ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartsekonomi, SJO400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»1 12%
Cirka 20 timmar»2 25%
Cirka 25 timmar»2 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 37%

Genomsnitt: 3.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 50%
100%»4 50%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 62%

Genomsnitt: 3.37

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»4 57%

Genomsnitt: 3.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»5 62%

Genomsnitt: 3.62

- Inte den mest intressanta kursen jag läst här på chalmers, men nog den bäst genomförda. Lärarna sökte verkligen lära.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- Alla föreläsningar på internet är väldigt bra. Dock skulle det vara bra om föreläsningen kom upp på internet innan den verkliga föreläsningen äger rum. Detta möjliggör att jag som student kan komma förberedd till lektionen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 4.14

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 50%
Hög»4 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»3 37%
Hög»4 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»5 62%
Mycket gott»3 37%

Genomsnitt: 4.37

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Beffrakttningsspel..»
- Allt, helt perfekt. Fredriks föreläsningar kan knappt bli bättre, förklaringar på allt man frågar och snabbt upplägg på kurshemsidorna.»
- befraktningsspelet»
- Lärarna, har gjort grymt bra jobb med undervisningen, vilket långt ifrån varit fallet på chalmers tidigare kurser, faktum är att många kurser som vi haft innan här är ju pinsamt dåligt.»
- befraktningsspel»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer info om saker och ting så allt är solklart»
- Hade hjälpt mycket om vi fått ut instuderingsfrågor & gamla tentor tidigt i kursen så att man kan få en känsla av vad kursen omfattar, vilken nivå det ligger på. En annan bra sak är att få ta del av lärarnas PP-presentarioener innan lektionen så att man kan förberede sig och ställa frågor direkt istället för att återkomma med frågor lektionen efter, sparar tid och kan hjälpa andra studenter. »
- sjöfraktavtals boken fanns inte tillgänglig»
- Jag tycker att instuderingsfrågor, gamla tentor och föreläsningsmaterial bör läggas ut direkt vid kursens början. I övrigt är jag väldigt nöjd»

16. Övriga kommentarer

- Tycker inte man ska ha två stora teoretiska kurser på samma läsperiod. Ekonomi och sjöfartens miljöpåverkan har blivit för stressigt.»
- Helt lysande trodde inte att jag skulle tycka att ekonomi var interisant men de gör jag nu»
- All heder åt lärarna på kursen»


Kursutvärderingssystem från