ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Anläggningsteknik B, underhållsteknik, SJO060 0205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-09
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»8 47%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Kort kurs» (Högst 15 timmar)
- 10-15 timmar allt som allt» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»0 0%
100%»15 88%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 52%

Genomsnitt: 3.41

- skulle gått igenom målen de första som gjordes på föreläsningen!! så man inte behövde sitta och inte veta vad man skulle göra med info som strömmade ut i salen!!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»9 60%
Ja, i hög grad»5 33%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- svårt att svara på då exeminationen var inlärningen på sätt och viss!!» (?)
- Grupparbeten ger inget individuelt intryck.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»6 35%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.05

- Liten kurs utan lektioner.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.41

- Har enbart gått på tidigare erfarenheter och wärtsiläs hemsida.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.94


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»6 35%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.11

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 70%
Hög»3 17%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.23

- Hög för antalet poäng, men kul och intressant!!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 82%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 29%
Godkänt»7 41%
Gott»2 11%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.17

- Pga grupparbete fick man lägga ner alldeles för mycket tid på en kurs med relativt låg poäng.» (Dåligt)
- det märks inte att det är en kurs. kunde varit ett litet del moment i en annankurs.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela konceptet!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag beskrev det i teknologi kommunikationen bör förbättras.»

16. Övriga kommentarer

- Alldeles för mycket arbete för alldeles för liten kurs.»


Kursutvärderingssystem från