ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-1 Fysik 2, FFY143

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-02
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»12 36%
Cirka 20 timmar»13 39%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»6 18%
100%»23 69%

Genomsnitt: 4.51

- Alla föreläsningar, inga övningar» (75%)
- missade nog 1 bara.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 54%

Genomsnitt: 2.87

- Tycker Stig-Åke var väldigt bra på att förklara kursens mål. Det framgick också mycket lätt vad det var i kursen som det skulle läggas tonvikt på.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Det är klart att om arbetsbörden varit större så hade jag pluggat mer och det hade säkerligen känts ok ändå. Men som det är nu känner jag att jag faktiskt har lärt mig kursen, vilket jag kanske inte gjort om den varit tyngre, så det är ju en balansgång...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»18 58%
Vet ej/har inte examinerats än»11 35%

Genomsnitt: 3.29


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»24 72%

Genomsnitt: 3.54

- Har tyvärr inte deltagit undervisningen» (Mycket liten)
- gillar Stig-Åkes föreläsningar! Framför allt är det väldigt inspirerande att ha en föreläsare som verkligen tycker att ämnet är det roligaste som finns!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Räcker nästan att bara gå på föreläsningarna för att klara, kursen lärare ger mycket bra förklaringar» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»26 78%

Genomsnitt: 3.69

- Har tyvärr inte deltagit på föreläsningarna» (Ganska bra)
- Stig-Åke är fantastisk!» (Mycket bra)
- Stig-Åke power!» (Mycket bra)
- Dem bästa hittils på chalmers! Mycket bra!» (Mycket bra)
- Det enda man kan anmärka på är tiderna. Kombinationen av att Stig-Åke inte äger en klocka, brinner för ämnet och att klockorna i "hans" föreläsningssalar konsekvent går fel gör att föreläsningarna allt som oftast börjar 5 minuter sent och slutar mellan 5 och 10 minuter sent, förhoppningsvis glöms inte rasten bort...=) Men han blev bättre mot slutet och det är ju inget enormt problem, om än lite irriterande ibland.» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»18 58%

Genomsnitt: 3.38

- Jag gick på några övningstillfällen i början men eftersom det saknades sittplatser var det meningslöst.» (Mycket dåligt)
- För litet rum som var bokat så alla kunde inte få plats.» (Ganska dåligt)
- Har tyvärr inte deltagit på övningarna» (Ganska bra)
- För liten övningssal.» (Ganska bra)
- Vet ej» (Ganska bra)
- Själva övningarna var nog bra men salen var alldeles för liten. Vi gick inte dit för att vi inte fick någon plats.» (Ganska bra)
- Lite väl mycket snack ibland bara...» (Mycket bra)
- Stig Åke har varit väldigt hjälpsam!!» (Mycket bra)

9. Hur har labben fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»13 40%

Genomsnitt: 3.21

- Maskinen fungerade inte.» (Ganska dåligt)
- Den gav ingenting, handledartiden hade kunnat användas betydligt bättre» (Ganska dåligt)
- Att börja labben med att utrymma byggnaden för att gaslarmet har gått och sedan se att röntgenmaskinen inte fungerar var mindre lyckat. fast det var ju en lite ovanligare incident(hoppas jag).» (Ganska dåligt)
- Bra fast ändå inte. Jag var i första gruppen och något med Debye Scherrer-apparaten fungerade inte som det skulle, så vi fick inget resultat, tror att fler grupper hade samma problem.» (Ganska bra)
- Se till att utrustningen fungerar och att handledarna vet hur den fungerar.» (Ganska bra)
- Schysst handledare» (Mycket bra)
- Trevlig och mycket bra handledare.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»13 39%
Ganska liten»10 30%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.93

- Fixa en mindre bok som är mindre allmän? Har bara använt häftet och alldrig öppnat min bok.» (Mycket liten)
- Använde knappt boken någonting alls. Stig-Åke gick igenom allt på tavlan ändå.» (Mycket liten)
- Föreläsningsanteckningarna räckte» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat häftet av H.P. Myers, för att inte tala om Serway. Har klarat mig utmärkt med föreläsningsanteckningarna.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna täcker allt, har inte öppnat nån av böckerna en gång.» (Mycket liten)
- Kursboken är otydlig och svårbegriplig bara enorma mängder ordbajs. däremot var föreläsningsanteckningarna från dc bra komplement till de egna.» (Ganska liten)
- Boken och häftet behövs knappt föreläsnings anteckningar är det enda som behövs» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningarna från DC har varit toppen. Räknas det som kurslitteratur?» (Ganska stor)
- Jag har aldrig använt någon bok men Stig-Åkes föreläsningsanteckningar, etc., har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»16 48%

Genomsnitt: 3.48

- Bra kurshemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»22 66%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 4.06

- Som tidigare, övningssalen var klart underdimmentionerad för ändamålet.» (Ganska dåliga)
- Utmärkt! Stig-Åke vill ju inget hellre än att man ska fråga honom =)» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»20 60%
Har ej sökt samarbete»6 18%

Genomsnitt: 3.87

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»25 78%
Hög»2 6%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3

- Kursen tillhör inte de jobbigare, men det är ju skönt med sådana kurser ibland också, och det har sina fördelar, se fråga 4, man lär sig en del saker bra, istället för att lära sig många saker halvt om halvt.» (Låg)
- Övningarna var lärorika men var snabbt över, inte för att jag klagar dock.» (Låg)
- Dock kan tilläggas att jag inte lade ner "lagom" med arbete, utan en bra bit därunder.» (Lagom)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 48%
Hög»15 45%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.48

- Fysiken var intressant och rolig och relativt lättlärd vilket vägde upp att matten tog mera tid och var lite tyngre.» (Lagom)
- Bör inte vara högre då flervariabeln upplevs som relativt krävande.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»2 6%
Gott»9 27%
Mycket gott»20 60%

Genomsnitt: 4.42

- Rolig och intressant kurs, med många olika tillämpningar. Verkligen bra kunskap att ha med sig» (Mycket gott)
- Rolig kurs med bra föreläsare!» (Mycket gott)
- Dunderfin kurs med en toppenbra föreläsare, kanske den bäste någonsin.» (Mycket gott)
- Intressant och roligt ämne, till stor del pga lärarens passion» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stig-Åke»
- Allt. Kanonbra lärare.»
- föreläsaren kanske :)»
- tentauppgift med alternativ på de två första uppgifterna. Räknestugorna är väldigt bra med.»
- Stig-Åke»
- Mycket bra med räknestugor två gånger per vecka, där det var enkelt att få hjälp och svar på frågor. Stig-Åke bör bevaras, mycket bra föreläsare och lätt att ha att göra med.»
- Stig-Åke =)»
- Stig-Åke gjorde ett bra jobb med att få kursen intressant. Bra att ha undervisningen i Göteborgs högst belägna punkt så man får lite välbehövd motion.»
- övningstimmarna där vi fick mycket bra hjälp!!»
- Föreläsaren»
- Allt.»
- försöka ha övningar tätt inpå föreläsningar så man kan öva på det man precis gick igenom.»
- Examinatorn/läraren»
- föreläsningarnas struktur, välplanerade och lätt att förstå, i lugn takt & bra repetition»
- allt»
- Stig-Åka måste vara kvar som föreläsare. Han är nog den bästa föreläsare jag har haft någonsin. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade varit kul att få läsa relativitetsteori.»
- inte fyra timmar föreläsning först och sedan fyra timmar räknestuga. Blir väldigt mycket fysik på samma dag. Samt att se till att fixa större sal för räknestuga då det inte alltid fanns plats där.»
- ärligt talat ingenting för fysik läraren för fysik 2 är en mycket bra lärare»
- Se till att nissen som lägger schemana slutar med 4-timmarsföreläsningar (var så i fysik 1 i våras också)! Det kan ju bara göras av någon som själv aldrig har suttit där...»
- Inte vara i FB salen:)»
- Större övningssal.»
- Föreläsningssalen (den är trevlig men man får ju bestiga berg för att nå dit).»
- övningarna, några enstaka uppgifter får föreläsaren gärna gå igenom på tavlan någon gång då och då»
- inget jag kan komma på»

19. Övriga kommentarer

- Det borde finnas sittplatser till samtliga studenter under övningarna»
- tycker att han borde få pris för sin utlärning och kreativitet»
- Mycket bra kurs!»
- Det enda jag kan anmärka på var att övningsfrågorna var ganska låg nivå jämfört med tentan och förberedde inte riktigt så bra som det hade kunnat göra.»
- en väldigt intressant kurs och väldigt bra föreläsare»


Kursutvärderingssystem från