ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Stabilitet och fartygskonstruktion, LNC061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»6 33%
Cirka 20 timmar»6 33%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.78

- Hans föresläsningar förvirrar mig personligen mer än de klargör för mig» (75%)
- nästan 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 57%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»5 26%
Vet ej/har inte examinerats än»10 52%

Genomsnitt: 3.31


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»9 47%

Genomsnitt: 3.36

- Läraren är mycket engagerad och tar sig gärna tid att prata med eleverna i klassen då det uppstår frågor. Läraren har även en förunderlig förmåga att få klassen engagerad...» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.36

- Huss bok är på tok för avancerad för den nivån som läraren har lagt. Det är möjligt att vi får nytta av den i framtiden, men läraren har gott och väl klarat av att bescara och beskriva och svara på de frågor sokm har uppstått. Sumpa boken till nästa år och använd egenhändigt upptryckt material.» (Mycket liten)
- boken var på tok för svår att förstå. som tur var fick vi ett häfte om kursen som var mycket mer lättbegriplig» (Ganska liten)
- Boken ser jag ingen större mening med alls, däremot har White Sea häftet varit bra. De övningar Hans delat ut har varit ännu bättre.» (Ganska stor)
- Har knappt använt Kursboken utan helt studerat mha utdelat material o föreläsningsanteckningar» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»12 63%

Genomsnitt: 3.52

- facit saknades ofta!» (Ganska dåligt)
- kom igång ngt sent med kurshemsidan men när den väl kommit igång fungerade det mkt bra, vore bra om föreläsarn fått nödig utb på systemet innan kursstart» (Ganska bra)
- Det ligger väldigt mycket instuderingsfrågor, förklaringar och annan nyttig information på hemsidan. Aööt utdelat material ligger på kurshemsidan. Mycket bra! Läraren har även tagit sig tid efte rlektionstimmarna att svara på frågor. Både på sitt kontor och på mailen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- lite röriga svar, kommer inte på mycket annat» (Ganska bra)
- Ibland blev det mycket rörigt på föreläsningarna, då alla ville ställa sina egna frågor och Hans alltid tog sig tid. Hans har varit mycket bra på att förklara. » (Mycket bra)
- Läraren var ofta anträffbar på sitt kontor och svarade väldigt snabt på frågor på mailen. I klassen tog han sig tid att besvara alla frågor tills eleven förstod. Han avfärdade ingen fråga.» (Mycket bra)
- bra med övningar» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»14 77%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Läste kursen HT07 så svaret är knappast relevant.» (Låg)
- Läraren har gång på gång förklarat att han undervisar hur det går till i praktiken. 3mm hit eller dit spelar ingen roll i verkliga livet. Det har han förmeldat mycket väl. » (Lagom)
- sköna lektioner som kunde varit lite mer intensiva» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»15 78%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Läste samma HT07 så svaret är knappast relevant.» (Låg)
- I och med att det var så mycket material på kurshemsidan så kunde man följa med väl i undervisningen. Man hade således möjlighet att arbeta både hemma och i salen.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 31%
Gott»9 47%
Mycket gott»4 21%

Genomsnitt: 3.89

- bra balans mellan teori o praktisk tillämpning i exempel» (Gott)
- Läraren engagerade klassen! Man lärde sig mycket och fick bra hjälp då man hade frågor. Han gjorde lekrionerna både intressanra och inspirerande och la undervisningen på en bra nuvå.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna som vi fick ut av Hans»
- Ha kvar Hans som lärare, han är en praktiker som behövs på Chalmers bland alla teoretiker. Inget fel med att vara teoretiker men man behöver inte vara professor i matematik för att vara fartygsbefäl.»
- Hans Filipsson. »
- Genomgångarna»
- läraren»
- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken, finns det verkligen ingen bättre? Personligen hade jag velat ah SI i Stabiliteten också. »
- mer övningar»
- sättet att lära ut på, det funkar inte i längden att enbart bli tillsagd hur man ska räkna ut saker och ting, det är bättre om man får veta varför man ska göra som på ett vist sätt för att få ut de olika måtten. man får en bättre helhet över hur det fungerar, annars kan man ju bara ta en formelsamling och sätta sig och räknautan att förstå varför och sedan veta hur man ska göra i fratiden.»
- Nada.»
- Få lite mer koll på vad det är man behöver kunna»
- Pedagogiken, jag personligen förstod mkt lite av Hans föreläsningar. Skippa den där boken! Det mest bortkastade köp jag gjort »
- simulatorövningen»
- tempot, boken»
-

16. Övriga kommentarer

- Hans Filipsson är oerhört duktig!»
- Snälla Hans, skriv enheter på dina siffror! »
- Känns som ett jättesvårt ämne, tror dock inte alls att det är så svårt så med ett annat upplägg... »


Kursutvärderingssystem från