ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp1åk2: TMS136 Dataanalys och statistik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-23 - 2008-11-15
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

80 svarande

Högst 15 timmar»27 33%
Cirka 20 timmar»18 22%
Cirka 25 timmar»20 25%
Cirka 30 timmar»9 11%
Minst 35 timmar»6 7%

Genomsnitt: 2.36

- Har inte kunnat få tag i en bok, det är det sämsta jag varit med om på universitetet. den är slut på förlaget och när jag påpekade det för föreläsaren sa hon att det var samma problem förra året. Har därför inte kunnat plugga och körde tentan. Helt värdelöst!» (Högst 15 timmar)
- Har lagt mer tid på fysiken då man ska räkna betydligt fler uppgifter där.» (Högst 15 timmar)
- Lite knappt 20» (Cirka 20 timmar)
- Då jag inte fick tag på en bok på ett par veckor kunde jag inte börja med en gång. Jag anser dessutom att det var svårt att hänga med på föreläsningarna men det kan ju bero på att jag inte gjorde uppgifter kontinuerligt» (Cirka 20 timmar)
- Alldeles för många projekt som tog upp all den tid vi egentligen borde ha ha lagt på att göra uppgifter i boken.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

79 svarande

0%»3 3%
25%»9 11%
50%»15 18%
75%»19 24%
100%»33 41%

Genomsnitt: 3.88

- Omöjligt att förstå något av föreläsngarna» (0%)
- 1.5 föreläsningar» (0%)
- Var på totalt 3 föreläsningar, de höll inte måttet.» (0%)
- Föreläsningarna gav mig tyvärr inte mycket. Därför valde jag att studera på egen hand under dessa tider istället.» (25%)
- hon suger» (25%)
- tyckte inte att jag fick ut något alls av föreläsningarna» (25%)
- Tyckte förläsningarna var väldigt dåliga så jag slutade gå efter halv kursen. Dom var ouppstyrda.» (50%)
- Jag slutade gå på föreläsningar då dom efter halva tiden inte gett någonting.» (50%)
- Läraren var oengegagerad och i början kändes det som att hon gick på eleverna för hårt.» (50%)
- Då jag inte förstod någonting av ovan givna skäl var det svårt att motivera sig att gå på alla föreläsningar.» (75%)
- var borta en vecka» (75%)
- Vissa föreläsningar förstod man ingenting å gick hem...» (75%)
- 90%» (75%)
- HAr varit svårt att hänga med på många lektioner pga ostrukturerade anteckningar påtaveln» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»43 53%
Målen är svåra att förstå»11 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 6%

Genomsnitt: 1.85

- Fanns det några?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kanske är dags att uppdatera dessa, då flervariabelsanalys inte ingår i denna kurs. Vidare skulle jag inte påstå att min "världsbild har ändrats" tack vare denna kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 11%
Ja, målen verkar rimliga»39 76%
Nej, målen är för högt ställda»6 11%

Genomsnitt: 2

- vet ej» (?)
- Hade man hoppat över lite högstadie-algebra hade vi nog hunnit igenom hela boken» (Nej, målen är för lågt ställda)
- har ej sett de» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi hade en jätteprofesionell och begåvad lärare som säkert kunde sin sak, MEN hon var jättedålig på pedagogik och det dröjde till ca läsvecka 6-7 innan saker och ting började klarna. Först då insåg man hur lätt kursen verkligen var. Det vi hade lärt oss på två månader hävdar jag går att lära sig på mindre än halva tiden om rätt typ av pedagogik (läs: rätt lärare) används för att förmedla kunskaperna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det kändes som det var mycket som skulle täckas på så få timmar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»26 45%
Ja, i hög grad»23 40%
Vet ej/har inte examinerats än»7 12%

Genomsnitt: 2.63

- Kunde varit lite mer avancerade problem» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte att målen säger någonting om vad denna kurs går ut på. Det enda jag kan utläsa från dem är att detta är en statistikkurs.» (I viss utsträckning)
- För lätt tenta i förhållande till kursens komplexitet.» (I viss utsträckning)
- Tentan kunde varit något svårare.» (I viss utsträckning)
- Går inte att svara på se ovan.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Svårt att säga.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»29 36%
Ganska liten»35 44%
Ganska stor»9 11%
Mycket stor»6 7%

Genomsnitt: 1.89

- Anastasia pratar på ett sådant sätt att det är svårt att ta till sig det hon säger. Dessutom skapar hon ett klimat i klassrummet som gör att det blir svårt att fråga. Hennes föreläsningar har mest krånglat till saker och ting.» (Mycket liten)
- Finns inte facit till alla uppgifter. Delar ut extra uppgifter vilket är bra men utan facit är det värdelöst. Fick kommentaren att vi skulle fråga på övningstillfällena. Då gjorde man kursens projekt och det fanns ingen handledartid över. » (Mycket liten)
- Saker som att förklara vad ett medelvärde är (en sak som man lärde sig på högstadiet) lyckades Anastasia låta krångligt. Att läsa ur boken i två timmar gav mer än att lyssna på henne. » (Mycket liten)
- Jag antar att denna frågar sytfar till att undervisningen är föreläsningarna. Tyvärr så måste jag säga att föreläsningarna i denna kurs varit de sämsta hittils under min chalmerstid. Att ha föreläsningar på engelska är inga problem, så länge föreläsaren behärskar språket. Rent tekniskt sett gjorde föreläsaren det i denna kurs. Dock så går det inte att lyssna på en person som förklarar statistikformler i 45 minuter om denna person ej kan betona ord rätt. Det kan vera som en petitess, men betoning används för att vi undermedvetet skall lägga märke till vad vi skall lyssna på och lägga på minnet. Betonar någon helt fel saker så blir jag trött och kan inte fokusera på informationen som föreläsaren förmedlar, utan istället måste jag fokusera på vilka ord jag skall lägga på minnet. Tyvärr, föreläsaren får underkänt av mig.» (Mycket liten)
- Jag levde tidigare under föreställningen att Chalmers var en av Sveriges ledande tekniska högskolor och därmed hade pedagogiskt duktiga föreläsare. Denna uppfattning har emellertid helt förändrats sedan jag fick uppleva den pedagogiska katastrofen till lärare i den här kursen.» (Mycket liten)
- Mycket svårt att förstå föreläsningarna och väldigt oklara inlämningsuppgifter.» (Mycket liten)
- Det här var den sämta läraren jag någonsin har haft, helt värdelös på engelska och makalöst dålig pedagogik.» (Mycket liten)
- Läraren är ju jättestressad och jag störde mig otroligt mycket på henne. När hon insåg att inte så många förstod nått sa hon allt om igen lika stressad som tidigare...om kanske lite mer stressad.» (Mycket liten)
- Se kommentar ovan, det mesta fick läras in på egen hand, lektionerna var inte till mycket nytta tyvärr.» (Mycket liten)
- Har mycket svårt för Anastasia som föreläsare. Hon har väldigt svårt att engagera, samtidigt som hon krånglar till mycket mer än nödvändigt.» (Ganska liten)
- Anastacia är ingen dålig föreläsare, hon behöver bara skickas på pedagogikkurs...» (Ganska liten)
- Beror till viss del på mig själv, då jag inte förberedde mig tillräckligt inför föreläsningarna» (Ganska liten)
- ett fåtal aha-upplevelser, men oftast inget nytt,» (Ganska liten)
- Svårt att ta till sig kunskaper som inte har något sammanhang. Jag vet fortfarande inte vad jag ska använda dem till mer än att använda formler för att räkna ut detaljer. Jag skulle vilja kunna validera andra undersökningar jag läser t ex. Se hur säkra deras resultat verkligen är.» (Ganska liten)
- Måste vara fler exempel på föreläsningarna. Det går inte att se teori i 7 veckor utan ett enda exempel.» (Ganska liten)
- Anastassia har MYCKET att lära av Åke Fält, Åke är det bästa läraren jag har haft hittills på Chalmers, Anastassia är raka motsatsen.» (Ganska liten)
- Projekten var bra, men föreläsningarna var till stor del värdelösa.» (Ganska liten)
- Som sagt jag kom efter från början och tyckte att det var svårt att hänga med. När man hade frågor på föreläsningarna kändes det ofta som att man blev påhoppad av Anastassia» (Ganska liten)
- Det är mycket svårt att hånga med på förläsningarna då upplägget är förvirrat och oklart. Jag får känslan av att föreläsaren inte planerar alla sina föreläsningar i förväg och då händer det att hon börjar förklara en sak för att sedan komma in på sidospår och aldrig avsluta det hon började förklara.» (Ganska liten)
- Hade fått ut ännu mer av föreläsningarna om hennes OH-bilder hade funnits att skriva ut, så man kunde ha dem med sig» (Ganska stor)
- Min uppfattning är att man inte alltid lärde sig jättemycket på lektionerna. Detta är dels mitt eget fel men föreläsningarna var lite annorlunda mot innan. » (Ganska stor)
- Jag har lärt mig mest då jag har fått hjälp av handledarna och inte under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Eftersom det är den enda inlärning jag kunnat få.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»17 21%
Ganska liten»20 25%
Ganska stor»31 38%
Mycket stor»12 15%

Genomsnitt: 2.47

- inte gått att få tag i boken som varit slut på förlaget. inte hittat begagnat. dåligt att ha kurslitteratur som ej går att köpa eller låna» (Mycket liten)
- Boken fanns inte tillgänglig. Se övriga kommentarer.» (Mycket liten)
- Boken fanns inte att få tag i inom Skandinaviens gränser och var slut hos förlaget. En vecka innan kursens examination fick jag kopiera en klasskamrats bok, eftersom det tydligen var enda lösningen på problemet. Det är extremt dåligt att ni använder kurslitteratur som inte finns att tillgå i Sverige och ännu sämre att ni uppmanar oss till att bryta mot lagen för att lösa problemet.» (Mycket liten)
- Det finns ju inte!» (Mycket liten)
- Boken har INTE GÅTT ATT FÅ TAG PÅ! Varken Cremona eller äldrekursare har kunnat sälja någon bok. Det borde inte vara tillåtet att undervisa mha en bok som inte ens planeras att tryckas. Skamligt!» (Mycket liten)
- Det fanns inte ens böcker i omlopp nog så de räckte till alla i klassen.» (Mycket liten)
- Boken var ungefär lika värdelös som läraren, dock skulle man ju vara glad om man ens fick tag på någon bok eftersom den inte fanns att få tag på varken hos cremona eller någon annanstans. idotiskt val av bok. Även läraren sa att den var dålig. Ingen information om val av bok fannas att hämta på kurshemsidan innan kursstart.» (Mycket liten)
- Fixade fram egen bättre litteratur» (Mycket liten)
- Jag valde att använda annan litteratur då jag ansåg den för kursen valda litteraturen vara för krånglig omotiverande.» (Mycket liten)
- Jag lyckades inte få tag på kurslitteraturen eftersom denna var restnoterad världen över.» (Mycket liten)
- Kursboken fanns inte att få tag på - trycktes inte längre och cremona hade inte tillräckligt med exemplar.» (Mycket liten)
- Boken måste bytas ut. Den är bra men det hjälper inte, för den trycks inte längre...» (Ganska liten)
- Boken är svårbegriplig.» (Ganska liten)
- Jag tycker kursboken är rätt dålig och svår att förstå. Det vore enklare med en bok som har fler exempel, det var sem som gjorde att jag i slutändan äntligen förstod något.» (Ganska liten)
- Böckerna tog snabbt slut och det tog ett tag tills jag hittade en begagnad att låna. Däremot finns det att par svenska kompendium på nätet som varit till stor hjälp. Dessa hittade mina klasskamrater, hade varit bra om det funnits länkar till dessa på hemsidan kanske.» (Ganska liten)
- kurslitteraturen var värdelös» (Ganska liten)
- Det har varit svårt för många studenter att få tag på kursboken då denna tog slut på förlaget. Kanske borde man byta kursbok till nästa år om förlaget slutat trycka boken.» (Ganska liten)
- Boken är helt ok, men kanske lite väl babblig. Det är skit att alla inte har kunnat få tag i den.» (Ganska stor)
- Det som gav mest var att göra uppgifter i boken. Annars fanns det bättre kompendier som man kunde fixa på annat håll som förklarade teorin mycket bättre än kursmaterialet.» (Ganska stor)
- Boken är rörig och talar inte heller om målen, den är instruktiv på detaljerna men man förstår inte sammanhanget.» (Ganska stor)
- Boken är lite krånglig, men inte hopplös.» (Ganska stor)
- Dålig bok. Svår att förstå.» (Ganska stor)
- Även om jag tycker att boken är svårbegriplig och dåligt upplagd har den varit det jag har baserat min inlärning på, då föreläsnngarna har varit ännu mer svårbegripliga.» (Ganska stor)
- Dålig kurslitteratur. Läste mig till den kunskap jag behövde tack vare andra statistik-sammanfattningar och till och med en tecknad amerikansk serie-variant istället. Det var lättare att lära sig statistik den vägen.» (Ganska stor)
- Ingen ska behöva beta sig igenom en 700 sidors tegelsten statistik för att lära sig det som behövdes för att klara kursen. Det måste väl ändå finnas bättre kurslitteratur för det ändamålet att tillgå? Ingen som kan ta fram en 40 sidig sammanfattning av kursen att sälja på cremona för en hundring? det vore en säker affärsidé.. » (Ganska stor)
- Var tvungen att lära mig nästan allt från boken vilket fungerade ganska bra.» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur. Dock ställer jag mig mycket frågande till att ha en bok i tusenkronorsklassen, som dessutom slutat tryckas, som kurslitteratur i en enda kurs. » (Mycket stor)
- Fick tag i cartoon guide som är jättebra! Tycker föreläsaren nästa år ska rekommendera att läsa den tidigt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

79 svarande

Mycket dåligt»20 25%
Ganska dåligt»28 35%
Ganska bra»27 34%
Mycket bra»4 5%

Genomsnitt: 2.18

- Dålig info på kurshemsidan om vad som gäller, framförallt om tentan.» (Mycket dåligt)
- Usel information på hemsidan. Hemsidan var exktremt statisk, bara kopierad från föregående år. Mycket knapphändig information om projekten, det stod "Mer om detta på lektionerna", men sådan information uteblev. Felaktig / vilseledande information fanns också. Det stod att man fick ha med sig "hand written notes" på tentan, men det visade sig (på tentan!) att det var ok att ha datorutskrivna.» (Mycket dåligt)
- Jag anser informationen om projekten samt inför tentamen m.m. ha varit oerhört bristfällig. Bland annat ändrades information om vilka hjälpmedel man fick ha med sig på tentamen så sent som dagen innan tentamen. Datum för viktiga moment i kursen uppdaterades på hemsidan högst sporadiskt.» (Mycket dåligt)
- Svårt att få hjälp med uppgifter från hemsidan, om man inte kan så får man ingen hjälp från kurshemsida, eller annat material. Extra uppgifter delades ut, men utan facit, med motivationen att "det inte var det som var meningen med dem"» (Mycket dåligt)
- Uppdaterades dåligt när det gällde information om projekten så som vad som skulle göras och deadlines.» (Mycket dåligt)
- jättedålig, hemsidan var helt planlöst uppbyggd och saknade mycket väsentlig information.» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dålig information, om någon alls, har funnits att hitta på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Värdelös hemsida! Mycket bristfällig information och helt intetsägande ibland.» (Mycket dåligt)
- Rörig hemsida och dåligt användande av examinatorn.» (Mycket dåligt)
- Bra att OH-bilder och utvalda kapitel i boken kopierades och delades ut till klassen. Kurshemsidan fungerade dock dåligt, viktig information kom upp sent eller inte alls.» (Mycket dåligt)
- Det skilde mellan vad som sades på lektion och vad som lades upp på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- En del fel på kurshemsida och lite sen på att lägga upp vissa saker.» (Ganska dåligt)
- dåligt med information, gammal information, dåligt uppdaterad. Uppgifter låg uppe som vi inte skulle göra, projekten dåligt förklarade.» (Ganska dåligt)
- Bra, förutom att vissa projektbeskrivningar kom upp sent.. Och saknade fler gamla tentor» (Ganska dåligt)
- Rörig kurshemsida där allt fanns under here, here and here. Under dessa länkar fanns inte vad som utlovats, facit till övningstentorna fanns inte utan tentan ytterligare en gång istället. Övningsuppgifter delades ut men inga svar så man visste inte om man gjort rätt???? Då har man ju ingen hjälp av dem, vi är ju här för att lära, inte för att kunna från början så vi kan rätta själva.» (Ganska dåligt)
- Very confusing website. It would have been nice to have the information on the page more structured. For example the info on the projects could have been collected in one place and the instructions more specific.» (Ganska dåligt)
- Det i stort sett enda som framgick på kurshemsidan var vilka uppgifter man ska räkna, och det gäller ju bara de lyckligt lottade som fått tag på boken.» (Ganska dåligt)
- varför inga tentor från samma examinator?» (Ganska dåligt)
- Det har varit bra att kursplanderingen har legat uppe, att man hela tiden kunde se vad som skulle gås igenom på föreläsningarna. Informationen inför projekten kunde ha varit bättre. Det kändes som om det aldrig var någon som riktigt visste vad vi egentligen skulle göra och inför projekt 2 och 3 stod det inget alls på hemsidan. » (Ganska dåligt)
- dålig information krin projekten både på hemsidan och mellan handledare,kursledare. » (Ganska dåligt)
- Rörigt. Fick lite OH-material, men det var lite svårt att förstå dem...» (Ganska dåligt)
- Inte mycket till utdelat material... det som kom kom för sent..» (Ganska dåligt)
- Bra i allmänhet. Dock tycker jag det är konstigt att vi inte kunde få ut det senaste årets tentor på hemsidan. Tydligen ville hon inte lämna ifrån sig dessa.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

80 svarande

Mycket dåliga»10 12%
Ganska dåliga»27 33%
Ganska bra»33 41%
Mycket bra»4 5%
Har ej sökt hjälp»6 7%

Genomsnitt: 2.61

- Alla handledningstid har gått åt till labbuppgifterna. Till sista labben hade vi inte ens någon handledning då läraren låg efter i planeringen så vi fick göra den efter läsperioden, nu. Det hade även varit bra att fått tid att göra uppgiften innan tentan, då uppgifter som liknade den kom på tentan. Möjligheten fanns självklart att göra den innan, men inte tiden. » (Mycket dåliga)
- man blev bemöt som en komplett idiot när man frågade läraren något.» (Mycket dåliga)
- All tid med handledarna gick åt till att ställa frågor kring projekten. Man han då inte ställa några frågor angående räkningen i boken.» (Mycket dåliga)
- Varför lägga räknehjälptimmarna samtidigt som projekttimmarna. I o m. de tre projekten innebar kursen mer än 50% studier för mig. Det är ungeför som att fysiklärar-åke skulle lägga sina demoräkningar på samma lektionstid som den egna räkningen. Det skulle alltså innebära att ingen skulle hinna räkna själva utan all focus skulle läggas på åkes räkning på tavlan. Exakt så upplevde jag denna kursen: Utan någon som helst eftertanke har kursplaneraren helt kyligt räknat med att vi skulle hinna både veckans räkneuppgifter och de tre projekten samtidigt på samma lektionstid. (Djup suck) möjligheterna att få hjälp med räkningen och ställa frågor har varit under all kritik, för att inte säga fullståndigt värdelös! Snälla gör nästa årskurs elver en stor tjänst och planera in separata räkneövningar i klassrum (inte en bullrig datorsal utan väntilation nere i en källare vilket är en jättedålig arbetsmiljö), statistiken som vi blev examinerade på var trots allt inte ett datorämne utan ett matteämne av ren räknekaraktär med block och penna. En annan sund idé och för att frigöra tid åt denna räkneövning vore att minska ner antalet projekt från tre till max två. De var enormt tidskrävande och den största orsaken till att räkningen tog skada. Dessutom lyckades inte läraren planera in kursen på ett bra sett utan drog över jättemycket vilket gjorde att det sista projektet påbörjades och lämnades in läsvecka ett under läsperiod två vilket har vollat problem i nuvarande kurser. Dessutom frågade vi läraren om extrahjälp under sista veckan, då fick vi dock som svar att hon inte ens skulle svara om nån av oss ringde, hon avsade sig allt ansvar totalt och tog inte ens ställning till om hon ville att många av eleverna skulle klara kursen, vilket normalt sett är ett av en lärares mest primära mål (Citerar åke fäldt: "jag ska göra mitt bästa för att så många som möjligt klarar tentan och kursen")» (Mycket dåliga)
- Vid övningstillfällena har man mestadels ägnat tid åt projektarbeten. Medan frågorna i boken som man skulle göra fick göras på annan tid och man hade då inte någon att fråga. Det borde varit fler timmar med övningstillfällen. » (Ganska dåliga)
- För få handledningstillfällen, särskilt eftersom det var hela tre projekt som skulle in. I det här fallet ska det INTE skyllas på att vi studenter inte var där och började för sent. Min grupp var där samtliga tillfällen och jag upplever att vi inte fick den hjälp vi skulle kunna ha fått om det varit fler handledare.» (Ganska dåliga)
- Frågor besvarades ofta med "men då vet du ju vad du inte kan, då kan du läsa det i boken"» (Ganska dåliga)
- De "räknestugor" vi fick gick alla åt för att göra de tre projekten. Fanns mycket begränsat med tid att ställa frågor om uppgifter från boken.» (Ganska dåliga)
- Betydande språkförbistring.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att förstå inlämningsuppgifterna, och den vägledning som gavs kändes inte direkt underlättande.» (Ganska dåliga)
- hade behövts mer tid att få hjälp med uppgifter och projekt» (Ganska dåliga)
- Med ganska dåligt menar jag speciellt i slutet då allt inte fick plats innan tentan vilket ledde till att alla fick göra sitt sista arbete utan möjlighet till hjälp.» (Ganska dåliga)
- Labhandledarna har varit mycket hjälpsamma. Däremot uppfattade jag Anastassia som allmänt ovillig till att hjälpa och underlätta för studenterna. » (Ganska dåliga)
- Fungerade ganska bra för projekten som sagt men fanns ingen tid över till att ställa frågor om uppgifter eftersom handledarna var upptagna med projekten.» (Ganska bra)
- har varit väldigt olika, några övningstillfällen fick man aldrig hjälp andra kunde man få massa hjälp» (Ganska bra)
- Handledarna under datorlabbarna höll enligt mig generellt sett mycket högre klass än föreläsaren. Speciellt Dimitri (som även han pratade engelska, dock på ett mycket mer lättförståeligt sätt) var väldigt pedagogisk.» (Ganska bra)
- Det var högt tryck på handledarna vid de tre projetarbeterna.» (Ganska bra)
- Räknestugorna har varit bra men det har känts som om det inte har funnits tillräckligt med personal på dessa och väntetiderna på hjälp har oftast varit väldigt långa.» (Ganska bra)
- Handledarna på labtillfällena var mycket bra och hjälpsamma.» (Ganska bra)
- Skulle lätt ha kunnat vara fler hjälpledare på övningstillfällena. Dessutom hade det varit skönt att nån gång ha rena räknestugor. Nu blev det så att man aldrig hann fråga om hjälp om uppgifterna vi skulle räkna utan allt kretsade kring projekten under övningarna.» (Ganska bra)
- Det är bra med laborationer, där har tillfälle för frågeställning funnts.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om det fanns ett tillfälle i tentaveckan då man kunde ställt frågot.. Övningstillfällena gick åt till labarna så man hade många frågor man hade velat ha svar på» (Ganska bra)
- Enda tillfällen man kunnat ställa frågor och få hjälp har vart på datorlabbarna, och då har det funkat bra.» (Ganska bra)
- Handledarna på labbarna var jättebra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»16 20%
Mycket bra»61 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Dela in grupper slumpvis i förhand.» (Ganska dåligt)
- För många i gruppen och för komplicerade och oerhört tidskrävande projekt att ta sig an.» (Ganska dåligt)
- Det har funnits mycket oklartheter kring projekten. Nästan ingen information har funnits om vad som skall göras. Exempelvis stod det inte skrivet någonstans pch ingen hjälpöärare visste riktigt vilket projekt det var vi skulle göra från boken.» (Ganska bra)
- det som räddade mig var bra kamrater i klassen som man tillsammans med kunde bena ut den snåriga boken med.» (Mycket bra)
- Vi har jobbat tillsammans för att klara kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

78 svarande

För låg»2 2%
Låg»4 5%
Lagom»35 44%
Hög»28 35%
För hög»9 11%

Genomsnitt: 3.48

- Den kurs som hittills krävt klart lägst arbetsinsats.» (För låg)
- Det var endast i slutet som det blev lite mycket» (Låg)
- Väldigt ojämn.» (Lagom)
- men sista projektet kan man fundera över en gång till om det verkligen behövs, när man inte kan skriva klart det för än efter sista föreläsningen. Vi har alltså nu med oss detta projekt in i nästa läsperiod» (Lagom)
- Ganska lätt kurs ändå, men jag förstod det mesta först på slutet...» (Lagom)
- svårt att säga, kursen gick snabbt att plugga in innan tentan men labbarna har tagit mycket tid.» (Lagom)
- projekten följde inte planeringen varpå de hela tiden sköts framåt.mycket i slutet. lämnar in projekt tre efter kursens slut » (Hög)
- För många projekt, det tar för mycket tid från statistiken att skriva flera vetenskapliga rapporter, bra projekt, men man kunde slagit ihop iaf två av dem.» (Hög)
- Labbuppgifterna blev väldigt svåra då introduktionen till dem och till minitab var otroligt låg. Till minitab fick vi inte någon introduktion då vi förväntades börja kunna använda det.» (Hög)
- Den blev för hög då jag inte hade chans att läsa kursmaterial» (Hög)
- Då man kände sig helt bortkommen då man skulle sätta sig och göra de tre projekten har man lagt ner väldigt mycket tid på saker som man fortfarande inte vet riktigt varför man gjorde. Lite bättre vägledning hade nog lett till att mer lärdes under kortare tid. Visst, man lär sig säkert av att ta reda på saker själv men det här var bara löjligt. » (Hög)
- Det har varit väldigt jobbigt att få in allt stoff. Dessutom har projekten gjort kursen stressig. Projekten och föreläsningarna har inte legat i fas.» (För hög)
- Att projektet fördröjts till nästa läsperiod är inte okej. Uppenbarligen är det fel på arbetsbelastningen. överhuvudtaget har föreläsningarna varit efter gentemot planeringen för uppgifterna känns det som.» (För hög)
- arbetsbelastningen blev hög på grund av total avsaknad av planering från lärarens sida, projekt kunde inte påbörjas i tid pga. att man ännu inte hade gått igenom material under föreläsningarna osv osv.» (För hög)
- Det var inte många som förstod vad man sysslade med i projekten...» (För hög)
- Se kommentarer ovan. Det kändes som att läraren enbart gjorde det hon var tvungen att göra för att uppfylla sina antsällningsvilkor och inte ett handtag extra. Man har fått lära sig allt på egen hand. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

79 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 6%
Lagom»31 39%
Hög»33 41%
För hög»9 11%

Genomsnitt: 3.55

- Fysik och statistik är två tunga kurser.» (Hög)
- Möjligheten att studera har varit begränsad pga Nollning och andra studiesociala aktiviteter, men egentligen har det nog inte vart så farligt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»16 20%
Dåligt»33 41%
Godkänt»26 32%
Gott»5 6%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Att ingen på ledande position inom programledningen tagit tag i den här kursen och gjort något är för mig rent skrämmande och helt ofattbart. En lärare med noll förmåga att lära ut, knappa förmågor i engelska och en direkt fientlig inställning till frågvisa teknologer är inte okej. Snudd på att man borde anmäla detta till kåren. » (Mycket dåligt)
- Att kurslitteraturen är slut, och inte för första gången i rad enligt äldre studenter är detta ett återkommande problem i kursen, är det sämsta jävla skit jag har varit med om.» (Mycket dåligt)
- laborationerna introducerades aldrig, förvätades bara att man skulle veta att man skulle göra dem » (Mycket dåligt)
- Otroligt oinspirerande föreläsningar, Boken är ostrukturerad, den bok som TD använde i våras är MYCKET bättre. Många kunde heller inte få tag på boken. Väldigt dåligt med hjälp med uppgifterna. Ett förslag kunde vara att lägga ut lösningsförslag på alla rekomenderade uppgifter, som går att följa. Kursen är inte svår egentligen men görs onödigt komplicerad. » (Mycket dåligt)
- Denna kurs upplägg måste förbättras! Bara det faktum att det inte går att få tag på böcker är ett mindre fiasko.» (Mycket dåligt)
- Det här var den sämta kursen någonsin,läraren var totalt inkompetent som pedagog och administratör. Hon lyckades göra även det mycket lätta till något totalt obegripligt. Språkförbistringen var total även för studenter som levt i engelsktalande länder ett längre tag. Boken var dålig och plottrig. Jag har svårt att se något positivt överhuvudtaget.» (Mycket dåligt)
- Tyckte att kursen var väldigt tråkig, med upplägg, föreläsare och kurslitteratur. Som tur är har jag kurskamrater som kunde den bättre än mig, och kunde lära ut.» (Dåligt)
- Föreläsaren är för rörig, talar in i tavlan och intresserar sig för mkt för formler och inte för hur man ska använda dem. Fler exempel vore bra, och vettiga föreläsningsanteckningar i förväg så man kan hinna begrunda det som sägs och inte bara skriva för brinnande livet.» (Dåligt)
- + Intressant ämne + Bra övningsledare - Föreläsarens språkbrister - Dålig uppdatering samt spridning av information - Dyr kurslitteratur - Kurslitteraturen var mycket svår att få tag på» (Dåligt)
- Ganska oinspirerad kurs, allting känns halvoseriöst, lätt att få högt betyg på arbeten och väldigt lätt tenta.» (Dåligt)
- Statistik (ett ämne jag knappt kommit i kontakt med tidigare) som är den första kursen som läses helt på engelska som hålls av den minst pedagogiska läraren hittills är ingen vidare kombination.» (Dåligt)
- En kurs där svårigheten inte ligger i innehållet utan i att tolka informationen.» (Dåligt)
- Dåliga föreläsningar och trist att det är omöjligt att få tag på boken. Att projekt tre sköts upp till nästa läsperiod är inte acceptabelt» (Dåligt)
- Dålig föreläsare.» (Dåligt)
- Det känns, så här i efterhand, som att kursen inte innehåller så mycket egentligen och att man nog hade kunnat, med bättre föreläsningar och bättre litteratur, göra kursen mer intressant för samtliga. Kort sagt är det, för mig, ett mysterium, hur man kunde få så lite att verka så svårt och komplicerat.» (Dåligt)
- dåligt upplägg och en onödigt jobbig bok.» (Dåligt)
- Kul att till slut lära sig statistik, men det var inte tack vare läraren... BYT LÄRARE!!!!» (Dåligt)
- Man lärde sig inte så mkt» (Dåligt)
- Anasatcias föreläsningar var dåliga» (Dåligt)
- Svårt att veta vad man egentligen skulle kunna. Det var otydligt.» (Dåligt)
- Vad jag har fått höra så borde det egentligen vara två olika kurser. Det kändes som om sannolikhetsläran var en helt annan del som inte riktigt hängde ihop med resten. Det blev jättesvårt eftersom man behövde den förståelsen men det fanns inte tid för läraren att riktigt gå igenom det.» (Godkänt)
- Roligare än jag trodde.» (Gott)
- En kurs med mycket bra innehåll. har lärt mig mycket jag känner att jag kommer att ha användning av i framtiden. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kan inte komma på något»
- Projekten är väldigt lärorika, men de bör då introoduceras bättre än vad de gjorde i år.»
- Handledarna till projekten. Duktiga och trevliga»
- Övningstillfällena»
- projekten»
- Alla handledarna gjorde bra jobb, befordra dimitri till föreläsare»
- Superduktiga handledare och bra med projekt så man får använda formlerna, dock kan man gärna slå ihop dem till två st.»
- Projekten är ett bra sätt att få grepp om kursen och dessa tycker jag ska vara kvar i sin nuvarande form.»
- Boken. Fast det förutsätter ju att den FINNS ATT FÅ TAG PÅ. »
- Övningsledarna, kursens upplägg över lag.»
- Projekten, väldigt intressant att blanda det matematiska med grupparbeten.»
- Kan inte besvara frågan.»
- The projects where good.»
- Innehållet i kursen bör behållas.»
- labbarna»
- Projektarbetena var bra, utan dem hade man inte lärt sig speciellt mycket.»
- Kursens innehåll.»
- Att det var ganska många övningstillfällen.»
- bra tenta»
- Skicka Baxivana til Sveriges Zoologiska Konservatorie.»
- Projekten och handledarna.»
- Att ge exempel, det är lättare att förstå då. Mer sifferexempel!»
- Ytterst lite. labbhandledarna var hyfsade.»
- Det är ju alltid bra att göra projekt i grupp, det lär man sig myket på. Dock behövs lite bättre instruktioner!»
- handledartillfällen»
- Kursens mål m.m.»
- Projekten var väldigt lärorika och intressanta eftersom vi kunde applicera våra kunskaper till verkligheten genom att göra statistiska undersökningar och sedan analysera dessa.»
- Lösningar till uppgifterna på internet.»
- Bättre pedagogik på föreläsningar»
- labbarna»
- Kursens relevanta delar och analysen genom projekt.»
- Projekten då dem var de enda man lärde sig något av.»
- Upplägget med tenta och labbar som fördelade kursens totala poäng.»
- Bra med många handledare vi räknetillfällena.»
- Det är bra att föreläsningar sker på engelska med tanke på att teorin är förhållandevis enkel.»
- doktoranderna»
- Man lärde sig en hel del på laborationerna trots att man inte visste vad man gjorde. Ett förslag är använde en liten stund av föreläsningstiden för att i förväg ge en bättre genomgång av vad labben handlar om.»
- Projekten, det är där man lär sig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny föreläsare och vettigare kurs»
- Jag tycker inte att Anastasia gör ett bra jobb, och hade gärna sett någon förändring där. Antingen om hon förändrar sig, eller om hon byts ut.»
- Föreläsaren! Att åka bort under tentaveckan är inte att rekomendera, då hon meddelade att hon inte ens tänkte svara på mail. Projejktens omfattning bör ses över. Det är inte ok att behöva sitta in i nästa lp med dem.»
- Föreläsningarna, bli mer uppstyrda. Lägga upp föreläsningsanteckningar tror jag skulle hjälpa.»
- Kurslitteraturen»
- Man ska inte sudda ut det man precis skrivit på tavlan (särskilt om man inte motiverar det) så att det är helt omöjligt att hinna anteckna.»
- För lätt att få bra poäng på projekten! Ett dåligt projekt ska inte få 8 poäng av 10.»
- Ny bok och en ny föreläsare,om inte nuvarande får lära sig lite pedagogik och struktur i föreläsningarna och i sina anteckningar på tavlan»
- att man kan få föreläsningsanteckningarna i för väg. Att sista projektet ligger i läsperioden»
- föreläsaren! riktigt opedagogisk är hon»
- Boken känns obsolet, repetitiv och tungläst»
- Litteraturen och undervisningen.. Boken trycks inte längre=alla fick inte tag på en bok. Ingen koppling vad det som gick igenom skulle användas för och vad vi skulle göra med formlerna som rablades upp på tavlan.. Inga exempel. Lab tillfällen med handledare var för få och information om laborationerna var obefintlig.»
- Föreläsaren måste hinna gå igenom info inför sista projektet tidigare så man hinner göra klart det innan tentan!!!!»
- Jag tycker att man ska fundera på examinatorns lämplighet. Pedagogiken och strukturen på kursen tycker jag håller väldigt låg klass. Det känns som att man får lägga mer energi på att förstå vad som sägs på föreläsningarna än på själva materialet. Det känns inte som en slump att många slutade gå på föreläsningarna för att dessa mest kändes förvirrande.»
- Allt utom ovanstående. Framför allt valet av föreläsare.»
- Högsta prioritet bör läggas på att hitta en ny föreläsare/examinator som får studenterna att gå på föreläsningar och kan uppdatera kurshemsidan kontinuerligt.»
- Mer exempel på föreläsningarna»
- Föreläsaren. Vill gärna ha en föreläsare som kan prata engelska ordentligt!»
- Kurslitteraturen.»
- Skaffa kurslitteratur. Bara två projekt, alt. tre mindre.»
- En föreläsare som kan beskriva vad det är hon förevisar på ett vettigt sätt bör införskaffas. Dessutom bör denna lärare ha bättre hyfs än att fara iväg och vara icke kontaktbar sista veckan före tentamen.»
- More info on the projects during the lectures. More structured website. Better solutions to the problems in the book on the website.»
- Jag är övertygad om att för att denna kurs ska bli bra, måste läraren bytas ut. Det finns inget intresse från henne av att vi ska lära oss något. Det visas inte minst av hennes elaka attityd mot de som faktiskt vill lära sig och ställer frågor. De blir genast dumförklarade och i allmänhet känns det som hon anser att det är låg nivå på studenterna när de inte förstår. Anledningen till att det var svårt att följa med var inte studenterna, utan läraren. Föreläsningsanteckningar tillkom islutet av kursen vilket var bra, detta kunde dock ha funnits tidigare. Boken bör bytas ut, den är inte bra, och den är svår att få tag på. Tentamen borde få väljas om man vill göra på svenska eller engelska, något som lovades i början av kursen, men inte gällde på tentan.»
- Give students the opportunity to write the exam in swedish and also have a swedish version of the exam.»
- ta bort projekt och kör tuffare tenta som verkligen testar kunskap, inte bara vem som har bäst formelblad.»
- Resten»
- Anastassia fungerar säkert ypperligt som föreläsare i Grekland, eller som forskare. Här fungerar undervisningen inte. Teori som berör labar måste naturligtvis presenteras INNAN labarna påbörjas.»
- Det mesta.»
- Bättre bok och vettiga föreläsningar. Vadför inte SPSS?»
- Det hade varit bra om man haft föreläsningsanteckningar vid lektionstillfällerna för att kunna konsentrera sig på vad som sades och inte ta egna anteckningae eftersom kursen är på engelska.»
- Kursboken! Vill ha kursen på svenska med svensk kursbok. Man ska inte få lämna in projekt efter sista lektionen med "lärare" dvs efter tentan. Dte man gör i projekten kan komma på tentan.»
- Inte så svår tenta..»
- Jag tycker att lab-tillfällena var bra då fick man tid att jobba med labben. Emellertid fick man inte tid att få hjälp med uppgifter i boken på labbtiderna eftersom dessa var avsedda för labben. Min åsikt är att uppgifterna i boken var MYCKET givande. learning by doing så att säga. Jag tror att om man skulle behälla labbhjälpen och även komplettera med rena räknestugor som i fysiken så skulle det nog underlätta väldigt mycket!»
- Byt föreläsare. Hon krånglade till något som egentligen inte är så svårt. Hon gav inget bra sammanhang eller bra översikt på kursen. Boken är inte heller bra.»
- Gör det till två olika kurder!»
- Nästan allt, byt lärare, byt bok och byt upplägg. Tyvärr vet jag att det var exakt samma problem förra året så ingenting av de som förra årets studenter sa verkar ha hjälpt. Det är skamligt!»
- kurslitteratur som räcker till alla, lösningar/facit till uppgifter och övningar»
- Boken kan ni ju inte ha kvar! Dels för att den var obegriplig med tusen korsreferenser överallt och dels för att alla inte hade möjlighet att få tag på den då den slutat tryckas.»
- skulle inte vara helt fel att ha fler handledartillfällen. Vore bra att som föreläsare gå igenom innan nytt kapitel vad innehållet kommer vara, vad är ändamålet och vilka metoder används för att nå målet. deta hade varit mycket bättre än att man bara plöjer igenom rubrik efter rubrik och allt man ser är massa konstiga ekvationer. »
- byt bok»
- Ny lärare!!»
- Kurslitteraturen bör bytas ut eftersom endast ungefär halva klassen lyckades få tag på en bok överhuvudtaget, trots internetsökningar och desperat letande efter äldrekursare som kunde låna ut sina böcker. Jag tycker även att man borde ha handledning dels i datalabbet, där man kan får hjälp med projektet och minitab, dels handledning i klassrum där man kan sitta och räkna i boken.»
- Kurslitteratur, den vi hade var ett enda stort kaos och gick inte att överskåda. Projekten var ingen bra inlärningsmetod alls.»
- Alla föreläsningsanteckningar på internet, bättre bok, bättre övningar, fler aktuella gamla tentor utdelade. Gör det tydligare vilka delar som skall gås igenom i början av kursen och hur statistiken är uppbyggd, det var väldigt svårt att skapa sig en uppfattning om hur de olika instrumenten kunde användas och när de skulle användas samt för vad.»
- Kurslitteratur, föreläsare»
- Bättre pedagogik hos föreläsaren»
- Kursmålen.»
- boken»
- En annan bok så alla kan få tag på en.»
- Ny lärare som behärskar pedagogik. (Och NEJ! det räcker inte med att hon/han är professor/doktor etc.) Bättre och mer konkret kursbok, gärna på svenska. Amerikansk litteratur har en viss tendens att vara så tjock som möjilgt med så låg koncentration värdefull information per som möjligt per sida. Minska ner antalet projekt till förmån för räknetillfällen liknande de i fysikkurserna (och jag poängterar vikten av att dessa hålls i en gynnsam och tilltalande miljö dvs INTE i en datorsal). »
- Byte av kursliteratur, då böckerna är i princip omöjliga att få tag i. »
- Pedagogiken och tydligheten under föreläsningarna.»
- byt bok»
- begripliga föreläsningar»
- Det mesta. Ny bok, ny examinator, bättre struktur på föreläsningar, hemsida mm...»
- Att det finns böcker till alla studenter! Vidare fungerade ej hemsidan särskilt bra, läs otillräcklig info av examinator, pga av ointresse? Föreläsningarna var inte särskilt givande heller, för mycket härledningar och för lite räkning av uppgifter. För komplicerade föreläsningar i förhållande till vad man skulle kunna.»

16. Övriga kommentarer

- På förhand så hade vi fått det ok att skriva på svenska på tentan, men efter 10 minuter kom tentavakten in och sa att vi var tvugna att skriva på engelska.»
- Ointressant kurs eftersom den inte har något sammanhang.»
- Mycket dåligt att det inte gick att få tag i kurslitteraturen. Hur kan man använda en bok som inte finns tillgänglig för alla elever? När jag gick och skulle köpa boken fick jag svaret från Cremona att den var slut och att den hade slutat tillverkas. Fick inte heller tag på den via något internetföretag heller. Jag gick alltså igenom en hel kurs utan att kunna göra rekomenderade uppgifter och läsa rekomenderade sidor. Detta tycker jag är helt oacceptabelt. »
- Jag brukar nämna den här kursen som ett skämt för min vänner. Den är nämligen så sjukt dåligt skött att det blir direkt komiskt.»
- Det suger att inte alla kunde få tag på boken, ger en mycket orättvis bedömning av kursen!»
- Ska bli intressant att se om man kan klara kursen utan att ha haft tid att räkna ett enda tal i boken. Om jag har gjort det så säger det en hel del om nivån på denna kursen.»
- Om jag inte påpekat det nog, det här är det absolut sämsta jag varit med om. Jag har tagit upp det med föreläsaren men fick inget gehör. Personligen gillar jag föreläsare som håller sina lektioner på en hög nivå, dvs man måste läsa innan, men när inte boken finns är det ju omöjligt, kursen och föreläsningarna blir obegripliga. Så vitt jag förstått är det en stor del av studenterna som haft detta problem. Därför den absolut sämsta kurs jag någonsin läst både på Chalmers och andra ställen.»
- Det här var tyvärr ingen bra kurs, undervisningsmässigt. Det verkar den inte ha varit förra året heller. Förändring måste till! Snälla!»
- bra och intressant kurs»
- Fysikkunskaperna från denna period kommer jag ha med mig en lång tid framöver, statstiken kommer jag att ha glömt innan påsk.»
- Kursen är en stor besvikelse, så känner många med mig. Statistik är oerhört användbart, dock ej för vår klass eftersom vi ej kunnat tillvarataga undervisningen.»
- Det är lätt att säga att Anastassia inte är den bästa föreläsaren, vilket hon kanske inte är, men jag tycker ändå att hon har försökt. Jag tycker också att det ligger en del ansvar på studenterna att hänga med och försöka läsa in själva om man inte förstår. Anledningen till att många inte uppskattade föreläsningarna är nog dels för att de inte hängde med och tyckte att det var för svårt. Med lite extra träning på pedagogiken tror jag att Anastassia skulle kunna bli en jättebra föreläsare. Jag tror dock att sambandet mellan att föreläsningarna var på lite knackig engelska och alla nya begrepp gjorde att många kände sig väldigt vilsna. Såhär i efterhand tycker jag ändå att jag har lärt mig ganska mycket.»
- Jag tycker att kursen har varit dålligt upplagd men att det inte är lärarens fel. Kan tänka mig att hon får en del skit som jag inte tycker hon förtjänar, det är inte hennes fel att kursen ser ut som den gör. »
- Läraren var en ganska rolig och sympatiskt person men helt värdelös som lärare.»
- Det kan säkert bli en vettig och intressant kurs men lite justeringar. Bättre upplägg på föreläsningarna och en bättre bok!»
- Be Anastassia att sluta kasta ut aggresiva frågor.»
- En intressant kurs, men den hade gått o göra ännu mer intressant om man bytte ut boken.»
- Det var jobbigt att försöka lära sig en kurs utan tillgång till kurslitteraturen.»
- synd att jag inte blev så intresserad av kursen då jag tycker att statistik är ett intressant ämne»


Kursutvärderingssystem från