ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Förbränningsmotorteknik, del A, SJO165 0107

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-22 - 2008-11-09
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»7 43%
Cirka 20 timmar»6 37%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.93

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»4 25%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 93%

Genomsnitt: 3.93

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»7 46%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»14 93%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 3.06

- Räkne stugorna ger mycket också» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»3 18%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.43

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 3.56

- En mycket bra kurshemsida, borde vara ett föredöme!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»8 50%
Hög»7 43%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»9 56%
Hög»4 25%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.43

- Pga att vi gör ex.jobb parallellt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»12 75%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 4.12

- Så mycket man skulle vilja lära sig, men hinner inte lära sig allt på så kort tid.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kör på så här»
- Finspång besöket »
- förbättra el stryk studiebesök i Köpenhavn»
- Studiebesöket i Finspång och Mats Jarlros.»
- Laboration»
- Upplägget på kurshemsidan»
- Studiebesöket på Siemens i Finspång»
- Studiebesöken bör finnas kvar för att man ska få en bild av verkligheten»
- Labrationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite logistik kring studiebesöken»
- Laborationen, lite mer exakt skrivit vad för värden som får användas och vilka som vi ska antag.»
- studiebesök i Köpenhavn»
- Lite väl många rapporter att skriva, Stryk rapportskrivningarn från gästföreläsningarna»
- Laborationen»
- Att man kanske får ut lite mer av studiebesöket i Danmark. En föreläsning upptill»
- tydligare poäng och betygsättning i Kurs PM.»

16. Övriga kommentarer

- Rolig och bra kurs. Känns för viktig för att ligga på så få poäng.»
- Flera obligatoriska moment som studiebesök och labbar + rapporter + tentamen är lite väl mycket för en så liten kurs.»
- Labrationerna var mycket bra. Man lärde sig mycket! man lärde sig räkna samt annan teori om förbränning»


Kursutvärderingssystem från