ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av SIverksamheten lp1 H08 för Sjökaptensprogrammet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-30 - 2008-11-21
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Titti Wahlström»

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

15 svarande

Ja»10 66%
Nej»5 33%

Genomsnitt: 1.33

- mötena har gjort så att det Göran gör blir mer lättförståligt» (Ja)
- Det gav mig möjlighet att bolla fram svar och ge en snabbare förståelse för ämnet.» (Ja)
- diskussionerna har varit mycket bra» (Ja)
- juste att snacka lite friare i grupper och bolla det som inte fastnar direkt under föreläsningarna, eller tas upp i frågor under dessa» (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

15 svarande

Ja»6 40%
Nej»4 26%
Vet ej»5 33%

Genomsnitt: 1.93

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

15 svarande

Ja»6 40%
Nej»9 60%

Genomsnitt: 1.6

- kanske genom mer övningar och övningstentor?» (Ja)
- Nya frågeställningsmetoder. » (Ja)
- Fått en känsla för vilket tempo mina kamrater har, vad som andra prioriterar och se på tidigare tentor tidigt i kursen. » (Ja)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

15 svarande

Ja»5 33%
Nej»10 66%

Genomsnitt: 1.66

5. SI har inte gett mig något.*

15 svarande

Ja»7 46%
Nej»8 53%

Genomsnitt: 1.53

6. Jag har inte gått på SI-möten därför att*

- Tycker att de är värdelösa för att de spårar ur. De som inte hör hemma till sjöss får för mycket tid för att disuktera var magnetiska nord ligger mm.. Vi ska inte bli rymdforskare vi ska bli sjöbefäl.»
- Jag har inte kännt behovet.»
- Tycker inte att de ger mig något.»
- Jag har läst kursen innan och kände inte att jag behövde. Kunde redan allt»
- De gånger jag missat har berott på att jag redan kunde det aktuella avsnittet»
- Jag har gått på alla SI möten. »
- Jag har inte gått på samtliga, men de flesta.»
- Jag har varit på alla SI-möten»
- Känt mig säker på vissa delar, pluggat med kamrater utanför SI.»
- ...»
-
- har gått på alla»
- konstig fråga i enkäten, flummigt med en negation och ja/nej fråga. Svaret är JA, SI har gett mig något»
- Jag har gått på nästa alla mötena»
- jag har gått på alla!»

7. Övriga kommentarer.*

OBS! Uppge din mailadress om du vill vara med i utlottningen av presentkort på Cremona.

- Verkar vara bra som komplement för de studenter som behöver extra hjälp.»
- nej»
-
- det har varit mycket bra. vi har haft det ganska slött på hösten och si-n har fyllt ut annars halvtomma dagar med någonting vettigt. Hanna har varit mycket bra på att hålla en lagom nivå. inte svara på allt, men alltid när det behövs ta reda på eller hjälpa till. jag har inte lärt mig att jobba i grupp, det har jag kunnat sedan tidigare. däremot har jag upptäckt här att det kan vara mycket svårt att arbeta i grupp med vissa och det har i sig varit intressant»
-
- bra sätt att bearbeta ämnet stegvis»
- Var jättebra att vi fick diskutera tillsammans i grupp olika frågor osv..»
- Fråga 5 kan bli tydligare. Jag har svarat att SI gav mig många positiva saker.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

15 svarande

Ja»1 6%
Nej»14 93%

Genomsnitt: 1.93


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från