ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik A för M2, 2008, MTT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-09
Antal svar: 96
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

94 svarande

Högst 10 timmar»7 7%
Cirka 15 timmar»18 19%
Cirka 20 timmar»27 28%
Cirka 25 timmar»26 27%
Cirka 30 timmar»8 8%
Minst 35 timmar»8 8%

Genomsnitt: 3.36

- Vet inte men det tar mycket tid att läsa.» (?)
- Har bara gjort labbarna - gör examensarbete parallellt» (Högst 10 timmar)
- gått på föreläsningar och övningar, inget extra» (Cirka 15 timmar)
- Såna här frågor är värdelösa. Mycket grov uppskattning» (Cirka 25 timmar)
- Läsningen i boken tog enormt mycket.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

96 svarande

0%»3 3%
25%»1 1%
50%»7 7%
75%»26 27%
100%»59 61%

Genomsnitt: 4.42

- har ej hunnit att gå pga att jag jobbar heltid...och tenterar om andra kurser...» (0%)
- Hjälpte till med nollning» (50%)
- vart mkt sjuk» (75%)
- De föreläsningar jag missat har berott på schemakrockar » (75%)
- Mats var tydlig. På Utas föreläsningar var det svårt att veta vad som var mer eller mindre viktigt. Skrev upp något och direkt när hon var klar började hon prata om något annat. Då är det bara att välja om man vill skriva klart eller försöka hänga med på nästa stycke» (100%)
- Ej sista repetitionsföreläsningen.» (100%)
- fast den senare halvan av kursens föreläsningar var mera förvirrande än till nytta.» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

96 svarande

0%»3 3%
25%»7 7%
50%»10 10%
75%»24 25%
100%»52 54%

Genomsnitt: 4.19

- har alla räknepapper hemma=)» (0%)
- Övningarna var snedvridna i uppgifter jämfört med tentan, på övningarna har vi bara räknat mha av formler osv medans tentan inte var någon räkning alls. Det borde ha varit fler teorifrågor och diskussioner i mindre grupper (5-7 personer) med en lärare närvarande som man kunde fråga om man fastnar. Sedan är det helt LÖJLIGT att det inte delas ut kompletta lösningar till talen när de finns att tillgå. Många gånger har jag struntat i att göra klart de övningar som inte hunnits med på övningstillfället bara för att jag inte kan vara helt säker på om jag får rätt svar eller ej. Det är starkt kontraproduktivt att ej dela ut lösningar då det ej ger elever någon möjlighet att själva kontrollera sina svar. Det är elevens eget val hur ansvarsfull man skall vara med förståelse av alla frågor.» (75%)
- Skulle vara bra med fler räknestugor så man får tillfälle att fråga om specifika uppgifter.» (75%)
- De övningar jag missat har berott på schemakrockar» (75%)
- Demitri va väldigt bra» (75%)
- Varför slutade vi räkna och svara på frågor själva på Mats övningar? Förlorade mycket på det.» (100%)
- Karin var fenomenal! Hälsa henne det. Även en utländsk doktorand som jag tyvärr tappat namnet på var väldigt pedagogisk. Han som hade datalabbarna i e-studion.» (100%)
- vissa övningsledare var riktigt dåliga!! bra att man kunde välja att gå till en svensktalande övningsledare.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

93 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 34%
Målen är svåra att förstå»9 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»34 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 19%

Genomsnitt: 2.4

- har ej läst målen» (?)
- minns inte målen» (?)
- Känns som att kursens olika moment är väldigt utspridda med stora skillnader på djup. Svårt att greppa vad man ska lägga vikt på.» (Målen är svåra att förstå)
- Poängtera vad som är riktigt viktigt och vad som är mindre viktigt till tentan, så man inte får panik när man pluggar då man inte inser vad som är viktigare än det andra, för alla tentor ser olika ut och frågor inom alla områden kan komma...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

70 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»53 75%
Nej, målen är för högt ställda»16 22%

Genomsnitt: 2.21

- Har ej läst dem» (?)
- har ej läst målen» (?)
- Till viss del. För momenten enskilda: Ja, men överlag kanske det är lite för mycket som krävs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ibland känns det som att föreläsaren förutsätter att man kan mer än man gör.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är väldigt bred. mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite för mycket detaljer som ingen kan komma ihåg på länge. Praktiskt information som t.ex hur man läser diagrammen käns mer viktigt.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

77 svarande

Nej, inte alls»4 5%
I viss utsträckning»29 37%
Ja, i hög grad»36 46%
Vet ej/har inte examinerats än»8 10%

Genomsnitt: 2.62

- har ej läst målen» (?)
- Tentorna är FÖR svåra och för olika från år till år!! Man vet inte vad man ska fokusera på, det finns ingen typtenta att gå efter. Man kan inte lära sig en hel bok utantill i huvudet..Tänk gärna på detta. Det ska inte vara alltför svårt att kunna få en 3a iallafall.» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte inte alls tentan testade om jag klarat målen, tyckte tentan var alldeles för smal i sin utformning!» (Nej, inte alls)
- Det var för lite tid till tentan/för mycket som testades, jag han ej svara på alla frågor på det sätt jag ville vilket är frustrerande då detta ej är en kurs som handlar om stress» (I viss utsträckning)
- Känns som att frågorna var utlagda för att gillra fällor och förvirra. Känns oproffesionellt med flertalet tryckfel i en tentamen dessutom.» (I viss utsträckning)
- Teoridelen testades väl. Dock så testades ej beräkningskunskaper särskilt bra.» (I viss utsträckning)
- Att korrekturläsa tentamen innan man lämnar ut den borde vara praxis!» (I viss utsträckning)
- Det känns som att jag har otur varje gång jag skriver tentan..det kommer aldrig saker som jag är bra på...tycker ämnet är lättare än vad tentamen är...» (I viss utsträckning)
- kursen är så pass bred att de är svårt att testa allt man lärt sig.» (I viss utsträckning)
- Att ställa detaljfrågor när man har flera hundra sidor att läsa är orimligt och elakt!» (I viss utsträckning)
- Lite skev fokus/upplägg jämfört med kursens gång.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för mycket om legeringar på tentan. Den examinerade fel saker och inte alls vad jag hade förväntat mig» (I viss utsträckning)
- Det var lite kort tid för att hinna skriva allt man ville. Borde vara lite mindre tenta. Konstig poängfördelning på tentan. » (Ja, i hög grad)
- Kunde ha varit tydligare genomgång på föreläsningarna på Mats del-var väldigt förvirrande och inte så strukturerat som Uta:s» (Ja, i hög grad)
- Har ej läst dem. För mycket poäng på de sista uppgifterna relativt de andra mer grundläggande» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

96 svarande

Mycket liten»9 9%
Ganska liten»28 29%
Ganska stor»41 42%
Mycket stor»18 18%

Genomsnitt: 2.7

- Gick inte på någon» (Mycket liten)
- Mycket förvirrande föreläsningar (Mats). Det Verkar som om han inte vet riktigt själv vad han pratar om. Båda föreläsarna gör misstaget att hoppa över det grundläggande begreppen varefter många inte begriper resten. Ta er tid och förklara grundläggande saker.» (Mycket liten)
- För ett så här praktiskt orienterat ämne var det ALLDELES för teoretiskt upplagt. Vad sägs om lite film där de visar hur de olika härdningsmekanismerna m.m funkar och genomförs. Att lära sig en lista hur man gör en sak praktiskt är alldeles för torftigt. Datorlabbarna kändes överflödiga då de egentligen bara gjorde oss uppmärksamma på programmet i fråga. Det hade räckt med 2h obligatorisk labb för det. Jag och min partner blev båda gångerna klara på under 1.5h. Istället kunde vi ha 2 labbar som väl är ungefär lika belastande som den sista vi hade, fast mer utbildande. det blir hemskt "torrt" att sitta o titta på färdiga exemplar i microskop. det behöver inte vara roligt, men när det så torrt gynnar det inte inlärningen i min mening.. Sen upplevde jag att föreläsningsanteckningarna som togs från tavlan ofta inte var uppstrukturerade. Många gånger fick elever fråga "vad som tllhör vad" och man tröttnar efter ett tag.» (Ganska liten)
- Övningarna gav oftast en bättre uppfattning om varje moment, upplyste vad som var viktigast osv.» (Ganska liten)
- Båda föreläsarna sa vettiga saker men man kan inte få ner allt på papper. Det som man får ner på papper är mer stödord som man sen ändå får försöka hitta i boken och se om det är möjligt att förstå. Uta hade dock något bättre struktur på föreläsningen. Lungt och metodiskt och bra anteckningar. Mats sa bra saker men kunde inte alltid få till en bra struktur på anteckningarna. Det var heller inte alltid man visste vilket kapitel som behandlades. Skulle kunna vara lite tydligare där.» (Ganska liten)
- Tänkte att annteckningarna därifrån skulle hjälpa mig mer men det gjorde dem inte. Mats var ostrukturerade och svåra att förstå. Svårt även när man hoppar fram och tillbaka i boken utan att ge ut någon info om vad man ska läsa. Hade inte tagit lång tid att ge ut sådan information innan kursens start. » (Ganska liten)
- Jag tyckte inte föreläsningsanteckningarna gav så jättemycket, utan var ganska röriga.» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningar efter Mats kunde vara svåra att förstå. Kändes ibland som att han inte bryr sig om vi klarar kursen eller ej. » (Ganska stor)
- Uta hade bra repetition varje föreläsning, fortsätt med det.» (Ganska stor)
- Skulle säga att föreläsningarna stod för ca 60% av förståelsen.» (Ganska stor)
- Jag tyckte att Utas föreläsningar var bra! Men Mats föreläsningar var lite hoppiga och det känndes rörigt, jag skulle önska att han försökte antingen hålla sej mer till bokens upplägg eller skriva upp vilka sidor i boken det står på för varge rubrik på tavlan.» (Ganska stor)
- Det är ju där alla viktiga anteckningar kommer ifrån och vad som är viktigt...men man tror att allt är viktigt...» (Mycket stor)
- första halvan av kursens föreläsningar var väldigt givande fast dom var på engelska.» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

95 svarande

1 Inte bra»10 10%
17 17%
3 OK»41 43%
23 24%
5 Mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 2.93

- Utas föreläsningar var strukturerade, väl planerade och följde boken på ett sätt som gjorde det lätt för mig som elev att följa med i läsningen under perioden. Mats lektioner saknade helt kopplingen till boken och många gånger så verkade det som att du försökte sätta rekord i antalet förvirrande "slides" du kunde visa på 45 min. Det som sedan skrevs på tavlan var ofta mycket mindre kärnfullt än det du sagt precis innan. Problemet då var att hastigheten var så hög att man ej kunde anteckna allt. » (1 Inte bra)
- Vet ej - gick inte på någon» (1 Inte bra)
- Förvirrande när det både är på engelska och svenska!» (1 Inte bra)
- Ej pedagogiska.» (1 Inte bra)
- Det som togs upp på föreläsningarna stod i boken, men i boken står det så mycket mer. Materialet som täcktes på föreläsningarna var inte tillräckligt, så man fick ändå läsa i boken. Då tycker jag lika gärna att föreläsningarna kunde ha en mer fördjupande roll där föreläsaren förutsätter att eleverna redan läst boken, och går in djupare på vissa intressanta områden.» (1 Inte bra)
- för flumigt» (2)
- Mats är väldigt ostrukurerad, många bilder är värdelösa eftersom man inte hinner se vad det är innan bilden åker av OHn, ibland kan det lika gärna vara en bakterieodling» (2)
- Ett flertal OH-bilder samtidigt som föreläsaren inte anntecknar något på tavlan är omöjligt att få ned på papper.» (2)
- Ibland svårbegriplig engelska/svenska» (2)
- Frustrerande när jag inte hittar det som pratats om på föreläsningarna i boken. Det kändes inte som Mats tentade oss på det han gått igenom på tavlan.» (2)
- Hade svårt att förstå de engelska föreläsningarna.» (2)
- båda föreläsarna börjar ofta med att förklara nåt men de berättar aldrig vad de har tänkt att förklara. » (3 OK)
- Kunde skriva mer på tavlan.» (3 OK)
- Rätt rörigt, kändes inte som om föreläsningarna hörde ihop. Från en föreläsning till nästa kändes det som om man gick igenom helt olika saker. Föreläsningarna hade ingen "röd" tråd.» (3 OK)
- Vissa var röriga! Utas del kändes mer förberedd än Mats.» (3 OK)
- Att byta språk mitt i kursen är mycket förvirrande och irriterande.» (3 OK)
- första halvan av kursens föreläsningar var väldigt givande fast dom var på engelska.» (3 OK)
- har varit lite förvirrande med två olika föreläsare. Bra med repetition i början av en del föreläsningar. Tycker annars att de har varit väldigt rörigt och stryckturen har varit dålig på föreläsningarna. Hade hjälpt med mer hänvisningar till vilka kaptiel man behandlar.» (3 OK)
- Väldigt synd att inte föreläsnignarna på svenska var bättre kopplade till kapitlen i boken. Det blev tyvärr onödigt rörigt att läsa på nu.» (3 OK)
- Utah"s föreläsningar kunde vara lite svåra att komma in i. Ingen bra inledning, utan det tog ett tag att förstå vad det var hon pratade om. Men annars väldigt bra och pedagogisk. Mats: skönt att det var på svenska, helt okej föreläsare.» (4)
- Förstod Utas föreläsningar bättre, fastän det var på engelska. Vet inte om Mats hade en svårare del i kursen eller om det berodde på på mig själv?» (4)
- Ibland har det varit riktigt svårt men det får man väl räkna med» (4)
- Nån filmsnutt på hur härdning går till i verkligheten på riktigt objekt skulle varit kul. Blev själv lite fascinerad av "how it"s made" på discovery med trycklufts tankar...» (4)

9. Vad tyckte du om Maria Johanssons gästföreläsning?

87 svarande

1 Inte bra»3 3%
7 8%
3 OK»36 41%
22 25%
5 Mycket bra»19 21%

Genomsnitt: 3.54

- Kunde inte närvara på den» (?)
- Ingen aning - gick inte dit» (1 Inte bra)
- tråkig. hon förstod inte vilken nivå vi var på och pratade på ett tråkigt sätt så det blev inte intressant. tyvärr» (1 Inte bra)
- tråkig, gick efter halva» (2)
- kunde varit utan den» (2)
- Den gav mig inte så mycket.» (3 OK)
- Intressant!» (3 OK)
- helt klart godkänt» (4)
- Intressant att få lyssna på någon som arbetar praktiskt med det man läser om.» (4)
- Hennes smidda genomskärning fick mig att förstå deformationshärdning» (4)
- Var intressant men kändes som den hade gett mer om man hade haft mer förstäelse för materialteknik och kunnat ställa vettiga frågor.» (4)
- Intressant att se vad hon jobbade med. Så intressant att jag började tänka på att -Automotive engineering- kanske inte är det ända masterprogrammet för mig.» (4)
- Inresant och lärorik!» (4)
- Intressant att se applikationer av ett intressant ämne, bra upplägg och trevlig presentation» (5 Mycket bra)
- Hon avbröts dock vid flera tillfällen av en av kursens föreläsare.» (5 Mycket bra)
- Alltid extremt kul att lyssna på någon som jobbar med det man försöker lära sig i verkligheten. Motiverande som tusan när man ser att det faktiskt finns bra tillämpningar i verkliga livet.» (5 Mycket bra)
- Intressant att höra hur man tillämpar kunskaperna i materialteknik ute på företagen. Blir lättare att ta till sig ämnet när man ser hur det kan användas praktiskt.» (5 Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

93 svarande

Totalt:

Mycket liten»7 7%
Ganska liten»14 15%
Ganska stor»43 46%
Mycket stor»29 31%

Genomsnitt: 3.01

Fördelat på olika grupper:

ML14/MML1 MaKarin Björkeborn: (32 st)
Mycket liten3 9%
Ganska liten4 12%
Ganska stor15 46%
Mycket stor10 31%

Genomsnitt: 3

- Gick inte på övningarna» (?)
- USELT att inte demoledarna fick lägga upp sina anteckningar på kurshemsidan. Totalt värdelöst om man missar en demoräkning och vill ta igen det snabbt och lätt. Deras material var dessutom alldeles för lite och det gav mer att bara läsa boken hemma.» (Mycket liten)
- Tycker att Maria var en jättebra övningsledare. Var pedagogisk och tog det lungt. Underlättar väldigt mycket att hon pratade svenska, lättare för inlärningen. Snäll och trevlig tjej.» (Ganska stor)
- hon var grym, väldigt pedagogisk. bra att förklara!! lugn.» (Ganska stor)
- Karin har varit hur bra som helst. Trevlig, pedagogisk och duktig» (Mycket stor)
- Grymt duktig övningsledare! Pedagogisk och struckturerad. Ett tips: Låt OH-bilderna ligga lite längre. » (Mycket stor)
- Jättebra övningsledare!» (Mycket stor)
- Duktig, tydlig» (Mycket stor)
- Karin har varit jättebra, väldigt strukturerad och väldigt hjälpsam vilket är bra.» (Mycket stor)
- Karin var väldigt bra! Strukturerad och tydlig» (Mycket stor)

ML15/MML2 Sepehr Hatami: (18 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten5 27%
Ganska stor7 38%
Mycket stor6 33%

Genomsnitt: 3.05

- Väldigt lite av vad vi gjorde på övningarna kom ju på tentan sen så det känns ju lite som om det var i onödan?! Eller?» (Ganska liten)
- Speciellt de övningar där flertalet uppg. behandlades.» (Ganska stor)
- Mycket bra att han försöker få med alla. Inga frågor känns för dumma att ställa! » (Ganska stor)
- Görbra övningsledare!» (Mycket stor)

ML16/MML3 Martin Schilke: (12 st)
Mycket liten2 16%
Ganska liten2 16%
Ganska stor6 50%
Mycket stor2 16%

Genomsnitt: 2.66

- Räkningarna kändes meningslösa då det inte gick att förstå hur de hörde samman med kursen i övrigt» (Mycket liten)
- Jag har varit hos alla övningsledare men martin var absolut bäst, den enda som tog sig ordentlig tid att förklara.» (Ganska liten)
- Närvarade lite då jag inte tyckte att upplägget gav så mycket. Men på de övningar jag var på var bra.» (Ganska liten)
- tror jag» (Ganska stor)

EC/MML4 Krste Cvetkovski: (17 st)
Mycket liten1 5%
Ganska liten2 11%
Ganska stor10 58%
Mycket stor4 23%

Genomsnitt: 3

- Räknade ofta fel och hade inte samma svar som facit» (Mycket liten)
- var hos olika lärare» (Ganska liten)

ED/MML5 Dimitris Chasoglou: (14 st)
Mycket liten1 7%
Ganska liten1 7%
Ganska stor5 35%
Mycket stor7 50%

Genomsnitt: 3.28

- Men bra tillfälle att få hjälp och ställa frågor» (Ganska liten)
- gick lite för fort fram ibland och kunde räknat LITE (bara lite) mer på tavlan så man förstår lättare vad som menas..» (Ganska stor)
- Dimitris är bäst» (Mycket stor)
- Föreläsningarna tog mest upp det generella medan övningarna tog upp detaljerna som gjorde att man fick helhetsbilden.» (Mycket stor)

11. Vad tyckte du om övningarna?

92 svarande

Totalt:

1 Inte bra»4 4%
7 7%
3 OK»24 26%
31 33%
5 Mycket bra»26 28%

Genomsnitt: 3.73

Fördelat på olika grupper:

ML14/ MML1 Karin Björkeborn: (39 st)
1 Inte bra2 5%
22 5%
3 OK13 33%
413 33%
5 Mycket bra9 23%

Genomsnitt: 3.64

- tyckte ej det gav så mycket.» (2)
- Bra med övningarna, men hade gärna sett att övningsledarna kunde mer.» (3 OK)
- Jag tyckte Karin var jättebra, men Utas del om att vi ska hinna göra 20st övningar själva, och sen dessutom finns det inga svar så tar det ju bara ännu längre tid eftersom vi måste ju kolla med Karin sen om vi har gjort rätt. Om vi ska göra talen själva så måste ett mycket bättre facit finnas!» (3 OK)
- Mats upplägg där övningsledarna gjorde uppgifterna var mycket bra. Man går till en övning för att få svar. Med räknestugeuplägget går man därifrån med mer frågor. När man har uppgifter utan facit måste man kunna få ett definitivt svar på om man tänker rätt eller inte och det funkar inte att alla studenter ska fråga övningsledarna om alla uppgifter.» (4)
- ibland har det varit svårt att förstå» (4)
- Det tråkiga är att det ska variera så mycket mellan "kvalitén" på övningsledarna så man måste stressa till övningen för att få plats. » (5 Mycket bra)
- Var hos några olika ledare i början men Dimitris var helt klart bäst. Gillade hans upplägg mer än de andra ledarnas och hans höga tempo gör att man blir mer effektiv.» (5 Mycket bra)
- Bra och kunnig samt intresserad av att lära ut» (5 Mycket bra)
- Grymt duktig övningsledare! Pedagogisk och struckturerad. Ett tips: Låt OH-bilderna ligga lite längre. » (5 Mycket bra)

ML15/MML2 Sepehr Hatami: (19 st)
1 Inte bra0 0%
22 10%
3 OK5 26%
45 26%
5 Mycket bra7 36%

Genomsnitt: 3.89

- På övningarna behandlades beräkning mycket mer än vad som sedan kom på tentan. På så sätt kändes det lite som en annan kurs ibland på övningarna.» (3 OK)
- Uppg. genomgicks grundligt tydligt vilket var mycket bra.» (5 Mycket bra)

ML16/ MML3 Martin Schilke: (8 st)
1 Inte bra1 12%
21 12%
3 OK1 12%
44 50%
5 Mycket bra1 12%

Genomsnitt: 3.37

- Som sagt tidigare, för mycket fokus på räknande istället för diskussion kring viktig teori.» (2)

EC/MML4 Krste Cvetkovski: (12 st)
1 Inte bra0 0%
22 16%
3 OK3 25%
45 41%
5 Mycket bra2 16%

Genomsnitt: 3.58

- Alldeles för många uppgifter som övningsledarna skulle gå igenom per övning, fick skynda igenom nästa varje gång. Då blir förståelsen lidande.» (2)
- var hos olika lärare» (3 OK)

ED/MML5 Dimitris Chasoglou: (14 st)
1 Inte bra1 7%
20 0%
3 OK2 14%
44 28%
5 Mycket bra7 50%

Genomsnitt: 4.14

- Uppgifterna gicks igenom alldeles för snabbt och det var svårt att få chans till frågeställningar» (1 Inte bra)
- Bra när man började göra mer genomgångar» (3 OK)
- Har ibland lite för högt tempo, men annars bra! ambtiös.» (4)
- Dimitris är bäst» (5 Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning

95 svarande

Mycket liten»12 12%
Ganska liten»40 42%
Ganska stor»35 36%
Mycket stor»8 8%

Genomsnitt: 2.41

- Labrationerna var inget bra alls, datalabbarna var ostrukurerade och mikrolabben låg för tidigt» (Mycket liten)
- Karin (kinesen) var helt brutalt sjukt dålig på vad som var vad och det gjorde mig helt förvirrad...» (Mycket liten)
- dåliga » (Mycket liten)
- Laborationen gav mig ingenting, den var väldigt ostrukturerad och rörig. Plus att våra prov var otydliga så det var svårt att se skillnad på dem, vilket gjorde så att det tog jättelång tid för oss och vår handledare att få fram vilken som var vilken. Lite dåliga förberedelser helt enkelt.» (Mycket liten)
- Hamnade på en lab med en av ledarna som knappt pratade engelska eller svenska. » (Ganska liten)
- bra för förståelsen» (Ganska liten)
- Datalabben=Ytterst lite Mikroskopilabben=Lite» (Ganska liten)
- » (Ganska liten)
- Dom första två var väl inte så värst givande, Den sista, mikroskopi labben, kunde varit givande om den inte hade varit alldeles för stor/lång. Vi han knappt igenom det vi skulle trots att dom kortat ner labben. Inte ens doktoranderna som höll i den förstod hur man skulle hinna med allt. När man skyndar igenom blir förståelsen lidande!!!! » (Ganska liten)
- lär mig bra då jag får se» (Ganska liten)
- Men labhandledarna var bra!» (Ganska liten)
- Datalabben var lite svår att ta till sig. Efter att ha gjort mikroskopilabben var det lättare att hänga med på föreläsningarna som behandlade samma område.» (Ganska liten)
- När man väl var där kändes det stresigt. Mikroskopslabben var inte tillräckligt välplanerad tidsmässigt, övningsledarna ville mest gå hem.» (Ganska liten)
- De gånger jag har fått hjälp av Johanna nockert har de verkligen varit till stor hjälp men de gånger jag har fått hjälp av kvinnan med asiatisk ursprung hade det varit mer lärorikt att titta på simpsons. Svenskan var helt oförstålig och engelskan ännu värre.» (Ganska stor)
- Hade gärna haft en datorövning på Mats del. Det var iten specillt roliga men man var tvungen att förså dom.» (Ganska stor)
- Många poletter som trillade ner» (Ganska stor)
- Datorlabbarna var bra men de låg för tidigt i tiden.» (Ganska stor)
- det tändes vissa ljus på labbarna. skönt» (Ganska stor)
- Lärde mig massa bra saker där, kommer vara till hjälp inför tentan senare i jul efter exjobbet» (Mycket stor)
- Datalabbarna borde dock ha kommit senare, det material som vi arbetade med i datalabb del 2 hade ingen i min grupp hunnit läsa i boken än.» (Mycket stor)

13. Vad tyckte du om datorlaborationerna

94 svarande

1 Inte bra»10 10%
14 14%
3 OK»41 43%
20 21%
5 Mycket bra»9 9%

Genomsnitt: 3.04

- Var i princip som att läsa en bok men några enstaka inslag av animationer från mitten av 90-talet. Behöver moderniseras!» (1 Inte bra)
- ostrukturerad, frågorna behöver göras om, de är väldigt luddiga frågor, det tyckte även labbpersonalen» (1 Inte bra)
- Programmet kändes lite förlegat och det var lite svårt att hitta rätt i början.» (1 Inte bra)
- Gillade inte upplägget och programmet. Kändes inte som målet var att man skulle lära sig utan att man skulle stressa sig egenom uppgifterna.» (2)
- Hade problem att förstå vad en av ledarna sa.» (2)
- Lite segt att bara klicka sig igenom ett program men de var ändå hyffsat lärorika.» (3 OK)
- De var lite för enkla kändes det som. Lite mer att tugga på på den första och andra labben hade inte varit fel.» (3 OK)
- Lab1: Gick inte så bra. Det var ofantligt mycket att läsa och mycket dålig (högljudd) arbetsmiljö där det var svårt att koncentrera sig. Lab2: Där satt jag själv dagen innan vi skulle ha lab. vilket var betydligt mer givande. » (3 OK)
- Se föregående kommentar» (3 OK)
- Det är jobbigt att läsa text på en skärm, men bilderna visade ju en del bra grejer. Mycket kändes dock som "överkurs".» (3 OK)
- att kalla det laborationer var lite konstigt» (3 OK)
- Vet inte om jag skulle kalla det för laboration.» (3 OK)
- Dom var bra. Lätta att förstå. Kunde ha varit bättre övningsledare. Vi hade en tjej som hade väldig brytning och var svår att förstå.» (4)
- Gav mer om man gått igenom det på föreläsningarna innan!» (4)
- Men hade räckt med 2-3 labbar.» (4)
- De gav en annan bild än Callister vilket ökade förståelsen.» (4)
- Lite sega men lärde mig mycket nyttigt» (4)
- lärde mig mycket här. mest tack vare den manlige övningsledaren i e-studion» (4)
- det var bra att få en liten bild över det hela, men lite förvirrande då jag valde att ha mina laborationer så tidigt som möjligt och vi inte ännu hade gått igenom allt på föreläsningen.» (5 Mycket bra)
- jättebra sätt att lära sig på. Lätt att få det överskådligt.» (5 Mycket bra)

14. Vad tyckte du om mikroskopilaborationen

94 svarande

1 Inte bra»23 24%
21 22%
3 OK»27 28%
19 20%
5 Mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 2.57

- Bra att man fick se på riktigt dom olika strukturerna. Det var dock ganska dåligt med tid för alla dom övningarna. Kändes som man stressade igenom labben.» (?)
- övningsledarna hade inte ens koll på vad vi skulle göra. satt i ett par timmar och fick inte ut något av det» (1 Inte bra)
- Oinspirerad och ointressant. Att räkna prickar, se instruktören titta i ett mikroskop som ej fungerar och räkna några prickar till kan ej vara det absolut mest pedagogiska » (1 Inte bra)
- Blev bara rörigt» (1 Inte bra)
- Vore bra om den som höll i labben snackade i alla fall begriplig engelska och kunde vad laborationen gick ut på.» (1 Inte bra)
- Momentet när man skulle räkna punkter i mikroskopet kändes väl utdraget.» (1 Inte bra)
- Planeringen och handledarens (handledarnas? Minns ej namn på min grupps handledare, och jag har inte fått en positiv uppfattning om övriga från andra) kunskap och var under all kritik.» (1 Inte bra)
- låg för tidigt» (1 Inte bra)
- Väldigt rörigt. Kändes som handledarna inte visste vad som skulle göras.» (1 Inte bra)
- Återigen Karin (asiaten) var helt brutalt sjukt dålig...» (1 Inte bra)
- Meningslös, hade kunnat vara 3 timmar kortare om man bara fått det förklarat för sig att hur man går till väga. Räckte med att få se hur kornen-korngränserna såg ut med blotta ögat, resten var ointressant.» (1 Inte bra)
- Labben var en katastrof där karin insturerade helt fel vif tryckprovet. Hon var inte förberedd och visste inte hur det skulle gå till.» (1 Inte bra)
- Dåligt organiserat.» (1 Inte bra)
- Instruktionerna va otydliga, och att få dem av en stressad övningsledare på en blandning av svenska och engelska gjorde det inte lättare. Mycket tid gick åt till att vänta på instruktioner mm. Dålig planering då båda grupperna skulle avsluta med att göra hårhets testerna samtidigt, vilket resulterade i stress och resultatet utvärderades inte ordentligt. Jag känner inte att jag fick ut något va att göra labben....» (1 Inte bra)
- För stressig!» (1 Inte bra)
- Mikroskoplabben var det sämsta jag varit med om! Hur kan det få fungera så dåligt?! en handledare visste ju inte ens hur mikroskopet fungerade, vilket reulterade i att vi inte hann göra andra delen på labben.» (1 Inte bra)
- Var med på en av de första labbtillfällena och då hade vi ännu inte gått igenom området på föreläsningarna och övningarna. Fastän man hade läst instruktionerna inför labben ett par gånger var det svårt att komma igång och förstå vad man skulle titta efter. En snabb genomgång av labbledaren hade varit på sin plats.» (1 Inte bra)
- det blev väldigt stressigt och uppgifterna blev bara halvgjorda» (1 Inte bra)
- Väl förberedda laborationsledare hade krävts, speciellt då vi inte gått igenom materialet på föreläsningar som krävdes för att kunna förstå laborationen.» (1 Inte bra)
- OK men lite väl tradig när det gäller noggrannheten. Man förstår att ju större mängd testdata man har desto noggrannare är det även fast man inte gör det själv. Tog därför alldeles för lång tid.» (2)
- Väldigt rörig. Speciellt hårdhetsmätningen som ingen i min grupp var med på vad som hände och vilka värden som framkom.» (2)
- Kunde ha varit mycket bättre. Vi var där först och ledarna hade ingen riktig koll sådet hela blev ganska kaosartat» (2)
- Kaotisk mikroskop lab, laborationsledaren hade noll koll och var stundtals väldigt svår att förstå» (2)
- Lab3:Det var för mycket jobb med att räkna prickar och annat skräp att det inte fanns tid för eftertanke. Det resulterade i att man inte förstod vad man gjorde överhuvudtaget.» (2)
- För stor/lång. Man hiner inte med allt. Försåelsen blir lidande när man måste ha så bråttom.» (2)
- gav inte så mycket pga dålig förklaringar av labhandledare.» (2)
- Mikroskåp labben var väldigt rörig, övningsledarna visste ju knappt själva vad som skulle göras.» (2)
- Intressant men vi hann ej med hela, tiden var för kort, blev stressigt.» (2)
- För stressig» (2)
- se fråga 12» (2)
- Kunde varit mycket intressant men tyvärr var det aldeles för stor oordning vilket ledde till att man blev ointresserad» (3 OK)
- Stressig och eftersom vi gjorde dom innan vi hade läst om det var det onödigt svårt.» (3 OK)
- Laborationen var sakligt bra, men katastrofalt skött av handledaren.» (3 OK)
- Den var lite dåligt planerad av lärarna och vi fick lägga ner mycket tid på krånglande mikroskop och att vänta medans den andra gruppen laborerade, tid som var värdefull för att sitta och plugga istället» (3 OK)
- Lite utdragen... » (3 OK)
- Kunde skyndat på mer» (4)
- Tyckte detta var en bra laboration då man fick se olika strukturer i materialet och man fick en mer påtaglig bild av mikrostrukturen. Dock bör det inte finnas fler än ett prov per provplatta då detta gjorde det lätt att slå i linserna i proven! Var väldigt mycket pill med detta och oerhört förrädiskt.» (4)
- Lärde mig mest av den här av alla laborationer» (5 Mycket bra)
- Mycket intressant och lärorikt.» (5 Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

94 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»39 41%
Mycket stor»41 43%

Genomsnitt: 3.24

- kursboken har väldigt många sidor i jämförelse med likvärdiga svenska böcker som har samma innehåll vilket gör att det är mycket runtomkring skitläsning såfort man vill ha reda på nåt.» (?)
- Mycket text lite innehåll» (Mycket liten)
- Den givna kurslitteraturen inklusive det material jag fick med mig från föreläsningarna var värdelöst. Mats och Uthas meningsuppbyggnader är ju sämre än en förstaklassares. Däremot har jag KTH att tacka för det jag lärt mig, toppenbra föreläsningasanteckningar går att finna på Google!» (Mycket liten)
- Tungläst och trög kurslitteratur. Mycket text men "lite" innehåll. » (Ganska liten)
- Tyckte inte Callister var någon bra pedagogisk bok.» (Ganska liten)
- har inte läst alls i boken» (Ganska liten)
- kursmaterialet var ok, men boken har jag knappt använt mig utav även ifall den inte var dålig på nått vis.» (Ganska liten)
- Tråkigt bara att det är så mycket utfyllnad i boken. Annars förklarar den väldigt bra för att vara en amerikansk bok.» (Ganska stor)
- Till slut blev det enda sättet att lära sig att söka information i boken, på wikipedia och på NE. Boken var överlag bra och tydlig. » (Ganska stor)
- Rörigt när Olika föreläsare, övningsledare och kursmaterialet (både bok och utdelat) säger olika om samma sak.» (Ganska stor)
- Ibland svårt att hitta ett konkret svar. » (Ganska stor)
- Callister var verkligen ingen bra bok.» (Ganska stor)
- Callister är en väldigt bra bok, men det är väldigt svårt att hinna läsa igenom alla stycken som ska avhandlas. Kompendiet är bra förutom att det skulle underlätta om det fanns ett med utförlig facit till övningsuppgifterna så att man vet om man är på rätt spår eller helt ute och cyklar. Det behöver inte vara jätteutförliga svar på varenda uppgift. Det skulle kunna stå se Callister sidorna.. eller stycke.. istället för bara se callister om ni vill att studenterna ska söka upp svaren själva.» (Ganska stor)
- Jobbig engelska i Callister, inget ni kan ändra, annrs bra.» (Mycket stor)
- Bra kursbok.» (Mycket stor)
- Callister är en bra bok.» (Mycket stor)
- Callister har förvisso varit tung men tar man sig tid står det mesta ganska bra. Diverse sammanfattningslappar har varit väldigt bra» (Mycket stor)
- Tycker inte att man kan önska mer från kurslitteraturen, möjligtvis att de sista kapitlen skulle finnas i boken och inte på internet.» (Mycket stor)
- Det är kurslitteraturen som jag använt för att klara kursen.» (Mycket stor)
- mycket bra bok..6th edition!» (Mycket stor)
- boken är bra» (Mycket stor)
- Boken är bra men antalet sidor (då risken att det kan ställas frågor på precis vad som helst) som ska läsas är för många.» (Mycket stor)
- Lärde mig kursen helt och hållet genom callister, även fast jag varit på föreläsningarna.» (Mycket stor)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

94 svarande

Mycket dåligt»4 4%
Ganska dåligt»19 20%
Ganska bra»53 56%
Mycket bra»18 19%

Genomsnitt: 2.9

- Här måste det till en kraftfull ändring. Nu är det under all kritik» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dåligt sorterat material på kurshemsidan! Jättedåligt att vi trots upprepade försök aldrig lyckades få ut mer övningstentor, samt att en av de tentor vi fick köpa saknade lösningar!!! Många skrivfel och usel engelska i tentorna.» (Mycket dåligt)
- dålig uppdatering. tentan har fortfarande inte kommit upp!» (Mycket dåligt)
- Borde funnits svar på frågorna så man kunde jämföra och få en bättre uppfattning om vad som efterfrågas» (Ganska dåligt)
- Summering: utspridd kurs med massa olika moment med olika djup (ihop-plock) och få bryggor mellan momenten. Skilda påståenden mellan föreläsare, handledare och kursmaterial.» (Ganska dåligt)
- mer tentor på hemsidan hade varit en stor fördel.» (Ganska dåligt)
- Lägga upp allt ni tar upp på FÖ» (Ganska dåligt)
- mycket bra fram till slutet då hemsidan föll ihop dagen före tentan. IG!» (Ganska dåligt)
- Följa mer praxis att lägga ut på hemsidan istället för att köpa allt i kompendie» (Ganska dåligt)
- Fler gamla tentor än de som lades ut verkade vara väldigt svårt att få ut trots att vi har rätt till dem!» (Ganska dåligt)
- Tycker inte om avsaknaden på tentor med lösningar, samt att man var tvungen att ha tillgång till Internet för att få tillgång i allt material.» (Ganska dåligt)
- Övningsledarna har väldigt bra svar på de uppgifter de ska gå igenom, hade underlättat om de också hade tillgång till kurshemsidan och kan lägga ut det material som de går igenom. Det fungerar jättebra i flera andra kurser så varför skulle det inte göra det i denna?» (Ganska dåligt)
- Tentor är offentligt material, vill gärna ha tillgång till dem. Samt att de var taffliga facit till de vi fick köpa. . .» (Ganska dåligt)
- Facit till uppgifterna hade vari en stor hjälp.» (Ganska dåligt)
- Svaren på tentan har fortfarande inte kommit ut!» (Ganska dåligt)
- Kunde kommit ut uppdateringr tidigare.» (Ganska bra)
- mycket bra är enligt mig att det inte kan bli bättre, men ganska bra är klart godkänt..» (Ganska bra)
- Var egentligen bara den omfattande versionen av utmattning samt läsanvisningar till callister som jag använde mig av.» (Ganska bra)
- Lite sent att lägga ut sista kapitlen tors läsvecka 7. nu kom visserligen inte så mycket om magnetism på tentan. » (Ganska bra)
- Förutom den sista dagen innan tentan då studieportalen var nere hela dagen!!!» (Ganska bra)
- Fanns mer information där än vad jag själv behövde.» (Ganska bra)
- Lösningen för att alla skulle kuna läsa Thermal och Magnetic kapitlen kom alldeles för sent.» (Ganska bra)
- skulle vilja ha övningsledarnas anteckningar på hemsidan så att man kan gå och skriva ut dem om man t.ex. missat en övning» (Ganska bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

95 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»10 10%
Ganska bra»52 54%
Mycket bra»20 21%
Har ej sökt hjälp»12 12%

Genomsnitt: 3.33

- Kursen kändes lite rörig och jag skulle ha velat ställa mer frågor till övningsledarna men det var ont om tid.» (Ganska dåliga)
- Det fanns för lite tid för frågesällningar och det kändes som att varken föreläsare eller övningsledare hade tillräckligt med tid.» (Ganska dåliga)
- Karin är en pärla!» (Ganska bra)
- Fanns i pincip aldrig tid till frågor på övningarna pga av alla uppgifter som skulle hinnas med.» (Ganska bra)
- Ingen större skillnad mot andra kurser» (Ganska bra)
- fast övningsledarna inte alltid hade tid med en under övningarna» (Mycket bra)
- På övningarna fungerade det bra.» (Mycket bra)
- Lärarna tog sig alltid tid att svara på frågor vid föreläsningar och om de hade tid även efter. Dock fanns det inte så mycket tid för djupare frågeställningar vid övningarna. » (Mycket bra)
- Har inte sökt hjälp men Dimitris sa att man kunde komma till honom när som helst om man behövde hjälp.» (Har ej sökt hjälp)
- för att man inte vågar riktigt...skäms för att jag kuggat kursen så mycket att man tappar förtroendet för sig själv...vet dock inte hur tentan i okt gick..» (Har ej sökt hjälp)
- Men det verkade fungera bra om man väl hade frågor.» (Har ej sökt hjälp)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

96 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»21 21%
Mycket bra»71 73%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.79

- Som alltid hjälper man varandra» (Mycket bra)
- Är mycket lättare att förstå när man får diskutera frågorna.» (Mycket bra)
- var det inte meningen med denna kurs att vi skulle lära oss av varandra!! har väl inget annat val då än att komma överens och samarbeta» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

95 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»41 43%
Hög»45 47%
För hög»9 9%

Genomsnitt: 3.66

- mycket tid gick åt att läsa boken» (Lagom)
- Lägre arbetsbelastning vad gäller hemtal etc än den parallella kursen (Mek&hållf 3)» (Lagom)
- mkt att läsa» (Hög)
- Kursen känns alldeles för omfattande. Kan beror på en dålig bok, den hade kunnat vara kortare för allt som står är inte relevant eller nödvändigt. Blev väldigt mycket läsande, som är tungt i sådan bok.» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

95 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»47 49%
Hög»40 42%
För hög»8 8%

Genomsnitt: 3.58

- Mycket lugnare än lp 4 i ettan» (Lagom)
- I början var det lagom, men mitt i någonstans insåg man att det bara kom allt mer och mer olika moment som gjorde hela kursen smågrötig --> hög belastning för att försöka få ordning på allt.» (Hög)
- Läste 3 kurser så inte att undra på.» (Hög)
- Lagom hög» (Hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

96 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»16 16%
Godkänt»55 57%
Gott»22 22%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 3.08

- DÅliga föreläsningar efter Uta:s avbrott och dåliga övningstillfällen tar ned betyget på vad som egentligen är en väldigt intressant kurs.» (Dåligt)
- Dåligt bemötande när vi frågat efter fler övningstentor. De övningstentor som fanns samt den riktiga tentan var full i dålig engelska och div. felskrivningar. » (Dåligt)
- Byte mellan engelska och svenska är riktigt dåligt. Boken är dålig. Oförstålig svenska i vissa häften man fick med i kompendiet. Felaktiga facit i tentor, inte bara att det saknades till en tenta, facit var alldeles för ofta fel. Vilket skapar stor förvirring. Ordinarie tenta innehöll massvis med fer, läste någon ens igenom den innan vi fick den??? VIsserligen fick vi reda på vad som var fel "ganska" fort, men det är ändå dåligt. Man tappar lite fokus och blir irriterad.» (Dåligt)
- väldigt rörig kurs. mycket små saker skall in. fick egentligen ingen bild över det hela, saknade en "röd tråd" genom kursen!!» (Dåligt)
- Beror nog mest på att jag inte gillar ämnet!» (Dåligt)
- Det är en viktig kurs, men inte direkt väl utförd av föreläsningarna. » (Dåligt)
- Bra kurs men tyckte det var jobbigt med ledare som verkade ha det svårt med både svenska och engelska.» (Godkänt)
- Intressant kurs..» (Godkänt)
- Har lärt mig väldigt mycke! Men tycker att de varit rörigt på föreläsningarna, svårt att veta vilka kapitel som behandlas när de hoppas fram och tillbaka.» (Godkänt)
- Intressant att läsa om nya saker men dåligt intryck av föreläsare och administration» (Godkänt)
- Mycket intressant och troligtvis mycket användbar i framtiden.» (Gott)
- Jag har lärt mig grymt mycket, bl a sånt som jag alltid undrat på. Tentan hade dock för mycket tyngd på de sista uppgifterna» (Gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- datorlaborationerna»
- Övningsledaren Karin. Vissa delar av labben. Föreläsarna. »
- datorlabbarna»
- övningarna!»
- uta»
- Uta som föreläsare, hon är mycket kunnig och duktig. Jag ser även gärna att gästföreläsaren återkommer nästa år.»
- Bra med engelsk föreläsare. Vi behöver vänja oss.»
- Föreläsningarna och Callister.»
- Datorlabbar samt räkna och svara på frågor på egen hand under övningarna.»
- datorlaborationerna!»
- Labbarna»
- Datorlaborationerna.»
- Mikroskopilabben.»
- Övningsupplägget där övningsledarna gjorde uppgifterna. Det gav mig grymt mycket mer än det andra»
- Dimitris.»
- övningar, labbar»
- labbarna»
- datorlaben»
- Kurslitteraturen var bra...»
- bara förbereda eleverna mer på vad som är viktigt att kunna inför tentan...»
- utas föreläsningar var bra»
- Mikroskopilaborationen då den gav en bra bild av olika strukturer. Dock bör det läggas så det genomförs i en kort tid efter det avsnittet gåtts igenom.»
- Gästföreläsningen!»
- Övningsledarna»
- Callister»
- gästföreläsningen»
- De trevliga föreläsarna, valet av kurslitteratur.»
- De tydliga läsanvisningarna.»
- Mikroskopilabben om den fungerar bra. Kul att se hur det ser ut i verkligheten.»
- karin björkeborn! datorlabbarna»
- Övningarna»
- Mikroskopilabben, intressant att själv se hur materialstrukturen såg ut, gav bättre förståelse för skisserna och bilderna i boken. »
- Labbarna va helt ok... »

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- få facit. på vissa frågor så vet man inte vad de vill att man ska göra. Visst kan man disskutera med sina vänner men man vet ju fortfarande inte om det är rätt.Att vi ska läsa boken är ju upp till var och en, inte något som föreläsaren ska känna sig skyldig att se till genom att inte ge oss de rätta svaren på frågorna. »
- Ta bort en del på mikroskoplabben. »
- Tenta på svenska. Fler gamla tentor. Övningsledare ska få lägga upp lösningar. Bättre poängsättning på tentan. Gör nya tentor, inte en massa klipp och klistrande. Datalabbarna ska innehålla sånt man hunnit gå igenom. »
- Fler varierande frågor på utmattning o.s.v så det inte är en skillnad på 3-9 poäng på en uppgift »
- de två första laborationerna, föreläsningsanteckningarna från tavlan och hur kursen är upplagd för inlärningens skull. jag menar, kursen är inte svårare än någon annan, men så praktiskt orienterad, men ändå så teoretiskt upplagt gör den onödigt svår..»
- mats»
- Om räkningar ska vara med så borde ni försöka gå igenom det lite tydligare så man förstår kopplingen till teorin ni går igenom på föreläsningarna»
- Se till att de inte svensktalande lärarna talar begriplig engelska och är bättre insatta i framförallt mikroskoplabben»
- Jag hade gärna sett mer struktur i de anteckningar som getts efter mats föreläsningar, de gav mig intrycket av att vara ostrukturerade och osammanhängade när jag repeterade kursen. Jag hade gärna även tagit emot sidanvisningar till Callister för varje föreläsning.»
- mikroskopilabben var under all kritik.»
- Jag tycker det skall finnas duggor som är inriktade på beräkningsproblem. Så att man kan samla bonuspoäng med hjälp av de kunskaperna man lär sig på övningarna. Sen att tentan innehåller teori gör då inget eftersom man fått chans att visa sina kunskaper i beräkning på annat håll och eventuellt erhållit bonuspoäng så.»
- Göra kursen en mindre ihop-plock-känsla, alldeles för många olika moment att hålla reda på. Mikroskoplabben och dess handledare.»
- Tycker att saker som ni ger ut på engelska måste korrekturläsas innan de ges ut. Har sett många konstiga meningsbyggnader och stavfel, vilket gör att det blir svårt att förstå vad som menas. »
- Övningsupplägget, känns meningslöst att gå på en övning för att skriva av en enda uppgift. »
- Klarare frågar på tentan, mera rätt på frågor. Räkna och svara på frågor under alla övningstillfällena»
- inte ha så tidiga föreläsningar, svårt o hålla sig koncentrerad»
- Övningsledarna behöver lägga ut sina svar på kurshemsidan, funkar hur bra som helst i mek & hållf och termodynamiken, så varför inte i material»
- Bör finnas facit till alla övningsuppgifter. Förbättra sammanfattningen av kursens innehåll, hänvisa till kapitel i boken i sammanfattningen. Mats bör vara lite tydligare på föreläsningarna, delvis genom att uttrycka sig bättre i både tal och framförallt skrift. »
- Mindre teori om möjligt.»
- Attityden att man inte ska ha facit till uppgifter "för att man ska tvingas till att leta upp svaren i boken". Vi går väl inte på mellanstadiet? Ett facit används för att man ska få bekräftelse på att man tänker rätt, inte som en genväg för att slippa läsa i boken. Vad tjänar jag på att bara skriva av facit? Ett sådant argument fungerade knappt på grundskolan»
- Tycker att hela kursen ska hållas på engelska, mycket lättare att hänga med i kurslitteraturen i så fall.»
- Vad som är viktigt kan göras tydligare. »
- svårighetsgraden på tentan..»
- Övningarna bör ha mer anknytning till föreläsningarna, samt mindre räkning då detta ändå inte är så stor del av tentan.»
- facit i större utsträckning. »
- Övningshäfte med svar!!! vist det är viktigt att vi lär oss genom att själv leta upp svaren men vissa av de frågorna som är med i övningshäftet är inte lämpliga och man behöver lite hjälp att komma in i tänket frmaför allt på mats del. Skulle vilja att uta berättar lite mer ibörjan av föreläsningen vad hon ska prata om och att mats har lite mer fördjupade föreläsningsantekningar»
- Pedagogiken på föreläsningarna, boken är mer pedagogisk än Uta och Mats.»
- Övningstentorna samt ordinarie tenta!!!! Tydligare formulerade uppgifter på korrekt engelska tack! Se nedanstående kommentar.»
- FACIT till uppgifterna MÅSTE finnas. Värdelöst annars!»
- Bestäm er för ett språk. Titta på en annan bok?»
- mats skulle kunna vara lite mer pedagogisk och hänföra till vilket kapitel han pratar om. det blev väldigt rörigt, kunde inte inför tentan hitta kapitlerna i boken. föreläsningsanteckningarna var ibland lite väl sammanfattade och visste inte igentligen vad som menades.»
- Ordningen på föreläsningarna. Måste blir mer strucktuerat, tydligare vilka kapitel som avhadlas då de är mycket som ska läsas på egen hand. »
- Allt som jag redan nämnt!»
- Ett facit till övningshäftet eller ändå hellre en anvisning om hur man ska lösa uppgifterna. Behöver inte vara utförligt bara man ser de olika stegen man ska göra, eller vart man ska söka efter svaret i boken (hänvisningar till rätt kapitel). Det skulle också varit trevligt med några fler tentor och en övning eller föreläsning där en tenta löses.»
- Se till att inte ha några fel i tentan. Och ta bort fel från tidigare utlagda tentor. Det är fruktansvärt störande. Skriv en tenta på svenska istället. Det skulle gynna alla!»
- Det var lite röriga och ostrukturerade föreläsningar. Känndes som det blev onödigt krångel när masn inte kunde följa med i boken parallellt med föreläsningen då de inte hade samma ordning/rytm»
- Mats behöver bli bättre på att hålla föreläsningar. Han är opedagogisk och ostrukturerad.»
- Jag vill tydligare se vart i boken jag hittar det som gåtts igenom på föreläsningen! Jag tyckte inte läslistan räkte. Jag önskar att Mats var tydligare om vad han tyckte var viktigast att förstå.»
- Trots allt hade det varit bättre med facit på uppgifterna, även om det är mot utas principer. Mer strukturerade föreläsningar som hör ihop mer med kapitlen i boken. »
- Föreläsarnas metoder. Och tentan bör vara på svenska och utan massa fel. Har aldrig haft så lite respekt för en tentasättare!»
- Se ovan, men i korta drag upplägget inför mikroskopilabben, facit till övningsuppgifterna och kurshemsidan.»
- Byte av föreläsare. Mats har saknar pedagogisk kompetens. Har haft jätteproblem med att förstå hans föreläsningar. Tycker att de är ostrukturerade och det blir svårt att få ut något av det. Även Uta har svårt att formulera sig och förklara svårigheter. Engelskan är onyanserad och enformig. »
- Lägg upp flera tentor på hemsidan. Tar max 10 min att slänga upp det. En examinator borde lägga upp mycket material direkt så får studenterna själva bestämma hur de vill lägga upp sin pluggning av kursen. Det ska inte "styras" av examinator på det sätt som han eller hon vill att det ska pluggas. Alla har vi olika sätt att lära in på. Låt övningsledarna lägga upp sitt material på hemsidan som de har på övningarna. T.ex. facit på uppgifterna. Bara löjligt att de inte får tillgång till det eftersom det går bra att göra så i andra liknande kurser som t.ex. Mek och hållf kurserna.»
- behövs ett komplett facit till övningsuppgifterna som man ska göra själv»
- tillgång till tentor inkl facit med svar som ger full poäng på tentan...»
- Strukturen, mer rätt-fram föreläsningar, så här är det... Mer ingenjörsinriktat. Jag känner mig inte mycket bättre på att välja material till min konstruktion än vad jag var innan kursen. »
- Ett bra facit hade varit bra.»
- Tentamens uppbyggnad eller uppbyggnaden på föreläsningarna, nu var det mycket på tentamen som man inte hade så bra koll på och som är mycket svårt att enbart läsa sig till själv på så kort tid.»
- Tyckte inte föreläsnnigarna gav nånting. Man fick lära sig allt genom att läsa själv vilket var tidskrävande då boken ibland var svår att förstå och man fick läsa om samma stycke flera gånger»
- mats norell och hans handstil, tentans innehåll»
- Information om vad som är viktigt i kursen och inte när den är så stor som den är. Omöjligt att kunna lära sig allt, och dessutom var frågorna på tentan för detaljerade för en så stor kurs... »

24. Övriga kommentarer

- kanske förklara lite mer vad det är vi ska lära oss. vad föreläsningen ska handla om och vad vi behöver det till. det tog iblland en halv föreläsning innan man förstod vad det var den egentligen handlade om. en kort introduktion innan hade varit bra.»
- Tentan var mycket illa och oklart skriven, att komma in och göra tre mycket relevanta rättningar efter 2h är ej ok när man bara har 4h totalt. Att de sedan fanns många fler oklarheter gör bara hela saken värre. De "ex-tentor" som gavs ut saknade lösningar på många viktiga uppgifter vilket försvårade inlärningen mycket.»
- hade ibland svårt att hänga med vad som gicks igenom. skulle underlätta om föreläsaren kunde ange vilket kapitel hon/han behandlade på föreläsningen. det var inte alltid man kunde översätta och räkna ut det själv»
- Såg att en uppgift var fel i en tenta. I den skulle man räkna ut "interplanar spacing" och i facit användes den givna atomradien som lattice parameter. Tycker att det är mycket bristfälligt att ge ut en tenta med ett så uppenbart fel.»
- känns som inte tentan var uppdelad efter hela kursen, konstig poängfördelning. behövde kunna så mkt för att få en poäng (gäller främst mats del)»
- Tentor är offentliga dokument! Mats, om du med dagens alla metoder och kunskap skulle framställa ett svärd. Hur hade du gjort då? Motivera! Har grubblat på det länge..»
- Det är svårt att veta vad man ska kunna, det är väldigt mycket att komma ihåg. Väldigt mycket detaljer men förövrigt en väldigt intressant och givande kurs!»
- Ordinarie tentamen var VÄRDELÖS! Det kändes som att frågorna "klippts och klistrats" från tidigare tentor, och att vissa delar av frågan sedan förändrats, så att det inte längre passar ihop. T.ex. uppgift 8 kändes ledningen i frågan HELT åt skogen, som om det var en ledning till en "liknande" fråga från en annan tenta. Vi fick dessutom en gammal sista sida med information om när lösningar skulle anslås, och när man kan granska. "Lösningar anslås 20 augusti"...jo det var ett tag sen! Nu har vi ingen aning om när vi ska granska ! Detta gjorde mig och många kurskamrater jävligt förbannade. Tycker man kan kräva att tentan är rättstavad, har tydliga formuleringar i frågorna och korrekt information!»
- bra och lärorik kurs!»
- dålig kurs för svamlig!»
- Kopplingen mellan övningarna, föreläsningarna och tentan var inte glasklar. Kändes som vi ibland gick igenom saker på övningarna som sen inte visade sej vara viktiga alls. Vilket ledde till förvirring.»
- När jag skrev tentat fick jag intrycket att den var ihopslängd i ett nafs. Fullt med stavfel och felformuleringar. Det är inte acceptabelt. Mats fick komma in under tentan (efter ca 2.5-3 h) och förklara 5 frågor!! En fråga visste han inte vad den handlade om och Uta var inte tillgänglig, så närmare förklaring var därmed omöjlig. »
- Svårt att få klarhet i vad som ska summeras när det ligger uppe typ 4 sammanfattningar på hemsidan istället för en. Det är: "course summary.doc", "Repetition Mats.pdf", "Summary - transparencies" och "Recommendation-UK-MN.doc"»
- Jag tyckte det var en dålig repetition av kursen, ingen strukturerad genomgång om vad man skulle kunna. Uta hade inte ens någon repetition vilket var under all kritik.»


Kursutvärderingssystem från