ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik KI del A, LMA515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-01
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»2 50%
Cirka 20 timmar»1 25%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»1 25%
50%»0 0%
75%»1 25%
100%»2 50%

Genomsnitt: 4

- Föreläsningarna var inte så givande så jag gick bara på de två första.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 75%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 25%

Genomsnitt: 1.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»1 25%
Ganska liten»3 75%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 75%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 2.5

- Fick mer eller mindre vara hacker för att finna gamla tentor och dyl från KI´,s hemsida.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- på övningslektionerna och på SI-matten fick jag bra med hjälp både av handledaren och av mina medstudenter.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.25

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 50%
Hög»2 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 50%
Godkänt»2 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Svårt att hänga med på föreläsningarna. Antingen fick man hinna anteckna och inte förstå någonting eller förstå men inte hinna anteckna. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningstimmarna»
- SI matten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsare»
- Fler föreläsningstillfällen så man hann att förstå mer. Något mer räkneövningstillfälle hade inte heller skadat. »
- Jag tycker verkligen att detta var en av de sämsta föreläsarna jag haft. Föreläsningarna i sig var verkligen värdelösa. Jakob är uppenbarligen själv väldigt bra på att räkna men det hjälper ju föga när få studenter följer med i hans forcerade undervisning. Nästa år kan ni lika gärna skicka ut stenciler med lösningar och skippa föreläsningarna helt - det hade varit större hjälp.»
- Alla steg bör visas vid uträkningar på tavlan. Förutsätt inte att eleverna är matematiska snillen som automatiskt förstår allt.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från