ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande säkerhet, SJO111

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»15 88%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- Totala tiden var väl 7 dagar ca?» (Högst 15 timmar)
- den var ganska utspridd under läsperioden, men det var skönt» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»16 94%

Genomsnitt: 4.76

- obligatorisk närvaro» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 64%

Genomsnitt: 3.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Det beror iofs på målet med utbildningen, men personligen skulle jag ha velat ha fler dagar av allt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»2 13%
I viss utsträckning»8 53%
Ja, i hög grad»3 20%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.33

- anser att det är en av de viktigaste kurserna vi gör då det handlar om vår säkerhet. Om man vill kan man gå på lektionerna, bara för att de är obligatoriska, men sedan inte hänga med alls. Jag hade gärna sett någon typ av kontroll/tenta för att säkerställa att alla deltagare förstått vikten av säkerhetsutbildningen» (I viss utsträckning)
- gjorde du övningen blev du godkänd på den» (I viss utsträckning)
- de var ju ingen tenta precis...» (I viss utsträckning)
- Med praktiska prov visar man verkligen om man vet vad man gör eller inte» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»10 58%

Genomsnitt: 3.47

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»12 70%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.52

- har vi haft någon kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Praktiken var viktigare än kursmaterialet. » (Ganska liten)
- MFA-häftet är till stor hjälp» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3

- var aldrig inne på webbsidan. » (Ganska dåligt)
- ingen kurshemsida» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 4.06

- Lärare/handledare har varit mycket bra och pedagogiska, har verkligen kännts att de varit där för vår skull» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»4 23%
Lagom»11 64%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Samtidigt som det var en del nytt så måste vi ju kunna det innan praktiken» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»15 88%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 23%
Gott»3 17%
Mycket gott»10 58%

Genomsnitt: 4.35

- en otroligt rolig och lärorik kurs. Brandövning, livbåtsträning och sjukvården var toppen!!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- teori vs. praktik»
- Handledarna och upplägget»
- Absolut samma lärare. »
- Allt»
- Praktiken»
- egentligen allt eftersom kursen baseras på ett regelverk... »
- allt. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer krav på inlärning av de olika momenten, främst LABCDE»
- Någon form av kontroll av kunskaper behövs, saknade i stor utsträckning kontroll av inlärning. »
- Mera kontroll att alla verkligen förstått vidden av kursen»
- Lite mer ingående brandövningar lämpade till sjöss, speglade lite för mycket det vanliga samhällsfarliga bränderna. Det är ju också bra men lite mer fördjupande på sjösidan.»
- Lite längre tid med varje enhet, man kan inte öva för mycket!»
- Teoripassen»
- mer brand- och livbåtsövning=)»
- Brandutbildningen skulle ha haft mer praktiska saker med att släcka bränder. Tyckte de var för få situationer som man väl var i en brand. »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs att ha i början av studietiden då man på ett avslappnat sätt umgås med de andra i klassen.»
- Har redan Basic Safety»
- Annars mkt bra!»


Kursutvärderingssystem från