ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kvantfysik, FUF040, FUF040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-27 - 2008-11-10
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursens innehåll


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Det kommer att lottas ut två biobiljetter bland er som svarar på enkäten.

Lycka till!

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

32 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
5 15%
16 50%
5 (över förväntan)»10 31%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Slappare än jag hade trott» (2)
- jag trodde att kursen skulle ta för mycket tid och att man inte skulle hinna sätta sig in i allt (hört detta gamla studenter), men det stämmer inte utan jag tycker att jag lärde mig jätte mycket!» (5 (över förväntan))
- mycket bra uplägg, med duggor/inlämningar osv. istället för tenta» (5 (över förväntan))
- Riktigt förbaskat jäkla roligt! Mycket förståelse, mindre råräkning - grym! :)» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

32 svarande

1 (ej relevant)»1 3%
0 0%
6 19%
12 38%
5 (mycket relevant)»12 38%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.09

- Jag kommer inte inrikta mig mot det området, men det känns ändå som en relevant del i F-utbildningen. » (3)
- Beror på vad man fortsätter med» (4)
- Skoj, stimulerande. Men inte kommer jag använda mig av det senare i livet.» (4)
- Relevant för en fysikutbildning, givetvis!» (5 (mycket relevant))
- Kvant är det största framsteget inom fysik i modern tid, utan bra kurser i det vore vi arbetslösa!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
7 22%
14 45%
5 (Mycket bra avvägt)»10 32%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ingen tenta» (?)
- Rättningen skilde ganska hårt mellan doktoranderna. Den med nazi-brytning verkade tro att det var meningen att sänka studenterna om man inte lämnade in en "korrekt teknisk rapport", vilket absolut inte var vad examinatorer påstod om uppgifterna tidigare(lämna i läsligt det räcker).» (3)
- Kanske kunde vara mer fokus på kvant på inlämningarna.» (3)
- Det kunde vara lite väl mycket "råräkning" på vissa inlämningar som inte bidrog till så stor förståelse i förhållande till hur lång tid man kunde lägga på en vanlig, men relativt svår, integral. Annars var det många bra frågor som gjorde att man fick tänka till och diskutera.» (4)
- väldigt bra med duggor och inlämningsuppgifter!» (5 (Mycket bra avvägt))
- Väljer att tolka detta som duggorna, och de var mycket bra avvägda. Även inlämningar handlade om precis vad vi hade gått igenom, inte något random som chockade en. » (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

32 svarande

<25%»0 0%
25-50%»3 9%
50-75%»5 15%
>75%»24 75%

Genomsnitt: 3.65

- Jag hade helst gått på alla föreläsningar, men tyvärr krockade de flesta med tider då jag skulle vara räkneövningsledare...» (25-50%)
- riktigt bra lektioner, jag lärde mig jätte mycket på dom» (>75%)
- Måns är OK» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

32 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
4 12%
16 50%
5 (mycket bra)»11 34%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa föreläsningar blev så fulla av formler eller symboler (alpha, alphadagger....) att det var svårt att hänga med på vad de handlade om överhuvudtaget, och man lämnade FB med huvudet som ett trassligt garnnystan. Överlag dock bra. Mats är grym. » (4)
- Täckte häftena rätt så bra, och antar att det var meningen?» (4)
- Måns en engagerande och rolig föreläsare.» (5 (mycket bra))
- läraren var övertydlig, vilket är bra då det är ett svårt ämne!! » (5 (mycket bra))
- mycket bra föreläsare, Måns är grym!» (5 (mycket bra))
- måns är bra» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

32 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
0 0%
4 13%
16 55%
5 (mycket bra)»8 27%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var fan hittar de en del doktorander? De borde fan tvångsdeporteras tillbaka till Tyskland och arkebuseras» (1 (inte alls bra))
- Väldigt högt tempo och lite ostrukturerat hos några av övningsledarna» (3)
- För många uppgifter eller för kort tid...» (3)
- Anders räknestugor var väldigt bra. Väldigt bra att man får ut anteckningarna för då kan man mer koncentrera sig på att lyssna och förstå istället för att hinna skriva ner allt. Skulle egentligen vara hos en annan men jag tyckte att de räknestugorna inte gav något. » (4)
- Varierande kvalitet på olika ledare. Han som höll i Kf:s stugor var jättebra. Fick oss att börja räkna och förklarade mycket bra. » (4)
- Anders (Ström tror jag han heter...) är HELT UNDERBAR!! han förklarar och är en stor faktor till att kvanten var så kul och intressant.» (5 (mycket bra))
- Jag hade tur och hamnade i Anders grupp direkt, efter några veckor var den FL-salen anders hade full på en gång. Han var väldigt pedagogisk, rolig och det kändes lätt att ställa frågor om det man inte förstod med en gång. » (5 (mycket bra))
- bra övningsledare» (5 (mycket bra))
- Gav väldigt mycket. Bra exempel.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
2 6%
10 31%
12 37%
5 (Mycket stor)»7 21%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att plugga med kompisarna är det som ger mig kunskap! Och nöje =)» (2)
- speciellt räkneövningarna där man kunde gå djupare in på olika småsaker man inte förstått helt under veckan.» (5 (Mycket stor))
- Måns är OK, föreläsningsanteckningarna man får är OK++» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01


Inlämningsuppgifter


Inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 1 baserades på de två första veckorna.

8. Svårighetsgrad*

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift 1 var?

32 svarande

1 (för lätt)»0 0%
4 12%
24 75%
4 12%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej inlämningsuppgift 1»0

Genomsnitt: 3

- Den var lätt, men den gav en god förståelse i hur smått allting är och var en bra introduktion.» (3)
- bra att man kan välja att göra så mycket man vill beroende på vilket betyg man vill lägga sig på.» (4)

9. Inlärningsvärde*

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgift 1?

32 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 6%
11 34%
15 46%
5 (högt inlärningsvärde)»4 12%
Gjorde ej inlämningsuppgift 1»0

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte så mycket kvant egentligen, men roligt var det.» (2)
- Man fick en god grund att bygga på. » (3)

10. Tidsåtgång*

Ungefär hur mycket tid lade du ner på inlämningsuppgift 1 (tid i timmar)?

32 svarande

1 (< 5 )»0 0%
2 (5 - 10)»5 15%
3 (10 - 15)»11 34%
4 (15-20)»11 34%
5 (> 20)»5 15%
Gjorde ej inlämningsuppgift 1»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vet ej» (3 (10 - 15))
- Väldigt svårt att säga så här långt i efterhand. » (3 (10 - 15))
- Tog lite tid den...» (4 (15-20))
- svårt att uppskatta, men den tog tid» (5 (> 20))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Inlämningsuppgift 2

Inlämningsuppgift 2 baserades på vecka 3-4.

11. Svårighetsgrad*

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift 2 var?

32 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
10 31%
20 62%
5 (för svår)»2 6%
Gjorde ej inlämningsuppgift 2»0

Genomsnitt: 3.75

- det rättades lite väl hårt...» (4)
- tittade inte på alla tal, så det är svårt att ha en uppfattning.» (4)
- Beror nog mest på att jag inte hade den tid att lägga ned på uppgifterna som jag hade med de andra två. » (4)
- Svårast i lp1, mest tidskrävande.» (4)
- Jag hann inte lägga ner nog mycket tid för att bli helt nöjd med inlämningen.» (4)
- Fruktansvärt svårt att finna stöd för hur man skulle lösa uppgifter i kursmaterialet.» (5 (för svår))

12. Inlärningsvärde*

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgift 2?

32 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
3 9%
6 18%
15 46%
5 (högt inlärningsvärde)»8 25%
Gjorde ej inlämningsuppgift 2»0

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Återigen, lade inte ned tillräckligt mycket tid på uppgiften för att kunna ge helt rättvisande resultat. » (2)

13. Tidsåtgång*

Ungefär hur mycket tid lade du ner på inlämningsuppgift 2 (tid i timmar)?

32 svarande

1 (< 5 )»0 0%
2 (5 - 10)»3 9%
3 (10 - 15)»9 28%
4 (15-20)»11 34%
5 (> 20)»9 28%
Gjorde ej inlämningsuppgift 2»0

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hann inte att lägga mer tid, men det hade behövts om jag hade gjort hela.» (3 (10 - 15))
- gawh!» (4 (15-20))
- sista uppgiften tog väldigt lång tid» (5 (> 20))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.84


Inlämningsuppgift 3

Inlämningsuppgift 3 baserades på vecka 5-6.

14. Svårighetsgrad*

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift 3 var?

32 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 6%
19 59%
11 34%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej inlämningsuppgift 3»0

Genomsnitt: 3.28

- Svårighetsgraden ökade efterhand på inlämningsuppgifterna, men jag tycker att det var väl avvägt och att ingen av dem kan sägas ha varit "för svår".» (3)
- Precis lagom!» (3)

15. Inlärningsvärde*

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgift 3?

32 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 3%
10 31%
10 31%
5 (högt inlärningsvärde)»11 34%
Gjorde ej inlämningsuppgift 3»0

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite mer matte och lite mindre kvant än tidigare» (2)
- Sista uppgiften hade inte så mycket med kvantfysik att göra. Var nästan enbart matrisberäkningar.» (3)
- Några uppgifter var väldigt lika varandra och gav inte särskilt mycket. Den sista uppgiften hade väldigt mycket ren formell matematik och inte särskilt mycket matematisk fysik som de övriga uppgifterna» (4)

16. Tidsåtgång*

Ungefär hur mycket tid lade du ner på inlämningsuppgift 3 (tid i timmar)?

32 svarande

1 (< 5 )»0 0%
2 (5 - 10)»3 9%
3 (10 - 15)»9 28%
4 (15-20)»16 50%
5 (> 20)»4 12%
Gjorde ej inlämningsuppgift 3»0

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vet vej, men det fanns inget sånt alternativ...» (3 (10 - 15))
- Mycket tid men mycket lärorikt» (4 (15-20))
- mördarintegralen tog 20 timmar bara den. tills man kom på att man kunde approximera.» (5 (> 20))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81


Projekt

17. Har du påbörjat något projekt*

32 svarande

Ja»28 87%
Nej»4 12%

Genomsnitt: 1.12

- Efter termotentan fick jag ledigt över helgen, det var vilsamt. Sjukdom har hindrat mig LV1.» (Nej)

18. Om ja, har du lärt dig något?

28 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 3%
3 10%
12 42%
10 35%
5 (högt inlärningsvärde)»2 7%

Genomsnitt: 3.32

- Har inte kommit så längt ännu.» (1 (inget inlärningsvärde))
- det är lite för kort tid med åtta timmar om man vill gå in djupare på nåt ämne, så litteraturstudien blev väldigt ytlig. » (3)
- svårt att hitta material, mycket på internet ligger antingen på en lägre nivå än vad man vill skriva på och annat är svåra artiklar där man, kanske på engelska, inte förstår mycket alls.» (4)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

19. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

30 svarande

Ja»2 6%
Nej»28 93%

Genomsnitt: 1.93

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
15 46%
16 50%
5 (För hög)»1 3%

Genomsnitt: 3.56

- Det bestämmer man själv» (3)
- Mycket tid har lagts, men inte övermänskligt mycket. Alla uppgifter har varit inom ramen för rimligt krävande.» (3)
- man valde själv hur mycket tid man skulle lägga ner beroende på vilket betyg man eftersträvar, vilket var jätte bra! det borde vara så på alla kurser» (4)
- Tog all tid i denna LP.» (4)
- Väldigt hög men lärorik.» (4)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»20 62%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.68

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»15 46%
Har ej sökt hjälp»5 15%

Genomsnitt: 3.68

- Vissa inlämningsfrågor var luddigt formulerade, men när man frågade föreläsaren kunde han oftast inte svara för dem.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

23. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

32 svarande

1 (ej prisvärd)»3 11%
3 11%
4 14%
7 25%
5 (mycket prisvärd)»10 37%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 3.66

- Jag köpte boken och har öppnat den max 10 ggr. Absolut inte värt det.» (1 (ej prisvärd))
- Har endast tittat upp någon formel, ej värd de 600 den kostade! Föreläsning och kompendie funkar bra.» (1 (ej prisvärd))
- en bra bok, men man klarar sig med kompedierna. Viktigt att poängtera» (2)
- Man klarar sig bra utan Robinett, ångrar attt jag köpte den.» (2)
- Skoj bok, men har inte använt den så mycket.» (3)
- Jag köpte kompendiet men inte boken.» (4)
- Kompendiernierna har vart hur bra som helst, Robinett känns lite fö mycket för att ge så lite...» (4)
- Betyget avser främst kompendierna.» (5 (mycket prisvärd))
- Väldigt bra att man bara behöver ha kompendierna.» (5 (mycket prisvärd))
- om vi pratar om kompendierna.» (5 (mycket prisvärd))
- Kompendiena var mycket prisvärda! Boken köpte jag men har knappt ens öppnat. Kunde lika gärna använt de 600 kronorna som toalettpappret om det tagit slut hemma...» (5 (mycket prisvärd))
- kompendiet var bra.» (Köpte inte boken)
- Häftena är väldigt bra» (Köpte inte boken)

24. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 9%
16 50%
5 (Mycket stor)»13 40%

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kompendiet har mestadels använts, sällan bok eller föreläsningsanteckningar. Kompendiet ligger på en bra nivå.» (4)
- kompendiet innehåller det mesta som är relevant, boken har jag mest använt för att slå i. » (4)
- Häftena är mkt bra» (4)
- Kompendierna är otroligt bra skrivna.» (4)
- Kompendierna är guld, man behöver inget mer.» (5 (Mycket stor))
- bra med kompendium!» (5 (Mycket stor))
- Kompendiena är värda sin vikt i guld» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.31


Kommentarsfrågor

25. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

32 svarande

Ja»29 90%
Nej»3 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.09

- lite dålig info om projekten, luddigt!» (Ja)
- Bra uppdateringsfrekvens av nyheter på hemsidan» (Ja)
- Det saknas strikt information kring betyg. Är det >11,9 som är gräns för femma, eller >=12, tex?» (Nej)
- det som saknas är när inlämningsuppgifterna ska in. » (Nej)
- Mer detaljerad och sammanhängande information om projekten tidigt i kursen.» (Nej)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Eximinationsupplägget, Kvanhäfte 1 och 2.»
- att det är lagom arbetsbörda. »
- Anders och Måns.»
- Måns»
- Upplägget»
- allt!!!!»
- Kursens upplägg, med duggor och inlämningsuppgifter.»
- räkneövningar»
- Det övergripande kursupplägget»
- Mycket bra utformning på kursen. De regelbundna duggorna och inlämningarna gör att man tvingas komma igång snabbt och arbeta i ett jämnt tempop under hela kursen. Datorduggorna är också jättebra: då repeterar man kunskapen man pluggade in till pappersduggan och befäster den bättre. »
- hela kursupplägget»
- upplägget, inlämningar och duggor»
- Projekten»
- Innehållet»
- Jag tycker att upplägget är till belåtenhet.»
- Hela konceptet!»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Hela upplägget»
- Tycker om upplägget»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Genomgång av doktoranderna för hur de skall rätta så att det blir en jämn nivå.»
- Duggorna är inte så bra, känns mycket som att tur spelar in för mycket. Kanske fler svarsalternativ.»
- I inlämmnings uppgifterna (1 och 2) var det lite mycket som inte kändes som kvantfysik. mer "tråkig" matte...»
- integraler som tar förlång tid, det är svårt som det är.»
- Någon form av spark för att komma igång med projekten hade inte varit fel. Fast det är klart att lite får man väl ta sig själv i kragen också. »
- Tiden för duggorna, det var för kort.»
- Informeringen om projekten.»
- Räkneövningarnas struktur (Fler eller mindre frågor)»
- Känns lite skumt att jag fick en femma, med tanke på hur lite jag egentligen kunde.»

28. Övriga kommentarer

- Det skulle vara kul att höra Hyldgaard säga "Alfa-Alfa-dagger-Alfa-dagger-alfa" flera gånger snabbt. Kan det ordnas till nästa år?»
- Skitrolig kurs»
- läraren var jätte duktig, även räkneövningsledaren anders var duktig!!! bra upplägg på kursen!»
- Bra kurs! Mycket intressant!»
- Överlag mycket nöjd med kursen hittils»
- Kanske skicka ut den här enkäten via mejl? Då borde ni få i alla fall 50-60% svar.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från