ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 08/09 Introduktion bygg och anläggning, LBT023

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-24 - 2008-11-10
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 18%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 44%

Genomsnitt: 3.05

- Har inte läst dom eller kommer iaf inte ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- började sent» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»43 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.08

- Kanske inte målen...men svårt att förstå det man läser om olika byggnader på rätt sätt...(på ett byggtekniskt sett..)» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»23 46%
Ja, i hög grad»16 32%
Vet ej/har inte examinerats än»8 16%

Genomsnitt: 2.61

- Blev förvånad att jag inte fick mer kritik på min examination, både muntlig och skriftlig.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»7 12%
Ganska liten»24 44%
Ganska stor»22 40%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 2.31

- Ganska många av lektionerna var meningslösa och påverkade inte alls vår inlämning. Att syudiebesöken från företag är obligatoriska är löjligt eftersom detta i stort sätt är reklam från företaget och inte mer. » (Mycket liten)
- Den undervisning vi hade om hur en rapport ska se ut var givande eftersom det är mycket man måste tänka på och många aldrig har skrivit en teknisk rapport förut. I övrigt har föreläsningar bestått mest utav introduktioner till andra kurser vilket jag tycker var bra eftersom man inte vet mycket om programmets uppbyggnad såhär i början.» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»22 41%
Ganska liten»20 37%
Ganska stor»9 16%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.83

- har inte haft någon» (Mycket liten)
- hade ingen direkt kurslitteratur..» (Mycket liten)
- har inte haft någon litteratur» (Mycket liten)
- Har inte funnits mycket material att tillgå, det som var kändes lite ostrukturerat» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»38 70%
Mycket bra»14 25%

Genomsnitt: 3.2

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»47 87%
Hög»5 9%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.11

- var lite förvirrad över hur stort man skulle göra arbetet. hade velat ha lite tydligare direktiv om innehåll och storlek. » (Lagom)

8. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på Entreprenören Skanska?

50 svarande

Bra»17 34%
OK»21 42%
Mindre bra»12 24%

Genomsnitt: 1.9

- Det blev väl inget?» (?)
- var aldrig där?» (?)
- vi var aldrig på skanska» (?)
- studiebesöket blev aldrig av.» (Bra)
- Mest predikan om hur bra deras företag var, inte lärorikt. Viss inblick i byggbranschen» (OK)
- Det blev ju inte av nått studiebesök,» (Mindre bra)
- va ej där» (Mindre bra)
- Det blev inget studiebesök.» (Mindre bra)
- besöket blev inte av» (Mindre bra)
- vi va aldrig där» (Mindre bra)
- inte haft ngt.» (Mindre bra)

9. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på Byggkonsulten FB?

54 svarande

Bra»38 70%
OK»15 27%
Mindre bra»1 1%

Genomsnitt: 1.31

- Intressant att se vad de gjorde på företaget. » (Bra)
- Mest predikan om hur bra deras företag var, inte lärorikt. Viss inblick i byggbranschen» (OK)

10. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på Byggherren Göteborgs hamn?

54 svarande

Bra»14 25%
OK»29 53%
Mindre bra»11 20%

Genomsnitt: 1.94

- Det verkar kanske inte riktigt relevant med en arbetsgivare där så liten andel av verksamheten är relevant för oss» (OK)
- Förstod aldrig riktigt kopplingen till vår utbildning. Verkade passa bättre att ha ett sådant studiebesök för till exempel Sjösektionen..» (OK)
- Meningslöst, såg inget samband med min utbildning» (Mindre bra)
- DE sade inte så mycket.» (Mindre bra)

11. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket med bussrundtur i hamnen?

54 svarande

Bra»16 29%
OK»20 37%
Mindre bra»18 33%

Genomsnitt: 2.03

- Kul att se hur det såg ut, man kom verkligen in mitt i "arbetet", kanske att turen var lite lång dock.» (Bra)
- lite långt men intressant» (OK)
- Förstod aldrig riktigt kopplingen till vår utbildning. Verkade passa bättre att ha ett sådant studiebesök för till exempel Sjösektionen..» (OK)
- bra med rundtur i stan och även att få se hamnen, kändes dock lite långt från vår utbildning.» (OK)
- Det kändes inte som att en redogörelse för transporter i hamnen och dess historia är av relevans för vår utbildning» (Mindre bra)
- Meningslöst, såg inget samband med min utbildning» (Mindre bra)
- Trist» (Mindre bra)
- Kändes onödigt att åka runt flera timmar i en buss och inte lära sig något som har med bygg att göra!!» (Mindre bra)
- Var inte så givade då det mycket bara var information om vad båtarna heter och vad dom fraktar.» (Mindre bra)
- Förstår inte meningen med att åka och kolla på hamnen» (Mindre bra)
- samma saker i ett par timmar. Guiden var kunnig, det var intersasn till en början, men det blev väldigt segt. Korta ner tiden » (Mindre bra)
- inte bra detta, en lång tur som inte någonting alls, det hade räckt med föreläsningen innan turen» (Mindre bra)
- Kändes meningslöst» (Mindre bra)
- Guiden fokuserade mer på hamnaktiviteterna än på byggaktiviteterna i hamnen» (Mindre bra)
- Meningslöst, har inget att göra med vad vi kommer att arbeta med i framtiden.» (Mindre bra)

12. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på arkitektbyrå?

54 svarande

Bra»33 61%
OK»15 27%
Mindre bra»6 11%

Genomsnitt: 1.5

- mycket mycket bra!» (Bra)
- Bästa studiebesöket.» (Bra)
- Mest predikan om hur bra deras företag var, inte lärorikt. Viss inblick i byggbranschen» (OK)
- just våran var tråkig» (Mindre bra)
- mkt oinspirerande. Avskräckande exempel.Liljevalls.» (Mindre bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»27 50%
Mycket bra»10 18%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 3.42

- Fick den hjälp som behövdes under de samtal vi hade efter delinlämningen.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 9%
Ganska bra»18 33%
Mycket bra»31 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.48

- skulle valt en annan grupp om jag vetat att det skulle vara som det blev.» (Ganska dåligt)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»38 70%
Hög»15 27%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.31

- Hade varit lagom om man själv hade planerat det bättre och inte gjort allt i sista stund.» (Lagom)
- Det borde dock inte vara så mycket som fem veckort nollning. De sista veckorna i perioden blir jättestressiga » (Lagom)
- Under vissa dagar var det mycket högt då vi hade uppgifter båda från byggteknik och intro. för bygg anläggning under nästan samma dag. jag menar tisdag till torsdag.» (Hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- friheten»
- Studiebesöken förutom bussturen i hamnen som inte hade nån relevans för utbildningen»
- Studiebesöken»
- gillade att man fick öva på att skriva och hålla muntlig redovisning. »
- Besöken på de olika företagen.»
- beräkningsuppgifterna från byggteknik och rapporten inom intro. för bygg och anläg. var en bra teknik»
- Var tydligare med målen och vad vi studenter ska göra. Uppgiften vi fick var väldigt luddig.»
- Studiebesöken och upplägget.»
- Studiebesöken»
- allt »
- det mesta..»
- Uppgiften är en bra introduktion på Byggingengörsprogrammet. Jag tycker att den omfattar allt det som kursen var tänkt att introducera.»
- besök hos olika företag...inspirerande»
- jag tycker att man bör bevara att man gjorde en första inlämning för att sedan få råd och rätta till det man skrivit eller helt enkelt vad man borde lägga till eller ta bort.»
- studiebesöken »
- Det mesta, dock bör föreläsaren i miljö bytas ut mot en som är bättre insatt i ämnet.»
- Uppgifterna var bra. FB och arkitektbyråerna var toppen.»
- besöket på arkitekturbyrå var riktigt givande. även övriga studiebesök gav en bra inblick i framtida möjliga arbetsplatser. »
- studiebesöken, de skapar ett intresse.»
- Studiebesöken»
- nollningen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bussrundturen till hamnen bör strykas»
- Anledning till studebesök som tex Göteborgs hamn, totalt meningslöst.»
- Skippa bussturen»
- lite bättre förklaring till vad arbetet ska handla om och innehålla.»
- Minska storleken på rapporten.»
- rapporten inom intro. för bygg och anlägg. kan förklaras tydligare nästa år för att känna att man har grepp på det. »
- Var tydligare.»
- Det hade varit bra med mer material från lärare som man har konkret användning av.»
- presentationer av kommande lärare»
- inget»
- matte upplägget... undervisningsformen»
-
- Det var väldigt intensivt i slutet, man hade samtidigt tentor att plugga till. Kanske tidigarelägga redovisningarna och slutinlämningen för att förhindra att allt kommer på en gång.»
- Jag tycker att den här föreläsningen om presentationsteknink(muntliga)gick lite väl snabbt.Nästa år anser jag att man borde ha lite mer tid men även diskutera i grupper.»
- ta bort besöket i hamnen och försök att få ett besök på en byggarbetsplats»
- Skippa bussturen. Lägg pengarna på nått annat istället.»
- eventuellt lite mer information innan man började med arbetet, om vad som skulle vara med och så. »
- Ge tydliga direktiv vad man ska göra för något. Ge tips på vad arbetet ska ta upp. Hjälp eleverna göra en bätte planering om när saker och ting ska vara klara. Nu var det för lång tid efter första inlämningen och för kort innan. Miljöföreläsningen var meningslös. »
- miljödelen. målet var oklart med tanke på vad föreläsning innehöll. »
- vissa personers attityd»
- Inget besök på Liljevalls.»
- Fler föreläsningar, Miljö delen skulle kunna göras mycket intressantare.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- Jag hade gärna sett att det fokuserades lite mer på redovisningarna, och att rapportens storlek minskades något istället. Det hade även varit bra om alla grupper hade fått läsa in sig på en annans grupps arbete för att kunna ställa bättre frågor och lära sig ge kritik. Jag tycker även att det hade varit bra om alla hade fått vara med när lärarna gav kritik till de enskilda grupperna, då vi alla har nått att lära av varandra. »
- Kändes mer som en svenskakurs än en byggkurs.»


Kursutvärderingssystem från