ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktion till funktionell programmering, TDA555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-11-09
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»16 29%
Cirka 20 timmar»19 34%
Cirka 25 timmar»11 20%
Cirka 30 timmar»7 12%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.27

- Hade programmeringskunskaper sedan tidigare. Har snittat på en förel/vecka och sedan gjort labbarna direkt.» (Högst 15 timmar)
- Hände nästan inget i början med haksell när vi hade nollningen samtidigt som ordinarie udervisning, lätt att försova sig och man in såg inte alvaret. Fast jag hade nog inte lagt ner mer tid för det :P» (Högst 15 timmar)
- ~7 timmar» (Högst 15 timmar)
- varierar varje vecka» (Cirka 20 timmar)
- Inte tillräckligt» (Cirka 20 timmar)
- Labbarna var ganska jobbiga men väldigt lärorika = väl investerad tid» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»3 5%
25%»6 10%
50%»2 3%
75%»19 34%
100%»25 45%

Genomsnitt: 4.03

- Jag var för lat för att gå på föreläsningarna och fokuserade på att lösa labbarna i tid, det krävdes en del jobb för att klara deadlines där.» (0%)
- Har deltagit på föreläsningar. Har sedan tidigare gjort inl upgifter» (25%)
- Jag har läst sliderna och exempelkoderna på hemsidan.» (25%)
- Allt utom, övingstillfällena» (75%)
- Var borta första veckan sedan allt.» (75%)
- Då laborationer ej räknas till undervisning» (100%)
- missat enstaka tillfällen» (100%)
- Missade en föreläsning.» (100%)
- ca 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 50%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 20%

Genomsnitt: 2.18

- Jag tror däremot att jag haft möjligheten att se dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- tror mig dock ha förstått på en ungefär vad de gick ut på» (Jag har inte sett/läst målen)
- fanns inga direkta mål till introduktionskursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- var uniefär som att läsa horoskopet i metro» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»28 77%
Nej, målen är för högt ställda»7 19%

Genomsnitt: 2.16

- Dock var dom ju lite otydliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Sänk för fan INTE nivån!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har man inte programmerat innan så kan målen möjligtvis vara för höga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Riktigt svårt "nybörjarkurs". Man borde ha lite mer förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite väl mycket att ta in för så kort tid. Mycket gjordes "i all hast" och man hann inte smälta det.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 24%
Ja, i hög grad»22 53%
Vet ej/har inte examinerats än»9 21%

Genomsnitt: 2.97

- Programmera med papper och penna går alltid diskutera. » (I viss utsträckning)
- Men tentan var för lång i förhållande till tiden vilket var lite tråkigt.» (I viss utsträckning)
- Väldigt skön och bred tenta.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var ok» (Ja, i hög grad)
- pga strul med csn har jag inte haft råd att lösa kåravgiften än, så kommer fixa tentan i Januari» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag kunde inte hälften av det man förväntades kunna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»9 16%
Ganska stor»27 50%
Mycket stor»14 26%

Genomsnitt: 2.98

- Vill inte svara på denna eftersom jag inte närvarade på någon undervisning eller labbhjälp över huvud taget men powerpointmaterialet var väldigt bra och Koen verkar schyst.» (?)
- Jag började med att bara lära mig haskell i skolan det var inte för än några dagar innan tentan som jag började jobba själv och det var väl tur att jag var i skolan så mycket som jag var.» (Ganska stor)
- Väldigt bra och inspirarande föreläsningar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar fån Koen sida, någon sämmre gästföreläsare.» (Mycket stor)
- Kvaliteten på övningsföreläsarna varierade. En del var jättebra och pedagogiska, andra dåliga på att tala så att man hörde vad de sa och allmänt sämre föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»11 20%
Ganska liten»25 46%
Ganska stor»16 29%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.16

- Kursliteratur?» (Mycket liten)
- För programmeringsspråk behövs väldigt sällan kursliteratur då allt finns på nätet såvida inte handledaren eller läraren bestämt sig för att undervisa via boken och ta övningar där ifrån» (Mycket liten)
- Kollade inte alls mycket i boken, det var mest labbarna och övningsuppgifterna som jag använde mig av, frågade handledarna.» (Ganska liten)
- boken har inte hjäpt mig allt för mycket, labbar osv har gett mig den mesta förståelsen» (Ganska liten)
- Boken är inte jättebra men funkar, jag köpte istället en annan bok av Paul Hudak som var roligare att läsa men den passar nog inte heller alla. "Real world haskell" är en bra gratisbok på nätet, den samt labbarna lärde mig nog mest. Dokumentationen av Quickcheck är katastorfalt dålig, man var tvungen att tok-googla för att få fram bra information och exempel, så skall det inte vara! Någon får skriva en bättre manual.» (Ganska liten)
- Hoogle har hjälpt till så fort det funnits några frågetecken.» (Ganska stor)
- Väldigt praktiskt inriktad kurs. Det lilla kursmaterial jag använde fanns online, boken köpte jag inte. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 31%
Mycket bra»36 66%

Genomsnitt: 3.62

- det är svårt att hitta kurshemsidor» (Mycket dåligt)
- Otydliga instruktioner för labbarna på hemsidan.» (Ganska bra)
- Synd att inte svaren till mandagsovningarna kom upp pa kurshemsidan snabbare. » (Ganska bra)
- Vår labbgrupp fick problem med Fire. Min partner kunde inte logga in, men jag kunde. Konstigt, eftersom det var han som registrerade sig först och startade labbgruppen. Allt annat har varit lysande.» (Ganska bra)
- "Fire" känndes lite krånglit i början.» (Ganska bra)
- Fire fungerade bra, dock tog det lång tid att få feedback. Kurshemsidan var mkt bra. » (Ganska bra)
- Tydligt vad man skulle göra» (Mycket bra)
- Trevligt med en tydlig och levande kurshemsida.» (Mycket bra)
- Fire-systemet har fungerat bra, tydliga laborationsinstruktioner på hemsidan.» (Mycket bra)
- Webbsidan är bra. Synd dock att forumet inte användes mer av eleverna. » (Mycket bra)
- Koens egna hemsida borde vara modell för hur andra kurser skall se ut på nätet! Fire-systemet är fantastiskt tidsbesparande för alla parter, äntligen slipper man gå till en labbtid, skriva upp sig som nr 15 på listan och sen spela tetris i 90 minuter i väntan på godkännande. Ping-Pong är rätt kasst, jag har använt det i andra kurser, vore väldigt illa om CTH centralt skall få förstöra genom att tvinga in alla i en gemensam och dålig mall.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»16 29%
Mycket bra»28 51%
Har ej sökt hjälp»9 16%

Genomsnitt: 3.81

- STOPPA IN FLER LABBHANDLEDARE!!! Bara ett övningstillfälle per vecka räcker INTE.» (Mycket dåliga)
- Det kunde gärna fått vara mer och trevligare handledare, sparka Bror han suger som handlerare och gör bara att man mår dåligt.» (Ganska bra)
- Ibland kunde de va väldigt dåligt med handledare så de inte hann med att hjälpa samtliga» (Ganska bra)
- Tar lång tid att få feedback på labbar via Fire. Någon handledare på labbtillfälle tog sig inte tid att svara på frågor utan var stressad och aningen otrevlig. » (Ganska bra)
- Äldre elever och labbhandledare har varit till stor hjälp.» (Mycket bra)
- Feedbacken på labbarna var bra och gav den hjälp jag behövde. Koen svarade snabbt när jag mailade en administrativ fråga kring labrättningen, det var bra. Om det gått att boka labtider elektroniskt hade jag nog gått dit någon gång för att prata lite om parsing-delen av lab 4, nu var det för krångligt med en papperslista så jag tänkte efter själv, läste på och löste problemet även om det tog en vecka.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»14 25%
Mycket bra»30 55%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.62

- Svårt när man går på annan institution såklart.» (Ganska dåligt)
- Hade problem med min labbpartner» (Ganska dåligt)
- kom in i kursen efter kursstart och har bara deltagit på föreläsning och jobbat hemma än så länge.» (Har ej sökt samarbete)
- Har pratat lite med andra labbare i NC, programmering och matte lär man sig genom att lösa uppgifterna, inte att ständigt fråga någon annan så fort något är oklart och framför allt inte genom att kopiera andras kod som en del gjorde under introduktionskursen.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 9%
Lagom»22 41%
Hög»24 45%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.35

- Läser denna som 50% utöver vanligt schema, så låg == lagom i mitt fall.» (Låg)
- Det enda som tagit nämnvärd tid har varit labbarna.» (Låg)
- Jag var nära att sätta för hög men samtidigt har jag inte lagt ner så mycket energi som jag kanske borde och det finns många av mina klass kompisar som klarat kursen bättre än jag pg av det.» (Hög)
- Mycket att göra - men det har bara varit positivt.» (Hög)
- Det var rätt mycket jobb med labbarna men då löste jag alla problem utan hjälp så det är ok, högskoleutbildning SKALL ställa krav. De som vill softa får väl läsa I eller IT linjerna istället.» (Hög)
- Beroende på att det vi hade första 2 veckorna inte gav en så mycket info som man hade velat. DVS att de var för få lektionstillfällen under de 2 veckorna» (Hög)
- Labbarna tar väldigt mycket tid. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»30 57%
Hög»20 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.34

- Jag skulle läst mer matte.» (Lagom)
- mycket på en gång, direkt omställning från gymnasie.» (Hög)
- Inget är omöjligt men detta var jobbigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»11 20%
Gott»23 42%
Mycket gott»19 35%

Genomsnitt: 4.11

- Ser inte fördelen med att kunna ett sådant här språk.» (Dåligt)
- Det var ju inga djupgående kunskaper men man fick lära sig att lösa problem som en funktionell programmerare och det var väl huvud poängen med kursen.» (Godkänt)
- Gav insikt i funktionell programmering och Haskell på ett tillfredställande sätt. Då jag ej varit på några föreläsningar kan jag ej betygsätta allt.» (Gott)
- Gillar inte "The Haskell approach" att lära nya studenter (ev. utan erfarenhet av programmering) ett svårt (och aningen långsökt) språk som Haskell det första de gör. Haskell kan vara hur bra det vill, men det är nytt-och-svårt och liknar inte mycket annat. » (Gott)
- Skönt att fokus inte ligger på tekniska detaljer utan problemlösning och allmän programmeringskunskap! Bra och tydlig föreläsare.» (Mycket gott)
- Labbarna är mycket bra, föreläsningarna med Koen är toppen, gästföreläsningarna mycket uppskattade, framförallt John Huges. » (Mycket gott)
- Jag har funnit en ny kärlek i Haskell ,)» (Mycket gott)
- Väldigt bra och lärorik kurs! Förstod inte funktionell programmering alls tidigare, nu kan jag grunderna och vill lära mig mer.» (Mycket gott)
- Välldigt nöjd och det var både roligt och intressant» (Mycket gott)
- haskell rules» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Koen som föreläsare och de otroligt hjälpsamma laborationshandledarna»
- Intresanta labbar»
- Mörtberg som handledare»
- Koen Claessen. Riktigt bra lärare»
- labbarnas utformning»
- Kurshemsidan»
- Gästföreläsningarna. Den sista labben var mycket intressant.»
- Labbarna»
- övnings- och labbtillfällen»
- Alla föreläsningar i den form de givits i år. Speciellt gästföreläsningarna!!»
- Koens kurshemsida och John"s föreläsning»
- Föreläsaren.»
- Koen? :D»
- Föreläsnings metoderna och pedagogiken. Och även kurshemsidan.»
- Det stora antalet labbar och Koen (mycket bra på att förklara)»
- Det mesta.»
- Laborationerna»
- Föreläsaren»
- Allt»
- Att ha labbar varje vecka, så att man inte bara gick på föreläsningarna utan även var tvungen att prova på själv.»
- koen som föreläsare.»
- Hemsida, bra användning av Powerpoint, Fire, labbarna (ok ändra så att de inte går att plagiera)»
- Laborationer och föreläsningarna.»
- Behåll deadline-systemet! Det hjälper (tvingar) en att ligga i fas med kursen.»
- Föreläsningsanteckningar och exempelkod på hemsidan. Formen på tentan var mkt bra, testade förmågan att hantera algoritmer och funktioner, snarare än specifika kunskaper inom tex grafik. Den speglade även labbarna vi haft under kursen på ett bra sätt.»
- upplägget på kursen»
- Kursens struktur och infallsvinkel.»
- Allt»
- Koen :P mycket bra föreläsare som väckte stort intresse, vilket var kul.»
- Det mesta,.»
- Koen :)»
- Det mesta»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labdeadline i tentavecka»
- snabbare rättning av labbar»
- Fler övningstillfällen, fler labbahandledare.»
- mer programmera själv, mindre copy paste»
- kanske ha fler som rättar labbarna så att det inte tar så lång tid att få tillbaka ett svar»
- Att rekommendera gratisboken för haskell som finns på wikibooks.com, som jag dessutom finner mycket bättre än den rekommenderade i kursen.»
- Personligen tyckte jag Blackjack-labben var det tråkigaste momentet i kursen, men jag har inte några direkta förslag på ny labb heller, tyvärr.»
- Gästföreläsare bör vara förberedda och ha något att föreläsa om. Att lyssna på en gästföreläsare, som lågmält läser upp vad som står på OH slids han/hon inte har skrivit själv, är inte direkt givande.»
- inget»
- mer handledare och ta bort Bror från allt som har med skola att göra. Alternativt ge honom lugnande innan labbarna.»
- Låt varje labb vara lite mindre. Kunde bli lite mycket ibland»
- Gå igenom map, filter och fold tidigare? :)»
- Mindre avancerade labbar där mycket är förgjort och även upplysa mer om övningarna.»
- Lagg "final deadline" till labb 4 en vecka fram i tiden. Kan bli tajt med att invanta respons och fixa till inom deadlinens ramar. Dessutom bor tentorna vara prio. 1 under tentaveckan, som ar deadlinens sista vecka.»
- Fler obligatoriska övningar/inlämningar. Kanske mindre och lättare fast fler»
- mer tid på tentan eller kanske lite mindre tentafrågor.»
- Se till att folk börjar lära sig mer redan under introduktionskursen, tack vare att jag satt flera kvällar och lärde mig listhantering m.m. redan då så klarade jag den här kursen.»
- Övningsuppgifterna.»
- Samla inte två slutdeadlines och tentan i samma vecka. Det ger en falska förhoppningar om att man har gott om tid och att det är långt kvar till sista deadlinen.»
- Ökat stöd för de som labbar hemma. Jag hade stora problem att få till sista labben, då WXHaskell var mkt svårt att få ordning på i Windows. Inte ens labhandledarna kunde hjälpa mig. Lite bättre länkar på hemsidan och ev en walkthrough vore fint. Gärna redan då man installerar GHCi första gången för att minska pathproblemen.»
- Arbetsbelastningen»
- Några fler handledare. Kanske prova på att ha ett pass i labb salarna där handledaren tar upp varje fråga han får på en tavla.»
- inget»
- Inte överlåta någon ordinarie undervisning till gästföreläsare utifrån då detta var mindre lyckat en vecka vi hadde.»
- Sura gubbar på labbtillfällen. »
- Mer arbete med kurslitteraturen (eller stryk den från kursen helt).»
- sista labbens gui-paket (WX-haskell) Vart ett skämt. Finns nyare och bättre paket. Känns inte rimligt att man skall behöva nedgradera sin compilator för att få grafiken att funka. »

16. Övriga kommentarer

- Sökte kursen med föreställningen att det var intro till funktionell programmering, inte intro till programmering»
- inga»
- Bror suger...»
- Mycket bra extrauppgifter på laborationerna, uppmuntrar till eget tänkande!»
- Mycket bra lärare i denna kurs! Han var väldigt pedagogisk!»
- Mycket bra larare. Intressant amne, bra upplagg.»
- Väldigt bra kurs! Svårt, men riktigt bra upplagd och nyttig. Kan inte bli mycket bättre.»
- det enda som jag inte tyckte om med kursen var att jag inte tyckte jag han med att göra allt jag ville på tentan.»
- Bra föreläsningar.»
- Delvis kämpigt och frustrerande så som det skall vara. Helt klart nöjd med kursen.»


Kursutvärderingssystem från