ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Objektorienterad Programvaruutveckling IT, TDA545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-19 - 2008-11-07
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»11 19%
Cirka 20 timmar»19 33%
Cirka 25 timmar»16 28%
Cirka 30 timmar»8 14%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.52

- mycket mindre än 15h» (Högst 15 timmar)
- Svårt att göra en skälig uppskattning då det har varierat väldigt mycket veckovis.» (Cirka 20 timmar)
- Känner att jag bör lagt ner mer tid.» (Cirka 20 timmar)
- DigODaten fick ta lite mer tid då de obligatoriska elementen i den kursen var mer tidskrävande (för mig).» (Cirka 20 timmar)
- Dock suttit mycket i java innan. Så inte så mycket för just denna kurs.» (Cirka 25 timmar)
- Lite olika beroende på hur stora labbarna har varit. Mer tid i slutet av kursen.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»3 5%
25%»3 5%
50%»7 12%
75%»23 40%
100%»21 36%

Genomsnitt: 3.98

- Har läst Programmering A-C i gymnasiet. Lämnade endast in laborationerna.» (0%)
- jag kan redan programmera sen innan och tyckte att jag inte behövde vara där så mycket. men, jag tyckte inte hans metod att lära ut var så bra.» (25%)
- Jag kan java sen innan och har därför inte deltagit förrän i slutet på föreläsningarna. Samt inte en enda övning.» (25%)
- Gick på nästan alla föreläsningar» (50%)
- Har programmerat rätt mycket tidigare.» (50%)
- Endast föreläsningarna» (50%)
- Kom in i kursen lite sent pga. byte från annan kurs.» (75%)
- Missade lite föreläsningar och övningar tack vare besök osv» (75%)
- dvs förläsningarna, har inte varit på alla labbpass/övningar» (100%)
- Hoppade över vissa övningstillfällen och laborationstillfällen.» (100%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 42%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 22%

Genomsnitt: 2.33

- ...men tror mig ändå ha en hyfsad bild av vilka de var» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är lite oklart vad kursen egentligen fokuserar på, är det den objektorienterade programmeringen, eller är det problemlösning? Nästan alla föreläsningar handlar om programmering, men det man förväntas kunna (tentauppgifterna) handlar till stor del om mattematisk problemlösning, vilket knappt behandlats någonting i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kommer inte ihåg hur målen var formulerade, då jag inte heller minns att de var otillräckliga antar jag att de var bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»31 73%
Nej, målen är för högt ställda»10 23%

Genomsnitt: 2.21

- Jag har programmerat sedan innan.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Svårt att hinna ta in allt om man inte programmerat förut.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»13 26%
Ja, i hög grad»20 40%
Vet ej/har inte examinerats än»15 30%

Genomsnitt: 3

- På labbar och på föreläsningarna lärde vi oss mest (om inte bara) den tekniska biten av programmeringen men inte problemlösningsdelen. dvs vi tex. fick lära oss hur man skapar en metod, for-loop, if-satts mm men inte hur man "tänker" vid problemlösningen då man använder programmering. tentan är ju nästan uteslutande sådan problemlösning. » (Nej, inte alls)
- Som ovan, de kunskaper som efterfrågas på tentan motsvarar kanske inte det som kursen behandlat. Föreläsningar etc kanske borde behandla det här med problemlösning mera istället för att bara fokusera på tekniska programmeringsdetaljer.» (I viss utsträckning)
- Men varför inte köra mer programmering och mindre mattematik och problemlösning?» (I viss utsträckning)
- tentan hade för mycket vikt på matematiska problem än javas egenskaper och strukturer.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»9 15%
Ganska liten»24 42%
Ganska stor»17 29%
Mycket stor»7 12%

Genomsnitt: 2.38

- Då jag redan är bekant med objektorienterad programmering har undervisningen kanske inte gett så mycket. Som ovan, hade varit trevligt med lite mer fokus på problemlösningen då det verkar vara ett stort mål med kursen..!» (Mycket liten)
- väldigt överösande med onödig information. t ex boxing/unboxing gick vi igenom på en av de första föreläsningarna, det var helt onödigt. Jan har en förmåga att överexemplifiera enkla saker.» (Mycket liten)
- Jag förstår oftast bäst av att läsa själv i boken eftersom det ofta är lätt att tappa koncentrationen under de 1.5 effektiva timmarna som en föreläsning håller på.» (Ganska liten)
- pga förkunskaper» (Ganska liten)
- Det gick för långsamt fram i början av undervisningen, kan vara bra för nybörjare som inte förstår någonting, men jag är nybörjare, och t.o.m JAG tyckte det gick för långsamt» (Ganska stor)
- Undervisningen passade min inlärningsmetod mkt bra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»7 12%
Ganska liten»12 21%
Ganska stor»23 40%
Mycket stor»15 26%

Genomsnitt: 2.8

- köpte aldrig boken heller. lånade bara den till tentan.» (Mycket liten)
- Känns som att ha en bok med information som kan hittas väldigt enkelt i javadoc på Internet.» (Mycket liten)
- Byt till en bok som är mer som Object-Oriented Software Development Using Java av Xiaoping Jia. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna är mer eller mindre direkta kopior av sidor från boken. Hade varit trevligt med lite annorlunda infallsvinklar under föreläsningarna. Boken kan man ju läsa hemma. Känns lite som bortkastad tid när föreläsaren bara går igenom boken sida för sida.» (Ganska stor)
- Jättebra bok, borde dock nämnas vad som INTE är nödvändigt att läsa igenom» (Mycket stor)
- Som sagt ovanför, lärde mig bäst när jag läste själv i boken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»36 63%
Mycket bra»17 29%

Genomsnitt: 3.21

- Vi som läser kursen via GU. Till att börja med var det MYCKET stora problem att få ett labbkonto. Sedan var det omöjligt att få passerkort. Detta gjorde att vi inte kunde vara med på handledda laborationer och liknande. Passerkort lyckades jag efter stor ansträngning få tag i en vecka innan tentamen. Så får det INTE gå till. Jag kan dessutom tillägga att det var exakt samma problematik för de som läste kursen förra året och ingenting har alltså blivit bättre. Mycket dåligt!» (Mycket dåligt)
- uppdaterades för lite.» (Ganska dåligt)
- websidan länkar på vissa ställen till information som inte fanns (i lab-pm för lab 2 och 3 står det att man ska skriva en dokumentation enligt kurs-pm, då man klickar på länken kommer man till kurs-pm men hittar ingen information om hur dokumentationen ska skrivas).» (Ganska bra)
- ...men instruktionerna för hur man skulle lämna in labbarna via Fire var onödigt krångliga» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»23 40%
Mycket bra»18 31%
Har ej sökt hjälp»11 19%

Genomsnitt: 3.59

- Alldeles för få lärare på övningarna.» (Ganska dåliga)
- Jag hade velat ha mer tid med Jan, han förklarade mycket bättre än handledarna enligt mig» (Ganska bra)
- De tillfällen vi hade studiegrupper i grupprummen gav bra tillfällen att få förklaringar för saker man inte förstod.» (Mycket bra)
- många labbar att gå till med bra handledning. dock för få datorer och handledare ibland då vi var ganska många på samma pass ibland. » (Mycket bra)
- Var gott om SI pass, övningar och laborationer för den som ville gå på det.» (Mycket bra)
- Fanns gott om tider på kvällarna för mig att ställa frågor. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»19 33%
Mycket bra»32 56%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.61

- Lite oengagerad lab-partner, och hans kunskaper var för låga jämfört med mina, så fick förklara väldigt mycket utan att få ut något av min partner.» (Ganska dåligt)
- Var lite nivåskillnader i förkunskap mellan mig och min labbpartner vilket gjorde det lite mer komplicerat.» (Ganska bra)
- ...har bara samarbetat på labbarna, men ändå» (Mycket bra)
- Kom in i kursen efter de andra. De hade redan valt labbgrupper så jag valde att arbeta ensam.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»2 3%
Låg»7 12%
Lagom»29 50%
Hög»16 28%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.19

- Har programmerat mycket innan så jag antar att det är lagom för folk som inte gjort det» (Låg)
- Lite skiftande, från låg när labbarna var lätta till hög mot slutet» (Lagom)
- Hade inte så stora förkunskaper, därför var den rätt hög för mig.» (Hög)
- Fruktansvärt tidskrävande labb(Den sista). La flera dagar vid att sitta framför datorn för att få det att funka. Jag har ingen tidigare vana av programmering men jag lärde mig väldigt mycket så det är väl ett bra tecken!» (Hög)
- Labb tre var för avancerad.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 7%
Lagom»32 56%
Hög»20 35%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.31

- Mycket nytt att lära sig.» (Hög)
- Det är en bra start så man kommer in i tempot.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 12%
Godkänt»22 38%
Gott»22 38%
Mycket gott»6 10%

Genomsnitt: 3.47

- väldigt svårt om man inte kan java innan och ganska intetsägande om man kan java sedan tidigare.» (Dåligt)
- Jag hade velat se lite mer prioritering på själva programmerandet. Och kanske inte riktigt hur String lagras i minnet.» (Godkänt)
- Kursen ger en okej inblick i programmeringens tekniska aspekter, men problemlösning gås ej igenom, trots att det efterfrågas på tenta! » (Godkänt)
- Nästan ingenting av det som föreläsaren(Jan) gick igenom var av stor vikt på Tentamen. Tentamen reflekterade inte kursen på ett bra sätt, utan det var till största del komplexa problem som skulle göras i program på 4 timmar. Fanns alldeles för lite tid för att göra en bra tenta om man inte läst Java eller annan programmering innan. Mer fokus på vad saker är och vad det är bra till borde ingå i tentamen enligt mig.» (Godkänt)
- Blev mycket hoppande mellan olika kapitel och delkapitel.» (Gott)
- Rolig och intressant kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningar på samma nivå, samt de tillfällen då grupprummen var bokade och handledning fanns tillgänglig»
- vet inte»
- Tempot»
- Inlämningsuppgifterna, de ger en bra bredd»
- Jans lektioner när det inte gick för långsamt fram :P»
- Den variation som fanns på laborationerna. Föreläsningarna som var efter alla laborationerna var utförda.»
- De duktiga assistenterna»
- Kursliteraturen. Mycket användbar bok.»
- Att läraren var lyhörd med frågor. Mycket bra.»
- - Lika många labbtillfällen - Java direkt var bra»
- De praktiska exemplen på overheaden är bra.»
- Laborationerna var lärorika, fortsätt så.»
- Bra med laborationer som testar dina kunskaper innan du har tenta. »
- Antalet övningstillfällena.»
- laborationerna»
- Föreläsaren var mycket duktig»
- Boken var bra, alla tillfällen till laborationer/övningar/SI-pass.»
- Strukturerade föreläsningar»
- Labbarna! Väldigt givande om än tidskrävande att få göra Memory osv!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker att kursen i almänhet var bra, kommer inte på något som bör ändras.»
- större möjlighet för de med goda förkunskaper att utvecklas mer samt skriva på websidan inte enbart vilka kapitel i boken i föreläsning tar upp utan också vad dessa handlar om.»
- Mera handledare under lab-tiderna»
- Vet inte»
- Kan tycka att tempot var lite lågt, men jag har som sagt programmerat innan»
- Föreläsaren bör ej gå igenom boken sida för sida, utan gärna komma med lite nya infallsvinklar. Sedan borde även laborationerna kunna inverka på betyg.»
- Lite snabbare intro på lektionerna (mer generellt, vi HADE faktiskt gått en introkurs precis innan denna kursen började)»
- Lite mindre läsa direkt ur boken från föreläsaren.»
- Föreläsningar som fördjupar/breddar innehållet i kursboken, istället för att som nu, ta upp samma exempel som boken redan behandlat. Vidare skulle jag gärna se lite mer exempel på tankegång vid problemlösning inför programmeringsuppgifter.»
- - Mer om problemlösning - Lokaler med fler datorer i till labbarna. Speciellt i slutet av perioden då många, som latat sig innan, får "panik" och vill vara med på alla labbartillfällen. Då kanske ni tänker att vi får skylla sig själva om kommer springande sista veckan? Men jag som vill/behöver dator och handledning vid samtliga labbar, både i början och slutet, bör väl få det?»
- inget särskilt.»
- De exempel som gicks igenom på föreläsning var så basala att jag hade svårt att använda kunskapen på svårare problem.»
- Det skulle vara uppskattat om man kunde få tentera programmeringsdelen av kursen på en dator då det är mycket omständigt att skriva snygga, effektiva program med penna och papper under tidspress.»
- Ordningen för inlärning. Som det var nu anpassades de moment vi gick igenom i kursen till laborationsuppgifterna som fanns, mer än vice versa. »
- Laborationsuppgifterna. Litteraturen.»
- övningstillfällena»
- Som jag skrev innan MÅSTE samarbetet mellan GU och Chalmers fungera bättre och det ska inte vara upp till studenten att lösa alla administrativa problem.»
- Bättre föreläsningar. Få bättre förståelse för hur man skall tänka för problemlösning istället för att enbart se på färdiga, och ofta en aningen röriga, exempel.»
- Göra det mer enhetligt och inte hoppa för mycket mellan olika delkapitel. Möjligtvis extra uppgifter i sidan om bokens uppgifter.»
- Instruktionerna till Fire»
- Målen på vad vi skall kunna samt tentamen.»

16. Övriga kommentarer

- kunde sen tidigare stora delar av kursinnehållet»
- En bra grundkurs i javaprogrammering.»
- Bra kurs!»
- finns att jobba på när det kommer till föreläsningarna»
- Skansholm är ytterst kompetent inom programmering, men innehållet på föreläsningarna kunde varit bättre.»
- mjava»
- Skulle vara trevligt med en RSS feed på kurshemsidan.»
- En viss labbhandledare hade ingen förståelse för att man kanske behövde mer hjälp än en hänvisning till att söka i java API definitionerna. De andra var dock suveräna.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från