ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande matematik M 08/09, tmv225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-27 - 2008-11-15
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

76 svarande

Högst 15 timmar»12 15%
Cirka 20 timmar»25 32%
Cirka 25 timmar»16 21%
Cirka 30 timmar»16 21%
Minst 35 timmar»7 9%

Genomsnitt: 2.75

- mellan 30-36 timmar» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av datorövningarna har du deltagit i?

75 svarande

0%»4 5%
25%»12 16%
50%»17 22%
75%»18 24%
100%»24 32%

Genomsnitt: 3.61

- har läst liknande kurs tidigare och gjorde övningen i lugn och ro i en tom datasal» (0%)
- Har dock gjort alla självständigt» (25%)
- Dålig info om vad som konkret skall göras på datorövningarna. Dåliga lärare. » (25%)
- tycker inte att man borde blanda in matlb på det här stadiet, svårt nog att hänga med i allt nytt» (50%)
- Har varit närvarande på alla men delar av dessa har lagts på inlämningsuppgift med matlab-kursen» (100%)

3. Ungefär hur stor del av räkneövningarna har du deltagit i?

74 svarande

0%»3 4%
25%»4 5%
50%»3 4%
75%»17 22%
100%»47 63%

Genomsnitt: 4.36

- slutade gå efter att min schemalagda sal blev fullsatt av människor. Inte rätt att man ska behöva stå upp och ta anteckningar!» (25%)
- har god kunskap sedan innan» (25%)
- Ej 100% närvaro pga att det var fullt i övningssalarna så jag kunde inte komma in.» (75%)
- Här lärde man sig mest. Peter borde få en föreläsningssal» (100%)

4. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

76 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»0 0%
75%»14 18%
100%»60 78%

Genomsnitt: 4.72

- ca 90 % » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

76 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 38%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 17%

Genomsnitt: 2.35

- går man på 100% av föreläsningarna vet man vad kursen handlar om» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen visas men de är inga som jag kopplar ihop med mitt lärande. » (Målen är svåra att förstå)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

61 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»53 86%
Nej, målen är för högt ställda»8 13%

Genomsnitt: 2.13

- Man borde inte blanda in så mycket matlab och absolut inte ha med numerisk analys!!! Vi har ju det som egen kurs sedan. Varför lägga in det i intro matten?!» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

65 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»28 43%
Ja, i hög grad»32 49%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.6

- Tentan testade enbart numerisk analys!» (Nej, inte alls)
- Stig har ju sina favoritgrejor, om man uttrycker det så.» (I viss utsträckning)
- väl avvägd tentamen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»17 22%
Ganska stor»38 50%
Mycket stor»17 22%

Genomsnitt: 2.92

- räkneövningarna var till stor hjälp. ej så mycket föreläsningarna.» (Ganska stor)
- övningstillfällerna har varit mycket bra.» (Mycket stor)
- Övningarna med peter gjorde att jag klarade kursen. Hade aldrig gått annars» (Mycket stor)
- Bara räkneövningarna» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»8 10%
Ganska stor»37 48%
Mycket stor»29 38%

Genomsnitt: 3.22

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

76 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»29 38%
Mycket bra»44 57%

Genomsnitt: 3.52

- kurs sidan borde ligga på studieportalen så den är enkel att hitta och nyttja!» (Mycket dåligt)

11. Har du tillgång till Matlab på egen PC?

76 svarande

Ja»66 86%
Nej»10 13%

Genomsnitt: 1.13

- Hade iaf när kursen pågick.» (Ja)
- Gillar dock inte det där med att man ska skaffa ny licensnyckel hela tiden....» (Ja)
- Det gick väldigt lätt att låna skaffa matlab genom biblioteket.» (Ja)
- Inte längre då licenstiden har gått ut» (Nej)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»16 21%
Ganska bra»33 43%
Mycket bra»17 22%
Har ej sökt hjälp»8 10%

Genomsnitt: 3.17

- överfullt på övningarna» (Ganska dåliga)
- Alldeles för många studenter per övningsledare på övningar. » (Ganska dåliga)
- På räkneövningarna blir det lätt många som har frågor och det tar lång tid.» (Ganska bra)
- iaf på övningarna!» (Mycket bra)
- Peters övningar och hans insats har varit perfekt.» (Mycket bra)
- På räkneövningarna var möjligheten jättebra men sämre på föreläsningarna. Det är dock förståeligt.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 7%
Ganska bra»18 23%
Mycket bra»48 63%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.6

- Hade kanske önskat att man räknat lite mer tillsammans i början av kursen men överlag bra.» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 32%
Hög»43 56%
För hög»8 10%

Genomsnitt: 3.77

- Högre än jag trodde från början, men det gick. Tyvärr kändes det som om de andra kurserna fick lida lite.» (Hög)
- numeriska analysen gör att man kommer av sig helt. Det andra som vi läste var helt okej och hade varit roligt att gå djupare i i intromatten» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 18%
Hög»49 66%
För hög»11 14%

Genomsnitt: 3.95

- matlab övningarna tog mycket tid och hjälpte inte mycket för förståelsen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

76 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 5%
Godkänt»27 35%
Gott»36 47%
Mycket gott»8 10%

Genomsnitt: 3.6

- Matlabuppgifter var riktigt osammanhängande... Ingen fattade vad som skulle göras riktigt och förstod aldrig värdet med det förrän man såg tentan och insåg att det kom uppgifter om det på tentan. » (Mycket dåligt)
- Dåliga föreläsningar» (Dåligt)
- Föreläsningarna borde vara tydligare och övningstentorna borde ha varit relevanta för den riktiga. » (Dåligt)
- Det är väldigt många delar i kursen och det är svårt att få in all information i tid» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningar/demo»
- Räkneövningarna.»
- mer "riktig" intro matte, som det var innan vt07»
- Mattias Sunden. »
- räknestugorna»
- Upplägget på kursen, duggorna och Mattias Sundén!»
- Övningsledarna»
- Bra hemsida med mycket material och information»
- Felmarginalsberäkning, förmodligen mycket användbart»
- SI-passen hjälpte mycket just i form av förstående»
- sånt man har nytta av?!»
- kursen äe bra som den är»
-
- Att peter ska vara kvar som övningesledare!!»
- bra räkneövningsledare»
- Matlab»
- Stig»
- Övningstillfällena»
- Peter och Husein som övningsledare, de är riktigt bra och pedagogiska»
- Mattias Sundén»
- duggor! bra sätt att komma igång med pluggandet på en gång. peter, han är en grymt bra övningsledare!»
- De bra övningsledarna (t.ex. Hossein och Peter)»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningar.»
- Lite lugnare tempo. Mindre föreläsning på övningarna. Man hinner inte räkna mer än 20min på en övning pga att en doktorand ska föreläsa om olika tal.»
- Mindre tempo i början.»
- Ta bort eller minska ned matlab övningarna, ta bort numerisk analys(BM) det hör inte till intromatten!»
- Stig Larsson...»
- Tempot var okej men uppfattades ofta som hastigt...»
- Stigs sätt att undervisa på föreläsningarna. Den sortens framförande skulle gott kunna ersättas med högläsning ur kursboken. »
- Lugnare tempo»
- Stigs retoriska och pedagogiska färdigheter.»
- Mer räkneexempel under föreläsningarna. Bara härledningar gör att många har svårt att hänga med, det blir lättare att ta in om man tillämpar metoderna direkt.»
- Mindre satser, de är rätt onödiga att kunna exakta formuleringen så länge man kan applicera dem. Tex Taylorpolynom med mera är mer användbart»
- Översätt hela BM»
- BM (om det går)»
- inget»
- bevisföring av Lagrange tycker jag har fördelar gentemot algoritm-bevis»
- Ge välbesökta övningsledare möjlighet att föreläsa i en hörsal då trycket till vissa blir för stort och det känns värdelöst att gå till andra.»
- Matlab»
- Att man på något vis hjälper eleverna att skapa en helhetsbild som förklarar kopplingen/relationen mellan de olika satserna/momenten. Mattematikens uppbyggnad som en BILD.»
- Föreläsare bör ge eleverna en bättre chans att förstå genom att i möjlig mån relatera nya moment till tidigare kunskaper. Många av eleverna som trots allt läst mycket matematik innan har svårigheter med att hänga med i tempot och man borde ta i beaktning att detta är en inledande kurs. »
- bm, (kompendie i beräkningsmatematik), sjukt opedagogiskt, föreläsningarna var inte heller de bästa..»
- Mer tillämpade exempel på föreläsningar»
- Mindre föreläsnigar och mer övning i mindre grupper. Dom har ju genomgångar/föreläsningar då också. Föreläsnigarna suger i största allmänhet. Fler hade förstått och fått godkänt om man har mer övningar och man räknade mer. »

19. Övriga kommentarer

- i övrigt bra kurs med bra föreläsare, synd att studenterna är färska från gymnasiet och klappar händerna för föreläsaren när de inte förstår.»
- Dålig struktur på föreläsningarna. Jag hade velat ha en bättre röd tråd i kursen och i undervisningen. Gärna i början av kursen lite om hur föreläsningarna kommer att gå till. Tex. "Vi sätter upp satser, en sats är..., och sedan bevisar vi satsen, och ett bevis är..., och beviset gör vi för att ... och satsen leder till... osv". Lite mer runt omkring. Som ny inom matten på denna nivå känns det svårt att bara skriva av tavlan och förstå. Har ofta känt att läraren har skrivit upp en sats på tavlat och sedan ett bevis utan att varken själv förstå eller trott att vi förstått vad den handlar om. Förebättra detta till nästa års maskinare!!!»
- En bra föreläsare som lade en lagom nivå på tentan.»
- i dugga nummer 3(?) fanns en uppgift som handlade om matlab funktioner, man frågade vad värdet på en inre variabel var och skulle svara "odefinierat". Jag tycker inte att det är en lämplig fråga i en mattekurs, snarare i programeringskursen. Jag uppfattade också att många småfuskade vid duggaskrivningen. »
- Det måste bli bättre med övningarna. som det var gick man tidigare från föreläsningarna för att få plats att lysna på en bra övningsledare »
- Ha bättre övningsledare, Pleaaasseee»
- Se till så rättningen på tentat sker så att en övningsledare rättar alla uppgift 1, en alla uppgift 2. som det har vart i år så har alla olika rättningar på tentorna.»


Kursutvärderingssystem från