ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Objektorienterad programmering, DAT041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-24 - 2008-11-09
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»7 17%
Cirka 20 timmar»9 22%
Cirka 25 timmar»12 30%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»6 15%

Genomsnitt: 2.87

- Jag har redan stora förkunskaper inom Java och OOP.» (Högst 15 timmar)
- Föreläsningar samt omkring ~5h per labb, missade endel föreläsningar» (Cirka 20 timmar)
- Den mesta tiden har gått åt till labbar.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»5 12%
25%»8 20%
50%»7 17%
75%»6 15%
100%»14 35%

Genomsnitt: 3.4

- Föreläsningarna väldigt långsamma och innehållslösa. Jag förstår att meningen är att vi ska lära oss OOP-koncept och inte bara Java, men mer konkret Java-kod hade hjälpt oss att lära oss OOP-koncept också.» (25%)
- Har hoppat över föreläsningarna för jag känner att de inte ger så mycket i programmeringskurser.» (25%)
- Föreläsningarna har inte gett mig ngt» (25%)
- Nästan alla föreläsningar, en del labbar, inga övningar.» (50%)
- Bara varit på en övning, men nästan alla föreläsningar.» (75%)
- ingen övning, missat föreläsningar pga läst annan kurs vid sidan.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 35%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 28%

Genomsnitt: 2.51

- Jag var inte på introkursen och har inte tagit mig tid att läsa dem på hemsidan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- som brukligt» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- De är lite höga, men inte för höga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vissa saker kanske inte kan krävas riktigt än. Tycker att kursen skulle riktat in sig mer på grunder och problemlösning, än trådar och liknande. Trådar skall kommer ju ändå i parallellprogrammeringen. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»13 39%
Ja, i hög grad»16 48%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.54

- Det kändes som om tentan tog upp mycket av sakerna som vi lärde oss sista veckan och inte så mycket på tidigare delar.» (I viss utsträckning)
- Laborationer känns mera resultat-definierande.» (I viss utsträckning)
- Tentan kanske borde testa om man kan Pattern Design och andra begrepp inom oob istället för att kolla om man kan språket java.» (I viss utsträckning)
- svår men "smal" tenta.» (I viss utsträckning)
- Svårt att tentera programspråk på papper, dessutom var en del tillvägagångssätt på tentan helt obeknta för mig (som decorator i uppg 5 som vi inte har jobbat med alls)» (I viss utsträckning)
- Klurig tenta» (Ja, i hög grad)
- Varför testar tentan om man har lärt sig t.ex. GUI-APIn utantill (eftersom vi inte får allt vi behöver på papper)? Hur testar det om man lärt sig olika OOP-koncept?» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»11 27%
Ganska liten»13 32%
Ganska stor»10 25%
Mycket stor»6 15%

Genomsnitt: 2.27

- Föreläsningarna hjälpte en inte direkt i inlärningen. Det var bättre att programmera på egen hand.» (Mycket liten)
- Har inte haft tid att gå på många föreläsningar» (Mycket liten)
- Jag har lärt mig mest på labbarna.» (Ganska liten)
- Laborationernas knökande har givit störst inlärning.» (Ganska liten)
- Långa pauser mellan saker som han berättar om, långsamma förelösningar.» (Ganska liten)
- Jättebra handledare» (Ganska liten)
- föreläsningarna var inte speciellt lärorika utan bara en massa exempel. dåligt upplägg helt enkelt» (Ganska liten)
- Kunnde det mesta sedan tidigare» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningarna har varit bra men själva föreläsningarna har känts ostrukturerade.» (Ganska liten)
- Föreläsnings-pdf har varit till störst hjälp» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»17 42%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»9 22%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 1.9

- Jag har inte köpt boken.» (Mycket liten)
- Världens sämsta och dyraste kursbok. Övningstentan skall absolut inte göras lättare än vad som krävs för att klara den riktiga tentan.» (Mycket liten)
- köpte inte boken, kändes som mer java bok än objektorienterad bok. mer använt litteraturen på internet länkarna från hemsidan, och google» (Mycket liten)
- inte köpt bok mm.» (Mycket liten)
- Google är lösningen när man har programmeringsproblem» (Ganska liten)
- Hade inte boken.» (Ganska liten)
- Övningarna och laborationerna gav mest hjälp för min inlärning.» (Ganska stor)
- Jag har lärt mig mest på labbarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»21 53%

Genomsnitt: 3.43

- Laborationerna hade fel datum. Tonvis med felskrivningar och otydligheter. Testa att läsa igenom labbarna innan de delas ut.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan kunde uppdateras bättre vad gäller "senaste nytt"» (Ganska bra)
- tycker man kunde boka labtid via internet» (Ganska bra)
- Väldigt bra och strukturerad hemsida där man hittar lätt.» (Mycket bra)
- Mycket bra med powerpoint-slides och pdf:er på hemsidan.» (Mycket bra)
- en av de bättre organiserade hemsidorna för kurser :)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»15 37%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt hjälp»10 25%

Genomsnitt: 3.7

- Handledning under övningstid har varit ganska bra.» (Ganska dåliga)
- Det fanns ju labbhandledning två dagar i veckan.» (Ganska bra)
- Labbtimmarna har varit det som fungerat bäst.» (Ganska bra)
- inte sökt hjälp för jag är über» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»25 62%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.62

- Väldigt schysst labbkompis och pluggkompisar.» (Mycket bra)
- trevlig labbkamrat» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»22 55%
Hög»15 37%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.42

- Även om det som togs upp på kursen var något intresant så gick det igenom på tok för långsamt. Ett snabbare tempo och jag tror det skulle överlag bli mycket bättre.» (För låg)
- Labbarna var helt okej utformade. Kunde ha haft den sista labben lite tidigare.» (Lagom)
- Helt ok tycker jag.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»19 47%
Hög»14 35%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.62

- Matten tog mycket av pluggtiden.» (Hög)
- Läste även Inledning till funktionell programmering samtidigt, så två programmeringskurser med 4 labbar i varje tog en del tid.» (Hög)
- Mycket krockande inlämningar gör det lätt att hamna efter i ett eller två av kurserna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 12%
Godkänt»16 40%
Gott»16 40%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 3.42

- Det var för lågt tempo, materialet som gicks igenom var helt okej (kanske lite mycket fokus till att veta hur man skrev just grafiskt). » (Dåligt)
- Rolig kurs!» (Gott)
- Den första programmeringskursen som man kan ha nytta av.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Det mesta.»
- Tentan :)»
- Föreläsaren+++++!»
- Handledningen på övningstillfällena har varit bra.»
- Laborationerna och övningarna»
- De trevliga laborationerna.»
- Föreläsningarna i pdf är väldigt bra för att plugga på.»
- Inriktningen på Objektorientering och inte som tidigare, bara Java-kod»
- Det som gicks igenom.»
- Bra handledare»
- Vet ej.»
- Mkt trevliga handledare under labbarna :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan och föreläsningarna»
- Labbarna, man bör inte förutsätta att alla kan programera java redan från början och man får ge tydligare hjälp om hur man andvänder kompileringsprogrammen etc. kanske ett forum där man kan posta frågor och ha en faq etc...»
- Ha gärna lite fler handledda tillfällen. Föreläsnings-slidsen får gärna ha lite kortare kommentarer till koden. Det blir lite jobbigt om man först ska läsa 10 rader kommentarer och sen två rader kod. Distribuera det lite bättre.»
- lägga större vikt på det som ska tentas inte på det som man knappt tentar av.»
- Föreläsningstakten++,»
- Kurslitteraturen. Laborationerna. Kom på att denna utväderingen inte nämner något om inlämningsarbeten, därför ändrade jag just mitt totala intryck från Dåligt till Mycket Dåligt.»
- Allt som komma att ingå i tentan bör tas upp under laborationerna. Det som tas upp i laborationerna kommer eleverna garanterat ha stött på tills tentan, förutsatt att de gjort labbarna.»
- Fler exempeltentor.»
- När det gäller tentamen så känns Java GUI frågor inte jätte relevant när kursen egentligen behandlar OOP, det samma gäller frågor som enbart kräver kunskap inom java semantik.»
- Föreläsningarna.»
- Tentan i år var klurig, kanske lite rakare frågor näste år»
- Borde kunna starta laborationerna i ett ngt tidigare skede, blir mycket sista läsveckan.»
- Mer programeringsexempel på föreläsningarna»
- Övningar/labbar på designmönster som observer och decorator. Med tanke att det ju ändå förekom sådant på tentan. »
- Gå igenom det dubbelt så snabbt.»
- Tydligare labbar.»
- tydligare gränser för hur labbarna skall genomföras, vad som är godkänt och inte godkänt. Samt att exempel på genomgångarna visas i sin helhet istället för endast som "urklipp".»
- Vet ej.»

16. Övriga kommentarer

- Kul kurs»
- Besviken på inkonsekvens bland laborationsrättande handledare. T.ex så fick våran grupp retur på en viss metod medans en annan grupp inte fick retur på en exakt likadant skriven metod. Frustrerande att behöva göra om saker som andra grupper får godkänt på.»
- Trevlig Jul :)»


Kursutvärderingssystem från