ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2008 HT - Introduktion till automation och mekatronik Z1, MPP085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-30 - 2008-11-14
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»2 8%
Delvis»10 41%
Ja»9 37%
Inte läst det»3 12%

Genomsnitt: 2.54

- Duggan ingick inte i kursPM, dvs inte up to date» (Nej)
- det va ok, inte mer» (Delvis)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»1 4%
Delvis»9 37%
Ja»14 58%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- de va ju den ända informationen man fick så de va ju tur den fanns» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Bertil Gustafsson engagerat sig i kursen?

24 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»8 33%
Bra»13 54%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.79

- absolut ingen stjärna» (Ganska bra)
- Varit med på många föreläsningar och lagt mycket tid och omsorg på kursen» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- det verkar gått bra med flexibiliteten då folk som missat sina labbtillfällen kunnat närvara vid ett annat.»
- Har inte varit några problem för mig.»
- Inget att klaga på.»
- Snälla labbkontrollanter!»
- Noll flexibilitet på föreläsningar och dessutom dåligt planerat. Labbarna var bra!»


Lärande:

5. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

19 svarande

Duggan»12 63%
Robotlab»1 5%
Legolab»4 21%
Projekt»2 10%

Genomsnitt: 1.78

- duggan var svårt o irrelevant..det blev alldeles mycket på en gång...man kunde ha haft små duggor istället. det kändes som en tenta faktis.» (Duggan)
- Kändes konstigt med en dugga på ett helt gäng föreläsningar som handlade om helt olika saker..» (Duggan)
- Duggan kändes inte relevant. Frågorna gick in mycket mer på detalj än vad Bertil hade sagt innan (dock klarade jag mig med mycket mycket god marginal)» (Duggan)
- duggan var ju inte värt, sen tycker jag att projektarbetet va bara tidskrävande när man behöver göra matte och annat, är kanske bra att veta lite om var Z har sina ämnen, men detta tar mkt tid som man har behövt lägga ner på annat.» (Duggan)
- Känns dumt att ha en dugga som fungerar som en tenta eftersom man uppenbarligen måste klara den för att få godkänt i kursen. Kalla det för en tenta istället då. Båda labbarna var riktigt roliga. Projektet var bra, men det kändes som om handledarna hade olika krav på grupperna. Borde kunna prata ihop sig så det blir samma för alla. » (Duggan)
- Onödig» (Duggan)
- svår» (Duggan)
- Mycket irrelevant med tanke på frågorna, en dugga var bra men den var mycket felkonstruerad » (Duggan)
- Kolla på frågan... kolla på svarsalternativen... De hänger inte ihop det minsta. Jag kryssar legolabben för att den var riktigt kul» (Legolab)
- För svårt att genomföra då många var oengagerade.» (Projekt)
- Mindre grupper i projektet. Svårt när man är ny att jobba i så stor grupp.» (Projekt)


Föreläsningar:

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

24 svarande

0 0%
2 8%
15 62%
7 29%
0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Det fanns riktigt bra och det fanns riktigt dåliga.. Exempel på det senare var ABB där hälften av föreläsningen bestod av presentation av föreläsaren och ABBs storhet.. Det är inte det man vill höra. Robotföreningen var mycket bättre och mer givande» (3)
- Vissa föreläsningar var jätte bra, men vissa var riktigt sega. De som var sega hade gemensamt att de försökte få in mer på föreläsningen än tiden tillät.» (3)
- Kvinnan som höll i pres.tekn. var jättetråkig att lyssna på. Det är som att lära sig fotboll av en volleybollspelare, det funkar bara inte.» (3)
- Varierande kvallité» (3)
- vissa bra andra sämre» (3)
- Det fanns bra och det fanns dåliga!» (3)
- Kul med lite inblick i vad man kan göra efter plugget» (4)
- Varierade ju eftersom det var olika föreläsare varje gång men bra för det mesta» (4)

7. Hur många föreläsningar var du på? (%)

24 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 4%
50 - 75%»1 4%
75 - 90%»5 20%
90 - 100%»17 70%

Genomsnitt: 4.58

8. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Inget speciellt.»
- Begrännsat sin information. Vissa föreläsare hade aldeles för mycket info på föreläsningarna.»
- Vissa var bra, vissa var helt hopplöst dåliga!»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

9. Vad tyckte du om robbotlabben

24 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»1 4%
Bra»9 37%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.54

- Den var inte så jättegivande.. Man lärde sig att styra en ABB-robot.. Men har man någon nytta av det? Lite kul var det iallafall» (Ganska bra)
- Kul labb!» (Mycket bra)
- Intressant.» (Mycket bra)
- Rolig och lärorik. » (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om legolabben

24 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»4 16%
Mycket bra»20 83%

Genomsnitt: 3.83

- För mycket genomgång och för lite byggande.» (Bra)
- Man lärde sig mycket relevant och det var riktigt kul och man byggde något själv» (Mycket bra)
- Jättekul att testa på lite i början.» (Mycket bra)
- Fruktansvärt kul!» (Mycket bra)
- Samma där» (Mycket bra)


Tid:

11. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

24 svarande

0 - 10»8 33%
10 - 20»11 45%
20 - 30»3 12%
30 - 40»2 8%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Fanns ju inte så mycket att plugga. Krutet las på matten.» (0 - 10)
- Inte direkt engagerat mig så mycket med tanke på att den kursansvarige inte varit speciellt bra...» (10 - 20)
- Vet ej, olika varje vecka» (30 - 40)

12. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter1.6
2.Föreläsningar2
3.Genomföra labb2.4
4.Förbereda labb3.5

- Det ovan stämmer om projekarbetet räknas till inlämningsuppgifter, annars had vi ju inga.» (?)
- Inlämning=Arbetet» (?)

13. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Ganska lika rätt igenom»
- Mycket tid har gått till att plugga inledande matematik.»
- Det har nog tagit ungefär lika mycket tid. Mycket gick åt för projektarbetet.»
- Bra»
- 100%»
- Mesta av tiden lades i slutet av läsperioden.»
- Jag har svårt att göra detta. Tyvär.»
- Gått på föreläsningarna, jobbat med projektet. Mest det andra.»
- Mattematik > IntroZ annars som innan»
- 30% på denna kurs»
- Ganska jämnt»
- 90% Matte, resten Intro till..»
- Var som högst vid början och slutet av kursen.»
- ungefär rätt låg och jämn»

14. Kommentarer på tiden:

- Inte jättegivande men kul ibland men med kassa föreläsningar ibland»
- Inga»
- Inga problem att hinna»
- Det var gott om tid till allt.»
- Kände att mattekursen var viktigare»
- Helt ok»
- onödig kurs enligt mig, det ända som var bra var labbarna...»


Pedagogiskt pris:

15. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

24 svarande

Ja»1 4%
Nej»16 66%
Vet ej»7 29%

Genomsnitt: 2.25


Tentan:

16. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (Tenta, munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

23 svarande

Inte alls»3 13%
Ganska bra»9 39%
Bra»9 39%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.43

- Kändes konstigt med en dugga på ett helt gäng föreläsningar som handlade om helt olika saker.. Det fanns ingen direkt röd tråd.» (Inte alls)
- För spridda ämnen, passar inte så bra med dugga el tenta..» (Inte alls)
- duggan var onödig» (Inte alls)
- lite luddigt hur det skulle gå till och vad som skulle ingå » (Ganska bra)
- Bra tanke, dock tycker jag att duggan inte var så "icke djupgående" som dne skulle vara.» (Ganska bra)
- Duggan kändes lite onödig. Tycker man kan skippa den och t.ex. istället sätta upp ett krav på att man måste komma på ett visst antal föreläsningar för att få godkänt. » (Ganska bra)
- Fler labbar, mindre helt onödiga föreläsningar, och bort med den jävla duggan..» (Ganska bra)
- Det var en tenta.. som kallades dugga.. men aja.. det är väl ok» (Bra)
- Duggan var inte svår. Jag var med på alla föreläsningar och läste igenom slidsen kvällen innan duggan vilket räckte gott och väl. » (Bra)
- Duggan borde vara kvar till nästa år.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

17. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Se till att gå igenom frågor och svarsalternativ då jag i båda mina utvärderingar upptäckt svar och frågor som inte stämmer med varandra»
- Vet ej»
- Nepp»
- Jag tycker att ni gör ett bra arbete. Jag har inte så mycket att komma med som ni ska göra annorlunda just nu, men lovar att höra av mig om jag skulle komma på nått.»
- det blir så bra så»


Kursbetyg:

18. Vad tycker du om kursen som helhet?

24 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»12 50%
Bra»12 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- De tre viktigaste grejerna var: 1:Att bygga lego bilen. 2:Att testa och köra robot. 3:Att skriva projektarbetet. (Duggan tycktes verkligen onödigt)» (Ganska bra)
- Ända anledningen till att den inte blev "Dålig" är labbarna!» (Ganska bra)
- Labbar och föreläsningar var bra. Duggan och projektet bör ses över.» (Bra)Kursutvärderingssystem från