ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Termodynamik och statistisk fysik, FTF140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-02 - 2008-11-30
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

44 svarande

1 (inte alls)»0 0%
5 11%
25 56%
11 25%
5 (över förväntan)»3 6%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se fråga 8! » (2)
- jag trodde det var mindre statistik» (2)
- Mest bara härledningar av formler och för lite användning av dessa formler» (2)
- För lite tillämpad termodynamik» (2)
- Hade inga speciella förväntningar» (3)
- Det var mer kvant än jag trott att det skulle vara.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

45 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 6%
10 22%
22 48%
5 (mycket relevant)»10 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.86

- Man har viss nytta av statfys-delarna» (3)
- grundläggande termodynamisk kunskap är oerhört viktigt» (4)
- Har hört folk som hävdar att alla ingenjörer bör ha läst termodynamik och jag tycker det är en väldigt bra kurs att ha med sig. Många intressanta fysikaliska samband som förklarar mycket, bl a många vardagliga fenomen som jag ser på ett annat sätt numera.» (4)
- Relevant för teknisk fysik, men inte jätterelevant för mig personligen.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

45 svarande

1 (inte alls)»1 2%
8 17%
16 35%
17 37%
5 (Mycket bra avvägt)»3 6%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- DÖDSTENTA !!!!!!!!!! ARRRRRHHHHHHHHHHHH DÖDÖÖDÖDÖÖDÖDÖÖDÖDÖDÖÖDÖDÖDÖÖDÖDÖDÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ» (1 (inte alls))
- Ganska stor del kändes som den var på de sista läsveckorna av kursen.» (2)
- Betydligt svårare än de gamla tentorna» (2)
- Alldeles för mycket text på tenta, vilket då ledde till att det var svårt att veta vad de frågade efter. Tidsbristen gjorde det värre det med.» (2)
- Framför allt gav de tidigare tentorna ingen god bild av vad som förväntades.» (2)
- Lite svår tenta» (3)
- Det var en rolig tenta. Klurig, utmanande och mycket nytt. Det gällde att tänka efter och inte använda inlärda formler och samband. Bra, men jag kan förstå om betygsstatistiken inte blev så bra. 45% underkända är på gränsen i F1, men alldeles för högt i åk. 3.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

45 svarande

<25%»1 2%
25-50%»4 8%
50-75%»5 11%
>75%»35 77%

Genomsnitt: 3.64

- ca 50%» (50-75%)
- Försov bort en föreläsning, annars full närvaro. Bra genomgångar.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

45 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
11 24%
15 33%
15 33%
5 (mycket bra)»4 8%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite för dåligt med exempel och mellansnack som gjorde en intresserad» (2)
- Inte så bra. Bara härledningar av formler/samband hela tiden. Gav ingen vidare förståelse. Inte så inspirerade.» (2)
- Kändes som vi gjorde samma sak flera gånger, men på olika sätt. Vilket gjorde i varje fall mig lite förbryllad...» (2)
- Dåligt avvägd tid. Vissa lektioner slutades 10 minuter för tidigt medan andra rafsades igenom den sista kvarten. Repetitionen inför tentan var värdelös eftersom den bara tog upp det som redan tagits upp på repetitionen inför duggan. Fokuserades inget på de svårare bitarna.» (2)
- Mats var väldigt dålig föreläsare. Enbart härledningar av formler. Det kan man väl kolla upp i boken om man vill veta. » (2)
- Föreläsaren var lite oengagerad.» (3)
- Ibland lite väl mycket fokus på att skriva upp alla samband och formler. Kanske kan sådana saker ges ut i pappersform i början av varje föreläsning? Jag kände personligen att - även om jag fick femma - förståelsen borde ha varit bättre från min sida. Jag har en helt OK uppfattning om hur termodynamiken hänger ihop men ändå är det inte glasklart och ibland blir det helt fel.» (3)
- Bra anteckningar men han förklarade inte så mycket... » (3)
- OK-» (4)
- Strukturerade, kortfattade, innehållsrika. Dock borde föreläsningarna varit färre och placerade efter lunch.» (4)
- Bra föreläsningar» (4)
- Lite väl mycket långa härledningar. Vore bra med fler intuitionsfostrande moment då det var mycket nya begrepp.» (4)
- Lektionen med härledning av ideala gaslagen som säkert är intressant att ha sett var ganska dryg kommer jag ihåg att jag tyckte. En del samband som bara konstaterades lite snabbt för att hinna med hela genomgången så det kändes lite magiskt till slut ändå. Satt mest och antecknade som en vilde på lektionen för att hinna med, så här i efterhand hade det nog varit bättre att inte ha gjort det utan bara försökt följa med i härledningen. Var ju inte något "bevis" man behövde plugga in utantill ändå, så tittade inte på härledningen efter att lektionen var klar.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

44 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 5%
11 27%
12 30%
5 (mycket bra)»15 37%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dynefors var bra ibland. Både Granath och Dynefors verkade dock ofta vara dåligt förberedda inför övningarna. Gjorde fel, snurrade till det ofta. Dessutom ofta för svåra problem som löses.» (2)
- SKulle varit flera!» (3)
- Gick på Bertils övningar. Noggranna och tydliga genomgångar.» (3)
- mats och dynefors kompletterade varandra bra och man fick ut mycket av att vara där» (4)
- Bertil var grym, mats var också bra» (5 (mycket bra))
- Bertil är inspirerande!» (5 (mycket bra))
- Förutsatt att ni med "räknestugor" menar räkneövningarna. Räknestugor hade varit en bra idé i denna kursen, dvs timmar då man räknar själv men har en lärare där att ställa frågor till. » (5 (mycket bra))
- Både Mats o Bertil var mycket duktiga som övningsledare och förklarade mycket kring hur man skulle resonera vilket var väldigt bra och roligt.» (5 (mycket bra))
- Var hos Bertil.» (5 (mycket bra))
- +++++++++++» (5 (mycket bra))
- Gick på Bertils räknestugor som var extremt bra» (5 (mycket bra))
- dynefors tog mycket seriöst på sitt uppdrag och förklarade med engagemang. » (5 (mycket bra))
- Dynefors äger!» (5 (mycket bra))
- Dynefors är mycket bättre som räkneövningsledare än som föreläsare» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

44 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
9 20%
14 32%
17 39%
5 (mycket bra)»3 6%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte så jättegivande, dom var bättre i optiken.» (2)
- Ena var bra, andra för enkel» (2)
- Motorn var ok, den andra borde ändras, dåligt upplägg men bra tema.» (2)
- Nyttigt att få se en stirling-motor i verkligheten. Båda labbarna var dock ganska tråkiga.» (2)
- gav inte så mycket förståelse då de mest bara var att sitta och göra» (3)
- Laborationen ang. kritisk temperatur känns "hafsig" man förväntas inte få bra värden. Inte så skoj!» (3)
- Doktoranderna som höll labbortionerna var under all kritik, när jag hade T4-labb så var doktoranden mycket svår att kommunicera med och tog väldigt lång tid för sig att ställa en fråga eller inte ställa en fråga men ändå förväntade han sig ett svar. Han hade med andra ord ingenaning om hur han skulle examinera labben överhuvudtaget. T7 handledaren var bättre då han närvarade, mestadel av tiden höll han på med någon egen labboration en bit bort.» (4)
- Det är lättare att lära när man gör något praktiskt och får viss erfarenhet av det.» (4)
- Bra med praktisk tillämning» (4)
- Rätt roliga, bra för intuitionen» (4)
- Förutom T4, där vi fick stanna kvar till halv sex fast vi var klara innan fem bara för labledaren tyckte att alla skulle redovisa tillsammans.» (5 (mycket bra))
- Tydliga labbar som jag lärde mig saker på, fick bättre insikt och förståelse av, utan att de blev för arbetskrävande. Inlämningsuppgiften var en rolig utmaning. » (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

1 (Mycket liten)»2 4%
6 13%
17 37%
16 35%
5 (Mycket stor)»4 8%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har läst den här kursen en gång förut med samma effekt: Jag förstår och hänger bra på föreläsningarna. Jag förstår och hänger med på räkneövningarna. Jag klarar av att räkna hjälpligt själv. Men på tentan (kort tid och med begränsade hjälpmedel) räcker det inte ändå fram. Jag tror att problemet ligger i att jag ofta behöver en liten hint för att komma vidare och att lösningen ligger i fler räkneövningar eller räknestugor av något slag. Räknehjälp som är mer än att veta var Mats och Bertil har sina rum. » (1 (Mycket liten))
- Lärde mig det mesta på eget tentaplugg.» (2)
- Jag lär mig genom att studera tillsammans med mina klasskamrater. Föreläsningar kan inte passa alla som undervisningsmetod antar jag. Men de var bra, och jag tror att det ger mer att gå på föreläsningar än man tror.» (2)
- valde att inte plugga i fas med föreläsningarna till förmån för andra ämnen» (2)
- Har mest tittat på gamla tentor. Duggan var bra. G-poängen ovanligt hög.» (3)
- 2:a för föreläsningarna och 4:a för räkneövningarna» (3)
- Svårt annars» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

44 svarande

Ja»0 0%
Nej»44 100%

Genomsnitt: 2

- Dvs inget som jag har sett. » (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
39 86%
6 13%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- räknade inte så mkt.» (3)
- Bra att duggan låg asynkront med kvantinlämning.» (3)
- OK, inte särskilt tung» (3)
- Pluggade mkt mer kvant, fast det var mindre poäng.» (3)
- kanske inte så hög om man jämför med andra kurser men ändå ganska mkt att kunna.» (3)
- Lagom» (3)
- Väldigt lagom.» (3)
- Mycket att räkna med många delmoment som man måste lära sig separat, men lagom belastning för en kurs på 7,5hp.» (3)
- Kvanten tog mycket tid» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»30 66%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.77

- Jag läser om, och känner inte många i den klassen. Har haft väldigt lite kontakt med dem. » (Mycket dåligt)
- Speciellt vid tentaplugg» (Mycket bra)
- På labbarna fungerade det utmärkt, annars satt jag och pluggade själv av eget val. Väldigt fördelaktigt för djupare förståelse och långvarig inlärning personligen att kunna sitta framför en dator med Wikipedia och Google.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»19 42%
Mycket bra»15 33%
Har ej sökt hjälp»9 20%

Genomsnitt: 3.68

- Har inte sökt hjälp, men Bertil sa flera gånger att han mer eller mindre alltid var tillgänglig via mail och att man kunde besöka honom med frågor och det stämde säkert.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

45 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
8 19%
21 50%
12 28%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.04

- Jävligt dålig bok. » (1 (ej prisvärd))
- Läste knappt i boken » (2)
- Köpte boken men använde den aldrig, hann inte. men så körde jag på tentan också...» (2)
- Tråkig och oinspirerande bok. Dock inte jättedyr.» (2)
- Den var inte väldigt hjälpsam när man försökte klara av uppgifter, föreläsningsanteckningarna var mkt bättre» (2)
- Tror knappt jag öppnade boken annat än att för att göra uppgifter. men jag, och många med mig, köper kursböcker för att kunna slå upp i både under och efter kursen.» (3)
- Boken användes mycket, men var tungläst och svår att använda och få bra förståelse från» (4)
- Relativt bra bok, lätt att förstå. Men för mycket text. Finns ingen som har tid att läsa igenom allt det där seriöst.» (4)
- Köpte begagnad» (4)
- Bra att boken är samma som varit tidigare år. Det ger goda möjligheter att låna eller köpa begagnad. » (Köpte inte boken)
- "Köpte inte boken", men lånade den av kompis. Tyckte den var bra.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

1 (Mycket liten)»3 6%
6 13%
18 40%
13 28%
5 (Mycket stor)»5 11%

Genomsnitt: 3.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läser sällan kursböcker, och den här perioden jhade jag inte tid att räkna heller,.» (1 (Mycket liten))
- inget fel med materialet, hade inte tid att räkna bara» (2)
- lite för tråkig bok för att orka läsa» (2)
- Lärde mig absolut främst av tentatal- och lösningar från VBL. Boken bra att slå upp koncept i, tillsammans med föreläsningsanteckningar och nästan främst Wikipedia.» (3)
- Tyckte inte om boken, men använde den ganska mkt.» (3)
- VBL: 5:a, Boken: 1:a » (3)
- Jag har stött mig mycket på den. Upplevt det som en bra bok. Men med facit i hand (klarade inte tentan) kan jag väl säga att trots mina upplevelser under kursens gång har det inte varit tillräckligt. Se fråga 8. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.24


Laboration T4

Varmluftsmotorn

15. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

45 svarande

1 (för lätt)»1 2%
10 22%
27 61%
6 13%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.86

- Inte helt lätt att förstå hur motorn fungerar, men kunde gjort labben ändå.» (2)
- Det var inte svårt att få godkänt, men jag förstod inte så mycket.» (3)
- mycket trasig utrustning mm som gjord det svårt» (3)
- Bra med instuderingsuppgifter, lite oklart med "Q_1 och Q_2"-uppgiften där man skulle sätta pilar, labbhandledaren tyckte själv den var oklar och använde annan beteckning (Q_in och Q_ut).» (3)

16. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

45 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
9 20%
12 27%
21 47%
5 (högt inlärningsvärde)»2 4%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig kanske inte så mycket nytt men det var bra att få någon referens mellan kursmaterialet och verkligheten.» (2)
- kul att se det på riktigt» (2)
- labben var för kort för att vara lärorik» (2)
- Lärde sig en hel del om stirlingcykeln» (3)
- Instuderingsuppgifterna var enkla men förtydligande.» (4)
- Bra att få se och fundera över vad saker innebär i verkligheten, Få klura på var luften är varmare, var det är högre tryck, etc i något man kan titta och ta på. » (5 (högt inlärningsvärde))

17. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

45 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 4%
5 11%
13 29%
17 38%
5 (mycket nöjd)»7 15%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se tidigare kommentar om labborationen.» (1 (inte alls nöjd))
- handledning? !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! TENTAN VAR FÖR SVÅR» (1 (inte alls nöjd))
- labledaren gav i princip ingen handledn.» (2)
- Killen av alldeles för torr och strickt. (Vilket en handledare kanske ska vara)» (2)
- Labbassisten var inte särskilt ordnad och hade ingen egentlig examination där han frågade saker utan drog bara ut på tiden. Går det att få underkänt på en labb om man är där?...» (2)
- Fick vänta nästan en timme för att redovisa den sista uppgiften...» (3)
- Fick ringa runt för att få tag på labbhandledaren iofs, handledaren missuppfattat labbtiden, men väldigt bra handledning sedan. Hade labben inte blivit av hade jag varit väldigt "Inte alls nöjd" med labbhandledaren.» (5 (mycket nöjd))
- bra tjej!» (5 (mycket nöjd))

18. Övrigt

- känns som hendledarn godkännde det mesta»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.43


Laboration T7

Bestämning av kritisk temperatur

19. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

45 svarande

1 (för lätt)»3 6%
12 27%
28 63%
1 2%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.61

- jag skrattar så jag tappar andan!» (1 (för lätt))
- Samma som i T4.» (3)

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

45 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»5 11%
9 20%
14 31%
11 25%
5 (högt inlärningsvärde)»5 11%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ahhahaahahhahhahahhahahhahahhahahahhahahahhahah» (1 (inget inlärningsvärde))
- Lite svårt att förstå» (2)
- Gav inte särskilt mycket mer förståelse utöver föreläsningarna.» (2)
- Jag lärde mig av att läsa lab-pm innan, men det var inget krav och labben går ju lätt att klara av ändå. Kanske ha förstudieuppgifter till den labben också, men väldigt enkla frågor från texten, men bara för att folk verkligen ska läsa igenom sakerna innan. Under labbtillfället var det mest "Sitta och ta mätvärden och plotta i en graf" och mindre förståelse.» (3)
- Samma som med den andra labben egentligen. Bra för förståelsen att kunna titta på vad som händer. Bra för att få en intuition för termodynamiken. Bra för att övertyga om att det inte bara är påhitt. (Vilket det känns som ibland om man bara räknar.)» (5 (högt inlärningsvärde))
- Förberedande uppgifter och laborationen gav mig en mycket bra förståelse för fasövergångar. Konkret, rolig labb. Behåll den!» (5 (högt inlärningsvärde))

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

44 svarande

1 (inte alls nöjd)»3 6%
2 4%
12 27%
20 46%
5 (mycket nöjd)»6 13%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se tidigare kommentar om labborationen.» (1 (inte alls nöjd))
- Godkänt, kan inte säga mer då vi inte använde så mycket handledning.» (3)
- OK, men det behövdes inte särskilt mycket.» (3)
- sömnig, oinspirerad» (3)
- Bra handledare» (4)
- inspirerande labledare» (5 (mycket nöjd))

22. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.29


Inlämningsuppgift

Isingmodellen

23. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

44 svarande

1 (för lätt)»0 0%
1 3%
12 42%
9 32%
5 (för svår)»6 21%
Gjorde ej labben»16

Genomsnitt: 3.71

- Har inte fått feedback än så lite svårt att veta.» (3)
- Frågan är intressant ställd och svår att svara på. Inlämningsuppgiften var lagom svår eftersom den gav tillräckligt mycket utmaning för att vara rolig, medan den samtidigt helt klart var genomförbar. Det är en intressant simulationsmodell och ska helt klart behållas till nästa år!» (3)
- Den tog dock väldigt! mycket tid.» (3)
- Den visade sig vara lite för svår för mig så jag lämnade inte in svar på allt. Men det jag gjorde lärde jag mig mycket på, så jag hade nog lärt mig mycket på det som var kvar också, men jag bedömde det som att det skulle ta för lång tid att brottas med det. Så jag tror att den egentligen är lagom svår eftersom den inte är obligatorisk och eftersom den är del av examinationen. Bra att det gick att göra delar utan att göra hela. » (4)
- Poängen var inte värda den värdefulla tid man la ner på att få programmet att funka. » (4)
- för mycket jobb för de poäng den motsvarar.» (5 (för svår))
- Kändes inte värt att lägga ner så mycket tid på inlämningen för så få poäng. Om man hade gjort något fel i koden var det väldigt svårt att hitta vad man hade gjort fel. På sista uppgiften skrev vi om koden tre gånger innan det blev rätt, kunde dock inte riktigt se någon större skillnad mellan någon av programmen vi hade skrivit.» (5 (för svår))
- för svår för de bonuspoäng man kunde få.» (5 (för svår))
- för mycket svår matlab. Tog otroligt mycket tid, gav nästan inga bonuspoäng. Måste ändras!» (5 (för svår))
- Framför allt var det fel saker som var svåra. vi la kanske 30 timmar totalt och då var minst 25 timmar sökande efter programmeringsmissar. » (5 (för svår))

24. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

45 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 17%
16 55%
6 20%
5 (högt inlärningsvärde)»2 6%
Gjorde ej labben»16

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vi han inte lägga så mycket tid på det termodynamiska som sagt» (2)
- Jag lärde mig koncepten. Inte hört talas om Monte Carlo-metoder innan, de var intressanta.» (3)
- Mycket bra! Mycket trevlig uppgift!» (5 (högt inlärningsvärde))

25. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

42 svarande

1 (inte alls nöjd)»3 11%
5 19%
16 61%
1 3%
5 (mycket nöjd)»1 3%
Gjorde ej labben»16

Genomsnitt: 2.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vad då för handledning?» (?)
- fanns ju ingen handledning» (1 (inte alls nöjd))
- Vilken handledning?» (1 (inte alls nöjd))
- tog ingen handledning» (1 (inte alls nöjd))
- Handledning? Vi fick en introduktion, men har vi fått handledning så har den gått mig helt förbi. » (2)
- man fick ingen handledning» (3)
- Använde bara labb-PM som given handledning iofs, men det var utförligt och bra. Wikipedia som alltid stor källa för fördjupad förståelse.» (3)
- vilken handledning???» (3)
- Använde mig inte av ngn handledning» (4)
- handleningen i form av föreläsning+PM var mycket bra. utöver det fick vi inget, men det behövdes inte heller.» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.94


Kommentarsfrågor

26. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

45 svarande

Ja»42 97%
Nej»1 2%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.02

- Nej, det kunde stått mer på kurshemsidan om allt vad vi gjorde och vad som skulle hända nästkommande vecka.» (Nej)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna»
- På det hela taget ett bra upplägg, bra bok, bra hållet räkneövningar (har gått på Bertils) och lagom övriga uppgifter (labbar & inlämning). »
- Labbarna»
- duggan»
- Isingmodellen, kul uppgift. Bertil Dynefors (mycket positivare bild av honom nu än efter miljöfysiken)»
- Möjligheter till bonuspoäng»
- Tyckte hela kurskonceptet var lyckat. Tyckte personligen det var väldigt bra att räkneövningarna alltid låg i direkt samband med föreläsningarna (har jag för mig).»
- Dynefors»
- labbarna»
- Labbarna»
- Bertil»
- Föreläsningar + räknestuga»
- Räknestugorna med Dynefors»
- Bertil dynefors»
- Termodynamikdelen av kursen»
- Mycket räkneövningar och föreläsningar.»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren bör iaf låtsas tycka att ämnet är roligt och engagera sig mer. dra mer exempel som har med verkligheten att göra.»
- inlämningsuppgiften»
- Extrauppgiften bör vara närmare kopplad till det övriga examinationsmaterialet så att man lär sig något inför tentan när man gör uppgiften och känner att det är värt.»
- Personligen behöver jag mer räknetimmar, men denna kursen har ganska många jämfört med genomsnittet. »
- Det största problemet var att kvanten tog upp det mesta av tiden.»
- Doktoranderna som håller i labbarna eller deras instruktion till hur man examinerar.»
- labbarna»
- bättre inlämningsuppgift.»
- tänk över upplägget på föreläsningar en gång till»
- Börja tidigare och håll på mer med statfys, eftersom det är svårare.»
- T7-labben var lite dryg.»
- Framförallt tycker jag att många av problemen var alldeles för svåra! Jag räknade nästan inga av uppgifterna i planeringen, endast ca 2-3 st den sista månaden. Trots det fick jag nästa 5a i betyg på tentamen. Jag anser att problemen är för svåra i förhållande till tentan. Nästan allt jag lärde mig på kursen lärde jag mig genom att plugga gamla tentor, känns inte riktigt som ett bra upplägg. Roligare föreläsningar/föreläsare, mer förberedda räkneövningsledare, enklare uppgifter i planeringen!»
- inlämningsuppgiften»
- Föreläsningarnas uppbygnad»
- Bättre tenta»
- Fler lektioner»
- Tidsplaneringen på föreläsningarna.»
- bok och föreläsare»
- Räkneövningsuppgifter som är framställda på samma sätt som tentauppgifterna - där man måste använda alla sina kunskaper i kursen, inte bara det avsnitt som vi är inne på just nu.»
- Roligare labbar eller, om det ej kan ordnas, inga labbar. En mer intresseväckande bok och mer inriktning mot termodynamik i kursen (med exempel på tillämpningar).»

29. Övriga kommentarer

- Bertil var bra som övningsledare, kändes bra att få se lite allmänbildande saker utanför kursinnehållet.»
- Lite fler demonstrationer hade vart kul. t ex datorsimuleringar etc»
- Det bör satsas mer på förståelse snarare än långa härledningar och räkningar som de flesta bör klara på egen hand.»
- Tyckte arbetsbelastningen på tentan var rätt tung. Uppgifterna tog lång tid för mig, hann inte med sista. Nivån verkade rätt ojämn på de olika tentorna som fanns på VBL, men inser att det är svårt att veta hur jobbigt eleverna tycker det är.»
- Känns som om denna kurs har för mycket tid tillhands jämfört med innehållet i många andra kurser. Kanske vågar man inte lägga mer innehåll eftersom man har kvant samtidigt.»
- Det är inte kul när man får en tenta med en svårighetsgrad helt olik den man förväntar sig.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.32
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från