ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp1åk2: FFY612 Fysik för ingenjörer 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 78
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

78 svarande

Högst 15 timmar»11 14%
Cirka 20 timmar»19 24%
Cirka 25 timmar»19 24%
Cirka 30 timmar»20 25%
Minst 35 timmar»9 11%

Genomsnitt: 2.96

- mindre i början och mer i slutet» (Högst 15 timmar)
- Mer i slutet av kursen...» (Högst 15 timmar)
- Jag var aktiv i nollningen så under de två första veckorna hann jag inte riktigt med» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

78 svarande

0%»2 2%
25%»2 2%
50%»1 1%
75%»22 28%
100%»51 65%

Genomsnitt: 4.51

- Pluggar bättre själv. Läraren var dock bra.» (0%)
- Förutom de första två veckorna, då jag var engagerad i nollningen, så har jag deltagit på allt.» (75%)
- Frånvaro pga sjukdom från fem föreläsningar.» (75%)
- missade en vecka » (75%)
- Åke, mkt trevliga föreläsningar. Bättre än fysik del 1» (75%)
- som sagt aktiv i nolningen så jag missade en del i början» (75%)
- Föreläsningar, men inte "räknestugor"...» (75%)
- Missade de första 3 veckorna pga Nollning.» (75%)
- Rent nöje!!!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

78 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 42%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 34%

Genomsnitt: 2.47

- Jag har säkert sett målen men kommer inte ihåg dem» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»50 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- Kursen passar väl ihop med den första fysikkursen vi hade (Fysik för Ingenjörer 1). Bra att samma lärare håller i kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Termodynamik och elektromagnetism? Det borde ha varit två kurser som innan. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 19%
Ja, i hög grad»43 76%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.83

- Åke har numera ett litet rykte om sig att göra svåra tentor, men jag tycker att de håller en OK nivå.» (Ja, i hög grad)
- mkt bra tenta, svår vid första titt, men lätt "egentligen".» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra tenta, också bra med en dugga (som också var bra)» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»40 51%
Mycket stor»30 38%

Genomsnitt: 3.24

- Väldigt bra föreläsningsanteckningar och bra att dessa fanns tillgängliga innan föreläsningarna» (Ganska stor)
- Kunde varit mycket mer lärorikt om talen som gås igenom på en föreläsning ibland är av enkel karaktär. Ofta känns det som om talen är begripliga MEN att de innehåller delar som man själv aldrig skulle kommit på. Därför vore det bättre med att trappa upp svårighetsgraden successivt istället...» (Ganska stor)
- Jag tyckte läraren var mycket bättre i denna kurs. Mindre alla-måste-förstå-allt-innan-vi-kan-gå-vidare-tystnad än i del 1. Vi hann med hela kursinnehållet. Genomgångarna är superba, demonstrationsuppgifterna kan tempot ökas i.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna byggde på material som låg uppe på hemsidan i god tid innan vilket gjorde att det var lätt att hänga med. Behövde inte anteckna själv utan kunde koncentrera mig på att lyssna och förstå» (Ganska stor)
- Gärna mer experiment tack!» (Ganska stor)
- Åke Fäldt är en jätteduktig pedagog! All heder till honom!» (Mycket stor)
- Åke är den absolut bästa föreläsaren någonsin.» (Mycket stor)
- Alltid bra med lärare som är engagerade i det de gör. Forsätt bygga exempelmodeller med papperskorgar och pekpinnar :)» (Mycket stor)
- Åke är fantastisk som föreläsare och lyckas med att förstå vad teknologerna har svårt för» (Mycket stor)
- Tycker att Åke är en av de bästa föreläsarna. Det är härligt att se en lärare engagera sig så framme vid tavlan för att verkligen hela klassen skall förstå.» (Mycket stor)
- Åke är strukturerad och lätt att förstå. Om något är oklart uppmuntrar han alltid till frågor.» (Mycket stor)
- Åke är en mycket pedagogisk lärare. Han förklarar problem, tar sig god tid att svara på frågor och kräver till och med att folk ska ställa frågor efter genomgång av något avancerat. "Det här vet jag att inte alla av er förstod så nu går jag inte vidare förrän ni frågat något" brukar man höra från honom. Åke är ett föredöme.» (Mycket stor)
- Inspirerande och pedagogisk lärare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 5%
Ganska stor»29 37%
Mycket stor»45 57%

Genomsnitt: 3.52

- har helt och hållet fokuserat på föreläsning + föreläsningsanteckningar och det gick bra» (Ganska liten)
- Jag tyckte att grupplektionerna vi hade på räkneövningarna i första kursen var bra. Vore super att ha i denna kurs med.» (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningar är jättebra, boken blir dock nästan onödig.» (Ganska stor)
- Mycket bra att ha samma bok som i förra kursen, både billigt och så är man lite van vid den.» (Ganska stor)
- Jag tycker att boken är bra och anteckningarna som legat på hemsidan var till mycket hjälp» (Ganska stor)
- Mycket bra bok, särskilt i kombination med det mer utförliga facit som utomordentligt fanns publicerat på kurshemsidan» (Mycket stor)
- Fysikboken är mycket bra, jag uppskattar att den kopplar samman formler med verkligheten på ett bra sätt i till exempel "context", "thinking physics" m.m.» (Mycket stor)
- Boken är mycket bra!» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningarna som fanns på hemsidan underlättade inlärningen mycket!» (Mycket stor)
- Bra bok! Synd bara att föreläsaren hittar på tal till tentan som inte liknar det man lär sig i boken för fem öre.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 20%
Mycket bra»62 79%

Genomsnitt: 3.79

- mycket bra information och uppdaterad hemsida.» (Mycket bra)
- Bra indelat och alla dokument / information fanns på hemsidan. Bra med en lista av vilka kapitel som tillhörde vilka lektioner så att man kunde läsa på RÄTT saker i förväg.» (Mycket bra)
- Väl uppdaterad hemsida med all information man behöver. Facit är väldigt uppskattat att ha tillgång till.» (Mycket bra)
- Hemsidan fungerade mycket bättre den här kursen än i fysik del 1.» (Mycket bra)
- Lite fler tentor och omtentor kunde ha legat uppe från början.» (Mycket bra)
- Fungerade mycket bra.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att föreläsningsanteckningarna ligger uppe på hemsidan!» (Mycket bra)
- Det märks att Åke värnar om vårt intresse och han lägger ut lägger ut material och ger information som är relevant och viktig för oss. » (Mycket bra)
- Det utdelade materialet var jätte bra. Allting var väl organiserat» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

77 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»21 27%
Mycket bra»43 55%
Har ej sökt hjälp»11 14%

Genomsnitt: 3.8

- Varierande kvalité på hjälplärarna men bra mölighet till hjälp innan tentat av Åke» (Ganska bra)
- En av hjälplärarna var inte bra, kommer inte ihåg vad han heter men han låter finlandssvensk.» (Ganska bra)
- Handledarna är mkt bra!» (Mycket bra)
- tror att det hade varit bra med små grupps övningar där övningsledarna räknar uppg på tavlan.» (Mycket bra)
- Väldigt bra med räkneövingar och Åke tvingar nästan fram frågor på områden han vet är svåra» (Mycket bra)
- Duktiga handledare och bra möjlighet att ställa frågor under lektionerna och i samband med lektionerna.» (Mycket bra)
- Igor är jättebra!» (Mycket bra)
- Åke är väldigt bra och lyssnar.» (Mycket bra)
- Åke ska ha mycket beröm för att han alltid är tillgänglig för frågor, svarar snabbt på mejl och skapar en bra atmosfär på föreläsningar.» (Mycket bra)
- Bra med räknestugor med kunniga lärare som kan förklara. Var bra dimensionerat med räknestugorna, både platsmässigt och lärarmässigt.» (Mycket bra)
- Räknetimmarna med patrik och igor är guld värda, utan de timmarna skulle kursen vara mycket mycket svårare att lära sig och man hade behövt ta mer ansvar för läsning i boken, och det finns förmodligen ingen som kan läsa en 1000 sidor tegelsten och räkna alla tillhörande uppgifter på 50% arbetstid under 8 veckor. » (Mycket bra)
- Att avbryta och ställa en fråga under/efter föreläsingen har kännts välkommet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 12%
Mycket bra»63 80%
Har ej sökt samarbete»5 6%

Genomsnitt: 3.93

- Svår kurs att samarbeta på något konkret sätt, men sista två veckorna blev delar av klassen som en enda stor fysikklubb nere i vasas källare, där många höll till sent in på nätterna.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

78 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 3%
Lagom»38 48%
Hög»34 43%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.42

- Det var lite kämpigt i början, men detta kompenserades med bra repetitioner på slutet.» (Lagom)
- Det kändes ok men eftersom jag låg efter på grund av nollningen så blev det väldigt intensivt i slutet. Kan helt klart säga att detta varit den jobbigaste perioden men det beror nog väldigt mycket på att jag varit aktiv i en kommité» (Lagom)
- Något för hög i och med nollningen, men att gå med i INollK var ett beslut som jag tagit själv.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

78 svarande

För låg»2 2%
Låg»2 2%
Lagom»32 41%
Hög»33 42%
För hög»9 11%

Genomsnitt: 3.57

- Anledningen till att den var hög berodde ej på denna kursen.» (Hög)
- Se fråga 11.» (Hög)
- matte+fysik är inte den allra bästa kombinationen» (Hög)
- Fysik och statistik är två tunga kurser.» (Hög)
- svårt med statistik och fysik samtidigt , båda var tidskrävande kurser !» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»13 16%
Gott»31 39%
Mycket gott»33 42%

Genomsnitt: 4.23

- Mycket bättre än första fysikkursen.» (Gott)
- bra fördelning mellan termo och EMI» (Gott)
- Den känns som det har varit ett mycket bättre upplägg på denna kurs jämfört med förra fysikkursen. Det var bra att övningstillfällena låg mer utspritt och lika så föreläsningarna. » (Gott)
- Fysik är ett väldigt trevligt ämne och det är synd att många inte vill lära sig teorin bakom utan bara vill lära sig typtal.» (Mycket gott)
- En rolig kurs men framför allt en mycket hängiven och kompetent lärare.» (Mycket gott)
- Lärorik och intressant!» (Mycket gott)
- Åke har lyft sig ett snäpp från förra kursen, det har varit roligt att gå på föreläsningarna!» (Mycket gott)
- Det är kul när det är en engagerad och glad lärare. Det gör en själv mer engagerad. » (Mycket gott)
- Åke är den bästa läraren jag haft på Chalmers än så länge. » (Mycket gott)
- Åke är en fin kille!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker kursen har varit jättebra! Är mycket nöjd!»
- föreläsningsanteckningarna:)»
- Åke Fäldt är den absolut största orsaken till varför man vill ha fysik.»
- Handledarna och laboration»
- Åke Fäldt»
- Bra och tydligt upplägg (en halva med tryck, en halva med elektromagnetism). Föreläsningsanteckningar publicerade i god tid på hemsidan, mycket repetition och exempel i slutet som "knöt ihop påsen".»
- Dugga är mycket bra! Gör att elever som är trögstartade kommer igång!»
- Det mesta. Framförallt Åke»
- Åke, the chosen one»
- den givande undervisningen, dugga med extrapoäng»
- Uppgifterna på hemsidan och lektions anteckningarna.»
- Åke som föreläsare är jättebra, likaså duggan där man dels får en spark i baken att börja läsa och dels bonuspoäng!»
- FÖRELÄSAREN!!!»
- Åke och kurslitteraturen.»
- Åke och kursens upplägg»
- Duggan.»
- Åke Fäldt. Han är en av få föreläsare som verkar ha ett genuint intresse av att lära ut och inte bara att få tiden att passera så fort som möjligt. Svarar alltid på alla frågor, förklarar väldigt bra och har t.o.m fått en del av oss som tidigare avskydde fysik att tycka att det är intressant.»
- Föreläsningsanteckningar. Åke är helt suverän!»
- Åke Fäldt»
- Igors engagemang under räknestugorna hoppas jag finns kvar.»
- Åke»
- inget på rakt arm»
- Åke»
- Kursboken och övrigt material är bra. Tycker det mesta fungerade bra över lag under kursen.»
- Föreläsningarnas upplägg»
- Åke»
- Åke och räknestugorna»
- Åke Fäldt. Väldigt bra föreläsare!»
- Att föreläsningarna och övningarna ligger utspritt över hela veckan så att man aldrig behöver vänta för länge om man behöver hjälp. »
- föreläsningsanteckningar på nätet, tillgång till lösningar på alla uppgifter»
- Föreläsaren är bra! Räknestugorna mycket uppskattade!»
- räknestugor»
- duggan»
- Allt är helt okej»
- Mycket bra föreläsningsanteckningar på hemsidan som man kunde ta med sig till föreläsningarna. Bra utdelat material över lag.»
- Läraren, utdelat material, allt...»
- Utdelade lösningar, gamla tentor och föreläsninsanteckningar på internet.»
- Åke Fäldt. Han är en bra pedagog.»
- Åke Fält»
- Åke Fäldt»
- Räknetimmarna, minst två gånger i veckan, jämför man med den mekanikkurs vi läser nu är det stor skillnad, nu erbjuds vi bara hjälp en dag i veckan vilket är på tok för lite. Elever ska inte behöva be om räknehjälp utan den ska erbjudas dem. »
- hjälpledarna»
- Sammanfattningarna»
- Åkes föreläsningsanteckningar som var till stor hjälp.»
- Åke Fäldt»
- boken»
- Våran föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kombinationen Termodynamik och elektromagnetism»
- Ta bort de anonyma tentorna. I denna kurs verkar det som om varken examinator eller studenter är intresserade av krångligheten - vem är då denna byråkrati avsedd för?»
- Fler tal som endast tar några minuter att gå igenom på föreläsning istället för nästan bara tal som tar en halvtimme. När sedan eleverna har förstått principen - ta de svårare talen!»
- Finns inte så mycket att förändra. Skulle vara kul om åke kunde visa lite praktiska experiment vid föreläsningarna. En vandergraf-generator kan man göra mycket kul med »
- Nån mer labb vore inte helt fel»
- lättare tenta som motsvarar undervisningen och kurslitteratur»
- Förbättra studeimaterialets nivå med tentanivån.»
- Vore bra med exempel på räkneövningarna, som i första kursen.»
- Obetydligt om ovanstående uppfylls.»
- Svårare dugga - lättare tenta. En för lätt dugga invaggar en tyvärr enkelt i falsk säkerhet.»
- Det enda som inte har varit bra är att de gamla tentor och övnings uppgifter som låg ute på hemsidan hade lösningar som innehöll alldeles för mycket fel. Svårt att lita på sig själv då.»
- T4-labben gav mig inte mycket. Kändes som ganska ostrukturerat också eftersom vissa kunde komma dit och klara sig undan lätt utan att knappt göra något.»
- Allt är bra.»
- En labb till kanske? Tentan kan vara lite svårare ,)»
- Räknade övnings problem har inget att göra med tentan detta bör förändras»
- Kanske ha fler labbar»
- inget på rak arm, fungerade bra»
- Laborationen kändes lite poänglös.»
- Flervalsfrågor på tentan som tidigare år»
- Fimpa labben. Man lär sej ingenting bara en massa trams som tar tid. »
- Kanske mer räknestugor.»
- Jag tycker att demonstrationsuppgifterna bör visa vilken nivå som önskas av läraren. Tydligen så är övningarna i boken för lätta när det gäller termodynamiken. Jag tycker man ska få rätt till att träna på tal som ligger på samma nivå, eller åtminstone närmare, den nivån som kommer på tenta. Annars sitter man på tentan och undrar vad det var som hände!»
- mer alternativfrågor på tentan»
- Fler duggor.»
- Inget»
- Mer experiment och demonstrationer som gör fysikföreläsningen mer spännande, tips: MIT 8.02 (gratis föreläsningar som finns att hitta på www.youtube.com eller via Itunes Store) där föreläsaren använder sig av mycket inspirerande experiment för att förklara fysiken på djupet.»
- Ingenting egentligen, det handlar mer om mina personliga åsikter om ellära i så fall, men de åsikterna är ju inte relevanta. Ska ellära vara med så ska den det.»
- oklart»
- De logiska stegen i föreläsningarna kan vara lite svårbegripliga ibland. Inte för att det är svåra steg utan för att de förmedlas på ett aningen konstigt sätt.»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en bra och trevlig kurs!»
- En kurs och framför allt en föreläsare som får en att undra varför man inte läser fysik. En sagolik insats enligt min mening.»
- Tack för en trevlig läsperiod!»
- i övrigt en mycket rolig kurs!»
- Bra kurs, och bra att man får veta tentaresultatet så snabbt!»
- Måste ge en stor eloge till Åke för hans snabba rättning!»
- Jag tycker om upplägget, jag tror det är väldigt bra att informera tydligt att föreläsningsanteckningar bör läsas igenom och skrivas ut innan föreläsning, samma med räkneövningar etc. När jag insåg detta gick allt mkt mkt lättare.»
- Mycket nöjd med kursen.»
- Åke är en duktig pedagog. I förra kursen blev det dock för många sagostunder men de har inte varit särskilt frekventa den här gången. »
- Mejla ut resultaten samtidigt till alla elever för att undvika onödig stress innan andra tentan»
- Labben i kursen var bra och gav ganska mycket. Det var bra lärare vid räknestugorna»
- Överlag en bättre kurs än förra fysikkursen tycker jag. »
- Jag tycker att det är lite konstigt att fysik 2 kändes så mycket lättare än fysik 1. tror att det kan bero på att materialet på hemsidan inte matchade föreläsningarna så bra första kursen»
- Bra kurs över lag.»
- Nöjd med kursen.»
- Det har varit en bättre avvägning mellan teori och exempeluppgifter gentemot den första kursen i fysik. Bra att hänvisa till de förskrivna föreläsningsantecknigar istället för att svara på alla frågor som kommer under lektioner. Detta gjorde att kursen fick ett bättre tempo.»


Kursutvärderingssystem från