ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 08/09 Betongbyggnad, LBT092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-22 - 2008-11-10
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 32%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 40%

Genomsnitt: 2.71

- jag vet att jag fått ett papper av steve men har ej läst det...» (Jag har inte sett/läst målen)
- läste dom aldrig» (Jag har inte sett/läst målen)
- det är en hel del nya ord som används, vilket man i vanliga fall ej använder, och det gör att det blir svårt att hänga med, speciellt när man ska läsa på.» (Jag har inte sett/läst målen)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»48 88%
Nej, målen är för högt ställda»5 9%

Genomsnitt: 2.07

- kursen skulle eventuellt kunna ha fler poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 17%
Ja, i hög grad»44 77%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.87

- Fick ingen fråga på sprickbildning. Förstår att man inte kan få med alla områden på fyra frågor. » (I viss utsträckning)
- förstår ej frågan, pga av formuleringen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»5 7%
Ganska stor»23 35%
Mycket stor»33 51%

Genomsnitt: 3.34

- man hinner ej både lyssna och anteckna, och när jag endast lyssnar går det för snabbt dessutom» (Mycket liten)
- pedagogiskt samt väl genomtänkta föreläsningar» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 6%
Ganska stor»24 37%
Mycket stor»35 54%

Genomsnitt: 3.45

- svår att tyda på svenska, ännu svårare på engelsk» (Mycket liten)
- Mycket svår bok att hitta i» (Ganska stor)
- kunde ha varit bättre man fick hoppa mycket fram och tillbaka.» (Ganska stor)
- Boken är dock väldigt väldigt snurrig, det är i princip omöjligt att hitta i den. Man hoppar fram och tillbaks hela tiden» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»22 34%
Mycket bra»41 64%

Genomsnitt: 3.62

- mer tentor och övningsuppgifter hade varit bra» (Ganska bra)
- det hade varit bättre om materialet hade delats ut innan förelsäsningarna så att man kan förbereda sig» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 12%
Hög»48 75%
För hög»8 12%

Genomsnitt: 4

- Stor kurs som medför att andra kurser vi läser under samma läsperiod blir lidande. » (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»10 15%
Mycket bra»47 73%
Har ej sökt hjälp»4 6%

Genomsnitt: 3.81

- För mycket frågor på för lite tid. Övningstillfällena kunde varit bättre schemalagda.» (Ganska dåliga)
- övningarna var dåliga, men steve ställde alltid upp om man frågade honom» (Ganska bra)
- mycket bra att steve svarar på alla frågor man har» (Mycket bra)
- Helt underbar inställning från steve när problem presenterats.» (Mycket bra)
- Det har aldrig varit några problem att nå vår examinator, Steve Svensson, för att ställa frågor. Steve visar stor vilja att hjälpa till och stort intresse för oss elever vilket många studenter uppskattar väldigt mycket. » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»16 25%
Mycket bra»42 65%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.56

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 12%
Hög»38 59%
För hög»18 28%

Genomsnitt: 4.15

- Att lägga fyra kurser i samma LP leder bara till att man måste prioritera bort något ämne. Det finns inte tid till att fokusera på allt. » (För hög)
- Tycker att samhällsplaneringen får ta för stor plats. Det är ju bara 7.5 poäng. inte 15p» (För hög)
- Sammhällsplaneringen ser jag ingen nytta med.» (För hög) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och inlämningsuppgiften (även om den är jättejobbig)»
- möjligheten att fråga om hjälp»
- konstruktionsuppgiften»
- Hemuppgften»
- bra föreläsningar »
- rapporten»
- Konstruktionsuppgiften är mycket bra att göra!»
- Allt»
- Arbetsuppgiften. Mycket nyttig!»
- Lärarens goda pedagogik!»
- Steve!!»
- Konstruktionsuppgiften, den är väldigt lärorik och har varit till stor hjälp att klara tentamen.»
- steve»
- Samma upplägg, det var riktigt bra»
- steve som lärare»
- Fler föreläsningar/vecka»
- Möjligheten att besöka arbetsplatser!»
- allt»
- Läraren Steve som är en klippa som alltid ställer upp och svarar på frågor när man kommer och ber om hjälp! Bästa läraren!!!»
- Steve Svensson!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer betong. Över 2 läsperioder i form av två kurser. korta ner sammhällsplaneringen.»
- Dela upp kursen på två läsperioder.»
- räkneövningar med genomgång av tal, inte bara egenräkning»
- mer genomgång av exempeluppgifter på föreläsningarna»
- Längre tid på sig på tentan, var alldeles för ont om tid. Inte fyra timmars föreläsning i rad.»
- Register i boken. Räkne lektioner i grupper om 20-30pers»
- mer hjälp till konstruktionsuppgiften »
- Starta kursen väg och trafikteknik vid ett senare tillfälle under terminen, den är ett stressmoment som ligger i vägen för de andra 3 kurserna vi redan läser i LP1. »
- guide till boken. ev formelsamling till tentamen»
- bättre kurslitteratur, boken i betongbyggnad var inte bra upplagd. Man fick verkligen leta i den för att hitta det man ville. »
- Inget»
- Innehållsförteckning till Betonboken med formlerna.»
- Inget speciellt»
- Lägre belastning på inlämningsuppgiften. Läshänvisning till viktigaste sidorna/styckena i boken.»
- boken, gör en bok som man kan hitta i»
- Ge boken en innehållsförteckning och ett register! Svårt att orientera sig i boken annars!»
- Svar till alla räkneuppgifter i kompendiet med övningsuppgifter»
- att det arbete man gör ger en viss vinst på tentan istället för att den ger ett visst antal hp och fler övningstillfällen.»
- Hade själv uppskattat fler lärarledda lektionstimmar som inte var direkt knutna till inlämningsuppgiften. Mycket av den var ett mysterium för inte bara mig, en grundligare introduktion av uppgiften i fråga hade varit på sin plats.»
- inget»
- Främst tentamen. För många frågor på för kort tid. Fanns inte tid att reflektera eller tänka igenom sina svar om man skulle hinna svara på alla uppgifter. 3 uppgifter hade gott räckt. Om man klarar sig eller inte ska inte sitta i hur snabb man är utan vad man faktiskt lärt sig!!»
- en formelsamling bör finnas»
- tempo, tydlighet, »
- Kurslitteraturen var något svåa att orientera sig i till en början. Annars inget negativt.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Alldeles för lite tid för att hinna förstå vad man gör i inlämningsuppgiften. »
- tung kurs, tentan kanske inte speglar riktigt det man lagt vikten på, men undervisningen har varit bra...»
- Läraren är toppenbra och utan honom skulle den vara svår, han går igenom allt väldigt bra och gör det på ett strukturerat och välformulerat vis. Men det är fortfarande en kurs som kräver väldigt mycket tid utanför schematid. »
- mer info om hur boken(kompendiet) är skriven, tips om hur man ska gå till väga för att hitta i den.»
- Steve passar mycket bra som examinator»
- bra föreläsare»
- En jobbig period med mycket arbete. Liten tid över till andra ämnen.»
- Kursen är ganska "tung" och tidskrävande, men det skall den nog vara. Jag ger Steve Svensson ett mycket stort beröm för det att han är så hjälpsam och duktig i att undervisa, vilket hjälpt mig att klara kursen.»
- Jag hade ständigt känslan av att det väsentliga i kursen skyndades igenom medan detaljer utreddes i onödan... Hela kursen hade behövt längre tid för att kunna begripas ordentligt. Annars är ämnet mycket intressant!»


Kursutvärderingssystem från