ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av SI-verksamheten lp1 H08 för Tekniskt basår

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-30 - 2008-12-04
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Titti Wahlström»

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

74 svarande

Ja»45 60%
Nej»29 39%

Genomsnitt: 1.39

- Jag har fått rutin att plugga på de utsatta tiderna.» (Ja)
- Fått det förklarat på många olika sätt» (Ja)
- Lättare att förstå uppgifter osv när man sitter i grupper och diskuterar.» (Ja)
- Man har kunnat få grundligare förklaringar och fått hjälp av alla andra som varit där.» (Ja)
- jag har fått extra hjälp/handledning vid behov.» (Ja)
- Bra förklaringar» (Ja)
- Jag har ju räknat fysik och matte under dessa lektioner, vilket har ökat min förståelse för dessa ämnen.» (Ja)
- Man kan sitta i en grupp och diskutera saker.» (Ja)
- har hjälpt mig med repetion och få bredare kunskap» (Ja)
- diskussioner gör att man använder det man lärt sig till att förklara lösningar på problem» (Ja)
- det blev lättare att see talen» (Ja)
- jag förstår bättre » (Ja)
- man får se andra elevers aspeckter på ämnet.» (Ja)
- Genom att ha kunnat diskutera saker har jag lärt mig förstå innebörden av t.ex bevis.» (Ja)
- fått extra hjälp. mer tid.» (Ja)
- Ett bra forum där man kan få svar på dom frågor man har.» (Ja)
- SI har varit ovärderlig! Jag fick djupare förståelse i ämnet.» (Ja)
- Prata om ämnet ger bättre förståelse om vad man håller på med» (Ja)
- Man får fler infalls vinklar och tips och tricks» (Ja)
- Övning ger färdighet. » (Ja)
- Om man förstår en uppgift, så kan man förstå liknande sen.» (Ja)
- har fungerat mer som övningstillfällen..fast i grupp, hade varit bättre om det verkligen blev grupparbete.» (Nej)
- Tyckte jag hadde god förståelse före.» (Nej)
- Ej gått på dem.» (Nej)
- Var inte med» (Nej)
- har aldrig varit på någon SI-verksamhet» (Nej)
- Jag var inte med» (Nej)
- jag har inte varitdär» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

74 svarande

Ja»24 32%
Nej»15 20%
Vet ej»35 47%

Genomsnitt: 2.14

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

74 svarande

Ja»20 27%
Nej»54 72%

Genomsnitt: 1.72

- I och med att jag regelbundet pluggat.» (Ja)
- Jag har fått bättre tips hur man ska lösa uppgifter och tänka.» (Ja)
- Rita grafiskt för att kunna kontrollera och enklare se problemet.» (Ja)
- Jag får mer gjort i skolan och får hjälp med det jag inte förstår.» (Ja)
- Ej gått på dem.» (Nej)
- Var inte med » (Nej)
- Jag var inte med» (Nej)
- Vet ej» (Nej)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

74 svarande

Ja»23 31%
Nej»51 68%

Genomsnitt: 1.68

5. SI har inte gett mig något.*

74 svarande

Ja»22 29%
Nej»52 70%

Genomsnitt: 1.7

6. Jag har inte gått på SI-möten därför att*

- inte haft tid.»
- Ibland har det gett mer att plugga hemma.»
- jag inte hann»
- har ått på si»
- Jag har gått på alla SI-möterna»
- Jag har inte haft koll på när och var de finns osv.»
- Jag anser att dom inte ger mig något. (I kuskapsväg)»
- Jag har varit på de.»
- Jag har varit där varje vecka. konstig fråga?»
- Jag har varit på alla.»
- jag har gått!»
- Jag har känt att det ger mycket och att det var ett bra förberedande inför tentorna.»
- Jag gick på alla SI-möten»
- Kände ej behov/motivering»
- jag har haft si möte.»
- jag har oftast gått!»
- Jag har haft förhinder vid dessa tillfällen.»
-
- har inte kännt behov av det. har varit på enstaka möten för att räta ut enstaka frågetecken»
- har gått på alla»
- Jag jobbar bättre själv. Där det är tystare och lugnare.»
- har kanske inte hunnit ibland.. och dom ligger oftast så sent på eftermiddagen.. skulle varit bättre om dom va tidigare.»
- De inte var på mitt schema då jag går i grupp 4. »
- inte alltid haft tid.»
- Jag har många års studieerfarenhet, har gått liknande kurser och har hittat min studieteknik.»
- Inte haft behov.»
- »
- jag vet inte vad det är för något»
- Jag har gått på alla si-möten»
- jag var på si möterna. om inte så har de varit ganska sena»
- Jag aldrig prövade gå dit»
- Jag orkade inte samt kände inte behov»
- Inte blivit av..»
- Inte känt något behov.»
- för att vi inte hade SI-möte»
- jag har gått på dem»
- Har inte känt behov»
- Jag har vart på alla SI-möten»
- jag känner mig osäker.»
-
- Brist på tid»
- Hade inte tillräckligt med information om när och var de var.»
- jag har aldrig behövt»
- det kändes inte meningsfullt på mekaniken eftersom jag tidigt halkade efter med hemuppgifterna»
- Jag går i grupp 1 och vi inte har det inbokat på schemat, andra lektioner har varit tillräckliga.»
- N/A»
- jag har gått på si »
- Vet ej.»
- dåligt med tid, pendlar så är skönt att komma hem lite tidigare»
- Det har inte kännts nödvändigt»
- Jag inte vetat om att de funnits..»
- Har ökat min studietid och "tvingat" mig att stanna kvar på skolan och läsa»
- jag tycker att det är bra att plugga ensam mest. det är bra med hjälp men största delen måste jag pålugga själv för att förstå.»
- jag var på alla.»
- Det står inte på mitt schema. jag är grupp 1»
- Jag hellre lägger tiden på att plugga.»
-
- ..»
- jag har gått på vissa, men inte alla för att jag jobbar vid sidan av..»
- inget behov»
- Jag har gått på SI?»
- Gick på samtliga möten»
- börjar sent på dagen, oftast direkt efter en övning då man är trött men väldigt givande när man väl går»
- Jag har gått på alla.»
- tycker själv att jag studerar bättre ensam och där det är lungt.»
- Har kännt att jag vill komma ikapp i matteboken, fysiken, kemin»
- ö»
- jag har gått på möterna»
- Det har jag. »
- Tiderna klaffat dåligt med övrig verksamhet»
- Jag har gått på SI.»
- Ibland vill man plugga hemma men annars går jag till SI-möten»
- jag har gått på ala SI-möten»
- Slutade gå på dem efter ett tag då jag tyckte att SI-lärarna hade ganska dålig koll på vad vi gjort i ämnena. Ena gången gjorde vi alldeles för lätta uppgifter, andra gången var de inne saker som vi skulle göra under nästa kurs. Lite för ojämnt.»

7. Övriga kommentarer.*

OBS! Uppge din mailadress om du vill vara med i utlottningen av presentkort på Cremona.

- Anser att det är bra med dessa möten.»
- Christian och Simon som hade grupp 6 var vädigt bra SI-ledare»
- bra»
- en del frågor i den här enkäten bör kanske omformuleras.»
- »
- si mötena skulle dra till sig fler om dom låg under dagen och inte på eftermiddagen efter allt annat.. blir lätt så att man inte har nån energi lr lust att gå dit.»
- har varit bra»
- »
- va?»
- inga komentarer»
- ej intresserad»
- nej.»
- Nej»
- SI-möten är bra»
-
-
-
- Jag var inte med»
- Vet ej.»
- har inget behov av presentkort»
- Jag hade personligen sett att SI-möterna varit mer som övningslektioner eftersom det överlag är såpass få övningstillfällen.»
- ..»
- har inga..»
- inga»
- bra verksamhet inga invändningar»
- Fortsätt att ha SI-möten, ju fler hjälptillfällen desto bättre. När en person inte kan förklara kanske en annan kan det. »
- ö»
- Nej, tack.»
- Jag har bara gått på ett SI-möte och kan därför inte uttala mig om hurvida dessa är ett bra inslag i min undervisning.»
- Det borde finnas SI-verksamhet även för de högre grupperna. Jag har inte läst fysik sen grundskolan, så jag gick på SI i alla fall.»
- ...»
- nej»
- Jag tror att det skulle vara bättre om man först och främst hade SI-lärare som gått programmet tidigare (Tekniskt basår). De borde också få lite bättre information av de som undervisar om vad eleverna kan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag borde inte blivigt ombedd att svara på detta formulär » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- jag har dessvärre endast deltagigt på ett fåtal SI möten pga tidsbrist. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- SI är bra, dom borde ge mer tips än va de gör, tips på genvägar i uträkningar, inte bara uppgifter. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

74 svarande

Ja»5 6%
Nej»69 93%

Genomsnitt: 1.93


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från