ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Total Quality Management, IEK311

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-08 - 2008-11-07
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Marco Santos»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How large part of the teaching offered did you attend?

0 svarande

< 25%»0 0%
25% - 50%»0 0%
50% - 75%»0 0%
>75%»0 0%

Genomsnitt: 0


General questions on the course

2. What is your overall opinion of the course?

0 svarande

Very negative»0 0%
Negative»0 0%
Positive»0 0%
Very positive»0 0%

Genomsnitt: 0

3. To what extent has the course been of help for your learning?

0 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»0 0%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 0

4. How was the course workload?

0 svarande

Too low»0 0%
Low - Adequate»0 0%
Adequate - High»0 0%
Too High»0 0%

Genomsnitt: 0

5. How were the opportunities for asking questions and getting help?

0 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»0 0%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 0

6. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

0 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 0

7. What is your opinion on the course literature?

0 svarande

Very negative»0 0%
Negative»0 0%
Positive»0 0%
Very Positive»0 0%

Genomsnitt: 0


Evaluation process and grading

8. Did the exam reflect the course in a fair way?

0 svarande

Not at all»0 0%
No»0 0%
Yes»0 0%
Yes, completely»0 0%

Genomsnitt: 0

9. How would you change the grading system of the course?

Current system: complusory "Pass" in the "Interactive Assessment" and in the "Helicopter Lab Report". The final grade is totally based on the exam grade.

0 svarande

I suggest my system, see below»0 0%
No change is needed»0 0%

Genomsnitt: 0


Summarizing questions

10. What should definitely be preserved to next year?

11. What should definitely be changed to next year?

12. Additional commentsKursutvärderingssystem från