ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering i Matlab, TME135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-24 - 2008-11-06
Antal svar: 85
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Håkan Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

85 svarande

Högst 15 timmar»30 35%
Cirka 20 timmar»26 30%
Cirka 25 timmar»13 15%
Cirka 30 timmar»7 8%
Minst 35 timmar»9 10%

Genomsnitt: 2.28

- Mindre» (Högst 15 timmar)
- Man hinner inte så mycket mer efter skolan när man har schemalagd tid från 8-17 varje dag..» (Cirka 20 timmar)
- Har i princip bara laborerat och gått på föreläsningar» (Cirka 25 timmar)
- Borde gjort mer» (Cirka 25 timmar)
- Det har blivit mycket matlab..» (Cirka 30 timmar)
- Har vi inte haft schemalagt mer än 35 timmar?» (Minst 35 timmar)
- Mycket egentid gick åt för att lösa inlämningsuppgifterna» (Minst 35 timmar)
- Är väl t.o.m. schemalagt mer än så?» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

85 svarande

0%»4 4%
25%»3 3%
50%»11 12%
75%»28 32%
100%»39 45%

Genomsnitt: 4.11

- läst 130%» (0%)
- Har ej gått på föreläsningar och enbart gått på övningar för att få tillbaka rättade uppgifter.» (0%)
- endast övningar» (25%)
- Arbetat på egen hand med övningar och inl uppg. » (50%)
- jobbiga placeringar av föreläsningar (första lektion på måndag och fredag)» (50%)
- Kursen krockade med en annan» (50%)
- Har arbetat med övningarna hemma.» (50%)
- Datorkrångel gör det sjukt tråkigt att vara med på övningarna.» (50%)
- Lite mer eg, kanske 90 %» (75%)
- Var hos läkare vid något tillfälle och missade därför något tillfälle» (75%)
- Bra solida föreläsningar.» (100%)
- Kändes dock som att inte alla föreläsningar var behövliga + att det gick för fort! » (100%)
- Missat något tillfälle och suttit i salar utan lärare någon gång. Men har jobbat med matlab på matlab tid.» (100%)
- Har missat någon enstaka föreläsning, så 90% är väl mer rimligt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Kursens mål fanns uttryckta lite mer detaljerat i den utdelade filen "Målsättningar.pdf".

85 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 20%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»32 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 37%

Genomsnitt: 2.92

- Jag läser för att klara tentan och gör man det så förutsätter jag att man uppnått målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är komplext att säga det här ska du klara av i den här typen av kurs.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Är man inte insatt i programmering kan det vara svårt att förstå målen när kursen börjar. En förklaring av fackutrycken skulle underlätta.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- har bara kollat på dem någon enstaka gång» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

72 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»51 70%
Nej, målen är för högt ställda»19 26%

Genomsnitt: 2.23

- Svårt att avgöra då jag inte läst dem» (?)
- Anser att det är bra mål om man inte tidigare har sysslat med programmering.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Dock blir det missvisande när man sitter på tenta och fjolårets tenta som man har pluggat på är på en nivå som inte ens är jämförbar» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mina förkunskaper inom programmering var ganska stora så för min del är målen inte så svåra att uppnå. För någon utan det kan tycker ag att de ar rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker att man slängs på rätt stora och svåra uppgifter direkt ifrån början. Har programmerat 100p på gymnasiet men har lite svårt för matlab endå» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det har varit riktigt svårt att klara den här kursen. Inlämningarna hjälpte än inte att bli bättre, de var för svåra för att man skulle förstå dem då. Hade varit mycket bättre med små uppgifter som man hade klarat av och med det kanske lärt sig hur MATLAB fungerade. Kändes som att man var tvungen att ha förkunskaper inom programmering för att klara den här kursen bra. » (Nej, målen är för högt ställda)
- På tok för högt ställda krav. Har man programerat i tre år på Gymnasiet klarar man kursen men om man aldrig programmerat så är kursen fruktansvärt svår! Det framgår aldrig.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

76 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»34 44%
Ja, i hög grad»38 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 2%

Genomsnitt: 2.52

- Under examinationen fann jag tidsbrist och hann inte med alla uppgifter. » (Nej, inte alls)
- Tentamen i kombination med laborationerna gör det, dock inte tentan i sig, även om den har en bra struktur.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att den var lite i svåraste laget. Ribban hade höjts ganska så mycket från föregående tentor. » (I viss utsträckning)
- tiden var alltför knapp för att all kunskap skulle kunna visas.» (I viss utsträckning)
- Stor tidspress» (I viss utsträckning)
- det var mkt högre nivå på tentan än vad det vart på kusen och tidigare tentor upplevde jag det som.» (I viss utsträckning)
- Psedukod testades bland annat inte.» (I viss utsträckning)
- Tentan var för svår!, uppgift 1 bra...» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att tentan var lite överdrivet svår. Bara för att en kurs har haft ett högt antal 5:or året före så behöver man inte höja den så markant. Glöm inte bort att det är många som har arbetat med programmering innan. Jag är säker på att väldigt stor del av femmorna var just från sådana.» (I viss utsträckning)
- Tentan var på en mycket högre nivå än tidigare undrevisning» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

85 svarande

Mycket liten»10 11%
Ganska liten»28 32%
Ganska stor»35 41%
Mycket stor»12 14%

Genomsnitt: 2.57

- Jag har knappt varit på övningstilfällena» (Mycket liten)
- Värdelösa föreläsningar» (Mycket liten)
- Har ej deltagit i undervisningen.» (Mycket liten)
- pga svaret på fråga 2» (Mycket liten)
- Det är svårt att hänga med på lektionen om man inte är väldigt pigg och den övningsledaren vi var hos var inte bra, ville inte hjälpa oss.. Men det var ganska fullt i de andra salarna.» (Ganska liten)
- Svårt med föreläsningar i programering, det gav inte så mycket» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gett så mycket, har känts lite rörigt och hastigt. Hade varit bättre med fler övningar och fler övningsledare.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var ganska "onödiga". Svårt att förstå ett så praktiskt ämne genom teorilektioner.» (Ganska liten)
- I och med att jag har läst Programmering A,B och C i gymnasiet har jag inte kännt att undervisningen har lärt mig nån specifik grejj som jag inte redan visste om. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna ger inte så mycket.Mest dom exempel som gjordes på svårare uppgidter ger något. Grunderna måste man såklart få sen lär man sig genom o sitta framför datorn.» (Ganska liten)
- Förekäsningarna gav bra tips om hur man kunde lösa inlämningsuppgifterna» (Ganska stor)
- Bra!» (Mycket stor)
- Eftersom jag inte hade några förkunskaper alls så var det till mycket stor hjälp fast övningarna var nog till ännu större.» (Mycket stor)
- Det jag märkte var att man förstod föreläsningarnas innehåll väldigt bra föreläsning efter, dvs första gången man ser programmeringskod är det komplext att förstå» (Mycket stor)

7. Vilken övningssal var du mest i?

84 svarande

E-studion / Håkan Johansson»22 26%
ES61 / Peter Möller»19 22%
ES62 / Linda Noreheim»11 13%
ES63 / Bernd Lenhof»14 16%
MMT1-2, mt0-mt9 / Mikael Enelund och Kristofer Jovanov»18 21%

Genomsnitt: 2.84

- Var först i ES61 men jag tyckte att jag blev bättre bemött av handledaren i E-studion.» (E-studion / Håkan Johansson)
- Allt för stor skillnad mellan de olika lärarna, både i bedömning och utlärning...» (E-studion / Håkan Johansson)
- Jag har dessvärre missat många föreläsningar men varit på de flesta övningstillfällena, då håkan har varit mkt bra. fördelat tiden bra mellan elever och förklarar på ett sätt som gör det lätt att förstå.» (E-studion / Håkan Johansson)
- Har inte kunnat få den hjälp jag tror att jag skulle behövt utan har mest fått ta hjälp av kamtrater i fråga. Eftersom jag är ny på matlab skulle det varit mkt värt om min övningsledare skulle vilja hjälpa mig också» (ES61 / Peter Möller)
- Genom 90% av kursens gång var Peter väldigt frånvarande och inte särskilt hjälpsam. Han har till och med vid vissa tillfällen varit otrevlig. Dock emot slutet av kursen bättrade han sig, men det kändes som att han störde sig på att man inte kunde tillräckligt mycket och ville isåfall inte hjälpa till...» (ES61 / Peter Möller)
- fick bra hjälp» (ES61 / Peter Möller)
- Peter Möller verkade ha problem med sitt humör. De flesta gånger man frågade om hjälp eller ville få något rättat hade han en nästintill aggresiv attityd, medan han någon annan gång kunde vara väldigt hjälpsam. Detta gjorde att man drog sig för att fråga om hjälp.» (ES61 / Peter Möller)
- Duktig tjej» (ES62 / Linda Noreheim)
- Bra på att förklara och vilja att man ska fröstå och testa nya saker.» (ES63 / Bernd Lenhof)
- Mikael och Kristoffer var jätte bra.» (MMT1-2, mt0-mt9 / Mikael Enelund och Kristofer Jovanov)
- Har varit bra men man hade den mesta tiden varit behjälplig av minst en eller två lärare till. Speciellt under inlämningsuppgifterna!» (MMT1-2, mt0-mt9 / Mikael Enelund och Kristofer Jovanov)
- Tråkiga salar men bra handledare.» (MMT1-2, mt0-mt9 / Mikael Enelund och Kristofer Jovanov)
- Fick precis den hjälpen man ville ha. Dom kompleterade varandra väldigt bra.» (MMT1-2, mt0-mt9 / Mikael Enelund och Kristofer Jovanov)

8. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna varit för din inlärning?

85 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»12 14%
Ganska stor»35 41%
Mycket stor»35 41%

Genomsnitt: 3.2

- De var som sagt för svåra. Det hade varit mycket bättre att ha småuppgifter som de extrauppgifterna vi fick ut i slutet. Man var tvungen att be om hjälp hela tiden. » (Mycket liten)
- Gjorde att man bara satt med den istället för att jobba med boken. Slutade ofta att man gick ihop en massa och inte lärde sig alls mycket.» (Mycket liten)
- var på en mycket svårare nivå än vad undervisningen var i. Hela kursen ver helt bakvänd. Först svåra inlämningsuppgifter sen en vecka innan tentan fick man övningsuppgifter som man kunde lära sig med, skulle vara bättre att lära sig och sen ha inlämningsuppgifter.» (Ganska liten)
- Uppgifterna var för svåra. För mycket av koden fick man från antingen lärare eller från nån som fått hjälp av nån som fått hjälp av lärare. Det var svårt att ta till sig vad vi eg. gjorde. Uppgifterna var rörigt skrivna. Allt brus i uppgifterna var ganska onödigt då vi skall lära oss programmera och inte problemlösa, även om båda sakerna kan vara besläktade..» (Ganska liten)
- Mycket av inlämningsuppgifterna gjordes i grupper och då man använde andra gruppers metoder för att lösa del uppgifter för att hinna klart med uppgifterna i tid så lärde man sig mindre än vad man hade kunnat.» (Ganska liten)
- För svåra uppgifter1 omöjliga att klara om man aldrig programerat innan.» (Ganska liten)
- Man har lärt sig väldigt mycket på uppgifterna....tyvärr hann man inte med uppgifterna i boken eftersom inlämningarna tog väldigt,väldigt mycket tid!!» (Ganska stor)
- Fast jag skulle nog velat ha dem mer uppdelade i mindre uppgifter av olika typer för inlämning ett och sedan svårare och svårare.» (Ganska stor)
- Framförallt för att komma in i "tänket"» (Ganska stor)
- Till enbörjan svåra men nu efter kusren är dom något enklare» (Ganska stor)
- Det gav ju mycket, svårt i början och stressigt att hinna i tid. Men bra eftersom att man fick ganska mycket tid att plugga på inför tentan. Dock hann man inte med uppgifterna i boken.» (Ganska stor)
- Men mer ledning på uppgifterna borde ges. Slutade ändå med att man fick koden från någon annan till stor del. Lär sig mycke när man har skrivit koden inte genom att komma på hur den ska skrivas. HAr man inte sett kommandona innan är det inte så lätt.» (Ganska stor)
- Man lär sig enormt mycket på labbarna.» (Mycket stor)
- Har varit väldigt dålig på uppslutning till övningstillfällena och därmed har jag lärt mig nästan enbart genom de olika inlämningsuppgifterna. » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»16 19%
Ganska stor»38 45%
Mycket stor»23 27%

Genomsnitt: 2.91

- Svårt att veta? » (?)
- Sitta och pröva själv samt göra extra övningarna och gamla tentor har gett mest.» (Mycket liten)
- Har enbart använt mig av Matlabs egna hjälpfil.» (Mycket liten)
- Var alldeles för lätt, om man jämför med inlämningsuppgifterna som gjordes i samband med att uppgifterna i boken skulle göras.» (Ganska liten)
- Var endast till större hjälp i början av kursen» (Ganska liten)
- Instuderingsfrågor i boken gav inget + till tentan så dom hoppade man över. Använde bara litteraturen som uppslagsverk.» (Ganska liten)
- Matab boken är bra men förklarar inte så grundligt» (Ganska stor)
- Jag tycker att boken mycket väl beskrev de moment som vi genomförde och framför allt var det en mycket bra inlärningskurva.» (Ganska stor)
- Jag tycker boken har varit bra, och har det fattast nåt i boken har man använt help-kommandot i MATLAB.» (Ganska stor)
- P.Jönson(?) är bra kurslitteratur! » (Mycket stor)
- men kurslitteraturen (boken) harde vissa brister, mycket som vi skulle kunna tyckte inte jag fanns med men det kanske inte stämmer..» (Mycket stor)
- Jag skulle absolut inte ens varit i närheten av att ha chans att klara mig om det inte vore för Matlab-boken, den var guld värd.» (Mycket stor)
- Även om help funktionen var till stor hjälp var det ovärderligt för inlärningen att ha boken.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

85 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»34 40%
Mycket bra»48 56%

Genomsnitt: 3.51

- Datorerna var extremt sega ganska ofta vilket gjorde det svårt att arbeta.» (Ganska dåligt)
- de långa loggböckerna ifrån föreläsningarna var ingen höjdare att sitta och försöka hänga med i.» (Ganska bra)
- men en dag kunde man inte komma åt studieportalen och det var lite jobbigt» (Ganska bra)
- Den fungerade bra fast när man skulle ladda ner dem så öppnades de med Matematika istället för Matlab, blev lite onödigt klipp och klistrande » (Ganska bra)
- hade vilja ha föreläsningsanteckningar» (Ganska bra)
- Skriv om vad föreläsningarna innehåller på hemsidan. Istället för föreläsning 1 så skriv kort info om föreläsningen.» (Ganska bra)
- Lite jobbigt med 700 ställen man kan lämna in uppgifterna på. Det vore bättre om det bara fanns ett ställe till alla uppgifter.» (Ganska bra)
- Fyllde sin funktion» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

85 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»20 23%
Ganska bra»37 43%
Mycket bra»17 20%
Har ej sökt hjälp»9 10%

Genomsnitt: 3.12

- Ofta mycket lång väntetid för att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Proppfullt i salarna och bitvis dålig övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Tar lång tid innan man får hjälp..» (Ganska dåliga)
- Peter Möller blev oftast besvärad om man inte genast förstod.» (Ganska dåliga)
- Det finns inte tid att få all hjälp jag behövde. » (Ganska dåliga)
- Många elever på en lärare» (Ganska dåliga)
- Lång väntan för att få svar på frågor» (Ganska dåliga)
- alldeles för mycke elever i en sal» (Ganska dåliga)
- Få lärare i förhållande till elever, får vänta länge ibland. » (Ganska bra)
- Vid övningstillfällena tog det lång tid att få hjälp.» (Ganska bra)
- Det var väldigt många som ville ha hjälp. Jag klarade mig ofta bra, men det skulle nog vara bra med en övningssal till.» (Ganska bra)
- om man inte frågade just vår övn ledare» (Ganska bra)
- Det var lite för få lärare på mängden elever kunde jag tycka ibland, de försökte sitt bästa med att hjälpa alla men det var svårt för dem att hinna med.» (Ganska bra)
- helt ok om man satt i sen sal där man hade tillit till läraren.» (Ganska bra)
- Beroende på långa väntetider innan man har kunnat få hjälp» (Ganska bra)
- Mycket väntan på hjälp på passen» (Ganska bra)
- Klart att en extra lärare vid varje övningstillfälle inte hade varit fel!» (Ganska bra)
- Mindre grupper/fler lärare skulle ge mig mer.» (Ganska bra)
- Bra kontakt med handledare i övningssalen.» (Mycket bra)
- Dock är tillgängligheten till dator oacceptabel. för att överhuvudtaget kunna sitta vid en dator var man tvungen att komma 30min tidigare och fick då oftast dela med 1 el 2 andra elever» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

85 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»18 21%
Mycket bra»61 71%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.78

- I alla fall vid inlämningsuppgifterna... Då har jag fått gjort allt : (» (Ganska dåligt)
- Det är svårt när man har en arbetskompis som är väldigt mycket bättre på programmeringen redan från början. Detta gör att man hamnar lite i bakvattnet från början » (Ganska bra)
- Har inte sammarbetat i någon större utsträckning.» (Ganska bra)
- Eftersom det tog lång tid att få hjälp ifrån läraren gick man först till sina klasskamrater och tog reda på vad de tyckte om problemet.» (Mycket bra)
- Man kunde fråga varanda om det fanns problem och oftast var det någon som kunde.» (Mycket bra)
- Det blev en kurs i fjäsk snarare än MATLAB då man var tvungen att alltid be om hjälp från de som programmerat innan för att lyckas med inlämningarna..» (Mycket bra)
- Var genom sammarbetet med studenter och övningsuppgifterna jag lärde mig matlab. det andra rörde i princip bara till det» (Mycket bra)
- Jag har haft super snälla klasskompisar som har hjälpt mig och förklarat vad alla konstiga små teckenkombinationer gör osv.» (Mycket bra)
- Frustrationen över att inte hinna få hjälp gör att vi kommit varandra närmare i klassen då vi är tvungna att hjälpa varandra.» (Mycket bra)
- Var tvungen att ta hjälp eftersom uppgifterna var så svåra!» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

85 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»41 48%
Hög»28 32%
För hög»13 15%

Genomsnitt: 3.6

- Har omfattande programmeringsvana så därför upplevde jagd en inte som stor.» (Låg)
- För lång tid för inlämningsuppgift 1 och på tok för ltie tid för 2 och 3» (Lagom)
- Väldigt synd hur sista inlämmningsuppgiften krockade i samma vecka som det var typ dugga i matten har jag för mig. » (Lagom)
- Det tog för mycket tid att sitta med inlämningarna så man hann inte med att öva sig så att man hade lärt sig något. Det är riktigt synd. » (Hög)
- inlämnignsuppgifterna tog välldigt lång tid i och med att ingen befann sig på den nivån när uppgifterna kom» (Hög)
- Den var mycket hög, kanske skulle man fokusera mer på att klara de fundamentala delarna som krävs för att klara tentorna, och mer göra uppgifter för att klara en tenta som testar baskunskaper i kursen.» (Hög)
- Efteratt inlämningsuppgifterna började komma så hann man inte längre med övningsuppgifterna i boken. Dock sammanfattde inlämningsuppgifterna det hela väl» (Hög)
- Sjukt höga om man aldrig programmerat förut.» (För hög)
- För tätta mellanrum mellan inlämningsuppgifterna» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

85 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»32 37%
Hög»35 41%
För hög»17 20%

Genomsnitt: 3.8

- Jag hade mycket vid sidav studierna med lägenhets sök, bankärenden, läkare, m.m. eftersom jag två veckor innan start kom hem från en ett års lång resa så jag hade inte hunnit förbereda mig så mycket så det var lite jäktigt för min del att hinna med allt men jag tror att om jag hade varit väl förberedd så hade det nog gott bra. » (Lagom)
- Gäller att dela upp arbetet under perioden och avsluta med stenhård tentaplugg» (Lagom)
- men nivån höjdes rejält på tentan» (Lagom)
- Det var bra att inlämningsuppgifterna kom ut i god tid» (Lagom)
- Det var mycket att göra men det är nog inget problem att hinna med allt om man planerar. Vilket jag inte är så bra på.» (Hög)
- men det beror mest på att man har fler kurser att plugga till och jag kan hålla med om att jag borde ha haft bättre framförhållning i pluggadet» (Hög)
- Det är för mycket att börja med tre kurser!» (För hög)
- att man blir tvungen att sitta från 8 till sent på kvällen säger allt..» (För hög)
- Mycket beroende av en ofasad mattekurs» (För hög)
- Tentorna låg för tätt på slutet för att hinna ta in allting. Fick hoppa över mycke man ville lära sig för att bara bli godkänd.» (För hög)

15. Saknades något i denna kurs som behövdes till kursen inledande matematik?

72 svarande

Inget saknades»72 100%

Genomsnitt: 1

- har ju egentligen inte använt matlab till samma sak som i matten under matlaben, men man lärde ju sig tänka i matlab så det underlättade ju i matten» (?)
- Nja, jag tror inte det, möjligtvis en något mer engagerad övningsledare på övningstillfällen i den delen.» (?)
- Inget som inte togs upp i matlabuppgifterna i inledande matematik.» (?)
- övningar med skalärprodukter(dot) och liknande mattematiska begrepp» (?)

16. Hur tycker du M-programmet lever upp till dina förväntningar av civilingenjörsstudierna?

83 svarande

Lever inte alls upp»1 1%
Lever nästan upp»25 30%
Över förväntan»38 45%
Mycket över förväntan»2 2%
Hade inga förväntningar»17 20%

Genomsnitt: 3.1

- knepig fråga, men jag är lite chockad över de långa dagarna och att det rusar på i ett rätt snabbt tempo, vilket jag inte riktigt har varit beredd på» (?)
- Besviken på matematiken» (Lever nästan upp)
- Svårt att säga, mycket teori i början.» (Lever nästan upp)
- Är lite besviken på utformning av tentamen. Antar att man får anpassa sig.» (Lever nästan upp)
- Framgår inte någonstans att man måste vara expert på programering för att komma in. Måste framgå att man läser mycket pogramering.» (Lever nästan upp)
- Jag tycker kontakten mellan oss elever och lärare är dålig. I mina tidigare studier betraktade jag mina lärare som vänner i privat livet vilket jag knappast kan säga här.» (Lever nästan upp)
- Trodde det skulle var lite mer praktiska kurser» (Lever nästan upp)
- Är fortfarande fast i gamla traditioner. Skulle vilja se mer nytänkande i ur programmet är uppbyggt. Ta bort allt som man inte har någon nytta av om man inte ska bli forskare i matematik. Vad är det för mening o sitta och lära in satser, defenitioner och bevis utantill? Hur många tror ni det är som ens kommer ihåg Bolzanos sats när de går ut här om 5 år? Och även om det är nån stackare som gör det så kommer man med största sannolikhet aldrig använda den i resten av sitt liv. Ni vet det här och gör ändå inget åt det. I programeringskursen verkar man ha tänkt på det då man t ex har tillgång till boken, men varför är det inte så genomgående i programmet?» (Lever nästan upp)
- Dåligt planerat ibland och man får lägga mycket tid på saker som skulle kunna göras anorlunda. Finns tex på matten inga övningsledare som hjälper en med det studenten behöver utan dom är upptagna med och följa ngt "schema" på saker som ska gå igenom. Vilket ofta är en upprepning på det man precis fick höra på föreläsningen. Det måste finnas alternativa grupper så dom studenter som lär sig på att räkna själva kan få göra det. » (Lever nästan upp)
- Jag trodde att det skulle bli mer eget arbete utan lärare. Men det har varit bra med många övningstimmar =)» (Över förväntan)
- men jag hade inte planerat att det skulle vara så mkt programmering.» (Över förväntan)
- Jag har studerat ett år tidigare på chalmers så jag har inga förväntningar på detta första år eftersom första året är snarlikt på alla sektioner.» (Hade inga förväntningar)
- Svårt att säga, men allt är mycket mer än jag trodde.» (Hade inga förväntningar)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

85 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 8%
Godkänt»38 44%
Gott»32 37%
Mycket gott»8 9%

Genomsnitt: 3.48

- Tyvärr tyckte jag inte att det var en trevlig kurs, och detta mycket för att jag inte känt att tiden har funnits där. Man har tillbringat en massa timmar i skolan för att lycksas göra de där inlämningarna som man ändå inte klarade av.. och inte lärt sig något. » (Dåligt)
- känns oplanerad och ostrukturerad» (Dåligt)
- Föreläsningarna var så tråkiga så att man somnade.» (Dåligt)
- Se "Vad bör främst förändras till nästa år".» (Dåligt)
- Onödig kurslitteratur, hade inte köpt boken i efterhand. Öppnade den inte ens på tentan. Matlabs inbyggda help-kommando funkar bättre. Utdelade inlämningsuppgifter och extra uppgifter hade räckt för mig.» (Godkänt)
- Tentan var mycket svår på den korta tiden som gavs» (Godkänt)
- Med nöd å näppe, som sagt så tkt jag tentan var för svår.» (Godkänt)
- Dock hade jag viljat att rättningen av tentorna var mer subjektiv och att man tog hänsyn till om man hade rätt tankesätt eller inte på olika uppgifter och att det kunde generera poäng!» (Godkänt)
- Jag tycker att verktygen för att konstruera kod skulle presenteras nogrant först. Tex, vad är ett syntax och vilka är dom vanligaste. Vad har man dom till osv. Efter det kan nästan alla skriva nån enkel kod. » (Godkänt)
- dock för lite tid på tenetan» (Godkänt)
- Började inte särskilt bra. Programmering är väldigt svårt att tycka om när man inte förstår vad man gör, men ju längre kursen gick och desto mer man lärde sig så blev det roligare och roligare!» (Gott)
- Programmering är inget lätt att lära sig men det är roligt när man börjar förstå, och kan se vad man skulle kunna skapa när man kan det bra.» (Gott)
- svårare tenta än väntat, för långa frågor med för mkt otydlig text, hinner inte analysera problemet på den korta tiden.» (Gott)
- Bra inledande kurs till ett programmeringsverktyg vi förmodligen kommer att ha stor användning av senare. » (Gott)
- Lite svår tenta kanske mycke av det man lärde sig o kunde kom inte på tentan.» (Gott)
- MatLab är roligt och det känns nyttigt.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Frågorna på tentan var dåligt formulerade»
- Håkan Johansson, Berndt Lenhof»
- Inlämningsuppgifterna så att man förstår att matlab är ett hjälpmedel.»
- Datorövningstimmarna samt inlämningsuppgifterna. Bra sätt att lära sig saker.»
- Inlämningsuppgifterna»
- De många lärarledda timmarna. Föreläsningarna började på en nivå som man klarade av och fortsatte så att man kunde hänga med, det är bra.»
- allt»
- Vet inte riktigt, det var ändå bra med såpass många övningstimmar, man kanske till och med hade kunnat ha fler övningstimmar och lite färre föreläsningar. »
- Inlämingsuppgifter»
- Håkans föreläsningar»
- Extra övningarna»
- Inlämningsuppgifterna och extrauppgifterna. Jag tycker att man lär sig mycket bättre av lite större uppgifter än instuderingsfrågorna. Framförallt mycket roligare.»
- övnigsuppgifterna som vi fick i slutet»
- ledarna och föreläsaren!»
- Inlämningsuppgifter»
- inlämningsuppg»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämninguppgiter»
- Mycket bra med genomgångar på datorn och framför allt att anteckningarna och annat material lades upp på hemsidan.»
- Relationen mellan inlämningsuppgifterna och tekniska, fysikaliska och matematiska problem. Unvik att ställa problemen i form av programmeringsapproach. »
- Övningarna»
- boken! och ngn form av inlämningsuppgift, men lägg vikt på att eleverna ska arbeta paralellt i boken så att man kan ta till sig övningarna ordentligt»
- Arbete 2 och 2»
- Strukturen på inlämmningsuppgifterna.»
- Berndt!»
- Övningsuppgifterna är jobbiga, men man lär sig mycket på dem.»
- Den nära kontakten med handledare i övningssalarna.»
- Inlämningsuppgifterna, dom är tuffa men ger mkt också.»
- Föreläsningarna och inlämningsuppgifterna»
- inlämnings uppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna..»
- Övningstillfällen»
- Vet ej»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna bör absolut bevaras.»
- Inlämningsuppgifterna och extra övnings tentor.»
- Inlämningarna, med mer handledning/ ev fler!»
- Inlämningsuppgifterna»
- inlämningsuppgifterna»
- Upplägget»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- examinationstiden, jag tycker att om man tror man kan klura ut uppgiften i fråga så ska man ges chansen.»
- Hellre datorövning än föreläsning. ger mycket mer.»
- Bättre plats i övningssalerna, och datorerna där är urusla! Dessutom fick de flesta uppfattningen om att föreläsningarna inte gav så mycket, så det vore ett bra mål att försöka få föreläsningarna så bra som möjligt så att fler kommer dit, det skulle förenkla mycket för studenterna.»
- mer datasalar möjligtvis.»
- INLÄMNINGARNA!!!!!!!!!! Gör dem så att alla kan lösa det på rimlig tid och kanske inte så många. Så att man har en rimlig chans att sätta sig in i hur man programmerar. Göra fler småuppgifter istället som skall in. Ungefär som extrauppgifterna. Och att man hade skickat in två tre st de veckorna de stora skulle in. Det kändes hopplöst när man fick framförallt sista uppgiften. »
- inte så mycket fokus på inlämningsuppgifterna, eftersom man tenderar att glömma bort bokens uppgifter..»
- ändra om lite i ordnningen och lägga in mellansvåra uppgifter i början, då fanns det bara boken som var för lätt och inlämningarna som i jämförelse var aldreles för svåra»
- Inget direkt bara lite förslag: Men kanske man kunde ha delat upp inlämningsuppgifterna i mindre fristående deluppgifter och att det finns hänvisning till uppgifter i boken av enklare grad om man tycker någon del/typuppgift var svår. Så man vet vilka uppgifter som man skulle kunna träna på om man nu just behöver träna på for-loopar men fattat hur while fungerar så man inte behöver träna på dessa eller liknande. Eftersom man som okunnig inte kan se vilka uppgifter i boken som just har med while eller for att göra på förhand. Visst kan man fråga läraren men man kanske skulle kunna lösa uppgiften om man gick tillbaka och kikade på några uppgifter istället för att betunga läraren som i sin tur skulle kunna hjälpa någon annan. Man skulle kanske också kunna ha fler lärare i något klassrum, dit man kan gå om man känner att man är en fena på programering och ett annat om man känner att man vill ha lite mer hjälp och resten kan det vara normalt antal lärare, så att man kan välja. Ett förslag sto kanske går att testa bara. Det var jätte bra att vara blandat med de som kunde men ibland kändes det lite som man var en aning betungande då man frågar kamraten många gånger eftersom lärarna var upptagna med någon annan.»
- Mindre uppgifter på tentan - inte lika tidskrävande»
- Man skulle kunna lägga upp eller visa någon typ av lösning på inlämningsuppgifterna så man får en bild av hur det var tänkt att man skulle göra. framförallt sista uppgiften. »
- lägga upp föreläsningsanteckningar, få licens på matlab hem»
- Inlämningsuppgifterna om dom skall ha samma svårighetsgrad bör läggas senare i kursen.»
- jag tycker man i viss mån kan utgå mer ifrån boken.»
- Sista uppiften på Tentamen.»
- Färre föreläsningar, mer övningar»
- mer jämn svårighetsgrad på kursinnehåll och tenta»
- Vet ej»
- Gå lugnare fram, jag tyckte programering var svårt. Jag förstod lite av inlämningsuppgifterna.»
- Vet ej.»
- Minska kursbelastningen! Utgå från att människor inte kan programering!»
- Lite mindre självstudier ur boken, förre övningsuppgifter, man hinner inte»
- Jag anser att programmering består av tre lika viktiga delar: 1. Planering 2. Genomförande 3. Debugging och optimering Där tiden ligger jämnt fördelat över delarna. Jag anser att vi enbart har arbetat med punkt 2. Vi har alltså missat 2/3 av vad programmering handlar om. Jag skulle vilja att man fick ett problem där man sedan skall redovisa planeringen (psedukod, flödesscheman m.m.) och källkoden. Även berätta varför man har löst problemet som man har gjort.»
- Kortare uppgifter»
- Tentan»
- färre och mer intensiva föreläsningar, mer egen övning»
- Längre tentamens tid? Tycker man borde få ha med sig inlämningsuppgifterna man gjort tidigare.»
- ta bort helften av inlämningsuppgifterna och gör duggor med uppgifter från boken»
- Vet ej»
- Tenta tiden! Alldeles för många småuppgifter på tentan som gjorde att man inte kunde hinna med att svara på alla uppgifter. En bra programmerare beror inte på hur snabbt man gör ett program. Utan snarare hur man lyckas lösa uppgifterna. Hade tex jag haft ca. 30 min extra hade jag klarat av alla uppgifter. Men pga. av tidsbrist hann jag inte med alla.»
- Övningstentorna bör vara i samma svårighetsgrad som den faktiska tentan, iår var de lite för enkla»
- Göra något åt de långsamma datorerna.»
- inte mycket»
- Inledningen till programmering och vilka operators vi använder oss av för att utföra vissa actions. »
- tentans svårighetsgrad»
- Datorersystemet samt vissa övningsledare.»
- Tentan var "för svår" sett till de andra/tidigare, tycker jag.»
- Förbättra pedagogiken på såväl föreläsningar som övningar,lärarnas förmåga att kommunicera kunskap till nybörjare måste bli bättre.Ta mer noggrannt reda på studenternas förkunskaper för att på så sätt kunna styra undervisningen i rätt riktning. »
- Fungerande datorer»
- Snabbare föreläsningar/mer effektiva. »

20. Övriga kommentarer

- Svårt att komma igång om man inte hållit på med programmering förut. »
- Tack för en bra kurs!»
- Det kanske hade varit bra om man haft förkunskaper i programmering innan man kommer till Chalmers om det här är vad som krävs för att klara denna kursen. Annars kanske man kunde gjort olika nivåer. Det här behöver ni som vill ha trea göra det här för fyra det här för femma, tänker än en gång framförallt på inlämningarna. Det kan vara svårt att hinna med allt alltid om man inte är van vid hur man programmerar och det finns ju trots allt bara ett visst antal timmar per dygn. De skall räcka till att vara i skolan, äta, handla, träna och kanske få sova lite med. Det blir lite tufft att hinna med mer skola än man gjort. mer än 11h per dag tycker man inte att det skall behövas! »
- Rolig kurs»
- för svårt prov, även om det kanske beror på vissa brister i programmering från min sida..»
- Var trots allt en rolig kurs och jag lärde mig mycket, även om det var med hjälp av kompisar och inte undervisningen.»
- Jag vill rikta ett stort tack! till de engagerade ledarna, Håkan(som även kan förklara programmering på ett förstå bart sätt), Mikael( som lägger ner mer tid på att hjälpa oss än vad som egentligen krävs av honom) och Kristoffer (en go kille som tar tar allt lugnt och sansat) Ett STORT Tack till er!»
- Inga»
- Känner mig väldigt besviken över kursen. Jag inser att alla inte har lätt för programmering men gör några till extraövningar som är lite svårare, t.ex. Quicksort, A-Star (med binareheap) och implementera java/c-family med Matlab.»
- Tyckte att det var en rolig kurs och skoj att få se sina resultat av beräkningar och kod med en gång. Matlab är ett roligt verktyg med en väldig massa finesser. Datorerna i ES salarna var kassa under hela läsperioden, tog i regel 1 timme att få igång datoerna och matlab, måste fixas!!!»
- alldeles för lite tid på tentan»


Kursutvärderingssystem från