ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt ledarskap och entreprenörskap, LMU215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»6 31%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.15

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»3 15%
75%»8 42%
100%»7 36%

Genomsnitt: 4.1

- krockade med mina andra kurser» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»4 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.55

- Juridikdelen alldeles för otydlig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»4 25%

Genomsnitt: 2.25

- Kändes som två olika kurser» (Nej, målen är för högt ställda)
- Juridiken kändes som gissningslek eftersom vi fått för få kompletta svarsförslag på exempeluppgifter. Inte ens svar till exempeltentorna» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»12 66%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.94

- Tentan var alldeles för stor i förhållande till den tid man hade på sig » (Ja, i hög grad)
- Skönt med ett prov utan som krävde en djupare förståelsee för ämnet och lämnade faktarapandet hemmaa.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»10 52%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.42

- Kunde väldigt mycket av lederskaps delen från tidigare kurser med susane» (Ganska liten)
- Kul med diskussioner i samband med föreläsningar och övningar. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»11 57%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.78

- Kurslitteraturen kanske inte gick lika djupt in i ämnet som föreläsningarna gjorde men de var bra uppbygda vilket gjorde det lätt att repetera delar som man glömt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 2.94

- Det dröjde extremt länge innan Kaj la ut sitt föreläsningsmaterial» (Ganska dåligt)
- Vissa saker kom upp väldigt sent» (Ganska bra)
- Som sagt inga svar på exempeltentorna trots utlovat...» (Ganska bra)
- Saknade facit på övningsuppgifter.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»7 36%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.26

- Kaj åkte iväg utan at meddela osss så vi kunde inte ställa några frågor sista veckan. Susanne sa att han skulla vara tillbaka på torsdagen innan tentan, men har dök aldrig upp...väldigt dåligt!!» (Mycket dåliga)
- förutom sista veckan innan tentan.» (Ganska bra)
- men diffusa svar» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.47

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»15 78%
Hög»3 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»11 57%
Hög»5 26%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»5 26%
Godkänt»5 26%
Gott»6 31%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.15

- Jag tycker inte att det gav mig så mycket nytt vad det gäller ledarskapet, hade hoppats på med ledarskaps bitar och inte så mycket repetition av de vi gjorde i Ekonom och ledarskaps kursen» (Dåligt)
- Alldeles för stor om man ser till antalet poäng » (Dåligt)
- känns som två olika kurser som slagits samman till en och helhets intrycket blir sämmre. » (Dåligt)
- Intressant mrn vi hade fått intrycket att granskning och avtalsskrivning skulle ingå, det märkte vi aldrig av.» (Godkänt)
- Jag tycker att susannes del var ganska tråkig och jag tycker att mycket av det har jag redan läst i den förra kursen i org och ledarskap. Jag skulle helre utöka juridikdelen då det är otroligt intressant och bra att kunna. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningar»
- litteraturen»
- samtliga »
-
- Vet ej!»
- Mer specifierad lederskap/organisation ur en modern syn. Jag vill inte ha en historia lektion om gamla gubbar och deras ideér»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer övningar»
- Ledarskapsdelen bör inne hålla mer nya saker och inte så mycket repetition, juridik delen tycker jag kunde vara lite tydligare i av vad den kräver och mer övning på att slå i lagtexter »
- Göra en mindre tenta, det var alldeles för många frågor för att hinna svara så utförligt som begärs på den fastställda tiden för tentan. »
- kursens struktur. integrationen mellan de två delarna så man iallfall kan se en koppling mellan dem. litteraturen borde användas mer.»
- Möjlighet att ställa frågor under tentavackan...»
- vill ha mer hem uppgifter. så man kan hålla sig mer i fas.»
- Ändra kursupplägget, juridik i en kurs, organisation i en annan»
- Juridikdelen ska ge mer konkreta exempel med fullständiga svar!! Meningslöst med övningstillfällen där man sitter i grupper o gissar sig fram när ingen vet vad som är rätt»
-
- Vet ej!»
- Ta bort de mesta av historian och ändra kursen så den speglar dagsläget,(detta gäller de flesta av de kursser jag har läst)»
- Facit/vägledning på juridikfrågorna.»
- Jag är besviken på ledarskapsdelen som har varit alldeles för mycket repetition från föregående kurs Ekonomi och organisation. Jag såg fram emot en kurs som tog ledarbegreppet vidare.. »

16. Övriga kommentarer

- hela kursen borde ses över föreläsare, litteratur, struktur..allt»
- juridikdelen hade för stora/omfattande frågor så man hann bara med första »
- Illa att det delas ut massa olika lagtexter som inte längre är giltiga. Minst sagt förvirrande»
-
- Kajs del om lagar var mycket intressant och nyttigt att lära sig. BRA JOBBAT KAJ»


Kursutvärderingssystem från