ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Course Evaluation: TEK280 Strategy Creation and Change

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-22 - 2008-10-31
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Tobia Fredberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

12 svarande

At most 15 hours/week»2 16%
Around 20 hours/week»4 33%
Around 25 hours/week»4 33%
Around 30 hours/week»1 8%
At least 35 hours/week»1 8%

Genomsnitt: 2.58

- Due to the health problem, i missed some of the courses.» (At least 35 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»3 25%
75%»5 41%
100%»3 25%

Genomsnitt: 3.83

- A bit more I guess... 85%» (75%)

3. How engaged were you in the team work?

12 svarande

Not active at all»0 0%
Not so active»1 8%
Participated , but was not so engaged»2 16%
Quite active»5 41%
Very active»4 33%

Genomsnitt: 4

- Det blev en dålig mix av gruppmedlemmar. Jag blev den enda som inte hade någon form av "I"-bakgrund. Detta medförde att jag drog ner de andra medan, det blev en för hög nivå för mig. Kanske hade varit bättre med ett lite mindre projekt och kanske en hemtenta. Tror det hade gett mer för min del. » (Quite active)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

4. How understandable are the course goals?

12 svarande

I have not seen/read the goals»1 8%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»4 33%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»7 58%

Genomsnitt: 3.41

5. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

11 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»11 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

- It felt like we got a good understanding what the main issues are when forming strategies of differnet kinds.» (Yes, the goals seem reasonable)

6. Did the examination assess whether you have reached the goals?

12 svarande

No, not at all»1 8%
To some extent»4 33%
Yes, definitely»6 50%
I don"t know/have not been examined yet»1 8%

Genomsnitt: 2.58

- Examineringen med projekt passar inte. Man delar upp arbetet. Samditidigt så kändes det som man lärde sig mer om företaget istället för strategi planering.» (No, not at all)
- Hard to say, but of course you have a better understanding for how much we developed in general.» (To some extent)


Teaching and course administration

7. To what extent has the teaching been of help for your learning?

12 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 8%
Large extent»8 66%
Great extent»3 25%

Genomsnitt: 3.16

- Tobias lektioner var jättebra och pedagogiska, hade kanske bättre passat i en vanlig lektionssal. Där man har möjlighet att grupera klassen för diskussioner. Att föra öppna diskusioner i en föreläsningssal passar inte alla studenter. » (Large extent)
- Very good quality on the lectures. Formal and right on to the specific topics dealt with in the course.» (Great extent)

8. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

12 svarande

Small extent»1 8%
Some extent»2 16%
Large extent»6 50%
Great extent»3 25%

Genomsnitt: 2.91

- Specially the Industrial Lectures were very helpful.» (Large extent)
- Course book was helpful in many cases.» (Large extent)

9. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

12 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»3 25%
Rather well»6 50%
Very well»3 25%

Genomsnitt: 3

- The work of uploading the latest reading materials to the web page should be more active.» (Rather badly)
- Hade gärn sett handouts innan föreläsningarna. Ger mer då.» (Rather badly)


Study climate

10. How were the opportunities for asking questions and getting help?

12 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 8%
Rather good»5 41%
Very good»6 50%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Great with interactive lectures!» (Very good)

11. How well has cooperation between you and your fellow students worked in your teams?

12 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»3 25%
Rather well»4 33%
Very well»5 41%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Sometimes the team leader should be more responsible for their group members.» (Rather poorly)
- Befann oss på för olika kunskapsnivåer. Kanske är bra i ett företag men i skolan där man ska lära sig så blir det bara jobbigt för den som ligger på den lägsta kunskapsnivån. » (Rather poorly)
- Between some students » (Very well)

12. What did you think in general of the work in the teams (please specify below)?

12 svarande

Very bad»1 8%
Rather bad»2 16%
OK»3 25%
Good»4 33%
Very good»2 16%

Genomsnitt: 3.33

- Brukar inte tycka om att vara konservativ men hade gärna haft en tenta, kanske en hemtenta. Samtidigt så ska ju jag bedömmas utifrån min kunskaper inte utifrån gruppens kunskaper vilket blir fallet då man arbetar i projekt som vi gjorde. Tror jag hade fått ut mer av kursen om det hade vart en tenta.» (Very bad)
- A bit unstructured in the start, but we ourselves are the ones to blame for that :)» (OK)
- A good way to share knowledge and experiences. » (Very good)

13. What did you think of the fact that the lectures were built up on exercises?

12 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
OK»3 25%
Good»7 58%
Very good»2 16%

Genomsnitt: 3.91

- Exercises are always good for the course.But sometimes more than 50% of the exercises are tangling with convincing the other people in stead of catching what the teacher really want us to do.» (OK)
- Jättebra med cases. Men denna typ av föreläsningar passar så mycket bättre i en lektionssal, där man grupperar klassen. » (OK)


Lecturers

The course included different lecturers, both those with an academic background and people from the industry.

14. What is your general impression of the set of lecturers that were engaged in the course?

12 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 8%
Adequate»3 25%
Good»5 41%
Excellent»3 25%

Genomsnitt: 3.83

- Like I said, great with interactive lectures. And bringing in people from the industry makes you understand real issues which are dealt with in the working life, very good.» (Excellent)

15. How would you rate the main lecturer, Tobias Fredberg?

(on a scale 1-5, where 5 is the highest)

12 svarande

1 (Bad)»0 0%
0 0%
2 16%
3 25%
5 (Excellent)»7 58%

Genomsnitt: 4.41

- Keep it up...» (5 (Excellent))
- Trust, feels like Tobias knows what he talks about. » (5 (Excellent))

16. How would you rate Nils Lindgren (industry lecturer from Borevind)?

(on a scale 1-5, where 5 is the highest)

12 svarande

1 (Bad)»1 8%
0 0%
3 25%
8 66%
5 (Excellent)»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Det blev en föreläsning i de positiva fördelarna med alternativa energikällor. Det var ju inte riktigt det som kursen handlade om. » (1 (Bad))

17. How would you rate Fredrik Dahlsten (market strategy)?

(on a scale 1-5, where 5 is the highest)

10 svarande

1 (Bad)»0 0%
1 10%
1 10%
7 70%
5 (Excellent)»1 10%

Genomsnitt: 3.8

18. How would you rate Prof. Flemming Norrgren (leadership)?

(on a scale 1-5, where 5 is the highest)

11 svarande

1 (Bad)»0 0%
1 9%
2 18%
5 45%
5 (Excellent)»3 27%

Genomsnitt: 3.9

- Hade svårt att koncentrera mig då han prata, varför vet jag inte. » (2)

19. How would you rate Henrik Segersvärd (industry lecturer from Accenture)?

(on a scale 1-5, where 5 is the highest)

9 svarande

1 (Bad)»0 0%
0 0%
0 0%
7 77%
5 (Excellent)»2 22%

Genomsnitt: 4.22

20. How would you rate Björn Frössevi (implementing strategy)?

(on a scale 1-5, where 5 is the highest)

9 svarande

1 (Bad)»0 0%
0 0%
1 11%
7 77%
5 (Excellent)»1 11%

Genomsnitt: 4

21. How would you rate Mårten Westlund (industry lecturer from Solberg Communications)?

(on a scale 1-5, where 5 is the highest)

8 svarande

1 (Bad)»0 0%
0 0%
2 25%
4 50%
5 (Excellent)»2 25%

Genomsnitt: 4

- Missed that one due to other obligations.» (?)


Summarizing questions

22. What is your general impression of the course?

12 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 8%
Adequate»2 16%
Good»5 41%
Excellent»4 33%

Genomsnitt: 4

- Jag fick inte ut så mycket av kursen som jag hoppades på.» (Fair)
- This is a very good course. But it"s hard to get a whole idea about what it really is.» (Good)
- Really good course and I learned a lot. » (Excellent)

23. What should definitely be preserved to next year?

- Industry Lectures. Final Project instead of Written Exam. Case studies. »
- Project»
- The degree of interaction during lectures and the industry lectures.»
- exercises, guest lecture»
- Industry lectures, case study, cases in class. »
- course contents, case analysis, memos, no examinations.»
- Att ha cases i lektionerna men i lektionssal.»

24. What should definitely be changed to next year?

- memos»
- Could add more exercises concerning use of different models and "tools", like PESTEL and five forces. It would be good to use them in several cases in order to get a feel for how they work and in what contexts they are useful.»
- more basic reading, more compact exercises, more interactions between teachers and students.»
- Don"t know»
- larger usage of the course book and case studies. »
- Ta bort projektet.Alt gör det mindre och avlägsna de andra uppgifterna samtidigt som en tenta införs. »

25. Additional comments

- Thank you for a great course! »
- Well it could be better if the teacher set up a upload system so that it is very convenient for the students to upload their work»
- Hade gärna sett utvärderingen efter betyget var satt. =) »


Kursutvärderingssystem från