%
Olik men relevant»2 5%
Som förväntat»0 0%
Lik, speglade kursen väl»0 0%
Utmärkt»0 0%

Genomsnitt: 1.54

- Helt annorlunda, finns inte en enda likhet, de gamla tentorna avspeglar kursen.» (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Ingen typtenta precis!» (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Varför går Jonas igenom en tenta ett par dar innan när likheten ej finns?» (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Behövs det?» (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Kan ni hitta ett samband så skulle jag vilja se detta!» (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Varför ens ha tentamens genomgång på tentor som ser helt olika ut den man får? Det är ju bara att lura oss teknologer...» (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Bättre att ej lägga ut övningstentor om den ordinarie tentan ändå inte är lik. » (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Va nog det värsta jag sett..... Personen som skrev tentan har garanterat inte tittat på vad kursen innehöll......» (Helt olik, fanns inte ett samband)
- Snacka om förvånad man blev när man fick sin tenta utdelad och man innan suttit och pluggat övningstentorna. Vissa frågor var ok, andra jättedåliga. När det ändå kaändes som att man uppmanades att plugga på övningstentorna av sjöberg, och övningstentorna de senaste åren var väldigt lika varandra, undrade man hur de tänkte när de gjorde årets tenta....» (Olik, men vissa samband fanns.)
- Fanns ju en opförstärkare, miljötugg och lite mätteknik. Inga räkneuppgifter var lika men det är egentligen ok. Det som irriterade mig var att det inte fanns några referenser till de få intressanta föreläsningar, tex Brännares trycksystem.» (Olik, men vissa samband fanns.)
- Några samband fanns väl. Men de tre dåliga frågorna är det man minns från den tentan.» (Olik, men vissa samband fanns.)
- Som dag och natt. » (Olik, men vissa samband fanns.)
- Sista uppgiften var helt ny. Lite väl poängmaffig kan jag tycka.» (Olik, men vissa samband fanns.)
- Konstig tenta...» (Olik, men vissa samband fanns.)

30. Vad tycker du om examinationsformen?

37 svarande

Inte alls»12 32%
Ganska bra»15 40%
Bra»7 18%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.02

- Med så mycket grupparbeten hade det inte behövt vara någon tenta.» (Inte alls)
- Om man inte lär ut något kan man inte ha tentamen!» (Inte alls)
- (Inte alls)
- Kanske en till inlämningsuppgift eller hemtenta, men att skriva en ordinär tenta som denna är helt fel» (Inte alls)
- Ja, tentamen kändes helt onödig. Kanske två duggor istället? Allt annat var bra!» (Inte alls)
- Det var både grupparbet, inlämningsuppgift, dugga och obligatoriska övningar. Behövdes inte en tenta också.» (Inte alls)
- Hellre en uppgift till och ingen tenta.» (Inte alls)
- varför var det en tenta överhuvudtaget? bara en massa korvstoppning som man glömde direkt sen. meningslöst!» (Inte alls)
- Ingen idé att tycka om något som bara var helt galet. Jag hoppas ni redan insett misstaget och att vi inte behöver påpeka det.» (Inte alls)
- Som sagt, skippa antingen konstruktionsuppgiften eller tentan.» (Inte alls)
- Skippa tentan och gör inlämningsuppgiften något större.» (Ganska bra)
- Känns som att tentan var överskattad eftersom man redan testats under kursen på alla områden som tentan tog upp.» (Ganska bra)
- lite dåligt att de lägger ut en inlämningsuppgift så nära inpå tentaveckan.» (Bra)
- Nej» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

31. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Läs igenom frågorna innan ni skickar iväg dem. Särskilt fråga sju.»
- Väldigt många frågor var med flera gånger som jag uppfattade det. T.ex. antalet timmar man lagt på kursen.»
-
- Håll koll på vilka som gjort utvärderingar.. är inne på min andra nu medans en hel del i klassen inte gjort sin första..»
- Läs igenom frågorna innan de skickas ut. »
- Ibland är det tur att ni finns.....»
- Kanske fler alternativ exempelvis mellan "Inte alls" och "Ganska bra"»
- Ge mig feedback på hur tex examinatorn tänker förbättra något om det varit mycket klagomål på en sak.»


Kursbetyg:

32. Vad tycker du om kursen som helhet?

37 svarande

Dålig»23 62%
Ganska bra»11 29%
Bra»3 8%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.45

- Att ha en lärare som rättar tentor och arbeten som inte pratar svenska, när allt är skrivit på svenska är helt oacceptabelt.» (Dålig)
- Kursen bör finnas kvar. Men examinatorn och huvudföreläsaren skall vara densamma under hela kursen. Han bör ha ett intresse för kursen och vilja lära ut något. Finns det inga mål eller intresse från institutionen att göra en seriös kurs (7,5 hp!!) så bör ni kanske försöka köpa in en kurs från en annan institution som tar detta på allvar.» (Dålig)
- Spara CAD och ritteknik, skrota resten.» (Dålig)
- sämre skit får man leta efter. Kom med nya saker i kursen istället!!! Vi vill inte slösa tid på gammal skåpmat.» (Dålig)
- Den hade bra moment, men behöver göras om. Rittekninken, cad och projektuppgiften var bra ideer, men som kan förbättras. I övrigt bara flum, slöseri med tid» (Dålig)
- Dålig dålig, gör mig antagligen till en sämre ingenjör än jag var innan.» (Dålig)
- Mycket på grund av den oerhört dåliga tentamen, Per-Olof Gutmans urusla insats samt att kursen blev väldigt hackig, känns som om de ansvariga för olika delar får tala ihop sig mer. Annars så vill jag ändå säga att en sådan här kurs är oerhört viktig. CAD, ritteknik och projektet (kravspecifikation) gav mycket! Men ändå känns kursen som en besvikelse (tyvärr), just för att den hade kunnat vara så mycket bättre!» (Dålig)
- Sämsta kursen jag läst. Jag tycker att nivån på kurserna på Chalmers borde vara höga, engagerade föreläsare samt ett revelant innehåll. Denna kursen tog priset. Detta är hittills den enda kursen jag tycker är värd att utvärdera. Dåligheten i denna kurs saknar motstycke i modern tid.» (Dålig)
- Lägg ner den.» (Dålig)
- bristande engagemang från föreläsare ger bristande engagemang från mig» (Dålig)
- Pinsamt för Chalmers!» (Dålig)
- Hade det inte varit för att de va för många lärare.....kass tenta....ingen planering...osv hade kursen kasnke varit något att ha..... Göran Brännare och Volvo 3P killen gjorde ett bra jobb dock, de har under hela kursen varit tydliga med vad som gäller för deras delar. +++++ I övrigt...katastrof» (Dålig)
- Kunde varit mycket bättre om Gutman och Sjöberg ansträngt sig mer. Dåligt skött av dem båda. » (Dålig)
- Om tentan varit bättre och herr Gutman inte varit med i kursen så hade kursen varit mycket bra.» (Ganska bra)
- Tentan och föreläsningarna drog ner betyget på kursen» (Ganska bra)
- Skitbra tanke men PO var värdelös!» (Ganska bra)
- Bra tänkt men fel utfört. Går inte att ha 5 moment utan att man prioriterar ner tiden man lägger på kursen. CADen var för överigt kul men helt sjukt att närvaron var obligatorisk» (Ganska bra)
- Vissa delar» (Ganska bra)
- Rittekniken och projektet var bra. Föreläsningarna var under all kritik.» (Ganska bra)
- Skönt med lite enklare kurser efter allt slit i tvåan :)» (Bra)
- Bra att man får lära sig CAD, ritteknik och att jobba i projektform.» (Bra)Kursutvärderingssystem från