ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljöteknik och elenergi Z - ENM011 - 08/09, ENM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-29 - 2008-11-16
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

36 svarande

Nej»1 2%
Delvis»8 22%
Ja»25 69%
Inte läst det»2 5%

Genomsnitt: 2.77

- Bästa kus-PMet någonsin.» (Ja)
- En av de postitiva bitarna i denna kurs. Där fanns mycket information redan från början.» (Ja)
- Mycket bra» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

36 svarande

Nej»2 5%
Delvis»14 38%
Ja»19 52%
Inte varit inne på den»1 2%

Genomsnitt: 2.52

- Dessa lättare uppgifter borde varit uppe från början.» (Nej)
- svårt att hitta rätt pdf:er då de är döpta efter vilket lektionstillfälle de gavs.» (Nej)
- Kunde organisera mer inom utdelat material eller namngivit filerna bättre» (Delvis)
- Tycker att lösningar samt äldre tentor kunde kommit upp tidigare.» (Delvis)
- lite rörigt på "Utdelat material"» (Delvis)

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»24 66%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.75

4. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Johan Boman engagerat sig i kursen?

36 svarande

Inte alls»2 5%
Ganska bra»15 41%
Bra»14 38%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 2.61

- Han gjorde väl sitt, men inte mycket mer kändes det som.» (Ganska bra)
- Boman verkade inte ha någon koll på eldelen.» (Ganska bra)
- kunde ha agt att han tog allt från miljöfysikboken så att man kunde kolla mer i den. » (Ganska bra)
- Johan verkar vara mycket engagerad och har inspirerande föreläsningar.» (Mycket bra)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja målen verkar rimliga»25 71%
Nej, målen är för högt ställda»9 25%

Genomsnitt: 2.22

- Det var aldelles för svårt på el-delen och aldelles för lätt på miljödelen.» (?)
- Tyckte att miljöfrågorna var väldigt flummiga(lätta att svara på, men svåra att plugga till). däremot var elen på en lagom nivå.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Med tanke på materialet som finns att tillgå för att uppnå målen kan man tycka att målen är för höga, dock är mängden kunskap fullt rimlig.» (Ja målen verkar rimliga)
- Möjligtvis några för många moment.» (Ja målen verkar rimliga)
- Kul fråga, miljödelen var rena lekskolan jämfört med eldelen.» (Ja målen verkar rimliga)
- Däremot var elföreläsningarna på tok för låg nivå. När man skulle lösa övningarna hade man inte en chans. Det skulle ju kunna vara att det är lite för låg nivå på elkretskursen på våren.» (Ja målen verkar rimliga)
- En kurs där det knappt finns en uppgift man kan göra utan att ta stöd av facit, och inte ens alltid då förstå vad som händer, är alldeles bortom vad som kan förväntas av ens förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- känns som att man klämt ihop två kurser som va lite för små för att vara egna kurser till en => en lite för stor kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var för mycket el.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för mycket på för kort tid» (Nej, målen är för högt ställda)
- Så skillda delar i kursen gjorde det svårt att binda ihop kunskapen» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är många moment som ska går igenom.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 11%
Målen är svåra att förstå»7 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 2%

Genomsnitt: 2.61

7. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Var svårt att veta vad man egentligen skulle kunna inom elen»
- Det kändes inte riktigt som att man visste vad man skulle göra när man kom till labbarna. Labbarna i sig hjälpte lite grann, men de teoretiska förkunskaperna som man skulle ha när man väl skulle labba var aldelles för få. Det var också svårt att veta vart de ville komma med allt man "läste" när målen var så otydliga.»
- Det kändes lite oklart vad det var som vi egentligen skulle kunna efter kursen.»
- Fungerat bra.»
- Ptja, normalt. »
- Allt har fungerat bra.»


Lärande:

8. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- El-nät»
- Elektriska kretsar»
- Elektriska nät!»
- Ja, EEM031 Elektriska kretsar»
- Elektriska kretsar»
- Elektriska Kretsar»
- Elektriska kretsar, Intro till Z»
- Elektriska kretsar»
- Skulle väl va Inledande Z i viss mån och Elkretsar.»
- Eldelen av kursen kräver heltklart den förkunskap som tidigare el-relaterade kurser givit.»
- elkrets, matten»
- Elektriska kretsar»
- Elkretskursen.»
- Elektriska kretsar»
- Elektriska kretsar»
- Ja, el kursen underlättade ganska mycket. »
- Elektriska kretsar»
- elkretsar»

9. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Man bu»
- Mer "fakta" i miljökursen med tydligare frågor än bara flumma på "ingenjörsmässigt svar krävs" och aldrig visa ett endaste konkret exempel på vad det innebär.»
- Jag anser att kursen borde ha varit en renodlad miljökurs istället för en kombinerad kurs. Det kändes som om det var två kurser i en.»
- Istället för miljöräkningen kunde ett grundpass el lagts in i början»
- El delen var för svår. Speciellt övningarna.»
- Roligt med gästföreläsare»
- Det heter IRRELEVANT, inte orelevant!»
- Det var svårt att förstå hur labbarna skulle gå till och vad målen för dem var. Gästföreläsningar var bra!»
- Det som lärdes ut var bra men elteknikdelen var alldeles för svår»
- Behöver göras om till en kurs, inte justera utan det behövs nog göras om från grunden för att få den att fungera»

Lätta
37 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

DC-maskinslaboration och simulering»16 43%
Miljölaboration»29 78%
Eltekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»2 5%
Miljötekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»22 59%
Gästföreläsare»20 54%
Inget»1 2%

Svåra
37 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

DC-maskinslaboration och simulering»16 43%
Miljölaboration»1 2%
Eltekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»30 81%
Miljötekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»5 13%
Gästföreläsare»1 2%
Inget»1 2%

Relevanta
37 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

DC-maskinslaboration och simulering»26 70%
Miljölaboration»17 45%
Eltekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»23 62%
Miljötekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»19 51%
Gästföreläsare»30 81%
Inget»2 5%

Orelevanta
37 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

DC-maskinslaboration och simulering»5 13%
Miljölaboration»10 27%
Eltekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»3 8%
Miljötekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)»7 18%
Gästföreläsare»4 10%
Inget»2 5%


Föreläsningar:

10. Hur många föreläsningar var du på? (%)

36 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»3 8%
75 - 90%»4 11%
90 - 100%»29 80%

Genomsnitt: 4.72

11. Vad tyckte du om Johan Bomans föreläsningar?

36 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»6 16%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»9 25%
Vet ej/deltog ej»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- ALLT!» (Mycket dåliga)
- tråkiga föreläsningar om samma saker, sedan hans knappar kändes roligt i början men eftersom det aldrig blev något debatt om svaren (var bara rätt/fel)kändes det tämligen orelevant att svara på dem. » (Ganska dåliga)
- Pratat lite snabbare, gått igenom mera fakta, inte rabblat gamla saker hela tiden.» (Ganska dåliga)
- Använt material som inte är reklamfinansierat, att använda det på en högskola känns inte riktigt rätt.» (Ganska dåliga)
- lite opedagogisk» (Ganska dåliga)
- Relatera till tentanödvändiga kunskaper.» (Ganska bra)
- Det var ett par föreläsningar som var väldigt lika. Kändes som man gick på den för andra gången. Vet inte exakt vilka men han kunde gått igenom något nytt på den andra iaf!» (Ganska bra)
- Man vill gärna att det han tar upp på föreläsningarna ska komma på tentan. » (Ganska bra)
- Mestadels innehåll, som exempel kändes det som att föreläsningen om exergi kunde samanfattats på ungefär 30 min» (Ganska bra)
- Inte kopierat allt från läroboken. » (Ganska bra)
- De mentometerknapparna han hade gav ett bra publikengagemang.» (Mycket bra)
- Vara lite mindre dramatisk» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om Torbjörn Thiringers föreläsningar?

36 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»6 16%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»6 16%
Vet ej/deltog ej»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Ja, vad kunde han gjort sämre. Opedagogisk och har ingen känsla för om han har med gruppen på vad han snackar om. Gått igeonom grunderna bättre och tagit filter/back/boost/likströmsmaskin/asynkronmaskin nogrannare och sett till så att folk är med på noterna. Förklarat varför man kan göra vissa förenklingar / försumma vissa saker. Torbjörn måste helt lägga om sina föreläsningar eller så ska han bort. El-biten var väldigt svår enligt mig, dels pågrund av att man inte fick nån som helst hjälp på föreläsningarna och att kursmaterialet var ras.» (Mycket dåliga)
- Börjat på en lätt nivå och byggt upp istället. För svåra uppgifter direkt gör att man tappar modet.» (Mycket dåliga)
- Pedagogiken brister rätt ofta då få eller inga hänger med i tempot och inte kan ställa de klargörade frågor som ofta skulle behövas, vilket dock skulle kunna delvis undvikas med handledd räkning eller dylikt. Mer räkneuppgifter som kan relateras till föreläsningarna!» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att förstå eldelen. Det var intressant när han pratade om Sveriges elnät.» (Ganska dåliga)
- Man fick ingen verklighets anknytning och då är det svårt att ta in teorin» (Ganska dåliga)
- Det märktes att han kunde mycket och var engagerad. Men lyckades inte att genomföra sin budskap. Han körde i sin egen takt utan att lägga märke till om vi förstod eller inte. Delvis kan det bero på att han hade så få föreläsningar för sig. Eller så är el-delen av programmet för stor för den tiden han hade.» (Ganska bra)
- Befunnit sig på chalmers och inte i norge då vi hade föreläsning. Lite mer lätta räkneövningar med tydliga frågeställningar. De han la upp på nätet senare var mycket bra.» (Ganska bra)
- Bättre inledning DC-omvandlare. Förståelse viktigare än teori i början.» (Ganska bra)
- mera grundläggande» (Ganska bra)
- svårt att få överblick över motorerna» (Ganska bra)
- Gått igenom grunderna bättre.» (Ganska bra)
- Måste ändå säga att de var ganska bra, svårt att få det stoffet mycket mer begripligt...» (Ganska bra)
- Haft bättre kommunikation med Hans Norman från el. krestar» (Ganska bra)
- Förklarat alla begrepp han gick igenom, mycket lämnades osagt eller förklarat till hälften» (Ganska bra)
- Höjt nivån på föreläsningarna eller sänkt nivån på lärandemålen.» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om Karin Anderssons gästföreläsning om Livscykelanalys?

35 svarande

Mycket dålig»2 5%
Ganska dålig»13 37%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»1 2%
Vet ej/deltog ej»7 20%

Genomsnitt: 2.94

- Tråkigt, det är svårt att lära sig något sånt stort område på en föreläsning, och därför blev det för mycket på en föreläsning.» (Ganska dålig)
- Inget högt tempo direkt. Sömnvarning. Kan iofs tänka mig att det är svårt att göra en intressant föreläsning om LCA, inte det lättaste materialet att ha å göra med kanske.» (Ganska dålig)
- Kändes längre än vad den var, tråkig PowerPoint, dålig inledning. Man förstod inte vad en LCA var förrän man gjort arbetet.» (Ganska dålig)
- Vad skulle vi med den till? Alldeles för avancerad för denna kurs.» (Ganska dålig)
- Kommer inte riktigt ihåg, men min uppfattning var att de var ganska bra.» (Ganska bra)
- bra översikt» (Ganska bra)
- väldigt mycket att greppa på den tiden» (Ganska bra)

14. Vad tyckte du om Yngve Hamnerius gästföreläsning om Biologiska effekter av elektromagnetiska fält?

36 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»8 22%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»12 33%
Vet ej/deltog ej»5 13%

Genomsnitt: 3.38

- Kommer inte riktigt ihåg, men min uppfattning var att de den inte gav så mycket.» (Ganska dålig)
- Den kändes inte helt relevant för kursen.» (Ganska dålig)
- kommer inte ihåg å mkt» (Ganska dålig)
- Intressant, gav en allmän bild av hur magnetfält uppstår och att de finns på ställen man inte tänker på.» (Ganska bra)
- Helt klart över medel. Väääldigt många slides men var inte jättestörande ändå. Bra.» (Ganska bra)
- kommer inte ihåg den» (Vet ej/deltog ej)

15. Vad tyckte du om Maria Grahns gästföreläsning om Bärkraftig energianvändning?

36 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»3 8%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»12 33%
Vet ej/deltog ej»5 13%

Genomsnitt: 3.47

- kommer inte ihåg å mkt» (Ganska dålig)
- Allmänbildande, men inte mer.» (Ganska bra)
- engagerad föreläsare» (Mycket bra)
- också helt klart över medel men inte i klass med 16. Informativt och intressant.» (Mycket bra)
- Hon var en duktig föreläsare!» (Mycket bra)
- Kommer inte ihåg.» (Vet ej/deltog ej)
- kommer inte ihåg den» (Vet ej/deltog ej)

16. Vad tyckte du om Hans Abrahamssons gästföreläsning om Global utveckling och säkerhet?

36 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»25 69%
Vet ej/deltog ej»5 13%

Genomsnitt: 3.91

- Kändes lite väl vinklat» (Ganska bra)
- Riktigt intressant föreläsning med en bra föreläsare» (Mycket bra)
- Tyckte han hade mycket intressant att komma med, han var också mycket bra på att få med sig åhörarna.» (Mycket bra)
- Föreläsaren reagerade på att jag satt med dator istället för helt lyssna på föreläsningen. Detta visar på bra engagemang och att han faktiskt vill att folk ska höra vad han har att säga.» (Mycket bra)
- Väldigt intressant med utomståendes perspektiv på något teknologer ofta ser som ett rent tekniskt problem.» (Mycket bra)
- Detta tycker jag personligen var kursens absoluta höjdpunkt. Annorlunda, originell och väldigt intressant föreläsning. Sen var den väl lite propagerande men det sa han ju själv och påpekade att vi fick ta hans åsikter med en nypa salt. Hur som helst fruktansvärt bra föreläsning! Igen!» (Mycket bra)
- En av de mest intressanta föreläsningar jag varit på» (Mycket bra)
- Grymt intressant och välupplagd!» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra! Många nya perspektiv. » (Mycket bra)
- intressant!» (Mycket bra)
- om alla föreläsare kunde engagera som Hans så skulle utvärderingar somm denna vara överflödiga.» (Mycket bra)
- Kanon!» (Mycket bra)

17. Vad tyckte du om Ola Carlssons gästföreläsning om Vindkraft?

36 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 2%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»13 36%
Vet ej/deltog ej»2 5%

Genomsnitt: 3.44

- Lite mycket "reklam" för att få oss att investera i vindkraftsverk.» (Ganska bra)
- Intresant men inga överraskningar direkt ,)» (Ganska bra)
- Det var konkret och intressant. Bra bilder.» (Ganska bra)
- Kul att han uppmanade alla att köpa vindkraftverk.» (Mycket bra)
- engagerat» (Mycket bra)

18. Vad tyckte du om Stefan Petterssons gästföreläsning om Regler- och verkningsgradsteknik på hybridteknik?

36 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 5%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»12 33%
Vet ej/deltog ej»3 8%

Genomsnitt: 3.44

- Lite mycket fokus på Volvo som företag.» (Ganska bra)
- Helt ok. skoj med "unga" chalmerister som berättar lite av vad dom jobbar med. Bilar är alltid skoj..» (Ganska bra)
- Bra, men det finns ju bara några enstaka sådana bilar, så det känns fortfarande som att det ligger på konceptstadiet.» (Ganska bra)
- gick lite snabbt fram med alla tekniska detaljer, svårt att hänga med» (Ganska bra)
- Bästa gästföreläsaren tillsammans med Hans Abrahamsson. Mycket intressant då jag tycker reglering verkar intressant, sedan hade han en skön stil.» (Mycket bra)
- Väldigt intressant.» (Mycket bra)

19. Detta tycker jag är värt en extra kommentar:

-
- Jag tycker inte att man bör använda reklamfinansierat material på ett lärosäte i den klass som Chalmers är.»
- Det finns mycket som kan förbättras i kursen och det känns lite som om det är två separata kurser som tvångsintegrerats.»
- Hans Abrahamssons föreläsning. BRA!»
- Knepig kurs med ett lite flummigt upplägg, två olika kurser i en.»
- Tydliggör om gästföreläsningarnas innehåll kommer på tentan!»


Övningar:

20. Vad tyckte du om övningarna i Miljöteknik?

- Dåliga, man lärde inte sig nånting. Det som hjälpte till att det blev så är att målen inte var tydliga. Det är svårt för en elev att värdera om det som läraren säger är värt att lägga märke på om man inte vet vart man vill komma med ämnet i sin helhet. Resultatet blir att alla struntar i de övningarna för att man inte fick någon nytta av dem.»
- Hade vi mer än en övning? den var för övrigt mkt dålig. Hon stod bara där och rabblade och skrev fel och förstod oss inte.»
- Har ej deltagit mer än på labben.»
- Vet ej»
- tillförde inget särskilt - tid kan ges till el istället.»
- Jaaduu. Var det mer än en, jag var bara på en iaf. Man blev lite förvånad när det plötsligt dök upp massa mol och molmassor och gud vet vad. Inte jättrebra men inte med det värsta heller. Klarade man av iaf.»
- Har vi haft övning i miljöteknik överhuvudtaget??»
- Jag tyckte dom var helt opassande och ett inslag i kursen som tycktes komma från ingen stans. Okej att det blir aktuellt när man har med miljö att göra, men det måste finnas mer Z-inriktade aspekter att ta upp före molmassor osv. »
- vilka övningar?»
- varierande svårighetsgrad»
- Läste dem ej.»
- bra, men visade ju sig vara helt onödiga kunskaper till tenan»
- Don var dåliga»
- Den jag var på gav ingenting då den bara bestod av, tag formel x och sätt in värden»
- Övningsuppgifterna var svåra. Mycket handelade om saker vi inte ens gått igenom. »
- gjorde knappt några»

21. Vad tycker du om Annemarie Wagners hjälp under miljöövningarna?

- Obefintlig var inte värt att gå på dem»
- Hon försökte, men tyvärr så var det inte så många som lyssnade på henne. Samma som ovan.»
- Hon stod bara där och rabblade och skrev fel och förstod oss inte.»
- Har ej deltagit»
- Vet ej»
- Tyckte inte alls de var bra.»
- aningen opedagogisk, gav mer att kolla på hennes lösningsförslag.»
- Har nog inte fått hjälp nån gång. »
- så där»
- Om det är hon tyskan så var hon inte alls lämplig för kursen. Hon kunde inte förstå frågorna vi ställde, trots att vi omformulera samma fråga kanske 4-5 ggr och liknande. Molmassor och dylikt känns orelevant för en Z-teknolog. Den övningen jag var på var salen full när vi börja. I paus så var det kvar kanske 3 pers. Tycker det talar för sig självt.»
- Överflödig»
- sådär:S»
- Var inte där.»
- Det var bara övningsuppgifter på tavlan och det gav inte mycket»
- var där 45 sen gick. lättare att göra själv»

22. Hur många av dessa övningar var du på? (%)

35 svarande

0 - 25%»15 42%
25 - 50 %»3 8%
50 - 75%»7 20%
75 - 90 %»3 8%
90 - 100%»7 20%

Genomsnitt: 2.54

23. Vad tycker du om Andreas Karvonens räkneövningar (de i föreläsningssal)?

- Tycker de var svåra att hänga med på, för det gick snabbt, förståelsen hanns inte med. Kände inte att det gav mig något så jag hoppade de flesta av dem. Förövrigt föredrar jag att man räknar själv istället för att ha räkneföreläsningar»
- Svåra att förstå. Återigen det med målen. Dels också att hans sätt att förklara var lite otydlig plus att han överskattade hur mycket vi kunde.»
- De var inte så givande, lika bra att läsa facit själv... han läste ju ändå bara av och skrev av (fel ibland?) på tavlan. Klart att det är bra att man kan fråga, men han var lite för osäker för att ge klara svar på de frågor vi ställde. Sedan vet man ju inte riktigt vad man ska fråga på första gången man ser uppgiften. Det sista repetitionspasset var lite bättre tycker jag.»
- Dåliga. Det kändes som om han i princip skrev av lösningarna på tavlan och pratade lite om dem.»
- Dåligt. För svåra uppgifter, dålig övningsledare...»
- Svåra att förstå. Kan behövas lite bättre återkoppling till tidigare kurser som använt liknande räknesätt.»
- Han skrev i princip bara av de lösningar som fanns utdelade.»
- Helt OK, dock skulle det behövas egen räkning på liknande uppgifter. Ibland en aning långa lösningar som gjorde att man tappade tråden.»
- Gudars skymning. Så långsam, så tråkig och ändå så svårt att hänga med»
- Hade svårt att svara på frågor och förklara det han gjorde.»
- De som jag var på var absolut för svåra. »
- Kändes som att man lika väl hade kunnat göra allt som gjordes på egen hand, då handledningen främst var att läsa innantill från facit och skriva upp på tavlan.»
- Mycket dåliga. Andreas läste innantill från sina anteckningar och kunde inte ge bra svar på några frågor alls.»
- urk! kändes onödiga att gå på, sa ändå bara vad som stod i svaren»
- Med tanke på att han bara räknade rakt av från papperet kan de inte bli mer oengagerande.»
- Bra, hade kanske kunnat göras lite roligare om han hade haft med lite elektronik på lektionerna. »
- ett bra alternativ om man ville fråga»
- Onödiga då han bara läste innantill. (Jag kan läsa själv)»
- ok, lite väl många slarvfel i lösningarna som vi fick ut.»
- De var okej, men kunde varit bättre. Som tidigare nämnt, elen är svår!»
- bra återkoppling till föreläsningarna. bra material»
- Alltför steĺ,a, mer eller mindre högläsning av det som fanns i häftena. Hänvisade ofta till dessa istället för att förklara vid frågor.»
- För svåra uppgifter från början gjorde att man inte kunde förstå grunderna»
- Bra förklarade sakerna bra»
- de var bra, var lite svåra övningar med det var ju det som skulle läras ut.»

24. Hur många av dessa övningar var du på? (%)

35 svarande

0 - 25%»11 31%
25 - 50 %»8 22%
50 - 75%»4 11%
75 - 90 %»7 20%
90 - 100%»5 14%

Genomsnitt: 2.62

25. Vad tyckte du om övningarna i Elteknik?

- Se ovan»
- Var inte de räkneövningarna med Andreas Karvonen?»
- Mycket svårare än det material som presenterades under Thiringers föreläsningar.»
-
- OK.»
- Inte värt att gå dit. Var på några enstaka.»
- Gav inte jätte mycket.»
- Dåligt»
- Alldeles för svåra. Vid övningstillfället kändes det mer som att övn. ledaren bara läste av vad som stod i papprerna och skrev upp det på tavlan, inget mer eller mindre.»
- Bra, inget i övrigt att önska»
- bra, svåra i början, bättre i slutet när man fött översikt»
- Övningarna var inte samma nivå som föreläsningarna.»
- var inte där»
- Kändes helt meningslöst att se någon skriva av pappret jag hade framför mig. Inte heller så att han gick igenom vad som skedde, han skrev av.»
- Dom var bra borde varit fler»
- Kunde finnas mer basuppgifter.»

26. Vad tycker du om Andreas Karvonens hjälp under elteknikövningar?

-
- Läs tidigare.»
- Har ej deltagit»
-
- Bra.»
- Inte värt att gå dit. Var på några enstaka.»
- Dålig»
- Jag har inte fått nån hjälp av honom.»
- Gav inte mycket»
- Bra, inget i övrigt att önska»
- ok...»
- var inte där»
- Bra»
- bra»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

27. Vad tyckte du om DC-maskinslaborationen?

- Bra»
- Ok, det hade hjälpt att veta varför man gjorde det man gjorde också.»
- Mycket bra! Den simulerande delen gav mycket kunskap för det här med blockdiagram osv. Den "riktiga" delen gav oerhört mycket förståelse för DC maskinen för min del iaf. Den manliga labassistenten var bra. tjejen var lite för mycket av "ok, ni får godkänt" karaktären.»
- Ger inte riktig förståelse eftersom allt i princip är färdigkopplat på en labbänk. Det finns ingen möjlighet att se hur det ser ut i maskinen. Lindningar etc.»
- Bra. Rolig och "hands on"»
- Jag tyckte inte riktigt om den. Den kändes lite onödig.»
- Bra med både teoretisk och praktisk del. Den del i kursen som kändes mest genomarbetad.»
- Njea. Gav mig inte jättemkt får jag väl säga. Lite skoj att pilla själv dock. Inget som jag tycker behöver va kvar dock.»
- Var väldigt lik simuleringen.»
- Laborationshäftet kunde ha varit tydligare.»
- rolig men svår, klurigt med engelsktalande övningsledare»
- Lite forcerad. Såg till att få den gjord för ha ett moment mindre vilket inte gav så mycket förståelse. »
- bra, fick insikt hur det fungerade»
- Bra!»
- har lite svårt att se poängen med den. krävdes i princip inget jobb alls.»
- Kort.»
- Den var ganska kul.»
- Labbhandledarna var inte särskilt bra, labb-pm svårt att förstå. När man frågade handledarna om hjälp så kändes det som att de fixade ens problem utan att förklara vad felet var. »
- kunde ha beskrivits bättre kopplingen mellan laboration och föreläsnignar»
- Kommer inte ihåg»
- Den som skulle reallisera det vi gjorde i simuleringen kändes som en simulering till»
- kul»
- rätt kul»

28. Vad tyckte du om miljölaborationen?

- Kunde varit intressantare/varierade områden att jobba om. De mesta handlade om batteri och bilar...»
- Nja.»
- Kass, vad var vitsen? att lära sig använda en apparat för att mäta strålning eller för att se att det var "ok" att bo där jag bor och ändå inte kommer flytta ifrån hur det än såg ut enligt Del pizzo.»
- Grundläggande för att man ska uppfatta hur elektromagnetiska och magnetiska fält uppför sig. Hur fort de avtar, hur lätta de är att skärma.»
- Bra. Intressant.»
- Den var ganska bra. Dock behandlade den ett ämne som jag personligen tycker inte är helt relevant.»
- Lätt och ganska intressant.»
- Ptja. Var väl intressant å mäta lite på fält och se vad man blir utsatt för å så. Kan gott va kvar.»
- Kul att mätta magnetfälten hemma.»
- Den var bra»
- halvtrist»
- För lätt. »
- sådär..»
- se ovan»
- Lätt.»
- Den var mycket bättre. Rolig, men inte jätteintressant.»
- intressant»
- Bra»
- sådär, man gjorde inte så mycket, trodde miljö var mer än mangetfält, kolla syra skogar eller så.»
- lite dryg»

29. Vad tyckte du om simuleringsdelen av DC-maskinslaborationen?

- Bra, fast det tog ett tag tills man kom på vad det var som de ville.»
- Mycket bra! Den simulerande delen gav mycket kunskap för det här med blockdiagram osv. »
- Introduktionen till simulink kunde varit mer omfattande. Det var lite svårt att hitta rätt block bland annat.»
- Lärorik och intressant.»
- Den var ganska bra. Det var lite svårt att första vad man faktiskt gjorde, men resultatet var ganska tydligt.»
- Bra övning i blockschematik och för förståelse. »
- Tvek. Inte lätt att förstå simulink och slänga ihop massa scheman. fanns inte mycket hjälp i materialet. Kändes som att man fick fråga sig till svaren på alla uppgifter i princip. Bort med den också!»
- Jag fick jätte hjälp av Julia. Det var bra»
- klurig men rolig»
- Lite forcerad. Såg till att få den gjord för ha ett moment mindre vilket inte gav så mycket förståelse.»
- inget bra, kunde genomföra den utan att fatta något»
- Bra med lite svårförstådd.»
- se ovan»
- Knepigare än den praktiska.»
- Det var ett rätt stort steg när man skulle lära sig blockchema.»
- Förstod inte alls vad vi höll på med där. Dålig introduktion. De har mycket att lära från Wille i SSS-labbet!»
- sega datorer, annars bra»
- Bra»
- bra»
- lite mer förståelse för blockdiagram fick man iaf»


Kurslitteratur:

30. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- En bok för 300 kr som man bara använda några få sidor av ang. miljöfysikboken, Hade jag vetat de innan hade jag inte köpt den. Gratisboken hade jag ingen som helst nytta av i hela kursen, tur att den var gratis i alla fall. kompendiet och det andra var väll användabart»
- Onödigt med så många böcker när allt kunde sammanfattas på något billigare sätt. Kurslitteratur i sig är dyr, miljöfysikboken användes inte en enda gång och ändå var det många som spenderade flera hundra kr på den. Kompendiet var »
- Miljöfysikboken köpte jag aldrig, eftersom föregående studenter sa att det bara var bortkastade pengar, Miljöboken kollade jag aldrig i, men den var ju gratis så den har jag.»
- Elteknikkompendie: Förklarar saker väldigt ytligt och ganska obegripligt. BÖR ses över!!! Övrigt: Lösningarna till "Uppgifter av enklare karaktär" innehöll oacceptabelt mycket fel. Miljöboken: Som jag nämnt tidigare tycker jag inte man bör använda reklamfinansierat material.»
- Jag ifrågasätter förfarandet att halva klassen fick miljöboken medan resten uppmanades att köpa den. Miljöfysikboken användes väldigt lite i förhållande till vad den kostar.»
- Miljöböckerna skulle kunna ersättas med ett 10 sid kompendium, helt oförsvarbart ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv att över 60 studenter skall köpa miljöfysikboken.»
- Elteknikkompendiet är det värsta jag varit med om. Uppgifter med lösningar på tre sidor. Dessutom svårt och dåligt förklarat i lösningarna. Med den dåliga grund man fått på föreläsningarna så var man tvungen att försöka läsa sig till i lösningarna hur man skulle göra. Men dessa var som sagt inte jättebra heller. Massor med tryckfel och allmänt ras. BORT BORT. Detta skämt med att ge ut böcker till halva klassen och sen så ska andra halva betala för den? Iofs vet jag ingen som använt den boken (Miljöboken) anyway. Miljöfysikboken har jag ej sett / använt. Övriga häften och kompendium var också dåliga, exempelvis det med miljöuppgifter var ganska mkt tryckfel på. Sen fick vi ut nåt nytt häfte med rättade lösningar, dessa var naturligtvis andra fel i. Katastrof tycker jag. Inte varit med om nåt liknande i någon annan kurs här. Kurs-PM var dock mkt bra. Behåll det och släng resten.»
- Hela kursen var flummigt. Man visste inte vad man borde läsa och i vilket häfte eller bok informationen man sökte fanns.»
- Tycker det var för svårt för fort. Såg ingen direkt mjuk övergång från ens tidigare kunskaper till vad man skulle kunna när övningarna kom. »
- Jag säger bara "Björnbana", figur 9.2 sid 147 i Miljöfysikboken.»
- Miljöfysikboken var något udda. Om man läste från början så hänvisades hela tiden till de sista kapitlen. Konstigt också att ha ett kapitel om didaktik i en miljöbok. Jag är teknolog, jag vill inte bli lärare. Jag förstår inte hur en så väl ansedd skola som Chalmers kan med att ha reklam som kurslitteratur. Det känns varken objektivt eller relevant. Elteknikkompendiet bör vara lätt att förbättra. Det finns en del tryckfel i det och det förklarar inte så bra.»
- Torbjörns kompendie är på engelska och mycket svårt. Skriv det på svenska med lite roligare bilder? Miljöboken kändes lite barnslig, men man förstod bra.»
- Man använda knappt böckerna så dom kändes lite överflödiga»
- De var inte snällt ett 80% av klassen fick en bok och resten skulle köpa den. Man kan likagärna skippa denna bok, användes aldrig.»

Miljöfysik av Mats Areskoug
35 svarande

Dålig, bör inte användas igen»9 25%
Bra»11 31%
Mycket bra, bör användas igen»1 2%
Vet ej»14 40%

Genomsnitt: 2.57

Miljöboken av Frederik Holm
35 svarande

Dålig, bör inte användas igen»15 42%
Bra»2 5%
Mycket bra, bör användas igen»0 0%
Vet ej»18 51%

Genomsnitt: 2.6

Elteknikkompendiet av Torbjörn Thiringer
34 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 14%
Bra»21 61%
Mycket bra, bör användas igen»7 20%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 2.11

Övriga häften och kompendium
33 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 9%
Bra»20 60%
Mycket bra, bör användas igen»3 9%
Vet ej»7 21%

Genomsnitt: 2.42


Tid:

31. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

35 svarande

0 - 10»7 20%
10 - 20»14 40%
20 - 30»10 28%
30 - 40»4 11%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- Jag kan inte uppskatta det och förstår inte vad förhållandet till "antal poäng" innebär. Ska man svara i procent? Hur mycket det diffar från den tid man förväntas lägga ned?» (?)
- El delen gjorde det omöjligt att försöka öva på den så att man struntade i det hela. När det väl kom lättare uppgifter kunde man börja läsa lite, innan det var det bortkastad tid.» (0 - 10)
- Jag försökte i början av kursen att plugga varje dag men jag visste inte vad jag skulle läsa inte heller mina studiekamrater visste.» (0 - 10)
- (10 - 20)
- Det var bara eldelen man la ner tid på.» (20 - 30)
- schema på timeedit?» (20 - 30)

32. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- "allt i slutet" »
- ganska jämt med liten ökning på slutet. Det var bra att elövningarna drog igång på allvar med en gång så att man hade något att göra hela tiden.»
- ca 40% El- & Miljöteknik»
-
- Jag la större del av tiden på den andra kursen (Flervariabelanalys) än på denna kurs.»
- Stor del av arbetet förlagt kring DC-maskin labben och i slutet kring tentan.»
- LV 1-5: 60% LV 6-7+tv = 40% »
- bra utspritt»
- Lade ner mer tid på matten, särskilt labbarna.»
- lite mer på matten»
- Kanske 20 på matten och 10 i el och miljö»

33. Kommentarer på tiden:

- Lägg mindre tid på miljöföreläsningar och mer på elen»
- tyvärr»
- --»
-
- Ganska lagom»
- ok»
- Den går och går.»
- Jag la alldeles för lite tid speciellt på elen»


Pedagogiskt pris:

34. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

34 svarande

Ja»1 2%
Nej»29 85%
Vet ej»4 11%

Genomsnitt: 2.08

35. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

- Nej»
- Nej»
- NEJ»
- nej»
- Absolut inte.»
- absolut inte.»
- nej!»
- nej»
- Förra frågan (34), Tomten (Boman) bör nomineras till pedagogiskt pris, inte Thiringer.»
- Nix»
- Nej»


Tentan:

36. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

35 svarande

Inte alls»1 2%
Ganska bra»18 51%
Bra»10 28%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 2.6

- Det var så svårt för att plugga till den här tentan för man hade ingen ordentlig bok eller kompendie som skulle hjälpa till med tentan. T. ex. miljöfysik boken är full med information som man inte behövde kunna för att klara tentan. Samma sak med kompendiet. Allting var så rörigt tyckte jag.» (Inte alls)
- Ganska bra som i ganska dåligt, de var inte mycket med på den tentan och den var väldigt lätt i och med att man fick mycket poäng på flummiga miljöfrågor, som egentligen inte hade behandlas i kursen utan var mer allmänbildning.» (Ganska bra)
- Miljödelen är ju en gåta, man vet aldrig vad man ska plugga på. eldelen tyckte jag var mycket bra. vet dock ej hur det gick ,)» (Ganska bra)
- Svår tenta, men ändå rättvis.» (Ganska bra)
- Som sagt så var det svårt att förstå exakt vad kursinnehållet var.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket miljö.» (Ganska bra)
- Tenta var betydligt enklare än räkneövningarna i elteknik. och tur var väl det annars kan jag tänka mig högt kuggtal på denna fruktasvärt dåliga kurs.» (Ganska bra)
- Jag saknade en lista på vad man skall kunna på tentan, vilka kapitel slides osv. Fanns för eldelen (bra!) men inte för miljön. Hittade i alla fall ingen. » (Ganska bra)
- eldelen avspeglades bra, men miljön bara delvis. inga räkneuppgifter alls» (Ganska bra)
- Haha, en flummig del och en svårbegriplig och omfattande del, precis som kursen.» (Bra)
- Känna verkligen som den täckte innehållet i kursen. » (Bra)

37. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

31 svarande

Inte alls»3 9%
Ganska bra»6 19%
Bra»17 54%
Mycket bra»5 16%

Genomsnitt: 2.77

- En mer omfattande rapport istället för tenta hade varit bra.» (?)
- Jag är emot att man har tentor över huvud taget, eftersom detta dåligt avspegla verkligenheten. Rapporten vi skulle skriva var däremot bra och jag tycker att den borde ha utgjort större del av kursen.» (Ganska bra)
- Det är väldigt mycket med alla labbar, simuleringar och projektarbeten. Det hade varit bra om det kunde bli mindre omfattande.» (Ganska bra)
- Miljödelen gör man iofs ett arbete på, därför tycker jag nog att elen borde få mer plats på tentan.» (Bra)
- (Bra)
- dugga i eldelen?» (Bra)
- Bra med en muntlig redovisning. Hade visserligen sett att man delade upp i två grupper så hade det tagit hälften så lång tid, många var stressade inför tentorna och det var tråkigt att lyssna på alla.» (Bra)


Arbetsklimat

38. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 23%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»6 17%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.29

39. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»17 48%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.45

40. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 55%
Hög»12 35%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.52

41. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 36%
Hög»15 45%
För hög»6 18%

Genomsnitt: 3.81


Extra frågor

42. hur upplevde du föreläsningarna i Elteknik, innehåll, förvärvad grund för vidare inlärning, etc ?

- Det kändes som det var lite mycket i eldelen när man såg att bara hälften av poängen på tentan var om elen, därimot var själva "miljö-aspekten" inte speciellt närvarande.»
- Bra.»
- Ibland lite för ingående, har i princip inte gett mig något nytt.»
- Generellt bra.»
- Förstår inte frågan riktigt»
- Lite svårt att greppa en del av kunskaperna då så lite repetition förekom.»
- Eltekniken är så dålig så det hör inte chalmers till. Bort med Thiringer och gärna karvonen också. Två stora skämt.»
- kunde vara svåra»
- Föreläsningarna var bra.»
- Nej, jag tyckte inte jag fick kläm på det. Svåra saker som bör förklaras bättre, dålig inledning med blockdiagram, förstod inte vad det var förrän 1 vecka innan tentan.»
- Ingen verklighets anknytning gjorde det väldigt svårt att förstå, det blev även för svårt för snabbt»
- Känner inte att jag lärt mig så mycket»

43. Hur upplevde du miljöföreläsningarna, innehåll, förvärvad grund för vidare inlärning, etc ?"

- Flummiga, handlade om samma saker, dvs reperativa, tämligen ointressanta och inte speciellt användbara. Det man har lärt sig i den delan var en mix av saker man redan kunde och saker man inte behövde veta.»
- kass, som innan»
- Allmänbildande»
- Bra, men vi fick höra samma saker/se samma bilder flera gånger...»
- Förstår inte frågan riktigt»
- Svåra att koppla vad som var examinerbart.»
- Miljöföreläsningarna tycker jag höll väldigt hög klass faktiskt. LCA-föreläsningen var väl sådär men annars väldigt bra.»
- Miljöföreläsningarna var jätte bra men det kändes som att det inte så mycket nytt. »
- kunde vara flummiga»
- De flesta var mycket bra och intressanta.»
- De var rätt långsamma. Ibland kändes det som att Boman fyllde ut för att tiden skulle gå åt.»
- Bra, även om viss upprepning förekom»
- Lärt mig en del intressanta saker men inte mycket som jag tror kommer att påverka mig i framtiden»

44. Jag valde att läsa Z-programmet för att:

- Lära mig om signaler, automatiserade anläggningar, produktutveckling och slippa lära mig om domedags föreläsningar utan riktig grund och substans.»
- Jag gillar automation sedan gymnasiet och vill bli civilingenjör.»
- Det verkade som en naturlig fortsättning på min gymnasieutbildning.»
- Tryck och pys is the shit.»
- Det verkade passa mig väldigt bra.»
- få en överblick av olika ingenjörsgenrer.»
- Få en bred grund och kunna välja arbete ganska brett.»
- eehh...»
- Ja, den frågan passade ju här och så...»
- Det verkade vara en bra blandning av ämnen. Jag var sugen på att läsa programmering, men jag ville läsa el och lite fysik också.»
- Det verkade intressant att få en helhetsbild och inte bara se ett område»
- Det kändes som jag»

45. Ge konkreta exempel på om/hur kursen förbättrat er ingenjörsmetodik

- Rapporten i sig var en bra del av kursen, för det är bra att träna på, samt att muntligen redovisning.»
- Att få el-läraren att verkligen anstränga sig för att få miljö- och el- delarna att hänga ihop. Det kan man göra med att i VARJE el-uppgift lägga en extra fråga om miljö-delen. Typ om man räknade på en viss motor så kunde man fråga "Denna motorn drar så många watt, hur skulle man kunna ådstadkomma samma effekt med en förbrännings motor och hur mycket CO2 skulle den släppa till miljön" eller något i den stilen. Det han gjorde på den fronten var mycket dåligt, han underskattade miljödelen. Plus att hans övningar var ALDELLES för svåra och det var inte en enda elev som kunde göra dem förrän man fick lite enklare uppgifter, TVÅ VECKOR INNAN TENTAN.»
- nja, regleringsmässigt har jag blivit bättre. men de kunde som sagt ha haft mer konkreta exempel på ingenjörsmetodik istället för att bara svara med "svara på ett ingenjörsmässigt sätt för att få full poäng".»
- Bättre på att skriva och opponera rapporter.»
- Nej»
- Kan inte ge några.»
- Öhh. nää?»
- Projektarbetet var bra. »
- vad är det?»
- Dela upp el och miljö om ni inte kan visa den röda tråden genom kursen. Detta kändes som två kurser helt och hållet förutom att vi hade en tenta med hälften el och hälften miljö. »
- Man har fått ett bättre miljötänk»

46. Det här tycker jag är ett lämpligt LCA-projekt nästa år:

- Skippa det»
- Laptop mot Stationär dator?»
- Vet ej.»
- Bärbar- eller stationär dator tror jag kan vara ett intressant projekt.»
-
- Projektarbetet? Det var väl också lite av ett skämt? Hafsarbete med för många kockar. Man ska inte göra projektarbete med 6-7 pers. Det blir att 5 skiter i det så får dom två som inte kan med göra det åt dom andra. Men mindre grupper, ta bort dåliga labbar och ge mer tid till projektet så kan det visst vara bra. Då blir inte kursen så plottrig med så många delar heller.»
- pass»
- Glödlampor kontra lågenergilampor eller diodlampor. »
- tjock/platt tv. möbler. »
- Vet ej»


Kursbetyg:

47. Vad tycker du om kursen som helhet?

36 svarande

Dålig»13 36%
Ganska bra»14 38%
Bra»8 22%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 1.91

- Tips till nästa kull är att inte lägga alltför mycket energi på projektet. Kurs-PMet var jäkligt bra utformat märkte man såhär i efterhand så gå efter det när ni pluggar. Miljöboken Fysik blablabla vad den nu hette behövs inte. » (?)
- El och miljö hör inte ihop alls så som det presenteras i den här kursen. Projektarbetet kändes inte relevant.» (Dålig)
- Svårt att greppa meningen med kursen och hade passat mycket bättre som 2 separata kurser.» (Dålig)
- Johan Boman bör inte få ansvara för en kurs, Chalmers har ett gott rykte som han skadar.» (Dålig)
- Känns som två fristående kurser som slagits ihop till en bara för att. Följden blir att varken el- eller miljödelen blir riktig bra. Johan skulle definitivt kunna vara mer engagerad, något som både han själv och de som läser kursen skulle tjäna på.» (Dålig)
- Eftersom ingen förstod hur el och miljö hänger ihop blev folk irriterade på Boman och sedan blev det dålig stämning i allmänhet. Folk pratade mer om hur irriterande kursen var än om innehållet. Det gick långt in i läsperioden innan man hade någorlunda koll på vad kursen handlade om.» (Dålig)
- Kändes som två olika kurser, det gjorde att kursen mest blev ett irritationsmoment. Känns nästan lite som bortkastad tid.» (Dålig)
- kändes inte som att elen och miljön hörde samman. det var lite väl kluvet» (Dålig)
- Innehållet kunde varit tydligare upplagt» (Ganska bra)
- Elen var hyfsad och projektet, men miljöföreläsningarna mindre bra» (Ganska bra)
- Bättre än vad den verkade i början. eldelen var ju vettig medan miljön inte var det.» (Ganska bra)
- Dela upp miljö och el! Det är för många olika delar som ej hänger ihop...» (Ganska bra)
- Jag tycker att det här med miljö är tråkigt, men jag vet att Chalmers har som policy att alla ingenjörer ska ha kunskaper om miljö. Därför kan jag tycka att en renodlad miljökurs är helt OK att ha. Jag tycker dock inte om att man kombinerar två ämnen (Miljö och El) på ett så pass dåligt sätt som man gör i kursen.» (Ganska bra)
- Måste bara påpeka en sak som jag inte hittat plats för någon annanstans. Schemat stämde inte på timeedit, varför? Ska man behöva sitta å titta i kursPM för att se vad man har för lektioner? Kan ju inte ta mer än 15 min för nån att göra det rätt i Timeedit. Dåligt. Miljödelen tycker jag håller helt normal chalmersnivå medan eltekniken som sagt inte hör hemma här. Dålig föreläsare, dålig övningsledare, fruktansvärt material säger sig självt.» (Ganska bra)
- Miljödelen och Eldelen hade nog fungerat bättre som separata kurser.» (Ganska bra)
- Miljödelen var bra men eldelen kan förbättras mycket» (Ganska bra)
- bra översiktskurs!!» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

48. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Lite för många frågor, man kanske inte behöver fråga samma sak till alla utan några kan svara på den ena hälften och andra den andra. Annars vill man inte gärna göra detta igen för det tar för lång tid.»
- vet inte»
- Fråga/or om projektarbetet.»
- Nej»
- Det fanns en del lite halvluddiga frågor. Dessa borde göras nåt åt.»
- SNZ gör ett bra jobb.»
- Ni är faktiskt duktiga! Får ni bort eldelen också så blir både jag och ettorna nöjda.»
- Förändra frågorna om tiden. De är svåra att förstå.»
- Den var som den brukar vara ungefär.»
- färre skriva frågor, fler alternativs frågor»
- Vet ej»


Kursutvärderingssystem från