ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik Z, MVE090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-29 - 2008-11-26
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

31 svarande

Nej»1 3%
Delvis»3 9%
Ja»23 74%
Inte läst det»4 12%

Genomsnitt: 2.96

- Han hde bara använts samma som året innan utan att redigera så att den passade vår kusr!» (Nej)
- Bra med läsanvisningar.» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 22%
Ja»24 77%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Saknar tentalösningar» (Delvis)
- Kunde varit bra med rekommenderade uppgifter att räkna själv.» (Delvis)
- Uppdaterad och bra» (Ja)
- Hade önskat tentalösning på den tentan vi skrev (20/10-08)» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Tommy Nordberg engagerat sig i kursen?

31 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»13 41%
Bra»13 41%
Mycket bra»5 16%

Genomsnitt: 2.74

- Var bra de första(2-3st) föreläsningarna för att sedan verka oförberedd och oengagerade fram till fördjupningsdelen där han var bra förbered och hade intressant föreläsningar!» (Ganska bra)
- Jag kan tycka att det under vissa föreläsningar blev lite för mycket "Satser --> Bevis". De står redan väldigt bra i boken och det hade kanske varit bättre om man hade gått igenom något extra kapitel eller visat fler exempel på de kapitel som man redan gått igenom» (Bra)
- Tommy är här anledningen att det inte blev "Mycket bra": Första lektionen i MMA kom Tommy lite försent samt att salen var låst. Detta tog massa tid innan han kunde fixa någon som kunde låsa upp. När sedan föreläsningen började fanns inga kritor och Tommy hade inga med sig. Oacceptabel! Hur svårt kan det vara att vara där en dag innan och bekanta sig med salen. Eller att vara där en kvart innan för att se till att det är upplåst? Hur fungerar belysning och projektor duk? Finns kritor? Om inte så ser du till att ha med dig det första dagen!» (Bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Bra»
- Massa onödigt krångel med salarna. Salar som var låsta. Biodukar i klassrummet som inte gick ta bort. Bra flexibilitet på matlab-labbarna.»
- Inget att anmärka»
- Systemet med automatisk rättning av inlämningsuppgifterna är inte bra enl mig. Ett/flera handledartillfällen hade givit mycket mer tillbaka och förhoppningsvis mer förståelse vid ev fel...»
- Inga problem»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Alla mattekurser»
- Matematik kurserna»
- Tidigare kurser i matematik har hjälpt till lite grann»
- Tidigare mattekurser»
- Njae, skulle snarare säga att denna kursen hade underlättat tidigare kurser. Denna kurs borde läsas tidigare kan jag tycka.»
- Matematisk analys i en variabel.»
- Nej»
- Mätteknik och de flesta mattekurserna»
- matematik-kurserna»
- Matematikkurserna»
- Inledande matematik, Linjär algebra, Matematisk Analys i en variabel.»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

26 svarande

Dugga»3 11%
Matlab 1»1 3%
Matlab 2»4 15%
Tenta»4 15%
Inget»14 53%

Genomsnitt: 3.96

- Hur svarar man på denna uppgift, ska man kryssa i om det är lätt och irrelevant eller vilken kombination är det som gäller» (?)
- hur ska man svara här?!?» (?)
- Duggan var ytterst relevant! Bra idé. Tentan var lagom svår och speglade kursinnehållet väl.» (Dugga)
- Fortfrande är denna fråga omöjlig att besvara i sitt nuvarande utförande» (Matlab 1)
- Matlab 2 var lite märklig, man förstod inte riktigt vad man gjorde men man kunde ändå svara..» (Matlab 2)
- Hur har ni tänkt att man ska svara på det här? Matlab2 var inte direkt givande.» (Matlab 2)
- Tentan var ju svårast, sen matlab1. Men allting kändes relevant» (Tenta)
- Jag svarar inget bara för att det är en dålig frågeställning. Fråga inte vilka delar som var svåra resp lätta i samma fråga.» (Inget)
- konstigt formulerad fråga, hur svarar man på denna. går ju inte att svara alls, nån får ta tag och fixa denna fråga, den är alltid med men aldrig rätt.» (Inget)
- Duggan var jättebra! Perfekt att man kunde sitta med andra och diskutera men att man ändå fick ta ansvar för sin egen inlämning. Lärde mig verkligen att klara de typer av uppgifter som var med. Den kanske tillochmed kan utvecklas något ytterligare..?» (Inget)
- Delarna i kursen kändes relevanta. Det var lagom tempo.» (Inget)


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

31 svarande

3 9%
6 19%
12 38%
10 32%
0 0%

Genomsnitt: 2.93

- ostrukturerat» (1)
- Han är ganska tråkig, kommer sent» (2)
- Tagna direkt ur boken. Ganska oinspirerande» (2)
- Ganska meningslösa. Det enda man fick var översättningar av de blå rutorna och exemplerna i boken. Kom inte med nått eget i princip.» (2)
- Tråkiga» (2)
- Föreläsningarna i fördjupningsdelen var bra men i övrigt verkade tommy oengagerad.» (2)
- Vissa föresläsningar blev lite väl mycket skriva av satser från boken...» (3)
- De kunde vara lite ostrukturerade så det var svårt att hänga med.» (3)
- För mycket teori. Borde blandas med några enklare exempel» (4)
- Jag gick inte på förerläsningarna under de sista 2 veckorna pga att jag halkat lite efter och kände arr man måste kunna grunderna för att gå vidare på fördjupningen.» (4)
- Föreläsaren låg för långt framför övningarna. Det ledde till att man hann glömma en del av det som sades på föreläsningar till dess att man satt och räknade uppgifter på det.» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

31 svarande

0 - 25%»1 3%
25 - 50%»1 3%
50 - 75%»7 22%
75 - 90%»10 32%
90 - 100%»12 38%

Genomsnitt: 4

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- inte bara läsa innantill, det kan man läsa själv!»
- Inte bara tagit allt direkt ur boken och varit mer tillgänglig»
- en överskrift då och då kanske?»
- Se ovan»
- Han kunde ha gjort fler exempeluppgifter.»
- Mer tillämpningar. Personligen tycker jag tillämpningar och anekdoter ökar chansen för att jag minns föreläsningen.»
- det mesta, väldigt obegriplig pedagog..»
- Mer inlevelse, förklarat mer, inte tagit allting direkt från boken.»
- Mer struktur på tavlan»
- Förbereda sig bättre, inte stå och läsa direkt ur boken utan eventuellt kopiera upp frågan på OH-papper?»


Arbetsklimat:

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåligt»4 13%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»4 13%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 2.96

- Övningsledaren hade väldigt bråt därifrån efter varje övning» (?)
- Inga övningar med egen räkning och möjlighet till att ställa frågor. Övningsledaren var oengagerad och hade ofta inte tid att besvara frågor och kunde ofta inte svara på ens frågot. Tommy var inte heller särskillt engagerad eller tillgänglig för frågor» (Mycket dåligt)
- räknestugor sökes» (Mycket dåligt)
- Med en övningsledare som inte klarar planerade uppgifter var det ingen idé att fråga... Svårt att få hjälp med inlämningarna, varför inte något handledartillfälle?» (Mycket dåligt)
- Räknestugor är mycket bättre än övningspass, är det tänkt att föreläsaren/övningsledaren ska svara på 50 personers frågor under rasten?» (Ganska dåligt)
- Rena räknestugor hade varit bra sista två tveckorna.» (Ganska dåligt)
- En schemalagd räkneövning som man kunde komma och räkna och ställa frågor hade varit bra.» (Ganska bra)
- De tillfällen som fanns var i rasterna främst på övningarna. Då är det viktigt att man har de tillfällena.» (Ganska bra)
- Tommy svarade snabbt på frågor via mail» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»21 67%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.87

- Jag upptäckte att jag räknade betydligt bättre ensam än tillsammans med andra. Brukar vara tvärtom för mig, om man tittar på tidigara mattekurser» (Ganska bra)
- Övriga studenter var enda vägen om man stötte på problem vid ex.vis. en inlämningsuppg.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»22 70%
Hög»7 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Välbalanserad kurs. Då man inte försökt trycka in för mycket i kursen kunde man istället koncentrera sig på att lära sig innehållet. Känns som att man faktiskt kan använda sig av kursens metodik.» (Lagom)
- Hade hört från kompisar som gjort kursen tidigare som sa att den var "soft" så jag hade nog lite fel inställning när jag började läsa kursen.» (Hög)
- Kan vara så att jag höll hög takt snarare än att kursen höll det.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»20 64%
Hög»8 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Relativt lp3 i år 2 så kändes denna lp som en räkmacka» (Låg)
- Som alltid koncentreras nästan alla labbar/inlämningar/redovisningar till lv4-6... Jag ser inget fel i att ha en inlämningsuppgift på material från lv 1-2 (dvs uppgiften är möjlig att lösa efter enbart 2 veckors föreläsningar).» (Lagom)
- Var mer arbetsbelastning än utdelning i systemkonstruktionen.» (Lagom)


Övningar:

14. Vad tyckte du om övningarna?

- Bra, stor hjälp inför att plugga på uppgifterna när man kan titta hur hon gjort på liknande uppgifter.»
- Hyfsade. Övn ledaren kunde vart bättre, hon gjorde en del fel.»
- Hon kom sent, oengagerad, dåligt förberedd»
- Tyvärr var de inget vidare. Övningsledaren kändes okunnig och gjorde mycket fel. Dålig på att lära ut och var långsam.»
- Bra»
- Sådär»
- okej, men kunde varit bättre. Speciellt med tanke på att det inte fanns facit till alla uppgifter»
- Mkt dåliga. Budget. »
- Dåliga. Hon gick inte egenom de viktiga uppgifterna. Kom ALDRIG i tid + hon krånglade med salen i en kvart innan vi var igång. »
- bättre än föresläsningarna, men övningsledaren var mkt osäker. man kunde aldrig veta om hon gjort rätt eller fel»
- Bra, pedagogisk övningsledare!»
- Jag tyckte övningarna var bra generellt. Men Anna ritade alldeles för smått på tavlan. Dessutom skrev hon decimaler med punkt-tecken vilket förvirrade ganska mycket. Vi följer väl svensk standard!»
- Värdelösa. Med en övningsledare som inte kan teorin, än mindre kan förklara den blev övningarna ganska snabbt helt meningslösa. Jag gick ändå på dem för att få lösningarna nerskrivna inför tentaplugget men hade inte speciellt stor nytta av dem, bristfälliga lösningar och framförallt inga förklaringar gör lösningen värdelös.»
- hon va kass»
- Räknestugor är mycket bättre än övningspass, är det tänkt att föreläsaren/övningsledaren ska svara på 50 personers frågor under rasten?»
- Bra»
- De var bra och väl genomförda, men lite väl grundläggande ibland och för avancerade ibland. Dvs. att svåra moment gicks igenom fort medan de enkla som alla förstår gicks igenom väldigt noggrannt.»
- Övningsledaren la vikt på fel saker. Dessutom kom hon sent och var dåligt förberedd»
- svårt att se vad hon skrev på tavlan»
- Anna! Du förklarade för mycket i början när det var enkelt men när det var svårt och krångligt så gick du lite snabbt fram. Kör på snabbt i början för att sedan vara lite mer förklarande. Se till att hålla planeringen, blir stressande att veta att övningarna inte riktigt ligger i fas. Du kom försent på nästan alla övningar i slutet, det är inte acceptabelt, skärpning! Tänk på att hålla koll på tiden och att inte göra det till en vana att dra över rasten! Om salen, MMA, är obekant, se då till att veta vem du skall fråga om salen är låst. Kom dit någon dag innan och bekanta dig med belysning och hur man fäller upp projektor duk. Det blir bara irriterande för oss om det skall tas på den tid som är utsatt för övningarna. Annars var det bra! Lättare för mig att förstå på övningar än på föreläsningarna.»
- Bra men ibland röriga»

15. Hur många övningar var du på? (%)

31 svarande

0 - 25%»2 6%
25 - 50 %»1 3%
50 - 75%»5 16%
75 - 90 %»13 41%
90 - 100%»10 32%

Genomsnitt: 3.9


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

16. Vad tyckte du om Hemdugga, Matlab 1 och Matlab 2

- Hemduggan var bra, Matlabbarna kändes inte alls så bra och relevanta.»
- Hemduggan var bra, motiverade till att studera mera. Matlab uppgifterna var inte speciellt bra, dom gav väl egentligen ingenting.»
- Hemdugga och MatLab var bra, bra att man fick olika värden att räkna på.»
- Helt okej. »
- Hemduggan var bra, Matlabben kändes lite onödig»
- Bra, men den automatiska rättningen av matlabbarna måste förbättras. Finns en del löjliga saker som klassas som fel nu, trots att det är rätt. Då måste man ju få besked om vad som är fel.. Och rätt besked. Man har ju annat att göra än att sitta och rätta "fel", som inte är fel!»
- Responsen på hemduggan var dålig. Hade varit bra att få lösningar så att man vet hur man ska göra och att vad man har gjort fel. Inte bara att man har gjort fel. Laborationerna var ok men det hafe varit bra med möjlighet till att ställa frågor och få hjälp.»
- Jättebra»
- Hemduggan var lagom svår och testade bra grejer. Matlabarna var tråkiga»
- Jag hade inte tid att göra Matlab-uppgifterna förrän efter tentan. Men det beror mest på Systemkonstruktionen som vi läste parallellt.»
- De var bra och man lärde sig mycket på de (speciellt duggan).»
- Duggan var en bra koll på att man tagit till sig rätt saker i kursen. Labbarna likaså, bra!»
- bra»
- Rättningen av matlabbarna verkar vara helt slumpmässig. Hur kan (minst) 3 personer få fel för r = sqrt(log(rand())*-2), men rätt för r = sqrt(-2*log(rand())), Duggapoängen var ganska obetydliga men duggan i sig var bra för det fick en att komma in i kursen, bra sammanfattning helt enkelt.»
- Bra med hemdugga Matlab var lite intressant också»
- Bra och lärorika»
- Bra uppgifter. Samtliga gav bätter insikt i ämnet.»
- Hemduggan var bra och nödvändig. Matlab 1 och 2 var helt okej.»
- Hemduggan vara en bra idé. Fick mig att börja räkna. Matlab 1 var jobbig då man inte kunde få feedback och enbart svar med decimaler. Matlab 2 var lustigt att jag fick retur på: Kod 2 är ej godkänd. Instruktionen r = sqrt(log(rand())*-2) är fel. Men fick godkänt på: r = sqrt(-2*log(rand())), Mig veterligen är det samma kod. Matlab håller med mig.»
- De var bra och gav en bra bild av kursen»


Kurslitteratur:

17. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Introduction to propability and statistics
Formelsamling

31 svarande

Dålig, bör inte användas igen»4 12%
Bra»15 48%
Mycket bra, bör användas igen»11 35%
Köpte ingen»1 3%

Genomsnitt: 2.29

- hade varit skönt med några lösningar och inte bara svar när det nu inte fanns möjlighet att fråga så ofta» (Dålig, bör inte användas igen)
- Boken var flummig och hade allvarliga tryckfel. Notationen förstod jag mig aldrig på.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Alltid uselt med facit på bara hälften av uppgifterna.» (Bra)
- Bra men dåligt att det inte finns komplett facit. Man kan inte lära sig om man inte vet vad som är rätt eller fel.» (Bra)
- En hel del tryckfel i början av boken. För mycket fokus på olika typer av distributioner istället för tillämpad statistik.» (Bra)
- Teorin var mycket bra men övningarna var överlag av dålig kvalité.» (Bra)
- Kändes bra. Men har inte så mycket att jämföra med.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Frågorna var ibland onödigt långa (välformulerade) men samtidigt kan det vara bra med kopplingar till verkligheten.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Mycke bra bok där man kunde hitta svar på sina frågor.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Använde en bok som använts på ett annat program, men det var oerhört svårt att hänga med» (Köpte ingen)


Tid:

18. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

30 svarande

0 - 10»2 6%
10 - 20»12 40%
20 - 30»13 43%
30 - 40»3 10%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- Har svårt att uppskatta det» (?)
- Timmar/vecka = "I förhållande till antal poäng"?» (10 - 20)
- Pluggade väldigt bra de första 2-3 veckorna sedan hade jag mycket att göra med systemkonstruktionen och började inte plugga på matstat igen förrän v.7 ungefär.» (20 - 30)

19. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Räkna uppgifter1
2.Totalt exkl schemalagd tid1
3.Litteraturen1.5
4.Genomföra labb1.6
5.Förbereda labb1.8
6.Inlämningsuppgifter2.1

- hade vi labbar?» (?)
- konstig fråga, vi hade väl ingen labb och "totalt exkl schemalagd tid" vad menas med det?» (?)
- Fanns det någon labb? Vad betyder totalt exkl schemalagd tid? Det jag gjort i kursen är: Läsa litteratur, pluggat tentor, gjort dugga och inlämningsuppgifter» (?)

20. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Mest innan tentan såklart..»
- fifty fifty»
- Mindre i början sedan mer och mer...»
- Lite grann läsvecka 1, ingenting läsvecka 2-4, Sjukt mycket läsvecka 5 och framåt.»
- kan ej»
- Brände igenom 75% av kursen under de 2 sista veckorna.»
- Hur menas? LV1: 5%, LV2: 5%, LV3: 5%, LV4: 10%, LV5: 15%, LV6: 25%, LV7: 35%»
- Störst del lades i slutet på perioden.»

21. Kommentarer på tiden:

-
- Lagom med tid även om jag inte disponerade den så bra»
- Lagom och dom det brukar vara»


Pedagogiskt pris:

22. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

29 svarande

Ja»1 3%
Nej»25 86%
Vet ej»3 10%

Genomsnitt: 2.06

23. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

29 svarande

Ja»1 3%
Nej»26 89%
Vet ej»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Anna» (Ja)


Tentan:

24. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

29 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»7 24%
Bra»19 65%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.86

- Tycker at det borde vara mer grundlägande delar på tentan!» (Ganska bra)
- Den innefattade de viktigaste delarna av kursen.» (Bra)

25. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

28 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»5 17%
Bra»13 46%
Mycket bra»9 32%

Genomsnitt: 3.07

- Duggan borde gett bonuspoäng även för de högre betygen. (Som i andra kurser)» (Ganska bra)
- En till dugga kanske» (Ganska bra)
- Som sagt kan man nog skrota Matlabbarna..» (Bra)
- Tror inte det är aktuellt ens om intresse fanns att ha något annat än tenta. Duggan var mycket bra.» (Bra)
- Hemtenta eller tenta i datorsal hade tillåtit större och mer konkreta beräkningar. Personligen tycker jag det är svårt att sitta med en massa siffror på en tenta då jag i verkligheten aldrig skulle göra en kalkyl/summering mha miniräknare.» (Bra)
- Ha kvar duggan, den var mycket bra!» (Mycket bra)
- Tenta funkar bra.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

26. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Detta formuläret höll lägre standard än vanligt, vad menas egentligen med fråga 6?! Mer konkreta frågor tack, rangordningsfrågan var också märklig.»
- Kolla igenom era frågor så att dom går att svara på innan en extra gång»
- Frågorna och alternativen i utvärderingen kan kollas igenom.. Allting är inte logiskt känns det som»
- Fråga 6 är jättedålig»
- fråga 6 är konstig.»
- mkt konstiga frågor denna gång»
- Svarsalternativen till vissa frågor är verkligen goddag yxskaft.»
- Frågorna skulle kunna vara något enklare att förstå»
- Ni kan börja med att läsa igenom de kursutvärderingar ni skickar ut. Denna är tex ett enda stort skämt. Var ni fulla?»


Kursbetyg:

27. Vad tycker du om kursen som helhet?

29 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»10 34%
Bra»15 51%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.79

- Andra halvan av kursen var bra, dvs den tillämpade statistiken. Att gå igenom femtielva olika distributioner var ganska ointressant.» (Ganska bra)
- Saknar mer konkret om varför vissa distributioner är applicerbara. Kändes som att all motivering byggde på gamla bernoullirättegångar och sedan kom helt plötsligt poisson.» (Ganska bra)
- Skulle önskat att jag läste på den ännu bättre... Men det önskar jag alltid om alla kurser... :)» (Bra)
- Den känns nödvändig för en ingenjör. Jag tycker att man borde läsa kursen tidigare i utbildningen.» (Bra)
- Rolig kurs som ger är lite mer konkret än tidigare matematikkurser» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från