ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digital- och datorteknik, LEU430

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-09
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»11 15%
Cirka 20 timmar»21 29%
Cirka 25 timmar»18 25%
Cirka 30 timmar»14 19%
Minst 35 timmar»7 9%

Genomsnitt: 2.78

- 12 timmar vissa dagar, oftast inget.. » (Högst 15 timmar)
- arbetshäftena tog mycket tid» (Cirka 25 timmar)
- 90% av föreläsningarna + arbetshäften» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 2%
75%»32 45%
100%»37 52%

Genomsnitt: 4.49

- Den har krockat med andra kurser jag gått» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 18%
Målen är svåra att förstå»9 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 35%

Genomsnitt: 2.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

64 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»58 90%
Nej, målen är för högt ställda»6 9%

Genomsnitt: 2.09

- Inga förkunskaper gör kursen väldigt svår att förstå och hänga med på.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»12 18%
Ja, i hög grad»39 60%
Vet ej/har inte examinerats än»11 17%

Genomsnitt: 2.92

- Tiden var alldeles för kort vid examinationstullfället så jag hade inte chans att göra mitt bästa, vilket var mycket irriterande.» (I viss utsträckning)
- Gjorde aldrig tentan. Bara häftena.. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»35 50%
Mycket stor»19 27%

Genomsnitt: 3.01

- Grejen med undervisningen är att större delen är muntlig och det kan vara väldigt svårt att komma ihåg allt som sägs. Det skulle varit bättre om det varit bättre antecknat på tavlan av läraren så att man inleds mer i varje nytt kapitel och förstår vad det är läraren snackar om.» (Ganska liten)
- Man hinner inte ta in någon information på föreläsningarna, det går alldeles för fort, även om man säger till så kanske läraren lyssnar för just det tillfället men hamnar sedan i samma gamla spår. » (Ganska liten)
- Läraren sa många bra saker, men det hade varit bra om han även skrivit mer "hela meningar" på tavlan än att snabbt kommentera eller skriva ett stödord, om en viktig sak för att snabbt gå vidare.» (Mycket stor)
- Många förvirrade föreläsningar där man egentligen inte fick någon uppfattning om vad det var som förelästes. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»9 13%
Ganska liten»20 28%
Ganska stor»27 39%
Mycket stor»13 18%

Genomsnitt: 2.63

- Hade vi fått facit när kursen börjat hade jag förmodligen övat mer, men när väl facit och pärm komm had jag änna tappat suget..» (Mycket liten)
- Arbetshäftena var lärorika men kurslitteraturen var rörig och det var svårt att veta vad man skulle läsa!!!» (Mycket liten)
- Arbetshäftena har varit mycket bra men övrig litteratur har jag knappt använt.» (Ganska liten)
- Speciellt arbetshäftena» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen användes knappt men häfterna gjorde det.» (Ganska stor)
- Boken var inget vidare, men texter å kompenider var bättre.» (Ganska stor)
- Mycket material som varit till nytta, men också mycket material som inte varit till nytta. » (Ganska stor)
- boken var oförståelig men arbetshäften har lärt mig otroligt mycket» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 8%
Ganska bra»31 44%
Mycket bra»33 47%

Genomsnitt: 3.38

- Programmen som är ämnade för kursen fungerar dåligt, digiflex och xdigiflex. Skapar mycket frustration och man mister mycket av motivationen till studierna med instabila program. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 10%
Ganska bra»24 34%
Mycket bra»27 38%
Har ej sökt hjälp»11 15%

Genomsnitt: 3.57

- För många elever och med många frågor så man hinner aldrig ställa några utvecklande frågor eller förstå för att det är andra som väntar på att få fråga.» (Ganska dåliga)
- There were too many students, that came to sleep on clases, other to chat so there was a prolem to hear and concentrate» (Ganska bra)
- För få tillfällen för många elever vid konsultationstiderna. Hade varit bra med ett tillfälle i veckan och för ett program åt gången. Ibland var det helt hopplöst att få hjälp.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»21 30%
Mycket bra»44 62%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.72

- Jag har frågat om hjälp men alla jobbar på olika tempon. » (Ganska dåligt)
- Har mest hjälpt» (Ganska bra)
- I gave them all my Arbethäfte that I have already redovisat. I went to theirs homes and gave them free private lessons, help them in school, and much help I hot by working wit one friend. I did not got so much help from other students. They were to hard to give a help, and that is sad!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»38 53%
Hög»27 38%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.5

- *Hade varit bra om arbetshäftena funnits på kurshemsidan redan vid start eller delats ut mycket tidigare. Innan första kom var det relativt lugnt, men därefter fick man slita som bara den. Hade häftet funnits ute tidigare hade man haft chansen att börja med häftet i god tid, vilket inte gick nu. *Hade även varit bra om laborationerna varit mer utspridda för nu gick det i ett rasande tempo bara för att vi skulle förstå labbarna. Sen fick vi en massa tid över i slutet vilket medförde att vi inte hade lektioner på 2 veckor. Hade varit bättre om vi haft lektioner längre och därmed få ett något lugnare tempo.» (Hög)
- Alldeles för mycket på tanken på att man aldrig läst något liknande förut, helt främmande ämne och inte mycket hjälp heller. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 39%
Hög»33 46%
För hög»10 14%

Genomsnitt: 3.74

- Tar ju lite tid att vänja sig från snigeltempot på gymnasiet..» (Lagom)
- "För hög" means "I did not make it?"» (Hög)
- Arbetshäftena tog mycket tid vilket andra kurser kanske fick lida av, men man lärde sig mycket!» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»30 42%
Gott»24 33%
Mycket gott»13 18%

Genomsnitt: 3.64

- Det var alldeles för mycket på för kort tid.» (Dåligt)
- ju längre in i kursen, desto mer intressant!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbetshäfterna»
- Course has too much during small time period. More time, not so much stress is needed. Book we got, it is a crap, we got same info from our dig o dat laboration handlädare. New book, like they use on Chalmers (5 y course) They at least use that book. Profesor NEVER looks at students while explaining, he writes small letters, do not give to much explanation. Once I did not understand something and told him so, after he asked did anyone else understood what he was teching during those 10 minutes, no one answered. ?!? No one did say anything, he was just running for a time to get to target. It was to compressed. We were suffercating with new information all the time and it was really hard. Why? No need to kill a will of a students to study, please. And more over overhead were so small that after 5th row people did not see well, and last 3 rows were blind totaly. BIGGER OVERHEAD if you place 120 students in a small Omega sal. And fix that projector in Omega, is is so vivid, and students cant see well from last rows, or switch the light off when he is on, not both can be used same time. Hope I was not to hard :) I did pass the course, but... would like it more to go naturally, I liked professor, and subject still for others was hard, and I spent more than 40 hours working with grups of student to help them. »
- Arbetshäftena. Man lärde sig massor.»
- Antalet föreläsningarna, det är bra att vi fick så mycket tid. Systemet med arbetshäften kändes väldigt bra!»
- systemet med arbetshäften och att de måste redovisas är bra. Krävs verkligen förståelse för att klara av dem.»
- Att göra arbetshäften och redovisa för att bli godkänd i kursen och frivillig tenta för högre betyg är mkt bra. Minskar stressen otroligt mkt, vilket är väldigt tacksamt när arbetsbelastningen i det hela har känts väldigt hög. Så, bevara Arbetshäftena!»
- lärarledd konsultation»
- arbetshäftena»
- möjligheten att ställa frågor-»
- Labbarna, gärna en till. Det är vid dessa tillfällen som man lär sig mest. Konsultationstiderna.»
- arbetshäften»
- Frivillig tentamen.»
- Att i början på varje föreläsning gå igenom hur vi ligger an i förhållande till kursplanen. »
- bättre kurslittratur.»
- Arbetshäftena»
- 3a efter genomförande av arbetshäften»
- Labbarna»
- Arbetshäften. Dessa lärde man sig jättemycket av!!»
- Allt.»
- Hemuppgifterna»
- Det praktiska arbetet då det är det man lär sig mest av.»
- Arbetshäftena! »
- Samma sorts föreläsningar eftersom de hjälpte väldigt mycket under hela kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Pressen kändes väldigt hög på redovisningarna av häftena. För mig åtminstonde var det mycket jobbigt att sitta instängt tillsammans med en handledare och försöka bevisa för honom att man hade gjort rätt.. Gillar ändå systemet där tentan blir frivillig men man kanske ska försöka lätta upp känslan av hur viktiga redovisningarna är.»
- Möjlighet till högre betyg på arbetshäfterna.»
- Read previous answer.»
- *Se kommentarer i ovanstående frågor. * Vid examinationen av arbetshäftena borde examinatörerna prata ihop sig om vad som gäller för nu var det olika krav beroende på vem man hade som handledare. Vissa gav massor av frågor och klarade man inte dem fick man retur, medan man för andra bara visade upp sitt häfte och därmed blev godkänd. Det känns inte rättvist utan det ska vara lika för alla.»
- Vet ej...»
- Lite onödigt kursmaterial? Vad skulle vi använda pärmen till? Behövdes verkligen boken? Kanske, men det mesta lärde jag mig iaf på föreläsningarna.»
- kolla lite på arbetshäfte 2, tyckte 3 var lättare»
- Som jag sa ovan. Mer antecknat på tavlan under föreläsningarna. Inte bara exempeluppgifter utan även förklaringar av nyckelbegrepp.»
- tempot på föreläsningarna. Gick överlag för fort, svårt att förstå och ta till sig.»
- Bättre planering. Ibland kändes det som om nytt arbetshäfte kom innan det andra var klart och dom skulle vara klara samtidigt. Lite förvirring.»
- Många av uppgifterna i arbetshäftet var relativt lätta att få förståelse för, men extremt tidkrävande att genomföra. Antingen att man lägger in ytterliggare ett förståelsemoment i genomförandet eller korta ner uppgifterna.»
- Ordentligare genomgångar på flyttal, samt bör microprogramering tas bort eller så måste det läggas mycket mera tid på den delen så man hinner lära sig, kanske en labb? Inte bara EN frivillig lektion. Om det inte ändras bör det inte omfatta så många poäng på tentan. »
- Mindre konsultations grupper, klassvis eller basgrupper. »
- på konsulationstiderna bör det vara en extra lärare. Lars hinner inte med allas fågor.»
- Att vara lite tydligare om exakt när arbetshäftena ska vara redovisade.»
- Facit läggs ut direkt när kursen börjar, det är trist att veta om man gör rätt när man vill befästa sina kunskaper. Lite utveckling av de olika simulatorerna vore nog en fröjd för alla.»
- tillgång till labbutrustning och sal»
- Laborationerna kom för tidigt, man var inte redo för dessa kunskapsmässigt.»
- Förklara gärna flyttal lite mer ingående.»
- Tydligare angivningar på vad man bör öva på!»
- Mer underhållande föreläsningar.»
- Kurslitteraturen. Boken användes knappt.»

16. Övriga kommentarer

- Read previous answer.»
- Kursen har varit givande för mig och gett en bra bild hur en dator i grunden "tänker".»
- :)»
- Dela ut alla häften samtidigt eller när ett häfte är slut så blir det ingen förvirring.»
- Jag har läst Dig o Dat på Johanneberg och håller precis på att avsluta min tenta där.»
- Generellt så var allt bra, det enda som skulle kunna förbättras ordentligt är dock som sagt kurslitteraturen.»


Kursutvärderingssystem från