ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av SI-verksamheten lp1 H08 för Designingenjörsprogrammet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-30 - 2008-11-21
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Titti Wahlström»

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

13 svarande

Ja»3 23%
Nej»10 76%

Genomsnitt: 1.76

- genom mer övning, och diskution i gruppen» (Ja)
- Genom mer övning» (Ja)
- Har inte medverkat» (Nej)
- jag gick knappt på något si-möte» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»1 7%
Vet ej»11 84%

Genomsnitt: 2.76

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

- har inte medverkat» (Nej)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

5. SI har inte gett mig något.*

13 svarande

Ja»5 38%
Nej»8 61%

Genomsnitt: 1.61

6. Jag har inte gått på SI-möten därför att*

- Jag han inte ens med att räkna alla uppgifterna i boken. Jag kände att det var bättre för mig att räkna dessa än de uppgifter som delades ut på SI.»
- Jag har endast dålig erfarenhet av tidigare SI-under basåret, och har därför helt struntat i att gå på dem, då de dessutom legat sist på dagen.»
- Jag har gått på SI-mötena.»
- Jag har inte känt att jag varit i behov av det extra stöd som kan fås på SI-möten.»
- jag studerar bättre på egen hand.»
- Jag har inte tyckt att det känns viktigt»
- jag inte har haft tid/ork, eller ansett mig inte behöva mer övning just då»
- Har inte fått så mycket information om vad det egentligen är. Jag har förstått det som att man läser matte som inte har med den pågående kursen att göra och det bara är för att kunna hålla på med extra matte om man tycker att det är kul.»
- tycker inte att de gett tillräckligt mycket. Har man mycket att jobba i boken så prioriterar man lätt och anser inte SI-uppgifterna vara lika viktiga för tillfället»
- Jag har räknat hemma tidigare.»
- Vill hellre räkna i boken.»
- Jag vill utnyttja tiden till att göra de uppgifter som egentligen skall göras. Har ibland svårt att hinna göra uppgifter utöver bokens.»
- Jag hann inte. Tyckte jag iaf. men det är väldigt bra att det finns.»

7. Övriga kommentarer.*

OBS! Uppge din mailadress om du vill vara med i utlottningen av presentkort på Cremona.

- Jag anser att SI är en bra mjlighet för de som är i behov av mer stöd i matematiken. Jag har dock själv inte varit i behov av detta stöd och har således ej gått på något SI-möte.»
- Inga»
- Passade inte mig.»
- Har inte varit på så många, då jag hellre ser mig arbeta med de uppgifter jag egentligen behöver göra för att ligga i fas. Visst ger Si-mötenas uppgifter bra övning, men jag känner för att utnyttja min tid på bästa möjliga sätt. larbornu@student.chalmers.se»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

13 svarande

Ja»0 0%
Nej»13 100%

Genomsnitt: 2


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från