ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bryggtjänst, SJO315

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»14 73%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 1.73

- Endast lektionstid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 9%
100%»19 90%

Genomsnitt: 4.9

- varit sjuk under ngn simulatorkörning.» (75%)
- Obl. närvaro» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 60%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 1.7

- Kurs-PM? Genomlöpande röd tråd? Lärarkompetens? Knappt ens ett schema!!!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ett kurs-PM har inte funnits, mål har ej presenterats och kursens innehåll har varit otydligt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- En MRM-kurs, köra lite sim, lite inslängt HR/HF och sen en uppkörning? Kan det bli en mer salig blandning? Inget tydligt mål med kursen kort och gott.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»1 5%
Vet ej/har inte examinerats än»9 52%

Genomsnitt: 3

- Uppkörning i MRM tex» (I viss utsträckning)
- Ingen examination annat än "uppkörning"» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 2.55

- Vad har vi fått lära oss?» (?)
- Se fråga 3.» (Mycket liten)
- MRM kursen var intressant, men känns väldigt gammal. Kanske är dags att lämna denna för någon nyare variant, fast å andra sidan är det alltid aktuellt med diskussioner. Det känns som att vi har haft ett par MINDRE och nästan lite fåniga ledarskapskurser. Det är bättre att man samlar allt ledarskapshattande i EN kurs, med någon som behärskar ämnet och kan få igång diskussioner. Sen kan man ha en kurs bredvid med simulatorkörning som är avsedd att ta fram "interaktionen" och "teamworken" på bryggan. » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»15 78%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.36

- Fanns ingen.» (?)
- Vi var tvugna att köpa ett häfte om MRM, detta häfte var helt värdelöst då att info vi behövde ändå presenterades på OH eller med hjälp av projektor. » (Mycket liten)
- Räknas simulatorn som kursmaterial så. Annars har vi inte haft något material att bedömma den fråga av.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»5 25%
Ganska dåligt»7 35%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.15

- Då vi ännu inte fått klarthet i kursens innehåll kna jag inte annat än att såga administrationen. Ingen har kunnat svara på vem som har ansvar för vilka delar av kursen, det råder fortfarande till dags datum stor osäkerhet hur uppkörningarna ska gå till. » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»4 19%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»3 14%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 2.95

- Nils Borre bjuder inte direkt in till att ställa frågor.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»20 95%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.95

- Vi är en bra klass, kan samarbeta bra med dem. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»5 23%
Lagom»15 71%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Men det var bra med tanke på exjobbet.» (Låg)
- Hade vi själva fått köra simulator istället för att titta på när Borre kör hade vi nog fått en bättre belastning. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»2 9%
Låg»3 14%
Lagom»10 47%
Hög»6 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Ex-jobbet har tagit viss tid i anspråk. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»4 19%
Dåligt»2 9%
Godkänt»8 38%
Gott»4 19%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3

- Besvarar denna fråga med en motfråga. Är chalmers nöjd med denna kurs?» (Mycket dåligt)
- Borres delar är en katastrof. Human resourses-delarna kändes som om föreläsarna blivit informerade om att de skulle föreläsa kvällen innan. » (Mycket dåligt)
- Man fick inte vara i simulatorn alls mycket, MRM kursen var föråldrad och borde kunnas göras mycket bättre. Sista MRM uppkörningen fick hälften av klassen inte ut något av för de fick vara utkik. Borde haft flera övningar där alla fick prova på att vara på bryggan och få agera och göra sitt bästa, och inte försöka stjälpa de andra.» (Mycket dåligt)
- Kul att köra nya simulatorn för en gångs skull» (Dåligt)
- Uppkörningen med Skagerack var riktigt positivt! Johan Magnusson gjorde ett super bra jobb! De fyra tillfällen vi fick i nya simulatorn kunde använts till något mer intressant än vad som gjordes. Ett pass gick åt till att "lära känna simulatorn", vi är inte tre år! Tiden kunde använts många gånger effektivare!» (Dåligt)
- Jag trodde kursen skulle handla om svåra trafiksituationer till sjöss. nu var kursen bara en mrm-kurs. dåligt.» (Godkänt)
- Simulatordelen, speciellt sista körningen där det faktiskt "hände något", drog upp MRM-delen. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- En stor eloge till humanfactorsavdelningen som lyckats kämpa sig in. Hoppas kommande studenter får se mer av dem och kanske kan tillskansa sig åtminstone en smula ledarskapsutbildning.»
- Simulatorköningarna, gärna fler!»
- Simulator körning »
- Körningarna i den nya simulatorn»
- att vi elever får använda de nya grejerna och inte hamna i andra hand vilket vi alltid gör»
- simulator, mer simulator. Avancera fortare. Man behöver inte ha en hel simulatorkörning bara för att "hitta knapparna", sånt lär man sig fort. Låt saker "skita" sig tidigare, lägg in fler fällor. Vi har kört båt in till Göteborgs hamn tidigare, istället kan man använda tiden till ännu mer "fällor", trafikstockning, försöka framkalla stress m.m Däremot intressant att ha kvar manövreringsbiten!!!»
- Skagerak och nya simen fast med bättre och mer lämpade övningar.»
- Johan som vi hade uppkörningen med borde få mer kurser. han var bra»
- Körningen med Skagerack»
- Nils Borre, som var riktigt bra på undervisning av denna kursen.»
- Mer rollspel i simulatorn med utvärdering»
- Uppkörningen med Skagerak och folket ombord. Mycket bra och givande övning. Bra simulatorövningar i stort. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- När ansvarig lärare rycker på axlarna och förklarar kursen som "någonting ledningen bestämmt" är det svårt att motivera sig.»
- Bör vara en mer sammansatt kurs om ledarskap osv, detta är nog 3:e ggn vi läser om samma saker i princip. Hade varit betydligt bättre att ha en större/ mer omfattande ledarskapskurs och kunna gå djupare in på ämnet, för så som det är nu är det alldeles för mkt repetition på en för låg nivå. »
- Mycket mer tid med Adam för ledarskap kurser. Han sitter inne med hur mycket kunskap som helst men vi får endast skrapa på ytan.»
- Försöka att slå ihop alla ledarskapskurser till en. Blev en del upprepning.»
- Mera simulator och flera körningar med Skagerack!»
- Fler "stor" övningar på simulatorn.»
- Allt»
- Byt Instruktör» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- . » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Man kanske bör granska pedagogiken och challange-respone klimatet. Tyvärr verkar det som brist på kommunikation har blivit ett stort problem i sjösektionens ledning.»
- Har läst 3 olika kusrer nu med samma inehåll. Ni måste strukturera upp innehållet i de olika kurser då många faller in under samma sak. Säk B Ledarskap Mrm Dessa tre hade i stort sett samma inehåll»
- Körning med Skagerack kanske ser bra ut i kursplanen men det saknar ankytning till kursen och det finns ingen anledning att kasta tid på att köra ett litet båt runt Göteborgs skärgård.»
- Bra med olika föreläsare!»
- att köra båt i simulatorn skulle vara mer genomgående under hela utbildingen»
- Sista övning på simulatorn borde definitvt repeteras ett antal gånger med små ändringar och i mindre gruppar. Det bäste övning vi har haft.»
- (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från