ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elsystem 1, del A, SSY030 0105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-22 - 2008-11-09
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»7 29%
Cirka 20 timmar»5 20%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 2.7

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»3 12%
100%»20 83%

Genomsnitt: 4.79

- Missat några föreläsningar, fokuserat på två första "avsnitten" i kursen för att få högre betyg på dem, istället för att halvt kunna hela.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 70%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Jag har tidigare INTE studerat något som har med Ellära att göra, men jag kände att jag fortfarande behärskade kursen. Dock kände jag att det hade varit lättare om vi hade haft matematik första läsperioden, och SEN el, för att det var mycket formelräkning som hade blivit lättare efter en mattekurs.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»10 41%

Genomsnitt: 3.29

- Har ej fått tillbaka tentan än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»16 66%

Genomsnitt: 3.66

- Bra föreläsningar och övningslektioner» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»14 58%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 3.08

- Kände att kurslitteraturen var lite för tung-läst för min del, men häftet med övningsuppgifter var mycket givande och jag spenderare nästan all min läsning i den boken. Istället för kurslitteraturen så använde jag mig av anteckningar från föreläsningar.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»13 54%

Genomsnitt: 3.45


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.7

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 45%
Hög»11 45%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.62

- Ganska hög men fullt realistisk» (Lagom)
- men en rolig utmaning!! :D» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 62%
Hög»8 33%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.41

- antar att första läsperioden är tuff, mycket nytt. så den höga arbetsbelastningen vad förväntad » (Hög)
- Det var högt tempo för mig med mycket plugg efter skolan, men det var jag inte ensam om. Som sagt var det många som inte hade mycket ellära i bakfickan sen tidigare.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»5 20%
Gott»6 25%
Mycket gott»12 50%

Genomsnitt: 4.2

- Lennart widén är en riktigt bra lärare!!» (Mycket gott)
- Läraren vad en av dom bästa jag har mött hittills, väldigt intresserade i sitt ämne, hade alltid svar på ens frågor. Förstog man inte vad han gick igenom, så försökte han än alltid att förklara på ett annat sätt "anfalla ifrån än annan vinkel" » (Mycket gott)
- pga en suverän och rutinerad lärare» (Mycket gott)
- Mycket pedagogiskt och systematiskt upplagd kurs. Mycket duktig lärare som gjorde ämnet greppbart.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lennart widén»
- Allt»
- Lennart widen som är en mycket bra lärare. Jag har inte ställt en fråga till honom som han inte kunnat besvara på ett begripligt sätt.»
- Hela kursen, läraren, konceptet!»
- mycket tillfällen att räkna på egenhand med lärare i klassrum»
- Labbarna»
- Övningslektionerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- svårt att avgöra när de är dags men man kanske skulle byt föreläsningarna lite tidigare till AC »
- Tentanmen! Frågorna i övningddboken och frågorna på tentan var som dag och natt. Jätte stor skillnad på svårighetsgrad.»
- Inget»
- Jag är nöjd med kursen som den var.»
- Jag fick inte så mycket av laborationerna. Dels kände jag att de skedde lite för tidigt, jag förstod inte allt som jag genomförde.»

16. Övriga kommentarer

- tack lennart mycket bra genomförd utbildning! alla verkar jätte nöjda med din kurs och de är bara att fortsätta i samma anda!!»
- Mycket nöjd med kursen»
- Mycket givande kurs!!!»
- Lennart är den enda läraren vi har haft hitills som lyckats lära ut det vi förväntades kunna till tentan på ett bra sätt.»
- Svår kurs med högt tempo men ändå intressant och lärorik.»


Kursutvärderingssystem från