ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell datakommunikation, LET722

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»3 33%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 3.33

- Blev mkt med Cisco.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 44%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2.88

- Målen följer inte den vanliga Målmallen som nästan alla andra lärare använder.» (Målen är svåra att förstå)
- Stod inte att labbarna var obligatoriska» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dåligt med mål i kurs-PM» (?)
- Trotts att dom inte följer den normala mallen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»6 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Cisco var till mest hjälp» (Ganska liten)
- Cisco-delen stor del av kunskapsinlärningen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.22

- Boken var i det närmaste värdelös, den förklarar dåligt och är på ett flertal ställen fel eller missvisande.» (Mycket liten)
- Räknar inte med Cisco» (Ganska liten)
- Cisco-delen mycket bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 3.44


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.22

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»2 22%
Hög»5 55%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.66

- Ciscokursen tog mycket tid men var bra för slutresultatet» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»2 22%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.66

- Läst en extra kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 55%
Gott»2 22%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.66

- Hoppandet mellan cisco och vanlig föreläsning var svår att hålla reda på. Ciscon var även väldigt svårförstådd även om det inte hade med engelskan att göra.» (Godkänt)
- Ali är klockren som lärare, det märks att han bryr sig om ifall eleverna klarar sig eller inte. » (Gott)
- Ali, som vi haft merdelen av kursen har varit mycket bra, bra sturktur och bra upplägg. Jag är helnöjd med kursen!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- cisco»
- Cisco-kursen»
- cisco»
- Ciscodelen»
- Sidokursen (Cisco"s nätverkskurs) gav väldigt mycket och jag tycker personligen att Ciscos material var mycket, mycket bättre än kursens bok.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer övningar!!!»
- annan kurslitteratur, boken användes för lite och kändes överflödig»
- Tyckte inte att fältbussar-avsnittet var speciellt givande då jag går TUTV, kursen är ju främst för produktion så för de är den nog bättre anpassad och mer intressant.»
- Kurs-segmentet med fältbussar borde ses över. Det var alldeles för ytligt trots att det känns som den mer relevanta delen för en maskiningenjör så det hade kanske varit en bra ide att skära ner på Datakom delen lite för att ge mer tid år fältbussar. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från