ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i flera variabler, LMA017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»9 29%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»6 19%
Cirka 30 timmar»6 19%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.58

- mesta tiden gick ut på uppgifter/teori» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»3 9%
75%»8 25%
100%»18 58%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 48%

Genomsnitt: 2.9

- pga slarv av mig!» (Jag har inte sett/läst målen)
- bryr mig aldrig om målen särskillt mycke.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men jag har inte tid att läsa hemma.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»20 68%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 3.06


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»19 61%

Genomsnitt: 3.58

- mycket stor hjälp! Jättebra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Mycket bra lärare, pedagogisk» (Mycket stor)
- Lars förklarar allt väldigt bra» (Mycket stor)
- Bra föreläsningara» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»19 61%

Genomsnitt: 3.48

- Även här, mycket bra och kortfattad bok av Lars» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur, tydligt och inget fikonspråk» (Mycket stor)
- Mkt bra bok» (Mycket stor)
- Boken kunde vara tydligare på vissa punkter, främst tydligare visning av exempel (ibland svårt att hänga med i exemplen), och att dessa mer liknar räkneuppgifterna i slutet av varje kapitel.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»9 30%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»9 30%

Genomsnitt: 2.86

- ingentin på hemsidan» (Mycket dåligt)
- Bra att gamla tentor finns tryckta i boken.» (Mycket bra)
- Allt som behövdes fanns i boken, både övningstentor och formelsamling, mycket behändigt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.64

- Bra med många övningar.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 51%
Hög»14 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Även om varje sak man behövde lära sig inte var så fasligt svår, så var det MÅNGA saker.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»14 45%
Hög»14 45%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.54

- Mycket beror på vilken betyg man strävar» (Hög)
- Brukarcentrerad produktdesign tog upp fasligt mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»2 6%
Gott»12 38%
Mycket gott»16 51%

Genomsnitt: 4.38

- Bästa kursen jag har läst! Läraren är underbar!» (Mycket gott)
- Bästa kursen hitills!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, boken och allt»
- boken»
- ALLT»
- Lasse! Han är grym!»
- Kurslitteraturen, den var i sort sett självinstruerande och mycket bra strukturerad.»
- Lars!!! De två övningsledarna var också väldigt bra»
- allt, kursen var kanon.»
- Lars. Han är en riktigt bra lärare. Han kan förklara så att man förstår. Ett riktigt stort plus till dig Lars.»
- strukturen, lars westerlund»
- lasse. han kan kursen utan och innan!»
- Lars Westerlund»
- lasse!»
- Konsultationstillfällena»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- inget, bara några mera exemplar i boken»
- INGET»
- Inget»
- Ingenting»
- Exemplen i boken (enligt vad som tidigare skrivits), och gärna standardvinklar och standardintegraler av t ex sinus- och arcus- och logaritmiska/exponentiella funktioner.»
- hemsidan»
- lite mer grejer på hemsidan kanske»
- Har inget minne av att några kursmål eller liknande delades ut. skulle kanske vara bra»

16. Övriga kommentarer

- Grym lärare, rolig kurs"»
- Lite fler exempel i boken hade inte skadat.»


Kursutvärderingssystem från