ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktion till automation och mekatronik, 7,5hp - Lp1, 2008/2009, MPP085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-31 - 2008-11-16
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Bertil Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

43 svarande

Nej»3 6%
Delvis»12 27%
Ja»23 53%
Inte läst det»5 11%

Genomsnitt: 2.69

- stod inget om dugga » (Nej)
- verkade för snurrigt för att läsas» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

43 svarande

Nej»2 4%
Delvis»11 25%
Ja»27 62%
Inte varit inne på den»3 6%

Genomsnitt: 2.72

- mycket sällan uppdaterad» (Nej)
- Den var konstig att ta sig runt på» (Delvis)
- Finns det någon?» (Inte varit inne på den)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Bertil Gustafsson engagerat sig i kursen?

42 svarande

Inte alls»1 2%
Ganska bra»11 26%
Bra»16 38%
Mycket bra»14 33%

Genomsnitt: 3.02

- varför finns det inget mellan ganska bra och inte alls?» (?)
- Engagerad har han varit genom att ha varit närvarande vid gästföreläsningar.» (Bra)
- engagerade sig i föreläsningarna mycket» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, duggadatum).

- ganska onödigt med dugga på kursen tycker jag... gav inte speciellt mycket»
- Bra Upplagt»
- Duggadatumet var oklart. I övrigt fungerade det fint med studieportalen som informationsportal.»
- Mycket flexibelt. Om något gått fel så ordnades det väldigt fort och utan problem.»
- Inget att anmärka på.»
- Schemat krockade med Nollkampen - tråkigt.»
- dålig info om vad som ska göras och när det ska göras i början av kursen (hur och när man bokar labbar)»
- bra»
- Dåligt med nollkampskrocken.»
- dugga!? why!?»
- det funkade»

5. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

39 svarande

Duggan»21 53%
Robotlab (Automation-Industrirobot)»4 10%
Legolab (Mekatronik)»5 12%
Projekt»9 23%

Genomsnitt: 2.05

- Idiotisk fråga, finns ingen logik i att välja något av alternativen» (?)
- duggan var lite krånglig och även projektet svårt att jobba i grupp med folk som man inte känner så bra . lego och robotlaben var väldigt roliga » (?)
- känndes inrelevant. Det var oklart hur viktig den var, hur mycket man skulle läsa på osv osv. Ska det vara något prov tycker jag man ska ha tenta elle ringenting alls.» (Duggan)
- Flummig» (Duggan)
- Duggan var svår att få höga poäng på men behövdes verkligen. Kanske borde ha fler frågor om de olika delarna och inte så mycket detaljfrågor. Svårt att få med allt när materialet på kurswebben var så olika i innehåll och form.» (Duggan)
- lite svår att plugga till» (Duggan)
- Känns dumt att ha en dugga som fungerar som en tenta eftersom man uppenbarligen måste klara den för att få godkänt i kursen. Kalla det för en tenta istället då. Båda labbarna var riktigt roliga. Projektet var bra, men det kändes som om handledarna hade olika krav på grupperna. Borde kunna prata ihop sig så det blir samma för alla. » (Duggan)
- förhörde på irrelevant detaljinformation från föreläsningar där helheten egentligen var det viktiga.» (Duggan)
- alla delar var bra förutom duggan.» (Duggan)
- Jag tycker att allt var bra. Kul att skriva en riktigt rapport!» (Duggan)
- irrelevant, flummig» (Duggan)
- Inget direkt svårt men delar av duggan var irrelevanta» (Duggan)
- Duggan var onödig och relativt ogreppbar. Även om det inte var allt för svårt att få godkänt på duggan upptog instuderingen till den en dags pluggande eftersom de upplagda PDF-filerna var långa och svårlästa. Eftersom man inte kan styra över föreläsare (som inte avser att åhörare ska bli förhörda på deras ämne) tycker jag att duggan var onödig. Om anledningen till duggan beror på att det tidigare år varit låg närvaro på föreläsningarna rekommenderar jag istället starkt obligatorisk närvaro istället för en dugga.» (Duggan)
- Okej, man kan tydligen bara välja ett alternativ, men här är mina kommentarer: Duggan: Bra att ha med, ser till att folk pluggar. Robotlaben: Spännande, intressant men tyvärr gick det lite segt. Legolab: Jättekul! Dock verkar labhandledaren lite rädd om sitt lego... Projektet: Jag är lite delad i den här frågan. Å ena sidan känns det som att projektet gav en hel del iform av rapportskrivning, men samtidigt kändes det lite oseriöst då och då (även möten med handledare, då vår handledare inte bidrog med mycket).» (Duggan)
- Duggan var inte så bra.. för brett område och ingen röd tråd i föreläsningarna» (Duggan)
- robotlab var rolig men inte svår, legolabb var nyttig och rolig, projekt var bara att skriva ungefär inte jätteroligt men man lärde sig kanske lite mer än vad man visste om alla områden innan.» (Robotlab (Automation-Industrirobot))
- duggan var onödig.. gav inget tycker jag legolabben+robotlabben var rolig och lärorik samt att man fick arbeta snabbt i en grupp för att tillverka något projektet var kanske inte det mest givande då de flesta redan skrivit otaliga rapporter på gymnasiet med ofta lika hög standard» (Legolab (Mekatronik))
- Frågan stämmer inte med svarsalternativen. Ställ korrekta ENTYDIGA frågor. Svarar legolabb bara för att den var kul och givande» (Legolab (Mekatronik))
- legolabben var jättebra så man fick en inblick i utbildningen och dessutom var det bådekul och intressant» (Legolab (Mekatronik))
- projekt tycker jag att man ska göra självständigt, det fungerade nämligen inte i min grupp.. vissa gör ingenting» (Projekt)
- Projektet var bra upplagt förutom att det va för många i varje grupp.» (Projekt)
- Projektet var för löst uppstyrt. Kändes som om projektet inte gav nått nyttigt. Jag lärde mig inget nytt om att driva projekt. Om det ska vara projekt kommande år är det bättre om gruppstorleken minskas ner.» (Projekt)
- Duggan: Förstår tanken bakom denna. Den låg däremot som ett orosmoment och medförde att man delvis inte kunde slappna av och vara lika entusiastisk till föreläsningarna. Nu blev det snarare en press att kunna ta in och memorera så mycket som möjligt för att prestera på duggan istället för att låta sig inspireras av den utbildning man faktiskt valt att gå. Om man inte vill att folk ska hoppa över föreläsningarna kan det vara bra med närvarokontroller? Förstår tanken bakom duggan men tycker att den förstorades och vändes till något negativt för min del... Robotlabben: Intressant, lite läskigt att arbeta med robotarna bara... Legolabben: Rolig!Roligt att på så gott som egen hand kunna konstruera något självgående. bra handledning! Projekt: Intressant. Aningen tidskrävande dock. Nu vet man även vilka man fungerar bra i grupp med och vilka man fungerar mindre bra i grupp med. Aningen skev arbetsfördelning...» (Projekt)
- Jobbigt med så många deltagare i varje grupp, därmed irrelevant.» (Projekt)
- Känns som att man kunde kosta av projektet lite, iallfall inom läsperiod1:s utsträckning» (Projekt)
- kändes som det fokuserades överdrivet mycket på rapportskrivningen. Kändes inte som det hade något med vårat program att göra» (Projekt)
- för stor fokus» (Projekt)


Föreläsningar:

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

43 svarande

1 2%
6 13%
16 37%
19 44%
1 2%

Genomsnitt: 3.3

- Vissa var ju rent ut sagt värdelösa. Till exempel ABB där killen står och pratar om sig själv i en halvtimme och vad ABB är och hur bra det är i nästa halvtimme.» (2)
- Vissa bra andra sämre.» (3)
- Det var vissa av föreläsningarna som var riktigt intressanta, men ett par skulle man kunnat skippa. Föreläsningen om rapportskrivning och presentationsteknik borde kunnas slås ihop till en föreläsning, det blev lite mycket med två.» (3)
- lite långdragna ibland stor spriding (+)» (4)
- Många givande föreläsningar! Ibland hölls de däremot på en nivå över den jag ligger på rent kunskapsmässigt. Mycket bra med föreläsning i stresshantering! Somliga var mer intressanta än andra.» (4)
- Varierande från kass till jättebra. De flesta var väldigt givande även om det ibland saknades en röd tråd mellan de olika delarna.» (4)
- Varierade ju eftersom det var olika föreläsare varje gång men bra för det mesta» (4)
- Stressföreläsningen var alldeles för tunn. Kunde vart djupare och mer matigt.» (4)
- Bra för det mesta, men en del kändes onödiga.» (4)

7. Hur många föreläsningar var du på? (%)

43 svarande

0 - 25%»1 2%
25 - 50%»2 4%
50 - 75%»2 4%
75 - 90%»12 27%
90 - 100%»26 60%

Genomsnitt: 4.39

8. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

Namnge föreläsaren som du ger råd.

- var i huvudsak bra någon kom inte alls dock»
- Anpassa presentationerna till dess innehåll. Det kändes ofta som att det visades någon standardpresentation och att föreläsningen endast handlade om delar av powerpointpresentationen.»
- Vissa föreläsare hade för mycket info.»
- Åter igen dum fråga. Det var flera olika och inte bara en.»
- ABB kändes lite som reklam, men var intressant ändå. Kanske något att ha i åtanke bara...»
- Hon som skulle lära oss hur man skulle skriva och göra presentationen var själv ur trist att lysna och titta på då hon var helt uttryckslös och inte alls en bra förebild på hua mna skall göra då hon inte gjorde det själv. (en tråkig mäniska att lyssna på minst hälften av vad hon säjer går bara rakt igenom även fast man försöker föstå/ lyssna) »

9. Vad tyckte du om övningarna?

- kul och lärorika utom duggan»
- Jodå»
- aldrig varit med»
- Övningar?»
- Bra labbar!»
- Ok. Dock tycker jag att våran projektgrupps handledare inte var riktigt så hjälpsam som man hade hoppats.»
-
- Kul. Om man hamnar i rätt grupp dvs...»
- otroligt bra»
- Mkt bra»
- N/A»
- övningarna var bra iallafall om du tänker på labbarna. sen har det mesta funkat bra»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

10. Vad tyckte du om Laborationerna

Kommentarer på laborationerna / lab-PM /

34 svarande

Robotlab»10 29%
Legolab»24 70%

Genomsnitt: 1.7

- roliga» (?)
- väldigt roligt man fick en bra insikt i vad som z är» (?)
- båda var bra och roliga» (Robotlab)
- Bra att man får känna på industrirobotar. Så alla som läser Z vet vad det är och har set en.» (Robotlab)
- Väldigt kul att göra, men hög instegströskel. Fokuserades mycket på den enskilda mjukvaran istället för att vara generell.» (Robotlab)
- häftig» (Robotlab)
- Båda var bra» (Robotlab)
- kul att få förståelse för abbrobotar och få veta vad online/offline-programmering var» (Robotlab)
- legolab var roligast, robotlab var lite jobbig,. instruktören tyckte att man ska lära sig allt jätte snabbt.» (Legolab)
- labarna var roliga men inte så givande.» (Legolab)
- Felaktigt utformad fråga, men ändå, båda labbarna var bra och intressanta, och höll bra nivå i förhållande till vad jag förväntade mig av kursen» (Legolab)
- Rolig legolab! givande! Robotlabben var med komplicerad... hade kanske varit bra med ännu mer handledning?» (Legolab)
- Jättebra inledande lab, gav mycket förståelse och ett bra intro.» (Legolab)
- rolig» (Legolab)
- Fruktansvärt rolig.» (Legolab)
- Båda labarna var roliga och relevanta» (Legolab)
- Övningarna var jätte bra, verkligen! Roligt och det är detta man kom hit för så att man får en smaka på det direkt är jätte bra.» (Legolab)
- intressant och relevant, skitbra kort sagt.» (Legolab)
- Fruktansvärt intressant» (Legolab)
- Roligt och givande.. Åter igen ett riktigt galetupplägg på frågan.» (Legolab)
- Mycket roligt! Och jag lärde mig massor. kändes som jag valt rätt programm när jag höll på med den labben.» (Legolab)
- jättekul» (Legolab)
- skoj» (Legolab)
- Mycket bra att försöka sammanfatta syftet med utbildningen på ett enkelt sätt.» (Legolab)
- Bra labbar!» (Legolab)
- Laborationerna var roliga och mycket givande» (Legolab)
- mycket roliga labbar» (Legolab)
- De va roliga att göra och en bra introduktion.» (Legolab)
- Allt funkat bra och det har varit stimulerande» (Legolab)


Tid:

11. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
Förbereda lab:
Genomföra lab:
Inlämningsuppgifter:
Totalt exkl schemalagd tid:

41 svarande

0 - 10»12 29%
10 - 20»13 31%
20 - 30»9 21%
30 - 40»4 9%
> 40»3 7%

Genomsnitt: 2.34

- totalt: byggde robotbilen 3+2+2=7h skrev rapport ~2h skrivning 3-4h planering plugga till dugga ~1h» (?)
- Projektarbetet tog mest tid. Men inte alls mycket per vecka.» (0 - 10)
- Inte mycket att plugga. Sattsade matte istället.» (0 - 10)
- Jag har lagt så mycket tid som jag ansett vara tillräkligt för att förstå och jag tyckte att det funkade bra vet inte exakt hur många timmar.» (0 - 10)
- Väldigt olika beroende på vad projektgruppen bestämmt ska göras» (10 - 20)
- Projektet har tagit en massa tid! Kan bero på skev arbetsfördelning inom gruppen?» (30 - 40)
- det tar mkt tid från matten. Matten är mer viktig.» (> 40)
- tog upp mycket mer tid än mattekursen (främst för projektarbetet). kändes jobbigt.» (> 40)

12. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Projektarbetet1

- Projektet tog tid! Det var även tidskrävande att försöka lista ut vad som skulle förhöras på duggan då varje pdf-fil innehöll många sidor!» (?)

13. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- spikigt vid inlämningar»
- ganska jämnt»
- Har lagt mest tid på studerande mot slutet av läsperioden.»
- Har försökt fördela arbetet jämnt under hela läsperioden för att inte få allt hopat till tentaveckan. Får däremot säga att de inledande veckorna innehöll flest arbetstimmar då ribban för projektet sattes i och med att en projektplan skulle lämnas in och godkännas.»
- Matten har tagit mest tid. Introkursen har varit bra iom tempot i övrigt.»
- 20% intro kursen, resten matte...»
- blev lite mer tid i slutet av kursen»
-
- Jag har ungefär lagt 70% på projektet och det nadra delar på restrerande 30%»
- Ganska jämnt»
- Projektarbete c.a. 70% av tiden tillbringad. Resten matte. labbar och föreläsningar ej inräknat.»
- Mer matte än intro Z iallfall.»
- vet ej»
- Det har varit jämnt fördelat över hela kursen där jag lagt ner mer tid i slutet på att få rapporten klar. »
- mattematik > föreläsningar > labbar»
- Har nog gjort lika mycket hela tiden tycker jag.»
- bra»

14. Kommentarer på tiden:

- lagom»
- lagom»
-
- Tillräckligt med tid för alla moment.»
- Mycket tid lades på projektarbetet vilket i nuläget kändes relativt onödigt med tanke på att andra projektgrupper lade betydligt mindre tid(beroende på olika krav från varje handledare), vilket tydligt märktes under redovisningen. Idén med att lära sig skriva en teknisk rapport är god dock skulle större tyngd läggas på kvalitetskrav eller åtminstone på att alla ska lägga lika mycket tid på varje rapport, oavsätt handledare.»
- tiden var tillräcklig»


Pedagogiskt pris:

15. Anser du att någon föreläsare skall nomineras till pedagogiskt pris?

I så fall vem?

43 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bertil Gustafsson»4 9%
Rolf Berlin»2 4%
Bengt Lennartsson»1 2%
Johan Bohman»0 0%
Elisabeth o Tomas Insulander»3 6%
Erik Coeling»2 4%
Henrik Berlin»0 0%
Fia Börjesson»3 6%
Jonas Sjöberg»4 9%

16. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

40 svarande

Inte alls»9 22%
Ganska bra»15 37%
Bra»15 37%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.2

- bort med duggan... ta en obligatorisk diskussion/föreläsning istället» (Inte alls)
- Hellre munta eller tenta om examination krävs.» (Inte alls)
- om något, hemtenta» (Inte alls)
- projektarbetet för tidskrävande, duggan förhörde irrelevant information, dumt att en så tidskrävande kurs är begränsad till max 3 i betyg.» (Inte alls)
- inlämningsupift vore mycket bättre» (Inte alls)
- frågan är varför man måste vara godkänd på en dugga för att få denna kursen godkänd. kalla det en tenta då» (Inte alls)
- en hemuppgift hade varit bättre, svårt plugga på powerpoint bilder» (Ganska bra)
- Kan tycka att duggan var onödig men förstår dess innebörd. Denna hade möjligtvis kunnat ersättas med inlämningsuppgifter...» (Ganska bra)
- Skulle inte vara så detaljerad. Bra tanke dock.» (Ganska bra)
- Duggan kändes lite onödig. Tycker man kan skippa den och t.ex. istället sätta upp ett krav på att man måste komma på ett visst antal föreläsningar för att få godkänt. » (Ganska bra)
- Det är självklart att någon form av examination måste finnas, jag tycker dock att en inlämningsuppgift eller x antal godkända labbar skulle kunna representera engagemang då det trots allt är en introkurs.» (Ganska bra)
- istället för projekt, en större inlämningsuppgift.. » (Bra)
- Duggan var bra att ha. Bra sett att visa att man har varit närvarande. Att man har tagit till sig av kursinnehållet.» (Bra)
- dugg aär ingen "annan form". det är just dugga vi hade. Det känns löjligt att kalla det dugga när det faktiskt är en tenta. Men en tenta är helt ok.» (Bra)
- Dugga var helt okej jag tyckte inte den var så svår men det hade varit roligare om man kunde tillgodo se den på något sätt kanske genom att kunna få ett högre betyg men annars helt okej med en dugga.» (Bra)
- Det enda som borde läggas till är lite dugga uppgifter om själva kursen och inte bara om föreläsningarna » (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

17. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- ingen aning»
- Nej, det är ingenting jag skulle vilja tillägga eller dra ifrån.»
- Denna utvärderingsblankett är fel utformad på många ställen. Det leder till att frågor inte kan besvaras, att alternativen blir felaktiga. Måste verkligen bli bättre om man ska ha nån nytta av utvärderingen.»
- Vissa frågor borde delas upp. Det går bara att svara på ett av alternativen i fråga 5. Det borde egentligen vara fyra separata frågor. »
- En del tekniska fel. På vissa val står det att man ska utvärdera flera olika delar, men det är bara enkla val som fungerar. »
- snz?»
- Har redan svarat på en sån här utvärdering. Se över hur det liggar till.»
-
- utplåna fritextfälten.»
- Var inte den här enkäten från Bertil Gustafsson? I så fall är ju den här frågan helt orelevant»
- kanske någon fråga om hur det har funkat på handledarmötena det var ju trots allt en viktig och stor del i kursen.»


Kursbetyg:

18. Vad tycker du om kursen som helhet?

42 svarande

Dålig»3 7%
Ganska bra»12 28%
Bra»20 47%
Mycket bra»7 16%

Genomsnitt: 2.73

- Helt värdelöst att den drog över en vecka!!!!» (Dålig)
- tog för mycket tid» (Ganska bra)
- det var roligt att lyssna till de olika föreläsningarna» (Bra)
- Visar flera sidor av vad det innebär med automation och mekatronink.» (Bra)
- Bra introduktionskurs! Anledningen till att den inte fick "Mycket bra" var för att det var oklart vad man skulle kunna till duggan samtidigt som projektet blev rätt överväldigande. Ångrar däremot inte att jag lagt ner den tiden jag gjort. Har nu fått en bättre bild av hur det är att jobba i projekt samt hur det är att skriva rapporter på chalmers!» (Bra)
- Labb och förläsning bra. Dugga och projekt mindre bra.» (Bra)
- mycket bra start» (Bra)
- bra att få en introduktion» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från