ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av SI-verksamheten lp1 H08 för Maskiningningenjörsprogrammet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-30 - 2008-11-21
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Titti Wahlström»

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

36 svarande

Ja»26 72%
Nej»10 27%

Genomsnitt: 1.27

- Extra hjälp, extra tillfällen att ställa frågor.» (Ja)
- Ger ett bättre samband.» (Ja)
- kom igång med rätt tänk» (Ja)
- mera övning ger mera erfarenhet av ämnet, och man får hjälp av nån i sin egen ålder» (Ja)
- SI har gett ökad hjälp när behovet har uppståt.» (Ja)
- vissa saker kan inte uppfatta på föreläsning. Därför få jag tydligt förklarad i SI» (Ja)
- Man ser på uppgifterna från ett annan perspektiv.» (Ja)
- Bra övningsexempel,där man på ett avslappnat sätt löser problem genom att diskutera med varandra.» (Ja)
- Andra uppgifter och tillgång till gamla tentor.» (Ja)
- Över huvud taget» (Ja)
- Man får bra förklaringar från dem SI-ansvariga med tanke på den otydliga pedagogiska utformningen i matematikböckerna.» (Ja)
- Jag får hjälp med dem frågorna som jag inte kan lösa själv. Jag blir ledd till att tänkta själv.» (Ja)
- Har inte deltagit mycket, tyckte inte det förbättrade min kunskaps nivå.» (Nej)
- Dåligt var av SI-ledare» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

36 svarande

Ja»12 33%
Nej»9 25%
Vet ej»15 41%

Genomsnitt: 2.08

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

36 svarande

Ja»13 36%
Nej»23 63%

Genomsnitt: 1.63

- Genom att "tvinga" mig att sitta ner och räkna och inte sluta när det blir svårt.» (Ja)
- Jag har fått ett mönster i hur jag lägger upp studietiden» (Ja)
- Tillsammans lär man sig bättre. Jag har lättare förstått hur jag ska lösa ett tal och har därmed förbättrat min studieteknik.» (Ja)
- Se problemen ur en annan synvinkel.» (Ja)
- Tanke sättet» (Ja)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

36 svarande

Ja»16 44%
Nej»20 55%

Genomsnitt: 1.55

5. SI har inte gett mig något.*

36 svarande

Ja»9 25%
Nej»27 75%

Genomsnitt: 1.75

6. Jag har inte gått på SI-möten därför att*

- Jag tyckte inte att det var ett bra studiesätt.»
- inte kännt behov»
- De flesta gånger jag inte kunnat gå på SI-mötena har varit sjukdomsrelaterade.»
- Jag har gått på en del av dem. »
- har gått»
- jag har ju gått på dem»
- Både ja och nej på den frågan. Gick först idag (30/10).»
- varit på två SI-möten. stökigt och ingen struktur alls...inget förtroende för SI-ledarnas pedagogik och kunskaper...De har också kommit dåligt pålästa och knappt visat intresse av att vilja lära ut...Det ger mig mer att plugga själv och försöka lära mig direkt från boken eller plugga i lugn och ro med ett par kompisar....»
- ...jag inte hade tid en gång eller två...»
- jag har gått på några, men SI-ledaren kunde inte förklara när man körde fast...»
- har gått på dom»
- Jag får mer gjort själv»
- vissa tider anpassar inte kanske.»
- jag har gått på alla möten»
- Jag har gått på de flesta. Jag missade några i början för att jag inte kände att jag behövde hjälp då.»
- Jag har varit på alla.»
- Jag har gått på SI-möten.»
- Har gått på samtliga SI möten»
- det var ett bra sätt att komma igång på nya kurser»
- Se punkt 7.»
- har inte gått på alla si möte, missat s stycken.»
-
- ??»
- Jag har ju gått på SI-möten?»
- jag har gått dit»
- har gått på alla»
- Öh, jag har gott på alla»
- har inte hunnit»
- pendlar så ibland svårt med tider»
- Jag har gått på de jag kunnat gå på.»
- jag fick inget förtroende för personen som hade mitt si möte. han kunde inte svara på frågor om tal som han ska ha gjort själv. detta var på första mötet och sedan dess har jag inte gått dit.»
- Jag har visst gått på SI-möte? jag har inte fyllt i någon fråga där ajg sagt att ajg itne gått på dessa! Skärpning den som gör dessa enkäter! Så varför msåte jag fylla i denan fråga?»
- Därför att spårvagnen fått punktering.»
- man pluggar bättre i grupper»
- jag har varit där»
- Jag har gått på vissa SI-möten»

7. Övriga kommentarer.*

OBS! Uppge din mailadress om du vill vara med i utlottningen av presentkort på Cremona.

- Bra för de som behöver extra hjälp.»
- inga»
- inga..»
- SI fungerar inte för mig»
- INGA»
- En sak att tänka på vid planering av SI möten är att, om det är möjligt lägg direkt anslutning till övriga lektioner. Jag som gick i MI 1.1 hade SI mellan 08.30 och 10.00 och sedan började nästa lektion 13.15. Vilket resulterade i stort manfall pga av dom som inte bor den absoluta närheten till skolan valde hellre att stanna hemma. Så om det är möjligt ska det vara i direkt anslutning till övriga lektioner, så det inte blir ett "hål". Förutom det så tycker jag att SI är bra.»
- nej»
-
- Varit bra»
- i blan har den legat på dumma tider»
- INga kommenterer.»
- ...»
- Den gången jag hittills varit med har SI läraren varit bra hjälp för att förklara enkla sätt att lösa en uppgift. De har också kunnat hjälpa till med alternativa lösningar till problemen som vi ställdes inför, dvs olika sätt att lösa uppgiften på. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- tycker si möten var bra på tekniskt basår när jag gick det. tycker att ledarna ska ha bättre inblick i algebran för att bli si ledare. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Trevliga "lärare" på mötena. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

36 svarande

Ja»3 8%
Nej»33 91%

Genomsnitt: 1.91


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från