ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektriska system, SSY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Manne Stenberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»1 8%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»3 25%
Cirka 30 timmar»5 41%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 3.25

- Då vi var tvungna att labba två gånger i veckan samt förberedelseuppgifter och inlämningsuppgifter fick jag lägga mycket tid på denna kurs. Men för labbrationen och inlämingsuppgiftera får vi ju mycket bonuspoäng för inför tentan så det jämnar ut sig.» (Cirka 30 timmar)
- Labbarna tog väldigt mycket tid, tror det kan ha gått snabbare om vi haft fler handledare.» (Cirka 30 timmar)
- Bra system med ponuspoäng från inlämningar och labbar.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»2 16%
50%»1 8%
75%»4 33%
100%»5 41%

Genomsnitt: 4

- Schemakrock med en annan kurs» (25%)
- Var inte på så många föreläsningar, lite dumt kanske.» (25%)
- Av personliga skäl.» (75%)
- Bra mängd med exempel och uppgifter som var viktiga i kursen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 50%

Genomsnitt: 3.33

- JAg tyckte inte att det var några problem att förstå kursens mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Jag tycker att det är för många delar för att kunna få nåt grepp om målen även om det ska vara översiktligt så tycker jag fortfarande att det är lite för orimligt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 36%

Genomsnitt: 3.18

- Det tycker jag genom de inlämningsuppgifter som vi har fått göra, även om labbrationerna skulla vara ytterliggare ett tillfälle att tillämpa sina kunskaper tyckte jag att man var för stressad med att hinna klart så att en del av förståelsen försvann.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.58

- Det som har varit till någon hjälp har väll varit de exempel som föreläsaren har tagit upp. som vi senare har kunnat använda oss av vid inlämingsuppgifterna.» (Ganska liten)

7. Hur tycker du att föreläsningarna har fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»6 50%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 2.5

- Jag tycker att det har varit svårt att hänga med på föreläsningarna. Jag tror att föreläsaren är otroligt smart och begåvad i det han gör men han har svårt att undervisa och lära ut sin kunskap.» (Ganska dåligt)
- Föreläsaren verkar osäker och dåligt förberedd verkar inte som det är hans huvudämne» (Ganska dåligt)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»7 58%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.41

- Jag tycker inte att vi har haft någon direkt kursmaterial. Vissa blad som föreläsaren har lämnat ut har kommit till användning men förutom det så tycker jag att det har varit dåligt.» (Ganska liten)

9. Hur har laborationerna fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 41%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 2.83

- Som jag nämde ovan så var det för stressigt att försöka hinna med och göra klart. Vi fick labba vid både labbtillfällerna samt extra tillfällen som fick klämmas in under tidens gång.» (Ganska dåligt)
- Tog alldeles för mycket tid, dubbelt så mycket som planerat» (Ganska dåligt)
- Labbarna var ganska lärorika men det var väldigt lång väntetid när man ville ha hjälp vilket gjorde att man blev lätt uttråkad, en till handledare hade nog hjälpt.» (Ganska bra)
- Viss förlegad utrustning i laborationssalarna. Hade vart bra om klassen kunnat få access till labsalen då och då för att tex felsöka sin koppling samt mäta på spänningar och annat. Så man är säker på att allt dungerar som det skall då alla moment hänger ihop.» (Mycket bra)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Du fårgärna skriva när du åter är på ditt rum lite oftare men det är en jättebra service då du är där.» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Jag förstår inte frågan, men med mina labbkamrater fungerar det bra och med mina övriga kurskamrater har det också fungerat bra.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 16%
Hög»7 58%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 4.08

- Så hög som den förväntas vara.» (Hög)
- Med alla inlämningar och lab-uppgifter borde man få en trea utan att tenta» (För hög)
- Tog för mycket tid, fick ingen tid över till att plugga på linjära system» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»5 41%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 3.91

- Då inkluderar jag båda kurserna vet inte om jag ska göra det.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»1 8%
Godkänt»6 50%
Gott»2 16%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.25

- Kursen överlag får godkänt men det är knappt just för att all tid som har lagts ner för att klarar alla delmoment som inlämningsuppgifterna och labbrationen har jag fått bonuspoäng för inför tentan. » (Godkänt)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bonuspoäng på inlämningar och labbar»
- Inlämningsuppgifterna tyckte jag var bra, det är nog tack vare dom som jag har förstått nåt under kursen.»
- Tycker generelt att det är bra med inlämningsuppgifter och "praktiskt" arbete men det måste vara tydligare instruktioner»
- Upplägget med bonuspoängen.»
- Bonuspoängen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- 1 extra övningstillfälle»
- Det är oerhört mycket jobb att göra på inlämningsuppgifter + laborationer(förberedelser/på plats). Konkret förslag besitter jag inte, men kanske ska det iallafall ge betyg 3 vid fixade uppgifter?»
- Det borde framgå lite bättre hur labbrationen ska göras tyckte att det var lite svårt att förstå. Och att kasta in ett nytt programmeringsspråk som hela labbrationen baseras på är lite för svårt för en som inte har det med sig.»
- Bättre introduktion till de nya lab-korten FRAMFÖRALLT mjukvaran»
- Fler handledare till labbarna.»
- kurs materialet»
- Projektorkunskaper»

18. Övriga kommentarer

- Jag tror att kursen kunde ha varit jätteroligt just för att jag tycker om vissa delar som har varit med i kursen men som jag sa tidigare så är föreläsaren inte så pedagogisk vilket försvårar och försämrar kursen, tyvär.»
- En väldigt intressant kurs men jag känner att jag inte fått med mig så mycket som jag vill från den.»
- Tack för en bra kurs Manne!»


Kursutvärderingssystem från