ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Komplex Matematisk Analys, MVE025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-04 - 2008-11-14
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

65 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
13 20%
27 41%
5 (över förväntan)»25 38%

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade förväntningar om att en större del av kursens innehåll skulle ha tydligare anknytning till tillämpningar.» (3)
- Hade inga särskilda förväntningar» (3)
- Jag förstår inte vem som har hittat på den här frågan, den går ju inte att tolka på något vettigt sett. Mycket bra kurs!!!» (4)
- Är Kf:are» (4)
- Kursinnehållet och de ingående satserna hade en viss "mind fuck"-karaktär. En hel del oerhört vackra och oväntade resultat.» (4)
- Anade att det skulle bli en matematiskt teoretisk kurs och det blev det. Är detta en bra fråga?» (4)
- Jag fick en väldigt stor ökning av min förståelse för reelanalys.» (5 (över förväntan))
- Jag hade förväntningar om bra föreläsningar, högt tempo och intressant innehåll. Allt detta stämde mer än väl!» (5 (över förväntan))
- Trodde den skulle bli bra, men det var bättre än så.» (5 (över förväntan))
- Visste i och för sig inte så mycket om ämnet till att börja med.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

65 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 4%
5 7%
25 39%
5 (mycket relevant)»30 47%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.3

- jag kan se att vi ska använda komplxa tal men inte mer än det... hela ämnet känns lite insnöat» (2)
- Fourieranalykursen har exemepelvis viktiga tillämpningar och kräver kunskaper i komplex analys.» (4)
- Hur ska jag veta det, vet ju knappt vad jag lärde mig men komplext var det» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

65 svarande

1 (inte alls)»0 0%
11 16%
18 27%
23 35%
5 (Mycket bra avvägt)»13 20%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Teoridelen kändes lite väl svår. De mer standarmässiga satsernas bevis kom i princip för alla som skrev kursen tidigare år, medan detta årets teorifrågor var betydligt svårare.» (2)
- Var väldigt inriktad på en viss del av kursen, täckte inte den på ett bra sätt» (2)
- För mycket teori-uppgifter» (2)
- tentamen tog visserligen upp matriel som förekommit på föreläsningarna men vikten låg på helt fel ställen tycker jag» (2)
- Enligt mig saknades viktiga moment. Förstår dock att det kan vara svårt att täcka in allting på 8 frågor ...» (3)
- Inga transformer, mycket besviken» (3)
- Tyckte att det var något av en teoriöverdos. (de sista fyra frågorna var mer eller mindre ren teori). Dessutom kändes det som om de alla var från andra halvan av kursen.» (3)
- Jag upplevde att tentan innehöll oerhört många bevis. Inte nog med att man skulle lära sig de 23 som var på listan, dessutom var det "visa att"-uppgifter som var hämtade direkt från bevis i Holmåker-kompendiet... I övrigt var det däremot bra blandning på sakerna.» (3)
- vet, gjorde den inte» (3)
- Bra. Men det är mycket material i kursen och allt kan förstås inte komma med på tentan.» (4)
- "Inga" frågor om transformer överraskade.» (4)
- Bra, men det saknades något om transformer» (4)
- Stora delar av vissa kapitel i kurslitteraturen som enligt kurs PM skulle behandlas, exempelvis tillämpningar av vektorfält, examinerades ej. » (4)
- Lite väl mycket fokus på singulariteter, som saknade lite fokus på föreläsningarna.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tentan var överrumplande eftersom den bröt en trend, men det var bara roligt!» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

65 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 1%
50-75%»8 12%
>75%»56 86%

Genomsnitt: 3.84

- Bra jobb Jana! Verkligen värt att lyssna på dina föreläsningar!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

65 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
15 23%
5 (mycket bra)»50 76%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väl planerade, god blandning av teori och räkneexempel.» (4)
- Pedagogisk föreläsare. Lagom tempo. Kunde vara mer inspirerande...» (4)
- Jana är en bra föreläsare som bryr sig oma alla även oss i kf» (5 (mycket bra))
- Duktig föreläsare som strukturerar föreläsningarna mycket tydligt och bygger svårighetsgrad på ett bra sätt.» (5 (mycket bra))
- Strålande föreläsare! Mycket imponerande och trevlig. Man får klara och uttömmande svar på eventuella frågor.» (5 (mycket bra))
- Jana är en jättebra föreläsare. Dessutom är det bra att hon håller ordning i föreläsningssalen.» (5 (mycket bra))
- Jag tyckte de var mycket givande och gav bra anteckningar.» (5 (mycket bra))
- Jana är otroligt duktig.» (5 (mycket bra))
- "Mycket Bra" räcker inte.» (5 (mycket bra))
- Jana var som en helt ny människa jämfört med linjär algebran. Var, glad, skämtsam, trevlig, pedagogisk, och dessutom framstod hon som vanligt som mycket kunnig.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra.» (5 (mycket bra))
- Bra jobb Jana!» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra o pedagogiska föreläsningar!» (5 (mycket bra))
- mycket bra föreläsningar, klart och tydligt trots att det var tonvis med teori» (5 (mycket bra))
- mycket bra, jana är duktigt på att svara på frågor och talar lugnt och precist» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

65 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
7 15%
7 15%
14 31%
5 (mycket bra)»15 33%
Deltog ej»20

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt öndögt att dela upp klassen i tre delar om man ändå bara ska demonstrera tal på tavlan. Då är det ju lika bra att ha storgruppdemonstrationer i föreläsningssal. Är det Räknestuga ska man ju kunna räkna själv och få individuell handledning, något som saknades helt i kursen.» (1 (inte alls bra))
- Sznajdman var väldigt velig och viste inte vad han höll på med. Detta måste bli bättre. Någon som inte är så nervör utan nån med lite is i magen» (1 (inte alls bra))
- Tycker att man ska få räkna och ställa frågor på dem. Absolut ingen genomgång, det lär man sig inget på.» (2)
- Vore bra med lite tid att räkna själv och ställa frågor. Som det var nu hade man lika gärna kunnat ha övningarna i storgrupp, för det var som en föreläsning» (2)
- För många uppgifter gicks igenom, och det fanns ingen tid för egen räkning.» (2)
- (Kf)» (2)
- Övningarna? De var lite flummiga med många uppgifter på väldigt lite tid...» (2)
- Jag vill även ha tid att räkna, inte bara lyssna på demonstrationer.» (3)
- Hade gärna räknat mer själv, istället för att bara titta och lyssna.» (3)
- Det hade varit bra om det funnits möjlighet att få räkna med möjlighet att fråga och inte bara se en övningsledare lösa tal.» (3)
- Jonas var lite virrig men annars bra, mycket bra att vi i kf fick någon extra övning och räkneövning» (4)
- Rörigt till en början. Blev mycket bättre mot slutet.» (4)
- Något färre demouppgifter och mer tid för egen räkning önskvärt.» (4)
- Bra med demonstration, synd att det inte blir tid till egen räkning» (4)
- Mer egen räkning» (4)
- Synd att Jana är så mycket bättre än de andra. Trots att de andra räkneövningsledarna var riktigt bra. Medför att vill gå till Jana.» (4)
- Mycket bra.» (5 (mycket bra))
- Det är bra om det finns extra tid för att få hjälp med frågor.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»2 40%
0 0%
1 20%
0 0%
5 (mycket bra)»2 40%
Deltog ej»51

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var ju inga...» (?)
- laborationer?» (?)
- (?)
- Var det några laborationer?» (1 (inte alls bra))
- saknar dem.» (1 (inte alls bra))
- Fanns inga! Värt att kolla frågorna först kanske?» (3)
- Hade väll ingen» (Deltog ej)
- ??» (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Laboration?» (Deltog ej)
- Fanns det sådana?» (Deltog ej)
- Det fanns inga laborationer i kursen» (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- Jag minns inte att vi gjorde några laborationer????» (Deltog ej)
- Det fanns inga labbar.» (Deltog ej)
- Fanns det laborationer?» (Deltog ej)
- Aldrig hört något om» (Deltog ej)
- Jag tycker att det är mycket bra att det inte förekommer några laborationer.» (Deltog ej)
- Labb??» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
8 12%
20 30%
5 (Mycket stor)»37 56%

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna är ovärderliga.» (4)
- Hade blivit tungt med enbart boken» (4)
- problem lösning...» (4)
- Jana är duktig på att lära ut.» (5 (Mycket stor))
- jana förklarar väldigt bra.» (5 (Mycket stor))
- För min egna del brukar självstudier bidra mest till inlärningen. I denna kurs var dock föreläsningarna en ovärderlig för att förstå och lära in de satser och bevis som var särskilt viktiga.» (5 (Mycket stor))

9. Tycker du kursen var rolig?

65 svarande

5 (verkligen)»34 52%
21 32%
8 12%
1 1%
1 (inte alls)»1 1%

Genomsnitt: 1.67

- Spännande ämne och rolig föreläsning» (5 (verkligen))
- Över förväntan, kanske tack vare Jana» (5 (verkligen))
- Går KF.» (5 (verkligen))
- Mycket kul kurs.» (5 (verkligen))
- Grammatiskt inkorrekt fråga...» (5 (verkligen))
- hålla man kan använda kursen föratt beräkna ving profiler. Och allt var så "fint"» (5 (verkligen))
- Matematik är alltid roligt.» (5 (verkligen))
- Men tung» (4)
- Utmanande. Mycket rolig räkning. Hade varit ännu roligare om det var mindre stressigt.» (4)
- Nu i efterhand skulle jag ha angripit kursen på ett annat sätt och fördelat min tid och kraft annorlund. Detta dels beroende på att de rekommenaderade uppgifterna var betydligt enklare än de som ingick i tentamen vilket uppmärksammades alltför sent. Dessutom var de senare förhållandevis standardiserade och således kunde mer tid lagts ner på att öva på sådana. Därutöver examinerades inte vissa omfattande kapitel i boken varför den tid som lagts ner på att studera dessa kunde ha utnyttjats bättre. Kursen skulle mer ha kommit till sin rätt och hade blivit "roligare" om jag behandlat den på detta sätt.» (4)
- intressanta och användbara saker, men svårt» (4)
- När flera delavsnitt känns mer filosofiskt lagda än tillämpningsbetonande, är det svårt att hitta gnistan.» (3)
- Nja, väldigt mycket satsinlärning» (3)
- för abstrakt, väldigt lite förankring i värkligheten...» (1 (inte alls))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

65 svarande

Ja»1 1%
Nej»64 98%

Genomsnitt: 1.98

- Otrevligt bemötande av föreläsare när frågor ställdes» (Ja)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 4%
32 49%
24 36%
5 (För hög)»6 9%

Genomsnitt: 3.5

- värd för lite poäng» (3)
- Var väl ganska genomsnittsligt.» (3)
- För många bevis, och några av dem anser jag onödiga.» (4)
- Gärna någon bonus- eller inlämningsuppgift under tiden.» (4)
- Jämfört med hur många poäng kursen är på var det sjukt mycket jobb.» (4)
- det märktes att vi inte hade all den matten i bagaget som egentligen behövdes för kursen,vilket gjorde den onödigt jobbig och svår.» (5 (För hög))
- grymt mycket teori att bearbeta och smälta samt knepiga uppgifter i kursboken» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»10 15%
Mycket bra»45 69%
Har ej sökt samarbete»8 12%

Genomsnitt: 3.89

- alla har försökt hjälpa varandra så gott det går, fungerade bra» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»16 24%
Mycket bra»29 44%
Har ej sökt hjälp»16 24%

Genomsnitt: 3.87

- Se kommentaren om räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Fler räknestugor där studenten räknar själv, lärare finns till hands» (Ganska bra)
- Föreläsaren skötte det bra men eftersom det inte fanns någon speciell tid för det så blev det svårt att hinna få hjälp på raster» (Ganska bra)
- Bra på räkneövningar och på föreläsningar.» (Mycket bra)
- Bra att Jana frågar om någon har en fråga ofta.» (Mycket bra)
- Jana är verkligen bra på att svara på frågor från studenterna! En allt för ovanlig kompetens bland matteföreläsarna.» (Mycket bra)
- Men är väl medveten om att gpoda möjligheter att erhålla hjälp funnits tillgänliga.» (Har ej sökt hjälp)
- har inte varit "i fas" tillräckligt eller förstått allt tillräckligt för att ha något att fråga» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

65 svarande

1 (ej prisvärd)»2 3%
3 4%
12 18%
13 20%
5 (mycket prisvärd)»34 53%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.15

- Jag hade inte så stor hjälp av den förutom att den innehöll bra uppgifter.» (3)
- Svårt att urskilja vad som är satser och räkneexempel i boken. saknades mer generella exempel.» (3)
- Boken var billig men inte särskilt bra» (3)
- Billig men inte jättebra.» (3)
- Den var inte så bra på att förklara teorin» (3)
- Boken var billig, men jag tyckte inte att den var speciellt bra...» (3)
- Billig, men inte särskilt pedagogisk.» (4)
- Så där bok. Men mycket bra pris!» (4)
- Jag tycker att bokens kapitel om konform avbildning inte var så bra.» (4)
- Lagom pris. Lagom tjock och tung.» (5 (mycket prisvärd))
- Förhållandevis mycket billig bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Ynka 150kr för en så fin bok! Prisvärdaste litteraturen vi haft hitintills.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket billig, hyfsat läsvärd, ett bra komplement. Övningarna i boken var varierade och spännande och lärorika och rekommenderas verkligen!» (5 (mycket prisvärd))
- boken var inte dyr och räkneuppgifter var alla i boken, det var helt ok» (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
3 4%
22 33%
22 33%
5 (Mycket stor)»15 23%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningsanteckningarna täckte in teorin på ett tillfredställande sätt. Boken är dock ett bra komplement.» (3)
- Bra att räkna från, men teorin är helt från Jana.» (3)
- Mest använt öviningsuppgifterna» (3)
- Borde finnas lösningar till uppgifterna på VBL, typ att man scannar in från någon som har löst alla uppgifter ganska väl uppstyrt. Det behöver inte vara exakt rätt svar, bara man ser lite mer om hur man ska räkna» (3)
- Gamla tentor är det bästa som finns när man pluggar, antar att det räknas in i materialet.» (5 (Mycket stor))
- föreläsningsanteckningar och material på internet har varit huvudsakliga informationskällan, boken var lite svår att förstå ibland» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

64 svarande

Ja»57 95%
Nej»3 5%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.05

- Kurshemsidan skulle kunna användas mer och tydligare information om vilka saker som kommer på varje föreläsning» (Ja)
- det fanns rikligt med mtrl att se och läsa igenom, men examinationen hade ju inget med detta att göra...» (Ja)
- Bättre beskrivning av vad som krävs från bevisen, till exempel att ett extra bevis krävs för maximumprincipen.» (Nej)
- Kanske kunde man önska att Jana jobbade hårdare med hemsidan och vilka delar som har gåtts igenom vid vilket tillfälle. Men om det står mot att fortsätta med den utmärkta undervisningen så är ju naturligtvis undervisningen viktigare.» (Nej)
- Är en relativt svår kurs att instudera. Svårt att ge bra svar, när nästan allt som gås igenom är svårt att greppa. Stort problem för mig var att övningsuppgifterna i boken lätt spårade ur, varför man började inse att förståelse är viktigare. Röd tråd vag att se...» (Vet ej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehållet bör bevaras.»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna, grymt!»
- Upplägget på föreläsningarna.»
- Jana»
- Allt.»
- Föreläsaren»
- Jana som föreläsare.»
- Allt utom möjligtvis kursboken»
- SI övningarna»
- Vet ej»
- jana som föreläsare»
- Jana :)»
- Föreläsaren»
- Föreläsningarna.»
- De bra föreläsningarna, strukturerat.»
- Jana»
- Jana, otroligt kompetent, duktig och trevlig föreläsare.»
- Kursen i sin helhet. Jana var mer skämtsam än när vi hade första kursen med henne vilket bidrog till en mycket mer avspänd stämning. Det var jättetrevligt!»
- Föreläsare, kurslitteratur, kursinnehåll!»
- Jana och konforma avbildningar.»
- Jana, boken.»
- Jana var duktig som föreläsare, »
- De strukturerade och bra föreläsningarna.»
- Föreläsaren»
- Jana Madjarova»
- föreläsaren»
- janas pedagogik! Pch jana, hon ar mkt ducktig »
- Föreläsningarna»
- Det är bra att man inte kan göra bonusuppgifter.»
- Jana. Bra föreläsare»
- De flesta delar av kursen som behandlas under föreläsningar känns relevanta. Räkneövningar och SI-matteövningar var också nyttiga.»
- SI-matten»
- Helt klart Jana som föreläsare, hon var toppen i denna kursen.»
- Jana»
- Extra frågestund är alltid bra o SI-matten var jättejättebra!»
- föreläsare och föreläsningarnas upplägg,»
- JANA!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räknestugorna är viktiga. Man måste få sitta själv och sen kunna få vägledning i stället för att räknestugorna i princip är storgruppsövningar med klassen uppdelad i tre delar. Att se föreläsaren så och lösa tal efter tal ger inte mig speciellt mycket.»
- Mindre bevis tycker jag vore bra. Det hjälper inget, på något sätt, att ha så många bevis.»
- Jana borde skriva ett häfte med alla bevis där hon skriver hur hon vill att vi ska bevisa sakerna för det var svårt att veta vad och hur mycket skulle bevisas. Föreläsningsanteckningarna räckte inte alltid. En bättre tenta som täcker det mesta den var inte riktigt rättvis den här gången, inte typtentan som brukar komma»
- Tentans överensstämmelse med kursen, kf-arna borde vara mer förberedda. Dåligt för båda programmen när kf knappt läst något om serier och inte är vana vid undervisningssättet med sådan stor betoning på teorin.»
- Om något ska förändras, skulle det vara boken, men känns dock inte så relevant»
- Räknestugorna. Inga genomgångar på dem.»
- kurslitteraturen»
- Färre bevis som man skall kunna på tentan. Hade de varit lite färre hade jag kunnat lägga ner mer tid på varje och förstått bättre de jag kunde. Nu blev det att man bara memorerade vissa.»
- färre bevis»
- Mer fokus på transformmetoder och deras tillämpingar, samt övriga tillämpbara avsnitt.»
- Lösningar till gamla tentor bör finnas på kurshemsidan»
- minska kursen(eller gör den värd mer poäng) så att den innehåller så mycket som den är värd poäng, nu innehåller den mer än vad den borde med tanke på antalet poäng den är värd»
- Vet ej!»
- Gärna en bonusuppgift och mer information på kurshemsidan.»
- Behövs inte»
-
- Tentan borde innehålla lite transformer...»
- ... tentan?»
- Mer om konforma avbildningar!»
- Bonusuppgifter.»
- Fler egna räknastunder»
- Jag tycker att teori-bördan fram till tentan borde lättas. 23 bevis är väldigt, väldigt mycket och tar en ganska lång tid att lära sig. Dessutom känns de inte så relevanta i ett ingenjörsyrke.»
- tid på räknestugan för hjälp med uppgifter»
- Det skulle vara kul med någon form av matlab/bonus uppgift»
- Sznajdman. Dålig räkneövningsledare. Upp med uppgiftslösningar på VBL»
- Den enda egentliga förändringen som jag efterfrågar är en komplimentering till förteckningen över behandlade kapitel i boken där de tydligare framgår hur relevanta den teori som däri behandlas verkligen är.»
- Studenter på Kf måste ha lärt sig potensserier.»
- något fler räkneövningar»
- sznajdman, mer relevant tentamen!»

19. Övriga kommentarer

- Kändes konstigt att mer än hälften av poängen på tentan var teori.»
- Jättebra kurs!»
- Jag var en Kf student.»
- En av Chalmers roligaste och häftigaste kurser.»
- Mkt bra!»
- Läser Kf»
- Kursen borde ge mer poäng och innehålla fett mycket mer konforma avbildningar för det e det roligaste vi gjort hittils.»
- Går Kf2»
- Mycket bra föreläsare.»
- Tillhör kf2.»
- Jag är Kf:are»
- går Kf»
- Jag går Kf.»
- kf»
- svår kurs, hade behövt mer tid för att smälta allt. Jobbigt att läsa med fysikerna då de nästan ser ner på oss.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från