ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra del A, TMV036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-29 - 2008-11-12
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»5 10%
Cirka 20 timmar»13 26%
Cirka 25 timmar»15 30%
Cirka 30 timmar»8 16%
Minst 35 timmar»8 16%

Genomsnitt: 3.02

- nollningen tog en del av tiden. Och så tränade jag dans sport som jag har slutat med. » (Cirka 20 timmar)
- lite för lite» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»17 34%
100%»31 62%

Genomsnitt: 4.58

- Var inte helt nöjd med övningsledaren för BTa så jag arbetade självständigt istället ett antal gånger.» (75%)
- De flesta föreläsningar men inte alla SI eller övningar.» (75%)
- Alla föreläsningar men inte alla övningar.» (75%)
- så många som möjligt» (75%)
- Övningslektionerna var sådär då övningsledaren Jacob inte följde de sätt vi lärt oss på föreläsningarna utan mer hittade på egna sätt. Föreläsningarna var dock jättebra! Väldigt pedagogiskt.» (100%)
- så gott som...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 46%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 20%

Genomsnitt: 2.24

- Vår kursexaminator var mycket bra och tydlig med detaljerade kunskapskrav.» (Jag har inte sett/läst målen)
- På geometridelen var det dock ganska svårt att veta vad man skulle lära sig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- När man väl lärt sig hitta och sålla i "Långa listan" på hemsidan, vilket gjordes allt för sent. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Speciellt den sammanfattning som fanns på kurshemsidan med definitioner och satser var riktigt bra och användbar för en överblick vid pluggandet. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.09

- Oj, läste inte att jag inte skulle svara på denna fråga förrän efter jag tryckt. Om man ser på det vi gått igenom verkar det vara ganska rimligt. Eftersom det har varit allt nytt och så tar det ett tag att komma in i det höga tempot och därför blir det svårt att hänga med.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men jag tycker man borde ta större hänsyn till att Ala A är den första kursen vi läser. Då man inte är van vid det extrema tempot blir det svårt att hinna med alla målen, så i det avseendet kan jag tycka att de är lite högt ställda.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 35%
Ja, i hög grad»19 45%
Vet ej/har inte examinerats än»7 16%

Genomsnitt: 2.76

- Väldigt basic uppgifter som testar det mest grundläggande, vilket kändes skönt att få på den första tentan. » (I viss utsträckning)
- Bra och rättvis gjort tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»25 50%
Mycket stor»14 28%

Genomsnitt: 3.02

- SI matten har vairt till större hjälp, vore bra med mer si matte och färre matte övningar» (Ganska liten)
- Väldigt osammanhängande, svårt att följa med, mycket syftningsfel som gör poängerna med genomgångarna smått kryptiska. Dessutom fanns bara en doktorand som övningsledare utöver föreläsaren och mot slutet blev fördelningen mkt ojämn. Därav var det mkt svårt att koncentrera sig under övningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit bra, men övningarna har inte varit det. Det är inte lätt att hinna med när det verkar som övningsledaren inte räknat igenom uppgiften som ska gås igenom innan. Löser halva och sedan kommer på att det är det och skrattar åt en när man frågar om hjälp och inte förstått någonting av genomgången.» (Ganska stor)
- Adam Wojciechowski är den bästa övningsledaren jag någonsin har haft. Han gjorde kursen intressant och rolig även när det kom till svårare problem. Jag hoppas att han får höra detta. Även SI matten har hjälpt riktigt mycket.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»29 59%
Mycket stor»15 30%

Genomsnitt: 3.18

- Kurslitteratur på svenska hade varit att föredra i vissa lägen då det blir förvirrande med begrepp på svenska under föreläsningarna och begrepp på engelska när man jobbar med boken.» (Ganska stor)
- Förstår man inte föreläsningarna, och doktorandens övningsgenomgångar är så fullsatta att man inte kan koncentrera sig på att räkna får man ju sätta sig med boken, men det går långsamt för allt förklaras på engelska.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»30 60%
Mycket bra»13 26%

Genomsnitt: 3.08

- Kunde varit morderna, mer uppdaterat och lättförståeligt...» (Ganska dåligt)
- Uppfattningen om vilket kursmaterial som ska användas i matlab skiljde sig mellan olika grupper och skapade förvirring. Tex ifall man behöver matlab-boken eller inte. » (Ganska bra)
- Hemsidan känns lite rörig..varför inte samla allt på pingpong?» (Ganska bra)
- webbsidan är lite rörig, men till slut lär man sig att hitta all nödvändig information där.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»5 10%
Ganska dåliga»8 16%
Ganska bra»23 46%
Mycket bra»6 12%
Har ej sökt hjälp»8 16%

Genomsnitt: 3.08

- Övningsledaren var under all kritik.» (Ganska dåliga)
- Den vanliga matematikundervisningen fungerade bra, medan under matlab kändes det inte som läraren hann med att hjälpa alla. » (Ganska bra)
- SI-lektionerna har varit mycket mer givande än övningspassen, gärna mer av den varan!» (Ganska bra)
- Anser att övningsledarna var mycket opedagogiska, de verkade alltid stressade och tenderade att glömma saker såsom att skriva ut potenser. Övningarna förvirrade mig mer än vad de hjälpte mig.» (Ganska bra)
- Grupperna under övningarn var lite ojämnt fördelade.» (Ganska bra)
- Man kunde alltid få hjälp av Alexei, både vid övning och föreläsning och han uppgav både mail och telefonnnummer och var hans kontor ligger. Vi var där och fick en liten föreläsning av det vi hade svårt för. » (Mycket bra)
- Bra klimat på föreläsningarna som gör att man vågar ställa frågor trots att det är många i salen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 28%
Mycket bra»33 66%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 24%
Hög»33 66%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.86

- Antagligen för att jag kom efter lite ganska tidigt i kursen..» (Hög)
- Arbetsbelastningen på Matlab-övningarna var för hög.» (Hög)
- nästan för hög jag skulle vilja satt en prick mittimellan.» (Hög)
- Men dock inte överkomligt hög» (Hög)
- Momenten och tentan var inte så himla svår egentligen då målen var så tydliga, men tempot gör att man inte hinner repetera eller förstå någonting. Känner att jag hade klarat kursen otroligt mycket bättre om det hade funnits mer tid! Man behöver hinna få lite självförtroende i det man håller på med, men när allt ska gå så fort känner man sig värdelös på matte hela tiden oavsett hur fort man räknar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 26%
Hög»30 60%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.88

- Svårt när det blir så mycket och man inte kommit in i det än.» (Hög)
- Eftersom även kemikursen pågick parallellt. Nu hade vi ingen tenta i kemi, utan kunde fokusera helt och hållet på alaa, vilket underlättade otroligt.» (Hög)
- Det är så mycket som ska läsas och sedan dessutom hinna övningsräknas så det sjunker in lite. Det går mycket långsammare när litteraturen är på engelska vilket tempot i alla våra kurser kanske inte riktigt tagit hänsyn till.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

50 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»1 2%
Godkänt»16 32%
Gott»26 52%
Mycket gott»5 10%

Genomsnitt: 3.62

- Ostrukturerade föreläsningar där mindre än 10% av klassen kunde följa med i förklaringarna på tavlan. Föreläsningarna gick alldeles för fort.» (Mycket dåligt)
- För stressat, svårt att förstå föreläsaren och ingen att vända sig till för att få hjälp eller en begriplig förklaring på allt nytt.» (Dåligt)
- Heinz var en mycket bra föreläsare och repetitionsgenomgången han höll på det viktigaste av kusen veckan innan tentaveckan var till mycket god hjälp. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI matten och Alexi »
- SI-passen»
- Bra lärare.»
- Obligatoriska Matlab-uppgifter under kursens gång.»
- Många övningspass»
- Heintz som föreläsare! Han är jättebra! »
- det mesta fungerade ändå»
- 2 laborationer i Matlab var lagom.»
- Alexei»
- Kurslitteraturen till matten och mer kurslitteratur till matlab. »
- Förläsnigarna.»
- repetitionsvecka!»
- Alexi Heintz, en väldigt bra lärare!»
- Matte SI»
- Övningar och matte SI»
- Det var väldigt skönt att slippa matlab på tentan.»
- Antalet räkneuppgifter. »
- Heintz»
- de tydliga målen på vad man måste kunna inför tentan var bra.»
- Den pedagogiska undervisningen»
- Tidsplanen. Den var pressande men inte alls ogenomförlig och jag lärde mig otroligt mycket på kort tid.»
- SI matten. och Adam Wojciechowski som övningsledare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- MATLAB.... dåligt för har amn itne programetat tidigare är det svårt att förstå och hänga med utan vettiga genomgångar. jag tycker det har varit mcyetk mycket dåligt att det har vairt olika krav mellan de olika tåv grupperna, jag anser att det är samma kursmål för alla studenter men nrä lärarna har olika krav så blir det svårare för vissa att uppnå kraven. det har itne varit jämställt mellan klassrummen över huvudtaget...»
- Borde finnas konsultationstid som det gör i kemin, någonstans dit man kan gå och få hjälp om man inte förstår. Inte börja med det svåraste och nyaste grejerna, som 3D-geometri precis i slutet på kursen, borde börja med det längre fram så man hinner få bättre grep om det.»
- Hade gärna gått igenom 3D-geometri tidigare i kursen, eftersom det är helt nytt för de flesta och det behövs tid till att låta de nya begreppen sjunka in. »
- Mindre matlab»
- det är för mycket att göra första läsperioden när man ännu inte fått in arbetstakten och dessutom i början fortfarande koncentrerar sig på att ha kul med sina kamrater under nollningen»
- kurshemsidan borde vara lite klarare»
- Det var ibland svårt att hinna med att anteckna allt, men åt andra sidan så är det ju väldigt mycket kursen innehållar och det kanske inte är så lätt att komprimera innehållet utan att förlora vissa delar.»
- Mer kontinuerlig kontroll, såsom duggor.»
- bättre genomgångar i matlab»
- Matlab var rörigt och svårt att få sammanhang i. Alldeles för hög takt. Övningsledarna måste följa vad vi läser om. Läs gärna i boken för att se vad vi håller på med.»
- Gör om hela upplägget av MATLAb lektionerna. Det hela var totalt oorganiserat. Vi fick aldrig reda på ordentligt vilken sal vi var i, skeppades ofta runt mellan olika, satt på golvet i ett klassrum tio minuter innan vi skulel iväg till "vår" sal. det fanns inte datorer så det räckte och vi hade knappt några riktiga genomgångar. Läraren hade dessutom inte en CHANS att hinna hjälpa alla. Eftersom denna delen av kursen tydligen är så viktig, ge den då det utrymme den behöver och några ordentliga föreläsningar. Som det var nu klarade de flesta eleverna labbrna enbart pga extremt mkt extraarbete, hjälp från elever som tidigare kunde programmera eller äldre studenter. Lägg upp lektionerna annorlunda och mer seriöst och inse att de flesta är totala nybörjare på detta område!»
- Några duggor (t.ex. 3 stycken) skulle vara bra för att det ger eleven lite "pushning" att vara ikapp. På duggorna skulle man kunna tjäna några extrapoäng till kursprovet.»
- Inte lika många labbar i matlab. »
- grundligare introduktion till matlab så att folk inte bara går och kopierar av varandra»
- Övningarna, jag vill inte bara klaga på ledarna men det skulle kanske varit bra om de skulle fått någon utbildning i hur man lär ut.»
- Konsultationstider där man kan få hjälp»
- Föreläsningarna. I stort sett endast bevis gicks igenom på dessa. Bevis som man själv kunde skriva av från boken och förmodligen förstått bättre m.h.a texten i boken. Mer tillämpande på föreläsningarna!»
- Bättre övningsledare samt fler övningstillfällen.»
- bättre lärare»
- Att ingen grupp har föreläsaren på övning, det är bra att få se en annan vinkel på det också. »
- Adam»
- Sänk tempot och byt ut föreläsaren, samt många fler övningsledare så det inte sitter 45 pers i samma klassrum. Mer personlig undervisning i matlab istället för att läraren springer runt för att bocka av redovisning av obligatoriska upg. Hade varit mycket bättre om de haft ett inlämningssystem och gett oss lite mer hjälp på lektionerna.»
- Försöka få allt lite mer strukturerat. En bättre veckoplanering»
- Jag anser att kursen på det stora hela var bra och kan inte komma på något som uppenbart måste förändras till nästa år.»
- MatLab kursen är allmänt flummig och svår, då jag och många andra inte har hållt på alls med programmering innan. Vissa saker går helt enkelt för snabbt framåt. Lab 1 kunde ha gåtts igenom bättre.»
- Ta det lugnare på föreläsningarna och genomgångarna på övningarna»

16. Övriga kommentarer

- Hade gärna gått igenom 3D-geometri tidigare i kursen, eftersom det är helt nytt för de flesta och det behövs tid till att låta de nya begreppen sjunka in. »
- Övningsledarna för Bt kanske inte var de bästa..»
- otrevligt med lärare som skrattar åt elever, folk vågar ej ställa frågor då»
- tydligare kring vilka uppgifter som ska redovisas i matlab, min handledare sa att vi skulle redovisa alla inga undantag medan andra handledare bara krävde de som det stod i planeringen att vi skulle redovisa. borde inte vad man ska göra i en kurs och redovisa vara lika för alla?»
- Nej»


Kursutvärderingssystem från