ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 08/09 Teknologi, LBT612

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-30 - 2008-11-10
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 44%

Genomsnitt: 3.22

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Med tanke på att vi alla har olika förkunskaper..» (Ja, målen verkar rimliga)
- lite svårt i början då man inte läst matte d.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»9 50%
Ja, i hög grad»5 27%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.55

- Då tentamen ej var ett inslag i kursen så kan det vara svårt att testa en students kunskaper. » (Nej, inte alls)
- Om man skulle ha gjort den muntliga kanske.» (I viss utsträckning)
- Den testade det som är viktigast för kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.5

- Vissa saker går för fort för att man skall kunna hänga med. » (Ganska liten)
- Anser dock att det var ett väldigt stort språng i mitten av teknologi kursen från extremt grundläggande undervisning till ganska avancerad på mycket kort tid. Detta blev ett problem då man satt sina förväntningar på en nivå, för att sedan vara tvungen att ändra dem drastiskt.» (Mycket stor)
- Då litteraturen på engelska var jättesvår som första bok med mycket fackspråk var undervisningen ett måste för att förstå.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»10 55%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- att ha en engelska bok utan ågon kompletterande bok på svenska va lite kasst» (Mycket liten)
- Kurslitteratur: mycket liten. Kursmaterial: ganska stor.» (Ganska liten)
- Kursmaterialet som vi fick utdelat var bättre än litteraturen pga att man förstod bättre på svenska.» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.16

- webbsida o dyl. fungerade mycket bra förutom information om kommande uppgifter, inlämningsdatum o dyl.» (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»15 83%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Ganska bra, men få vågar ställa frågor, vilket gör det svårare att ställa frågor. » (Ganska bra)
- Bert är väldigt mån om oss» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Det har gått bra, dock i vissa få fall så har man nästan blivit dumförklarad och vissa studenter vill INTE hjälpa andra studenter. » (Ganska bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»15 83%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- PÅ denna kurs var belastningen låg, men eftersom man har andra kurser så uppfattar jag belastninegn bra, men kundeä ven varit lite högre. » (Låg)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminarieövningarna. »
- ---»
- grupparbeten»
- Konstruktionsuppgiften»
- Bert»
- Den anpassning till att AEstudenter har olika bakgrunder och därmed även olika förutsättningar för tekniska ämnen»
- tydliga föreläsningar samt kursupplägget.»
- uppgiften»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer kursmaterial på svenska. »
- kanske inte lika stora grupper»
- Mer feedback!!!»
- Att kurserna Teknologi och Byggnadskonstruktion ligger närmare varandra»
- bort med första grupparbetet, mer tid till genomgång av seminariefrågor/uppgifter.»
- kanske någon mer mindre inlämningsupgift.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Kunde varit lite mer hemuppgifter kanske. »
- ---»
- Mycket bra föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från