ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktionsmetodik, LMT964

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»22 40%
Cirka 20 timmar»16 29%
Cirka 25 timmar»10 18%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.1

- Väldigt låg arbetsbelastning.» (Högst 15 timmar)
- Inte tidskrävande alls. Förutom övningarna var det någon timma hemarbete i veckan.» (Högst 15 timmar)
- har laggt en del timmar på projektet» (Cirka 20 timmar)
- Detta var inte kul» (Minst 35 timmar)
- Det var väldigt dåligt att inte få dessa föreläsare som var bestämt. Vore bra om dom hade en "backup" plan på person/er som kan föreläsa. Det är det som ger mycket inblick i dagens arbete.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»12 21%
100%»42 76%

Genomsnitt: 4.74

- Har haft förkylning med feber två perioder under kursen.» (75%)
- missat kanske 3 föreläsningar» (75%)
- Gick inte på så många föreläsningar för de kändes rätt onödiga.» (75%)
- Då var det 2 gästföreläsare som inte kunde komma.. » (75%)
- Vissa föreläsningar kändes som repetition och det kändes inte som de gav någonting.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 29%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 20%

Genomsnitt: 2.54

- Speciellt PM:et som fungerade som mall för rapporten.» (Målen är svåra att förstå)
- Tycker handledningen har varit si och så. Vet att vi ska lära oss detta på egen hand vid mycket men det är svårt när man inte haft något liknande förut!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 14%
Ja, målen verkar rimliga»32 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 9%

Genomsnitt: 1.95

- Varför inga betyg? Studiemotivationen går i botten direkt utan morot!» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»23 46%
Ja, i hög grad»10 20%
Vet ej/har inte examinerats än»14 28%

Genomsnitt: 2.73


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»20 36%
Ganska stor»27 49%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.56

- Jag har inte lärt mig någonting nytt.» (Mycket liten)
- Det mesta kändes rätt logiskt och man behövde inte gå på föreläsningarna för att förstå.» (Mycket liten)
- Det enda som egentligen gett något är Susanne Kullbergs genomgångar under övningstillfällena, då hon lyckades reda ut vad som var relevant och intressant.» (Ganska liten)
- Handledningen har inte varit så bra, i övrigt så har vi fått förklarat vad som ska göras under kursens gång, tycker dock det kunde varit klarare från början. Det var lite diffust. Kanske lite mer konkreta "gamla" projekt skulle visas tidigare.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»20 37%
Ganska liten»21 38%
Ganska stor»10 18%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 1.92

- inte använt boken, betalat alldeles för mkt för en värdelös bok» (Mycket liten)
- Ganska onödigt att rekommendera studenterna att köpa boken då den endast behövs som referens till några få delar av rapporten... En per grupp hade räckt mer än nödvändigt.» (Mycket liten)
- Se ovan.» (Mycket liten)
- Helt värdelöst med att köpa en bok som endast behöver öppnas en gång. Jag köpte ingen eller använde mig av kursboken. Så mitt förslag ändra på kursen så boken behöver användas eller slopa den helt.» (Mycket liten)
- dyr bok som knappt används i undervisningen...» (Mycket liten)
- föreläsningarna var bra, men boken var helt onödig att köpa.» (Ganska liten)
- Använde kursboken en gång när jag skulle skriva till rapporten. Annars är den helt onödig, skulle vara bra om ni i kursens början verkligen påpekade att boken inte behövs och endast är frivillig att köpa.» (Ganska liten)
- Tyckte det var onödigt att köpa en bok för 500kr när den knappt behövdes användas. Det som stog i boken var exakt samma som föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Boken vi köpte var till liten hjälp. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»9 16%
Ganska bra»38 69%
Mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.81

- Lälrarkolegiet som undervisade under kursen var inte entydiga med informationen ut till oss elever. » (Mycket dåligt)
- ingen aning» (Ganska dåligt)
- Lärarna sa olika saker och det var riktigt svårt att få en uppfattning om vad som verkligen gällde.» (Ganska dåligt)
- Bra över lag, förutom en gång då det på schemat stod att en föreläsning inte var obligatorisk, vilket den senare visade sig vara. Missade därför denna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»26 47%
Mycket bra»21 38%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.38

- tycker att om man ställde frågor fick man väldigt difusa svar» (Ganska dåliga)
- Olika lärare säger olika saker om samma saker alltför ofta.» (Ganska dåliga)
- Trots att vi alltid fått olika svar och riktlinjer under hela kursen har möjligheten alltid funnits att ställa frågor och att få någon sorts svar.» (Ganska bra)
- Möjligheterna har varit goda, men svaren undflyende och intetsägande.» (Ganska bra)
- När vi frågade om hjälp fick vi oftast ett svar ena gången, sen när vi gjort det vi fick hjälp med så var det endå fel. Ena gången sades att vi skulle göra så, och nästa gång att det var fel. Var ganska rörigt och svårt att gå en uppfattning om hur man verkligen skulle göra.» (Ganska bra)
- I mångt och mycket men hjälp med texterna var undermåligt! » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»19 34%
Mycket bra»33 60%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.6

- Det fungerade bra i gruppen» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»6 10%
Låg»5 9%
Lagom»32 58%
Hög»9 16%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 2.96

- Kändes ibland snarlikt ett slumpmässigt slöseri med tid.» (För låg)
- Mats snackade ner kursen redan första föreläsningen om hur vi istället skulle satsa på matten och prioritera ner denna kursen» (För låg)
- Förutom lite arbete på projektet var det knappt något att göra.» (För låg)
- Perfekt kurs då man kan lägga tiden på Algebran istället.» (Lagom)
- För låg i början av kursen, vilket medförde att den blev alldeles för hög i slutet.» (Hög)
- många timmar = bara ett godkänt betyg » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»1 1%
Låg»7 12%
Lagom»31 56%
Hög»13 23%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.18

- Kändes bra att man kunde fokusera så mycket på matten.» (Lagom)
- fast jag ställer ganska höga krav på mig själv» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Dåligt»13 23%
Godkänt»28 50%
Gott»10 18%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.87

- Mycket vag kurs med fruktansvärt, nästan pinsamt dålig organisation. » (Mycket dåligt)
- Man lär sig inte mycket av denna kurs» (Mycket dåligt)
- tycker det var tråkigt att få lektioner med gästföreläsare blev av. hade velat ha klarare besked om hur projektet skulle byggas upp ( fick forska otroligt mycke själv om det). Bättre samspel mellan lärare skulle vara bra, jobbigt att få ett svar av en och ett annat av en annan» (Dåligt)
- Dåligt med engagemang både från lälrare och elever, många gästföreläsningar inställda. » (Dåligt)
- Har redan gjort ett liknande arbete på gymnasiet» (Dåligt)
- bortfall av gästföreläsare gjorde att kursen inte gav inblick i en ingenjörs arbetsroll så bra som den kunde gjort. Dålig kommunikation mellan lärare som gjorde att det blev en del upprepningar i föreläsningarna. Lärare gav dessutom olika besked på hur slutrapporten skulle se ut. Allmänt dålig planering....» (Dåligt)
- Dåligt planerad, dålig kommunikation mellan de olika "lärarna"» (Dåligt)
- Dåligt strukturerat. Många inställda föreläsningar. Flera gånger fick vi olika information av olika personer om samma sak. » (Dåligt)
- Roligt projektarbete, men annars lite väl flummig och simpel.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kommunikationen Elev-Lärare!»
- gästföreläsare.»
- gästföreläsarna»
- Föreläsningar om hur man skriver rapport etc.»
- Phia och Vivianne»
- 4 timmarspasset - övning»
- Susanne Kullbergs lektioner som gav det enda som kändes vettigt. Till viss del också Mats Alemyrs föreläsningar om han kan uppmanas att inte repetera smma saker flera gånger. De få gästföreläsare som kunde komma var alla givande på sitt sätt.»
- att göra ett projekt var otroligt lärande men det skulle varit under lite andra former»
- Grundtanken med kursen är god, men det borde finnas vettigare sätt att lära ut det på. Alla borde ha gjort projektarbeten förr.»
- vet ej»
- Upplägget att skriva ett projekt och knyta in olika delar i detta under arbetes gång. »
- Det är intressant att lyssna på gästföreläsare. Detta bör bevaras.»
- att man skall ta fram en produkt»
- examinationen, med muntligt föredrag och inlämning av rapport, funkar bra»
- Muntlig och skriftlig redovisning »
- Projektarbetet.»
- Projektarbetet. Susannes föreläsning och hennes övningar var det som gav mest behållning i hela kursen.»
- Jag tycker hela upplägget var bra. Bra språklig och teknisk respons vid övningarna. Roligt med gästföreläsningarna. »
- Gästföreläsare (som kan komma!!)»
- Lagom med studenter i varje grupp.»
- Att skriva rapport, för att man lär sig hur man skriver ett rapport.»
- Själva upplägget var bra. Kan behållas. »
- allt»
- Föreläsare utifrån!!!»
- De olika gästföreläsarna.»
- förekäsningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Personligt betyg (?) Att lärarna pratar ihop sig, så att det inte kommer olika besked om redovisningar!»
- Mer tid till att komma på ett problem att jobba med.»
- Mer kommunikation mellan lärarna.»
- roligare föreläsningar»
- Organisationen! Det måste finnas kommunikation mellan lärarna och tydligt upsatta mål. Det är inte okej att få fyra helt olika direktiv i samma fråga av tre olika lärare! Betygskalan bör utökas för att främja motivationen hos studenterna. Fler gästföreläsare önskas.»
- tydligare hur man ska lägga upp projektet. fler gästföreläsare. mer samspel mellan lärare och att man får svar på frågor man ställer»
- Byt ut kursen mot något vettigare, det finns flera hundra kurser på gu och cth jag hellre läst än att göra det här projektarbetet. En poäng med ingenjörsutbildningarna får väl ändå anses vara att inte alla klarar av dem, varför inte sålla agnarna från vetet tidigare? Mer pengar till skolan, visst, men det känns som resurserna det kostar hade kunnat göra mer nytta på annan plats.»
- Gästföreläsare som har något med kursens innehåll att göra. Mats föreläsningar var över lag ganska tråkiga och allt upprepades senare under övningarna. »
- Kopplingen mellan kurslitteraturen och kursen. Slopa boken helt eller så gör om kursen så det blir någon reell användning av kurslitteraturen.»
- Gästföreläsare bör vara från fler olika branscher. Alla behöver inte ha en koppling till volvo...»
- inte så omfattande rapport»
- Att alla talar samma "språk". Tydliga direktiv.»
- Betona att kursboken inte behövs.»
- Övningarna/föreläsningarna i skriv teknik gav inte så mycket, hade hellre velat ha mer konkret hjälp med våran skrivning av arbetet»
- Litteraturen borde bytas ut. En bättre planering och att alla inblandade lärare är mer samkörda så att de inte ger olika besked och man får ett bättre sammanhang i kursen. Kanske se till så man har reservföreläsare om ordinarie skulle få förhinder.»
- Kolla över kurslitteraturen, se till att ni vet vad som gäller och att alla lärare är informerade om vad som gäller. Svårt att veta vad man ska göra när en lärare säger en sak och en annan säger tvärt emot.»
- Kanske ha lite högre tempo och ställa fler krav i början av kursen på skrivandet m.m. Det kändes som allt hängde på de 2 sista veckorna. Men det brukar ju alltid klumpa ihop sig i slutet.»
- Mer hjälp att få vid textskrivandet, mer "riktiga" projektarbeten att visa.»
- bättre och tydligare information..»
- Bättre planering! Sätt hellre mer press i början så blir det en jämn fördelning över kursen, istället för att man msåte stressa i slutet. Vi "hindrades" att gå för fort fram i början.»
- Mer tid»
- Att man själv får välja grupp. »
- Lite mer klargörande av vad kursen innehåller»
- Mer övning på lektionstid.»
- Fler examinationsdelar»
- Att kursen är synkroniserad mellan lärarna. En säger si, och en så. Det var väldigt mycket dubbla budskap, så man visste inte vilket man skulle gå på...»
- Synkroniseringen mellan olika lärare. Alla sa olika saker och menade på att just deras var rätt och inte de andras.»
- mer föreläsningar»

16. Övriga kommentarer

- Katastrof dålig kommunikation mellan lärarna. Ena säger en sak, en annan en annan sak och en tredje en helt annan sak. Väldigt flummig information...»
- Kunde ha varit en intressant kurs, men tyvärr inte ens i närheten med alla problem vi stött på under vägen.»
- känner att det jag fått ut av kursen har jag sökt fram mest på egen hand. htyckte det skulle vara jätte roligt att gå kursen men i mitten blev det mindre och mindre intressant till att vara tråkigt på slutet»
- 7,5 hp som hade kunnat spenderas på något mycket vettigare. Jag förstår om poängen till viss del är att ge folk mycket tid över för att klara algebran, men vafan, det finns gränser. Personligen hade jag mycket hellre sett en "riktig" kurs med en riktig tenta, men det kanske jag är ensam om. Intrycket har varit att kursen gått ut på att ge folk en försmak på "hur det kan vara i arbetslivet", utan att lyckas. Tråkigt.»
- Kursboken har kommit till väldigt liten nytta. »
- Sammanlagt så är det en bra introduktion och ett bra komplement till den mer arbetskrävande matten.»
- Kursen var bra. Kanske lite mer tydligare vad vi ska jobba med.»
- I det stora hela var kursen bra. Kunde fått lite mer information när man hade kommit på en produkt, att man inte skulle gå direkt till lösningen. Vilket många gjorde, som sedan visade sig vara fel...»


Kursutvärderingssystem från