ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Manövrering/girplanering, LNC300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.35

- fanns inget bra material att plugga på» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 25%
100%»15 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 25%

Genomsnitt: 3.1

- Ska dock tilläggas att i slutet hade vi en tenagenomgång. Först då blev målet klart & tydligt. Innan var det väldigt ovisst vad som skulle krävas utav oss.» (Målen är svåra att förstå)
- varför repeterar vi sjövägsregler i manövreringskursen? skall man göra det så får man väl koppla ihop det med manövreringen?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 40%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.8

- Det hade nog blivit för mycket att testa allt men till stor del så kom det mesta med.» (I viss utsträckning)
- Fråga 7 borde varit tydligare utformad.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.9

- Hastigt tempo i gamla sketfilmer som ingen av oss amatörer hinner förstå för det går för fort.» (Ganska stor)
- Utan föreläsningar så hade det ej gått. Kursmaterial var totalt värdelöst» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 3

- Skaffa nytt! Och de kompendium som Borre säljer svart är uråldriga!» (?)
- Föreläsningarna var det enda man kunde lära sig av. Kursmaterial var totalt värdelöst» (Ganska liten)
- Litteraturen saknar räkneövningar för momentberäkningar» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»6 30%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.5

- Webbsidan användes dåligt som fan. Borde lagt upp mer material här.» (Mycket dåligt)
- tryck ihop allt i en pärm eller skapa riktigt kurlitteratur istället för massa lösblad och häften.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»4 20%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.2

- Kunnig lärare som dock kunde haft en något "snällare" röst ibland.» (Ganska bra)
- Egentligen ingen åsikt» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»17 85%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»17 89%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 10%
Godkänt»8 42%
Gott»5 26%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.36

- Otydligt mål tills i slutet då vi hade en tentagenomgång. I simulatorkörning så har vi igen genomgång utan vi ska genomföra övningar själva. Förstår att det är ert sätt att lära ut, men det hade varit bra med lite grunder och genomförande så man inte måste chansa hela tiden.» (?)
- Simulatordelen drog upp betyget jämfört med lektionsundervisningen där det var välldigt oklart vad vi skulle lära oss och få ut av det hela. Undervisningen kan förbättras med mer relevanta/tydliga föreläsningar där man inte bara får titta på en video om ämnet gång på gång...» (Dåligt)
- Bra simulatorkörningar. Johan var mycket bra som lärare. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningar i verklighet, alltså med riktigt fartyg»
- Johan han extra läraren»
- Att på riktigt manövrera fartyget Skagerak»
- Allt, speciellt lärarvikarien Johan skall ha en eloge anser jag. Fick mig som elev intresserad och hade ett positivt perspektiv på kursen.»
- Manövreringen med Skagerak eller liknande.»
- Båtkörning av fartyg i MV Skageraks storlek. Kul och lärorikt. »
- Körningen med fartyget Skagerack. Det är en sak att lära sig saker i teorin eller simulator, men det är väldigt bra att få känna på hur det verkligen fungerar i praktiken. Mycket bra!»
- övningen med inhyrt fartyg. Dvs att köra båt på riktigt. Det gav mycket. »
- Simulatorkörningarna.»
- manövrering med riktig båt. Helt klart det mest lärorika i hela kursen.»
- Johan Magnusson»
- Maövreringen med riktig båt!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer övningar i verklighet, alltså med riktigt fartyg»
- Nils borre»
- Portsim är ett väldigt ineffektivt program, både dess funktioner som sådana(omöjligt att spara, buggar, alla råkar hela tiden trycka start pga av knappens dåligt placering), samt uppgiften i sig att sitta flera timmar framför de där surrande datorerna från 90-talet som man får huvudvärk av. Det hade varit superbra med en programvara eleverna kunde få möjlighet att installera o köra hemma. Detta skulle vara bra på många sätt, dels att fler inlämningsövningar skulle kunna ges ut i kursen då det är bekvämare arbetsplats o flexibelt med tid samt att en sådan programvara skulle vara givande för vilken sjökaptensstudent som helst som vill öva lite extra utöver någon kurs. Helt enkelt ett program som programmerats o gjorts av chalmers till alla sjö-elever att nyttja efter egna initiativ för egen vinning. Detta behöver ju absolut inte vara ett avancerat program utan där man kan känna på naturens krafter på ett enkelt sätt, som i portsim.»
- bätre kompendier»
- Mer praktisk körning i verkligheten. Även om det nu inte är sådana "små" fartyg vi siktar in oss på att köra, men kan vara bra att ha kännt lite på syregenskaper i verkligheten och inte bara i simulatorn. För vad jag har förstått är det inte Så många som har utnyttjat praktiken till handstyrning.»
- Använd kurshemsidan bättre. Lägg up material och gör det i tid.»
- upplägget av grupperna i simulatorn, så att det blir lättare att byta grupp om man får förhinder en dag.»
- Föreläsningarna ok, men tog inte upp mer än absolut nödvändigt.»
- Skaffa ett bokningsschema över simulatorerna så man slipper åka in till skolan utan att kunna köra port sim.»

16. Övriga kommentarer

- nils borre är en dålig lärare! johan (den nya yngre killen) är mycket bättre och mer pedagogisk, plus att han ger beröm istället för att gnälla på småsaker»
- Helt okej kurs, trots lite velighet om vad kursen egentligen skulle gå ut på, nämndes egentligen bara en gång under alla freläsningar och då snabbt så att man knappt uppfattade det om man inte letade efter just den förklarande meningen. Dessutom löste sig tider och sådant trots uppsägningar/avsked av lärare vi skulle haft i kursen.»
- Det sög fett att MV Skagerak försenades. Klantigt att vi fick köra först veckan innan tentrona. Klantigt att inte se till att båtfan funkade . Hur fan kan man kolla upp det kl 18:00 i Lysekil om båtfan ska vara färdig för avgång 0800 i Göteborg dagen efter om besättningen dessutom är ny och inte kan båtfan riktigt. Read these letters: DÅLIG PLANERING. FÖRBÄTTRA.»
- Johan (tror jag att han hette), som tog hand o simulatorn och körningen med Skagerack när Nils inte kunde gjorde ett kanonjobb. Väldigt trevlig och pedagogisk.»
- Johan va en pärla att ha med under båtkörningen!»


Kursutvärderingssystem från