ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Realtidssystem, gk, LET623

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-09
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»7 43%
Cirka 20 timmar»6 37%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.87

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»7 43%
100%»8 50%

Genomsnitt: 4.43


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.68

- Sett men inte läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 28%
Ja, målen verkar rimliga»10 71%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Kursen är mest en repetition av tidigare kurser, c-programmering och maskinorienterad programmering. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Mja, i och med att dom var för långt bort för att kunna läsas så önskar jag fler svarsalternativ.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 2.85

- Testade bara förmågan att hitta skrivfel i tentan, vilket fanns gott om.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»8 50%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Kanske ska läggas upp på annat sätt än med dator. Dock vet jag inte hur» (Mycket liten)
- Totalt meningslösa föreläsningar» (Mycket liten)
- Undervisningen skulle kunna bli mycket bättre om ett större sammarbete skedde med den tidigare lika kursen Maskin Orienterad Programering.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»8 50%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Boken var om möjligt sämre än föreläsningarna, och oerhört dåligt skriven dessutom. Den var dessutom inte komplett i alla avseenden, bland annat fattades svar till många övningsuppgifter.» (Mycket liten)
- Det är mycket felaktigheter i boken som gör det svårt att förstå vad som egentligen gäller.» (Ganska liten)
- Boken hade många brister: Riktigt dåligt var: -Saknades svar på över 50% av frågorna -Efter upptagande av t.ex. jitter i boken beslöt författaren att ta ett exmpel på detta. MEN väljer att ta ett exempel UTAN jitter. Fanns fler sådana konstiga exempel. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.31


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»4 25%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- De ställda frågorna har verkat vara omöjliga att svara på.» (Mycket dåliga)
- Labbarna har man inte fått mycket till hjälp, iofs inte behövts men om man pratat med andra studenter så har vissa tyckt samma sak» (Ganska dåliga)
- Om man bortser från labbarna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»2 12%
Låg»5 31%
Lagom»8 50%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Labbarna va ju mer eller mindre ctrl c ctrl v vilket inte gav så mycket» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»11 68%
Hög»2 12%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.06


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»2 12%
Dåligt»3 18%
Godkänt»8 50%
Gott»3 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- repetition av MOP, onödig kurs» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar»
- I ärlighetens namn: Lägg ner kursen. Repetition av MoP i stor utsträckning. Kursen skulle nog vara mer relevant om det ingick mer programmering i den. Som det är nu lär man sig saker som jag tror att många aldrig kommer använda.»
- Föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fixa ett ordentligt facit till övningsuppgifterna i boken.»
- Kan man inte arbeta med CAN-bussen först och kolla på processtider osv senare. Vi går faktiskt igenom CAN-bussen i moppen, och de där med pseudo-parallellarism är inte så jäkla svårt, måste man lägga så mycket tid på det? All räkning på tal osv skulle man kunna lägga på övningar. Säg att man går igenom CAN-bussen, gör en lab med CAN, sen en till, och efter det gör man en lab med analys på projektet man gjorde innan, se så att det är schemaläggningsbart osv. Jag tappade intresset i kursen efter andra veckan, antecknade ingenting. Allt kändes så lätt och uppenbart så man missade vad som var svårt. Sätt lite press på eleverna. Utgå kanske inte från powerpoint. Tycker kursen är dåligt upplagd som sagt.»
- Fler laborationer, ett litet projekt som knyter samman de tidigare kurserna med denna hade varit något positivt.»
- Ny bok och tycker även att upplägget behöver moderniseras»
- Boken kan skrivas om, läraren kan lära sig kursinnehållet och gå en pedagogik-kurs, dataprogram avsedda för kursspecifika laborationer kan gott göras om från grunden, de är knappast föredömliga för ett dataingenjörsprogram på Chalmers.»
- Se fråga 14.»
- kanske lite mer exempel på exakt kod hur man gör vissa saker.»

16. Övriga kommentarer

- Labbarna var bra om man inte behövde fråga den ytterst oarbetsvilliga labbhandledaren om hjälp, han är där för att hjälpa till vid problem på labben, inte syssla med annat.»
- GLHF!»
- inga»


Kursutvärderingssystem från