ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Flervariabelanalys, MVE041, MVE041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-01 - 2008-11-14
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

26 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 15%
Ja»19 73%
Inte läst det»3 11%

Genomsnitt: 2.96

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

26 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja»26 100%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 3

- Bra hemsida. Jag föredrar externa hemsidor.» (Ja)
- Tycker annars det är bra att använda sidan som finns på studieportalen direkt.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Thomas Ericsson engagerat sig i kursen?

26 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»7 26%
Bra»13 50%
Mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 2.84

- Har välskrivna föreläsningsanteckningar» (Bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Kursadministrationen har fungerat bra.»
- Bra info.»
- Inget att klaga på.»
- Ofta fullt i datasalarna vid labb.»
- väldigt bra.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Linjär Algebra, Envariabel Analys»
- Envariabelanalys och Linjär algebra.»
- All tidigare matematik.»
- Envariabelanayls»
- Envariabeln»
- samtligt mattekurser!»
- Linjär algebra och envariabel analys»
- Alla tidigare mattekurser tror jag.»
- Envariabelanalys och linjär algebra»
- Alla tidigare mattekurser, mycket från tidigare kurser som man bygger på.»
- alla tidigare mattekurser»
- Tidigare mattekurser»
- Ja, Envariabeln och Linjär Algebra»
- Envariabel»
- Envarren»
- Matematikkurser»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Tycker det är bra, chalmers ska väl inte va en dans på rosor, I suppose.»
- räknestuga!»
- Ingenting är ju lätt, men vissa saker tyckte jag var lättare än andra.»
- Optimeringslabben var mycket svår. Mer fokus på det om labben ska vara av samma svårighetsgra i framtiden.»
- Tentan tog upp i princip det svåraste från varje område. Den hade en mycket högre svårighetsgrad än tidigare tentor.»

Laborationer
27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätta»6 22%
svåra»16 59%
relevanta»22 81%
irrelevanta»0 0%

Övningstillfällen
27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätta»9 33%
svåra»2 7%
relevanta»21 77%
irrelevanta»2 7%

Föreläsningar
27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätta»6 22%
svåra»11 40%
relevanta»22 81%
irrelevanta»0 0%

Tenta
27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätta»0 0%
svåra»21 77%
relevanta»16 59%
irrelevanta»4 14%

Derivering
27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätta»15 55%
svåra»5 18%
relevanta»22 81%
irrelevanta»0 0%

Integrering
27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätta»11 40%
svåra»9 33%
relevanta»22 81%
irrelevanta»0 0%

Optimering
27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätta»4 14%
svåra»17 62%
relevanta»21 77%
irrelevanta»1 3%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

26 svarande

1 3%
4 15%
4 15%
13 50%
4 15%

Genomsnitt: 3.57

- Extremt monotont med OH efter OH.» (2)
- Bra med kombinationen OH och exempel.» (4)
- Thomas kan lätt snurra in sig på sina datorgrafik / optimering / matlabgrejer som han har en lite fetisch för, men annars så finns det väl inget att klaga på. » (4)
- Tycker det blev ett bra tempo när allt togs på OH-bilder och man kunde sitta och bara försöka förstå ist för att försöka hänga med med pennan.» (4)
- Det var jätte bra att vi hade föreläsningsanteckningarna. Man kunde bara lyssna och man hade tid att tänka och ställa frågor.» (4)
- Mycket bra med de färdiga föreläsningsanteckningarna.» (4)
- ibland dle det lite mycket peka och titta, exemplerna var svåra att hänga med på.» (4)
- Mkt bra med overhead» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

26 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»1 3%
90 - 100%»25 96%

Genomsnitt: 4.96

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Skrivit mer på tavlan, overheads blir i längden oengagerande»
- Förklara sambandet mellan determinanter och hur dessa kan avgöra en ytas egenskaper, detta var väldigt vagt.»
- Räkna lite mer exempel på tavlan. Ibland är det svårt att hänga med när han "räknar" på overhead. »
- Gjort lite exemplar på tavlan»
- sista föreläsn. borde varit mer förberedande för tentan.»
-
- kanske prata lite mer, istället för att relatera till OH->lättare att anteckna»
- Hålla fokus på det som kummer på tentan... M.a.o. skippa de numeriska utstickarna.»

10. Tycker du att föreläsningsupplägget med OH-bilder i stället för att skriva på tavlan har fungerat bra?

- Nej»
- Det har fungerat ganska bra. Å ena sidan är det bra att alla anteckningar kommer upp på kurshemsidan så att man enkelt kan repetera kursen. Å andra sidan ger det lite sämre publikengagemang under föreläsningarna.»
- Ja»
- Att enbart föreläsa m.hj.a OH-bilder var inte engagerande under föreläsningarna. Men att dessa OH-bilder fanns på hemsidan gjorde att det var lätt att repetera och förbereda sig inför kommande föreläsnngar. Upplägget behöver inte förändras.»
- Ja. Det har flytit på bra och man har kunnat hänga med i sina egna papper...»
- Föredrar det senare»
- se 9. Det funkar men hade som sagt inte gjort något om man sprängt in lite räkneexempel på tavlan.»
- Jag tycker det var överaskande bra. Tempot blev bra och bilderna var relevanta. Går inte åt massa tid att sudda tavlor och dylikt.»
- Jag tyckte det var det bästa med den här kursen. Men han kunde ha gjort lite exempel uppgifter på tavlan. Det var lite svårt att hålla sig vaken och lyssna i 2 timmar.»
- Nej, mer tavla! finns d inte tid för tavlan är kursen på för få poäng.»
- jättebra »
- Mycket bra.»
- Det har fungerat över förväntan.»
- Ibland funkade det bra. jobbigt bara med alla bilder, man vet ej hur noga man själv behöver vara då det enbart ligger matlab bilder eller liknande i anteckningarna. Svårt att kunna följa alla stegen i exemplerna»
- helt ok, trodde det skulle fungera sämre»
- Jag tycker det har fungerat mycket bra!»
- Nej, det blev väldigt oengagerade. Slide efter slide blir sövande. Jag förstår att det är nödvändigt för att visa bra bildrepresentationer av funktioner i flera variabler, men annars tycker jag att det bör undvikas.»
- Nej, de kunde kanske kombinerats på ett bättre sätt.»
- ja»
- Ja. Framför allt är det bra att man kan hitta anteckningarna på nätet.»
- Ja, oftast lättare att hänga med då man slipper anteckna så mycket»


Övningar:

11. Vad tyckte du om övningarna?

- Helt okej, de få jag var på.»
- Bra.»
- Bra.»
- helt normalt. Inget speciellt.»
- Bra. Hjälp fanns ganska nära till hands när man behövde den.»
- Övningarna var bra men Thomas är inte så bra på att lyssna vad man frågar. Han använder ett jätte svårt mattespråk och därför är det svårt att förstå hans svar på frågorna. »
- bra»
- Bra att man får räkna själv och få hjälp med det man kört fast på.»
-
- kunde ta lpng tid at få hjälp»
- Jag fick alltid den hjälp jag behövde.»
- Jag var aldrig där.»
- ej deltagit»

12. Hur många övningar var du på? (%)

26 svarande

0 - 25%»7 26%
25 - 50 %»2 7%
50 - 75%»5 19%
75 - 90 %»5 19%
90 - 100%»7 26%

Genomsnitt: 3.11

13. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

26 svarande

Thomas Ericsson»5 19%
David Heintz»5 19%
Lika mycket»14 53%
Ingen»2 7%

Genomsnitt: 2.5

- Kanske kunde ta tillbaka räkna på tavlan, iaf ett tal eller så på varje avsnitt. räcker inte alltid med exemplerna i oh-anteckningarna» (Thomas Ericsson)
- Personligen var jag på alldeles för få övningar så jag har ingen egentlig åsikt om dessa.» (David Heintz)
- Bra övningsledare men väldigt olika hjälpmetod.» (David Heintz)
- David->lite långsam Thoma->dumförklarar en» (David Heintz)
- De var ju ofta tillsammans tror jag...» (Lika mycket)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

14. Vad tyckte du om Laborationerna?

Matrisfråga

- Jag tyckte att labbarna var bra och gav förståelse för hur matematiken bakom fungerar.»
- Labbarna var väl bra, men kändes betydligt svårare än vad matlaben har varit i tidigare mattekurser. Man behövde lägga betlydligt mer tid på dom. Men det gick iaf!»
- på tok för lite hjälp! resulterar till kopiering ist. för förståelse.»
- De två sista var svåra.»
- Det var roliga labbar som man kan relatera till, med riktiga problem.»

Lab 1
26 svarande

Mindre bra»1 3%
Godkänd»13 50%
Mycket bra»12 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.42

Lab 2
26 svarande

Mindre bra»3 11%
Godkänd»12 46%
Mycket bra»11 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.3

Lab 3
26 svarande

Mindre bra»6 23%
Godkänd»9 34%
Mycket bra»11 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.19


Kurslitteratur:

15. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Adams, Calculus, a complete course, 6th ed., Pearson, 2006

26 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 7%
Bra»15 57%
Mycket bra, bör användas igen»9 34%

Genomsnitt: 2.26

- Typisk amerikansk bok fylld med skitsnack. Varför har vi en mattebok på engelska? Är matten inte svår nog redan?» (Dålig, bör inte användas igen)
- Välj jämna tal med lösningar som instuderingstal! ej udda!!!!!!!!!!!!» (Bra)
- Boken i sig är okej, men när Thomas och boken i många fall använder olika syntaxer, bokstäver och sätt att ställa upp saker och ting rör detta till det en hel del.» (Bra)
- är inte så jättebra, då den gör på ett annat sätt och förklarar inte lika bra heller.» (Bra)
- men kunde varit bättre» (Bra)
- Mycket bra bok, förutom vikten.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Känner inte att jag vet tillräkligt om någon annan bok för att kunna jämföra men Adams är bra. » (Mycket bra, bör användas igen)
- tung!» (Mycket bra, bör användas igen)
- Rörigt upplägg. Man måste bläddra mycket fram och tillbaka.» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

16. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

25 svarande

0 - 10»2 8%
10 - 20»7 28%
20 - 30»11 44%
30 - 40»4 16%
> 40»1 4%

Genomsnitt: 2.8

- Mycket intensivt innan tentan.» (20 - 30)

17. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Genomföra labb1.8
2.Räkna uppgifter1.8
3.Totalt exkl schemalagd tid2.1
4.Inlämningsuppgifter2.5
5.Förbereda labb3.1
6.Litteraturen3.2

- Är inte Genomföra Labb, Inlämningsuppgifter och Förbereda labb ungefär samma sak i denna kurs?» (?)
- Konstig lista. "Totalt exkl schemalagd tid"?» (?)
- Laborationerna tog oerhört mycket tid.» (?)
- 0. Föreläsningar» (?)
- Labbarna tar orimligt mycket tid i anspråk. Jag kännde att det tog väldigt mycket fokus från mitt vanliga räknande. Det gav mig inte någonting.» (?)
- Frågan är konstig. Totalt exklusive schemalagd tid blir sjukt stor eftersom all räkning och labbrapportskrivande hamnar under den kategorin.» (?)
- förstår inte vad som menas med "totalt exkl schemalag tid"» (?)

18. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Jag la ner mer tid på denna kurs än på Miljöteknik och Elenrgi-kursen.»
- Jämn fördelning med peak under tenta veckan.»
- 50/50»
- Ganska jämt med såklart något högre tryck LV6-7+tv»
- 70/30 till mattens fördel»
- bra utspritt(heter det så?)»
- Jag pluggade tre dagar i LP7 och la ner en del tid på labbarna. Ganska svårtolkad fråga. Jag sover 8 timmar per dag.»

19. Kommentarer på tiden:

- matlab tog mkt tid då för lite hjälp fanns att få, resulterade i ökade matlabkunskaper ist. för matte.»
- Tiden går och går. Tror jag i alla fall. Eller min katt tror det, kanske. »


Pedagogiskt pris:

20. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

26 svarande

Ja»4 15%
Nej»16 61%
Vet ej»6 23%

Genomsnitt: 2.07

21. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

26 svarande

Ja»4 15%
Nej»14 53%
Vet ej»8 30%

Genomsnitt: 2.15

- den enda övningsledaren som fanns naturligtis» (Ja)
- David» (Ja)
- Tomas eriksson» (Ja)
- hahahha nej :)» (Ja)


Tentan:

22. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

26 svarande

Inte alls»5 19%
Ganska bra»11 42%
Bra»10 38%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.19

- Bara enstaka uppgifter..» (Inte alls)
- Han hade en annorlunda tenta jämfört med tidigare år. Tentan var jätte svår. Han hade blandat in linjär algebra för mycket.» (Inte alls)
- De tentor som var rekomenderade på nätet + repetitionen i slutet av kursen var inte avspegalande för den tentan som kom... elakt » (Inte alls)
- Vet ej» (Ganska bra)
- På tok för svår matlab uppg.» (Ganska bra)
- Svår tenta där samtliga uppgifter var för sig var MYCKET svårare än tidigare tentor vi sett.» (Ganska bra)
- Tyckte den var mkt svårare än många tidigare man sett och verkligen inte snäll. Inte För svår heller men i överkant om något. » (Ganska bra)
- Stor skillnad från tidigare tentor vilket ökade svårighetsgraden avsevärt.» (Ganska bra)
- Måste ändå säga att den ändå avspeglar kursinnehållet på ett ganska bra sätt. Däremot var den mycket elakare än de äldre tentor vi haft tillgång till, vilket antagligen lurade många, inklusive mig.» (Ganska bra)
- Det var taskiga uppgifter på tentan. Dom var för kluriga för att verkligen visa att man lärt sig det man skulle. Särskilt MATLAB-uppgiften var onödigt svår.» (Ganska bra)
- mycket svårare än tidigare tentor.» (Ganska bra)
- Tenta kändes betydligt svårare än tidigare tentor .» (Bra)
- Mkt svårare än de omtentor som fanns på hemsidan» (Bra)
- Tyckte det var lite taskigt att klura till alla uppgifter så!» (Bra)
- Lite svårare än vad som var förväntat» (Bra)
- SVÅR!» (Bra)

23. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

24 svarande

Inte alls»3 12%
Ganska bra»4 16%
Bra»9 37%
Mycket bra»8 33%

Genomsnitt: 2.91

- Jag ogillar tentor i största allmänhet. Dock inser jag att det är svårt att få nån annan konkret examinationsform i mattekurser. Labbarna var dock bra som examinationsformer.» (?)
- Duggor borde vi ha haft.» (?)
- tenta is the shit» (Inte alls)
- Duggor behövs» (Inte alls)
- För svåra uppgifter för den korta tiden.» (Ganska bra)
- Dugga hade varit skönt att ha» (Ganska bra)
- Duggor är alltid bra.» (Ganska bra)
- Vet ej» (Bra)
- kasst med formelblad, att använda beta vore bättre! Alla har kanske inte arean för en cirkel i huvudet mm.» (Bra)
- Att säga att tentan är av samma form som tidigare år och sedan göra om upplägget helt är inte helt bra!» (Bra)
- går inte att examinera på ngt annat vettigt sätt» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

24. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Vet ej»
-
- Förstår inte 17 riktigt. Men annars finns det väl inget att klaga på.»
- Svårigetsgrad på tenta?»
- Gör om frågorna om tiden så att de går att förstå dem.»


Kursbetyg:

25. Vad tycker du om kursen som helhet?

27 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»10 37%
Bra»11 40%
Mycket bra»6 22%

Genomsnitt: 2.85

- Jättedåliga räkneövningar, gör om alla. Det är ofta lättare att lösa uppgifterna om man inte kollar i facit då man bara blir förvirrad. Även mycket felaktigheter typ räknefel, all info finns inte i uppgiften etc. MEN! Om man lyckas traggla sig igenom alla räkneövningar så är det faktiskt ett bra innehåll i eldelen av kursen. Det är snarare hur det framställs som är problemet. Budskapet till nästa års elever blir att de inte ska lägga ner för mycket tid på projektet. Det spelar ingen roll hur välarbetat projektet är, det blir bara G om det inte råkar falla Boman i smaken, han har inga direkta argument för varför han sätter det betyg han sätter heller. Tydligare riktlinjer för vad som är ett VG-arbete, kanske ett exempel?» (Ganska bra)
- Flervariabelanalysen är en mycket viktig kurs som kommer igen i många andra ämnen längre fram.» (Bra)
- Faktiskt en ganska "kul" mattekurs...» (Bra)
- svår...» (Bra)
- För mig är analysen bästa kurserna jag läst så denna ligger självklart i topp.» (Mycket bra)
- Tack Thomas» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från