ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande diskret matematik, TMV210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-11-09
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»22 45%
Cirka 20 timmar»14 29%
Cirka 25 timmar»6 12%
Cirka 30 timmar»6 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»3 6%
25%»3 6%
50%»8 16%
75%»16 33%
100%»18 37%

Genomsnitt: 3.89

- Har läst en kurs i matematik i halmstad som involverat större delen av kursen. Men föreläsningar och gruppövningar på chalmers har jag inte deltagit i» (0%)
- skippade övningarna» (50%)
- Vet inte hur jag ska svara. Har varit med på alla föreläsningar men nästan inga övningstillfällen.» (50%)
- Mycket dålig pedagogik, Dåligt utlärande» (50%)
- Alla föreläsningar» (75%)
- Var borta första veckan.» (75%)
- Missade endast en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 45%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 18%

Genomsnitt: 2.18

- Jag tror jag har haft möjlighet att se målen, men ändå inte läst dem.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 20%
Ja, i hög grad»20 51%
Vet ej/har inte examinerats än»11 28%

Genomsnitt: 3.07

- Redan innan jag gjorde tentan så visste jag att det skulle vara chansartad om jag kunde lösa de sista svårare uppgifterna. Mycket där handlar om man har haft turen att stötta på tidigare. Om man nu inte är redan mycket duktigt i matte, utöver det som kan förväntas pluggas till i den kursen. Vore bättre att om man kunde göra försök att lära ut det svåra innan man testar kunskapen.» (I viss utsträckning)
- Alla typer av uppgifter fanns inte med på provet, men det är förståeligt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»9 19%
Ganska liten»14 29%
Ganska stor»20 42%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.4

- Har inte alls gillat föreläsaren, han skriver otydligt och berättar bara de första 4-5 orden han skriver ner högt. Mycket irriterande!» (Mycket liten)
- For dalig inledning till varje kapitel/amne. Vilka problem syftas till att losa? Varfor ar detta relevant, etc. Som det ser ut nu antecknar man bara och hoppas att forstaelsen ska komma sedan.» (Mycket liten)
- Svårt att höra, förstå osv. Gjorde så man tappa intresset helt.» (Mycket liten)
- Föreläsningar var riktigt dåliga. Övningarna var bättre, men lite svårt att få hjälp ibland då någon av handledarna inte var bra på svenska.» (Ganska liten)
- Undervisning är bra eftersom det framtvingar kontinuitet. Men ibland var innehållet svårt att förstå » (Ganska liten)
- Föreläsningarna var mest ramblande med bevisen, som man satt och skrev av. Bara för att det handlar om matte verkar det som man från går mycket att det sunda annars använda pedagodiken som finns här på chalmers.» (Ganska liten)
- Läraren verkade inte så engagerad.» (Ganska liten)
- Dock gick vi inte alltig efter planeringen vilket var mycket irriterande om man läste mycket på egen hand, och då ville komma och lyssna på något så var det kanske redan nästa veckas ämne som det förelästes om!? Annars var det bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna är under all kritik, mest mekaniskt räknande på tavlan. » (Ganska stor)
- Har knappt öppnat boken och räknat själv. Jag lärde mig allt på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»12 25%
Ganska stor»21 43%
Mycket stor»13 27%

Genomsnitt: 2.93

- Boken vi hade var överdrivet komplex och svårbegriplig.» (Mycket liten)
- Dalig disposition i kursboken. Svar att overblicka - mer inledning och bakgrundsinfo ar pa sin plats i en nyborjarbok. Fler losta exempel.» (Ganska liten)
- Jag tycker boken är ganska dålig eftersom den går in på en massa onödigt och är dålig på att framhäva det relevanta.» (Ganska liten)
- Läroboken kom fram dagen innan tentan, men det var ändå bättre träning att bara läsa mina anteckningar. Många definitioner i boken är svåra att förstå, och man skulle i många fall behöva se fler exempel efteråt. Har man inte varit med på föreläsningarna blir det antagligen olidligt att läsa boken.» (Ganska liten)
- Tyckte boken vi hadde var ganska dålig, mycket svår läst som ibland kunnde göra enkla saker svåra...» (Ganska liten)
- varit en del fel i boken såsom tecken så att man har varit helt ställd när man ska försöka förstå vad författaren menar, men ändå en väldigt bra kursbok, dock ej skriven med upprepningar, som jag tycker är väldigt bra... istället har det varit att man ska gå tillbaka och leta upp det stället som författaren reffererar till, men helt OK. tycker dock att lärarna ska ta upp vart det är fel i boken och hur det ska vara istället. felen som jag upptäckte är främst på kapitel 7» (Ganska stor)
- Mycket svåra ord men så är det bara men annars helt okej.» (Ganska stor)
- Det är genom den utmärkta boken jag lärde mig nästan allt, föreläsningarna gav generellt sett ganska lite. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»18 38%
Ganska bra»22 46%
Mycket bra»4 8%

Genomsnitt: 2.57

- Fanns ett statiskt schema pa kurshemsidan som inte stamde. » (Mycket dåligt)
- Då läraren i denna kurs inte ens brydde sig om den så var de svårt att hitta bra info och uppdaterad info» (Mycket dåligt)
- Betyget blir dåligt pga att de utdelade tentornas facit är knappt läsbart, fattiga lösningar, fattas lösningar, samt felaktiga svar. Förstår inte hur samma facit lyckats vara kvar flera år. Mycket dåligt. Facit ska vara rätt samt läsbart!» (Ganska dåligt)
- tenta lösningarna som var skrivna per hand var inte ens läsligt och där stod inte ens hur man skulle gå tillväga utan bara svaret. läraren har inte gått att nå med mail vilket jag tycker är lite sämre. på webbsidan så tycker jag att man ska ha tillgång till gamla tentor direkt istället för att man ska vänta tills man har läst halva kursen, jag vet inte varför man har det så men jag kan gissa mig till att man har gjort så pga man tror att det är avskräckande att se i början av kursen att man inte förstår något... detta tycker jag är riktigt löjligt!» (Ganska dåligt)
- Väldigt dålig webbsida. » (Ganska dåligt)
- Föreläsnings anteckningar borde finnas att ladda ner! Om så det bara är handskrivna kopior. Föreläsaren borde inte ha som policy att inte svara på mail.» (Ganska dåligt)
- Gamla tentor räckte inte till alla. Man kunde dock ta reda på tentor, övningar m.m. på egen hand. Kurshemsidan för året var värdelös, och andra tipsade om tidigare års kurshemsidor för samma kurs, som var väldigt innehållsrika. » (Ganska dåligt)
- Kunde vart lite tydligare kurshemsida.» (Ganska bra)
- Saknade att det inte fanns några gamla tentor utlagda.» (Ganska bra)
- Bortsett från gamla tentor har vi inte använt oss av varken hemsidan eller utdelat material vad jag kan minnas.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»24 50%
Mycket bra»12 25%
Har ej sökt hjälp»8 16%

Genomsnitt: 3.47

- visst har man fått ställa frågor, men svaren har inte varit speciellt utvecklade och man har inte lärt sig något av att fråga! (under föreläsningar) under övning så har handledarna varit till ganska bra hjälp!» (Mycket dåliga)
- Svart att fa hjalp da den behovdes -- handledarna stannade lange hos andra grupper.» (Ganska dåliga)
- Lektionstillfällena har varit mycket bra. Även om ambitionsnivån har varierat hos studenterna så har den varit mycket hög hos lärarna.» (Mycket bra)
- Man har kunnat räcka upp handen under eller efter föreläsningar och kunnat prata med andra studenter eller handledare på övningstillfällena. Jag har endast räknat tillsammans med andra och det har i princip varit omöjligt att inte få eller ge någon hjälp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»27 56%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.62

- Väldigt lite fokus på matte när man var på lektionerna, tråkigt.» (Ganska dåligt)
- Relevant fraga?» (Ganska dåligt)
- Ambitionsnivån i grupperna varierar. Visa elever använder inte tiden till att räkna. Visserligen elevernas fel, men det kanske finns lösningar? » (Ganska bra)
- Det är otroligt hur mycket man lär sig på att hjälpa andra. Jag har hjälpt till mycket mer än vad jag har räknat själv. Jag har inte behövt så mycket egen hjälp, fast jag hade kunnat få det i princip när som helst.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»34 72%
Hög»9 19%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.23

- Det här beror nog på att jag knappt har varit med på övningarna. Jag har haft det mer "slappt" under den här kursen än under största delen av gymnasiematten.» (Låg)
- lagom skulle jag nog tycka om man hade studerat lite i taget» (Lagom)
- Overvaldigande i mitten av lasperioden. Sedan flackade det av.» (Hög)
- pga att man inte lärde sig något på lektionerna» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»33 71%
Hög»9 19%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.17

- Det känns som om jag har haft semester, men att jag ändå har lärt mig hur mycket som helst! Tentaveckan var dock stressig (som väntat).» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»5 10%
Godkänt»24 51%
Gott»14 29%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.19

- Inte luktar det introduktion iaf.» (Mycket dåligt)
- Beror i stort sett endast på boken vi hade.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- torsdagens föreläsning som går igenom uppgifter + gamla tentor»
- Att kunna gå till Idéläran och få hjälp så ofta som man kan nu.»
- ...»
- Inget speciellt.»
- Lektionerna»
- Inget»
- Övningstimmarna»
- uppgifter som man kan ta från hemsidan är bra! kursboken är bra, men lite bättre info om var det står fel i boken osv...»
- Övningstillfällen»
- Övningstillfällena»
- Övningarna»
- Vet inte»
- Det som bör bevaras är gruppövningarna och sals övningarna. Själva föreläsningarna kunde han ha gjort dem bättre. »
- Bra föreläsningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inga kl 8 föreläsningar»
- Läraren är bra, men väldigt tråkig och man ser inte vad han skriver utan att sitta på första raden. Han är även ganska jobbig att lyssna på. Varför hade vi inte Stefan Lemurell. Jag och många andra tycker att han är flera gånger bättre. Väldigt pedagogisk och bra.»
- ...»
- Har inte alls gillat föreläsaren, han skriver otydligt och berättar bara de första 4-5 orden han skriver ner högt. Mycket irriterande! Att hitta någon annan om det är möjligt vore till de flesta studenters fördel!»
- Föreläsningarna, om man jämförde med Lemurells föreläsningar i början av programmet så var de mycket bättre planerade och lättförståeliga.»
- Ställ någon där framme som VILL lära ut. Föreläsaren var inte intresserad av att lära ut överhuvudtaget. En riktigt dålig pedagog med noll känsla för sin publik/klass.»
- Examinator»
- Fruktansvart garna "slides" pa kurshemsidan. Antingen antecknar man utrakningarna, eller sa lyssnar man nar Johan forklarar dem. Battre kursbok eller mer extramaterial»
- Facit till gamla tentor!»
- Byte av kurs-litteratur.»
- Kunde varit lite mer stimulerande.»
- att tentan ska delas ut redan efter första veckan... åtminstone vara nåbar. att svaren till uppgifterna på en del tentor ska vara läsliga. läraren ska vara lite mer engagerad inom sitt ämne och inte stå och "mummla" fram det han säger som om det han gör är urtråkigt. så som jag tyckte så gjorde han den intressanta kursen rent ut sagt tråkig.»
- webbsidan. Boken är inte alla bra.»
- Boken framför ALLT»
- upplägget på föreläsningarna»
- Lärare»
- Kurliteratur, gå exakt efter planeringen eller gör en ny om det ändras.»
- Kurshemsida, gamla tentor, föreläsningar. »

16. Övriga kommentarer

- ...»
- Hoppas inte alla mattekurser är så här för då blir det svårt/tråkigt...»
- Jag tentapluggade bara kursen i augusti så jag kan inte säga så mycket om kursen mer än tentan. Men tentan var bra.»
- Är det verkligen nödvändigt att läsa denna kursen om man planerar att läsa Master, med tanke på att man läser diskret matematik som högskoleingenjör, data. Är dessa 2 kurser inte väldigt lika? Skulle väl räcka med att läsa den ena bara?»
- Rolig mattekurs!»
- jag läste inte kursen utan skrev bara tentan»


Kursutvärderingssystem från