ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-1 Mikroelektronik, MCC085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-02
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»9 27%
Cirka 20 timmar»12 36%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»5 15%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.3

- Enbart genomfört labbar och inlämningar.» (Högst 15 timmar)
- Läste 3 kurser denna termin» (Cirka 20 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tar väldigt mycket tid som hade varit bra att lägga på att plugga mera istället för att kämpa med de.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 9%
75%»12 36%
100%»17 51%

Genomsnitt: 4.36

- Några föreläsningar krockade ibland med obligatoriska moment i en annan kurs, och flera av övningstimmarna krockade med föreläsningar i en annan kurs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 28%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 31%

Genomsnitt: 2.65

- Längesedan jag läste målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- har läst dem men kommer inte ihåg dem nu!» (Jag har inte sett/läst målen)
- ej läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Var lättare att förstå målen i tentaveckan» (Målen är svåra att förstå)
- Har inte tittat allt för mycket men en snabbis har det väl varit.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Inte så bra specificerat hur tentan ska var upplagd, skiljer sig en hel del från övriga kurser» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen i kurskompendiet var rätt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

- För få poäng hade kursen gått på GU så hade det lätt varit 30p för samma innehåll.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 31%
Ja, i hög grad»12 41%
Vet ej/har inte examinerats än»8 27%

Genomsnitt: 2.96

- Vissa uppgifter hade inte så stor koppling till själva ämnet utan snarare härledning av matematiska formler.» (I viss utsträckning)
- Fanns vissa områden som uteblev på tentan.» (I viss utsträckning)
- Annorlunda tenta jämför med alla andra kurser. KÄnns lite onödigt med historiadelen.» (I viss utsträckning)
- Jag är väldigt besviken på poänggränsen för godkännt. Jag hade en 4 men kuggas ändå för att jag bara hade 2p från del A.» (I viss utsträckning)
- dåligt med oklar beskrivning av hjälpmedel under tentan» (Ja, i hög grad)
- Även om tentamen är väl avancerat upplägg på. De fyra första uppgifterna var bra nivå på, men att kräva tre poäng på en och samma uppgift på nästa del är lite väl mycket att kräva.» (Ja, i hög grad)
- Det största problemet är inte ämneskunskaperna, det är på det sätt examinatorn vill att det skall examineras. Döp om kursen till "Servettlösningar - Mikroelektronik" eller gör om sättet kursen examineras.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Tentamen har ej varit ännu. Men gillar inte hur poängkraven är. 3 av 4 på första delen o sen sista delen måste man få 3p på en och samma uppgift. Känns som upplägget är ganska taskigt. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning, dvs:

Matrisfråga

- Man ville gärna ha lite tid att ställa egna frågor om uppgifter, men det kunde man varken på måndagarna eller onsdagarna då dem endast var avsedda för inlämningsuppgifterna.»
- Missade tyvärr de flesta måndagsövningarna pga en annan föreläsning då.»
- Finns för lite material att räkan på. Ger inte tillräcklig förberedelse för tentan som skiljer sig från övningsuppgifter»
- Handledarna och föreläsaren hade lite dålig kommunikation mellan varandra, men handledarna hjälpte så gott de kunde. Informationen om inlämningsuppgifterna var väldigt knapphändiga!!!»
- har ej varit på övningar och konsultation»
- vad är onsdagskonsultationerna? »
- Måste tyvärr säga att den övningsledare jag varit i kontakt med(han i klassrummet längst bort vid övningar)har definitivt inte hållt nivå med kursen, tyvärr. Inget ont om honom men han var inte kvalificerad för att vara övningsledare i denna kurs. Sen har han gjort sitt bästa som jag kan se det, men det spelar ingen roll enligt mig, han hade svårt att svara på frågor och var inte en tillräcklig hjälp.»

Föreläsningarna?
32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»21 65%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.84

Måndagsövningarna?
30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»13 43%
Ganska stor»13 43%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.5

"Onsdagskonsultationerna"?
31 svarande

Mycket liten»6 19%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.35

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»5 15%

Genomsnitt: 2.87

- Mycket dödtid och det verkar inte vara speciellt strukturerat.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna har varit ostrukturerade. Kjell har velat vara pedagogisk men det slutar oftast i ett virrvarr där han springer mellan olika tavlor för att hitta någonstans att skriva vilket gör anteckningarna ofta blir hopplösa.. Satsa på tydliga modeller som beskriver varje situation, en sak i taget. Kjells största svaghet är att han har dålig struktur samt att han inte vill förstå svårigheten i att ta in förtioelva modeller om en liten kiselbit på sju veckor. Det är inte modellerna i sig som är svåra utan att komma ihåg dom och veta när de gäller!!!» (Ganska dåligt)
- Saknades en röd tråd ibland.» (Ganska bra)
- Bra att det inte blev så mycket powerpoint.» (Ganska bra)
- Men det blir rörigt med så väldigt många ekvationer på kort tid, där vissa gäller i vissa lägen och andra i andra lägen. Mer struktur behövs, tex koncentrera sig på några ekvationer åt gången och skriva ned på tavlan de viktiga saker som endast sades, tex när ekvationen/modellen gäller mm.» (Ganska bra)
- Föreläsaren var engagerad, men han föreläser ibland som att vi kunde ämnet lika bra som honom. Lite mer struktur och bestämdhet vad gäller enheter och liknande, tack.» (Ganska bra)
- Var lite väl ostrukturerat ibland» (Ganska bra)
- Men det känns som Kjell kan ha ett tydligare upplägg. Det finns saker som kan göras bättre. Tycker t.ex att ngn form av läxförhör skulle passa den här kursen.» (Ganska bra)
- Kjell är en väldigt engagerad och trevlig föreläsare.» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»18 58%
Mycket bra»6 19%

Genomsnitt: 2.9

- har ej varit på övning» (?)
- med mycket dåligt menar jag, sämst hittils under min tid på chalmers» (Mycket dåligt)
- Ofta känns det som att övningsledarna mest skriver av sina lösningar utan att resonera om varför man dragit vilka slutsatser. Det som varit bra är att man kunnat fråga och oftast fått vettiga svar. Bra!» (Ganska dåligt)
- Övningsledarna hoppar över en del steg i sina lösningar. Handstilen kan förbättras, fast det brukar gå att läsa vad som skrivs ämdå.» (Ganska dåligt)
- Doktorander som håller i övningarna verkar ibland ha bristande kunskaper om ämnet.» (Ganska bra)
- Lite kasst med uppgifter att räkna, spec då övningsledarna går igenom de uppg Vi egentligen borde räkna själva...» (Ganska bra)

9. Hur har labben fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»6 19%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 2.7

- deltog ej på labben, har gjort den tidigare.» (?)
- Vi blev utslängda från labben första gången vi var där eftersom läraren tyckte vi var för dåligt förberedda, vilket vi inte var. Andra gången vi kom var det en annan handledare där och då gick det bättre.» (Mycket dåligt)
- Labben var det sämsta jag varit med om. Labbar brukar gå ut på att man ska arbeta i grupp så att man kan diskutera, men jag var tvungen att göra allt själv för att en person saknades, istället för att få jobba med någon annan grupp. Frågade man övningsledaren (Pisk-ator) om hjälp så fick man ingen. Jag har faktiskt haft mardrömmar om honom. Han förväntade sig att man skulle kunna lika mycket om ämnet som han. Jag trodde att det gick ut på att man skulle lära sig något på labben, inte redan kunna allt. Frågade man något så fick man inget svar utan istället 3 frågor tillbaka. Jag frågade om samma uppgift 4 gånger och han ville inte hjälpa mig. Dessutom gjorde han allt för att dumförklara en. Fick samma intryck av alla jag frågade i klassen.» (Mycket dåligt)
- Dryga handledare som inte förklarar. Inte ens sånt som vi inte gått igenom får man hjälp med utan det tycker dom man ska kunna resonera sig fram till.» (Mycket dåligt)
- Jävla skitlabb... Johan ställde inte upp med tillräcklig hjälp när man inte förstod. Störst problem med att man inte hade läst någonting om BJT:n och inte förstod hur man skulle gå till väga att mäta på den.» (Mycket dåligt)
- Stressigt, krånglig kopplingsbräda.» (Ganska dåligt)
- Labben gav i förhållande till arbetsinsatsen mycket lite. Jag är missnöjd, man hade kunnat göra mycket fräckare labbar inom detta ämnet än vad vi fick göra! » (Ganska dåligt)
- Vi hade aldeles för lite förkunskaper för labben. Senarelägg den eller gå igenom bipolärtransistorn tidigare. Labhandledarna förklarade väldigt lite och man fick hitta all information själv istället för att få hjälp med förståelsen.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att förstå och lösa uppgifterna man skulle göra innan vilket gjorde det svårt att förstå vad målen med uppgifterna var på labben var. Bättre teorigenomgång om de sakerna som labben handlar om behövs. Annars var själva labben bra. » (Ganska dåligt)
- Kan tyckas att nivån på labben var orimligt hög med tanke förkunskaperna då den genomfördees, men resultatet av den var ändå bra(man lärde sig massa)» (Ganska bra)
- Väldigt lärorikt, även om labbhandledaren satt press på oss.» (Ganska bra)
- Labben var mycket bra. » (Mycket bra)
- Kul labb! Väldigt lärorik.» (Mycket bra)
- ej gjort laboration i år» (Mycket bra)
- Fast var betydligt hårdare med labbförbredelserna än i andra kurser, lite dumt att Biplärtranstorn inte gås igenom innan labben» (Mycket bra)
- Piscator var mycket bra och ville, Krävde att alla skulle förstå, något som jag saknar hos många föeläsare o framför allt labhandledare. Jag tror att många upplevde att han inte hjälpte till tillräckligt. Men är övertygad om att det handlar om dålig förberedelse eller inte tillräckligt intresse. Däremot tror jag att det är för lite tid för denna lab. Dela upp den på två tillfällen. eller varför inte ha en timma med Piscatolr inför labben där han går igenom vad som är viktigt att ha koll på. En sorts handled förberedelse.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.75

- Vad ska man vi blir frsökskaniner på jeppsons nya matrial, enligt mig behöver matrialet jobbas igenom en hel del. Sämst kursmatrial hittils av de kurser vi läst.» (Mycket liten)
- Kurshäftet inte särskillt läsvänlig om man är ute efter något speciellt. För att få uppfattat det man är ute efter måste man ofta läsa tre olika långa texter för att få ihop det osv..» (Ganska liten)
- För mycket (gamla) filer fanns på kurshemsidan vid kursstart under Föreläsnings-OH. Lägg gärna upp separata filer för varje föreläsning någon/några dagar före så man kan skriva ut och göra anteckningar i.» (Ganska liten)
- En formelsamling hade varit att föredra» (Ganska liten)
- Stor del, men den MÅSTE förbättras! T.ex att formler inte skrivs i texten, utan som nya rader så att man hittar dom lätt. Och dessutom mkt bättre förklaringar när varje ekvation gäller! Det är heller inte lätt att använda kurslitteratur som har fel i sig.» (Ganska liten)
- Häftet är bra. Kan iofs göras bättre, men hellre det än en stor "tegelsten" på 1000 sidor engelska. Kompendiumet är dock ganska svåröverskådeligt och det är ganska svårt att hitta en sak snabbt. » (Ganska stor)
- Finns mkt kvar att göra med Jeppsons häfte men det har varit till stor hjälp!» (Ganska stor)
- Lärarens kompendie var mycket bra trotts lite småfel här och där men det är ju ändå acceptabelt.» (Mycket stor)
- Bra häfte av Kjell, bra alternativ kursbok (Pierret).» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har det nya kurshäftet varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.9

- se fråga 10!» (Mycket liten)
- Se fråga ovan.» (Ganska liten)
- Kurshäftet har många brister. Återigen, Kjells halvtaskiga struktur vilket blir förödande i den här typen av kurs med så många modeller. Många av bilderna är bra. Att sakregister inte finns är helt oacceptabelt, register fick vi en och en halvvecka innan tentan vilket också är för sent. Bättre än en tjock kursbok, men bättre och framförallt enklare struktur efterlyses!» (Ganska stor)
- Har varit bra för inlämningsuppgifterna och för förståelsen i allmänhet.» (Ganska stor)
- Kunde bli bättre. Men bra att den var på svenska. En separat formelsamling med samma beteckningar som i boken skulle ha varit bra.» (Ganska stor)
- ehh.. samma fråga två ggr.» (Ganska stor)
- Men den känns lite rörig, exempelvis i kap. 2.3 ska en förfinad modell tas fram (ekv 2.16) men detta har redan gjorts i slutet av kap 1.4 (ekv 1.9) men de ser aningen olika ut så det är lätt att missa att det är samma ekvation.» (Ganska stor)
- Dock rätt mycket fel i den. » (Ganska stor)
- Mycket bra bok som dock lider av en del barnsjukdomar. Skulle vart bra med en formelsamling» (Ganska stor)
- Men det hade behövt sig en genomläsning innan! Jag tror att det kommer bli ännu bättre nästa år.» (Ganska stor)
- just de» (Ganska stor)
- Bra med kortfattad och innehållsrikt material.» (Mycket stor)
- Känns skönt att ha en lärobok som sammanfattar kursens material, Pierrets bok är lite mastig.» (Mycket stor)
- Det är kanon med det nya häftet där man vet att allt som står där ingår i kursen och är förklarat på ett kort och bra sätt. Jämfört med att ha en amerikansk kursbok är det betydligt bättre. Den kan däremot vara ett komplement, men man klarade sig med häftet tyckte jag. » (Mycket stor)

12. Har du köpt annan litteratur och till hur stor hjälp har denna i så fall varit för din inlärning?

Som kommentar ange typ ”,,Jeppson, Halvledarteknik”,, ”,Pierret”,, ”,Neamen”, eller ”,Dimitrijev”,

30 svarande

Mycket liten»8 26%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»1 3%
Har ej köpt annan litteratur»14 46%

Genomsnitt: 3.23

- Har köpt både Jeppsons halvledarteknik, En annan tjock bok på engelska och kompendiet. Föredrog att läsa i kompendiet och slå upp lite i jeppsons bok. » (?)
- Jeppsons röda halvledarbok, mest för att kunna använda sakregistret.» (Mycket liten)
- Jeppson, Halvledarteknik har inte öppnat boken» (Mycket liten)
- Jeppson, Halvledarteknik köpte den så sent i läsperioden så jag hann bara kika lite i den» (Mycket liten)
- Pierret» (Mycket liten)
- Köpte en Jeppson som jag läst i ganska lite i förhållandet till kurshäftet. » (Ganska liten)
- Jeppson» (Ganska liten)
- köpte jeppsons gamla bok, där kundeman slå i registret. Mycket mer välarbeteade texter, enda negativa är att den är gammal!» (Ganska liten)
- jeppson halvledarteknik var till mkt stor hjälp och bör finnas kvar då man vill dyka djupare. » (Ganska stor)
- Pierret» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»18 58%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3.03

- Mycket dåligt att inte ha uppe allt material på hemsidan i förväg. All information man behöver för att klara kursen (inlämningar m.m.) bör vara uppe innan kursen startar. Exempel på när detta inte fungerat är den förlängda deadlinen för inlämning 2a. Informationen var mycket dålig!» (Mycket dåligt)
- fruktansvärt dålig information om inlämningar med mera, sen att jeppson använder kurshemsidan för att hyckla klassen och enskilda individer kommer jag till senare!» (Mycket dåligt)
- Kan ges mer information om inlämningsuppgifterna. Det är i princip obefintliga instruktioner. Kan förbättras. Cirkus vid tentamenstillfället angående hjälpmedel, men jag antar att det kommer att åtgärdas till kommande omtentor.» (Ganska dåligt)
- Dålig info om inlämningar, men själva inlämning och den delen fungerade bra.» (Ganska dåligt)
- Sådär. Lite grejer som t.ex facit till övningar kom ut väldigt sent.» (Ganska dåligt)
- Se fråga 10.» (Ganska bra)
- svårt att hitta svar till övningarna och kretsexemplena i kurshäftet» (Ganska bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»3 9%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»15 46%
Mycket bra»6 18%
Har ej sökt hjälp»6 18%

Genomsnitt: 3.31

- Fanns i stort sett ingen att fråga förutom klasskamraterna !» (Mycket dåliga)
- Man går inte gärna ner till MC2...» (Ganska dåliga)
- Det är ngt som gör att klimatet på lektionerna inte blir så bra som det borde. Kjell har en förmåga att klanka ner på elever som inte fattar. Att lyfta fram små fel som studenter gjort för att visa hur dum man kan vara. Hur hjälper detta undervisningen? » (Ganska dåliga)
- Det går lätt att ställa frågor till både föreläsaren och övningsledarna. » (Mycket bra)
- Bra övningsledare men tid till frågor och reflektion.» (Mycket bra)
- Övningsledaren och Kjell var bra i samband med övning/föreläsning, provade ej vid annat tillfälle. Det var positivt att man kunde komma till MC2 för att plugga o ställa frågor, såg det dock för sent.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»18 56%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.62

- Har jobbat med samma person med både labben och inlupgs och det har funkat bra. Inte så mycket sammarbete med andra.» (Mycket bra)
- mycket bra klass!» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 62%
Hög»10 31%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.34

- Helt okej men tyckte att inlämningsuppgifterna tog för mycket tid.» (Lagom)
- Svår kurs. Kanske inte så jättstora områden, men det är förståelsen i allmänhet som äör klurig.» (Hög)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid, men man lärde sig mycket på dem.» (Hög)
- p g a tentan! om tentan hade haft en normal nivå hade jag sagt lagom för att vara chalmers, vilket iofs är för hög men det får man väl leva med.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»17 54%
Hög»9 29%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.51

- Två svåra kurser som går parallellt.» (Hög)
- läste tre kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»2 6%
Godkänt»17 53%
Gott»8 25%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.25

- Men dock för få snygga tjejer som handledare. Varför finns det inga heta storbystade blondiner som övningsledare?» (Godkänt)
- Ganska nyttig, men svårt.» (Godkänt)
- Svårt att riktigt förstå och hänga med på alla saker, men svårt att sätta fingret på varför, för det känns som det inte borde vara så svårt.» (Godkänt)
- Känns lite som en "plugga glosor-kurs" i viss mån, när det gäller det här med den första delen. » (Godkänt)
- Föreläsaren har lite snäv bild av hur han skall undervisa, hans metod kanske inte passar alla, men samtidigt har han varit mån om att vi skall förstå. » (Godkänt)
- Kursen är bra, literatur/formel samling etc är mindre bra.» (Gott)
- hade vart trevligt med mer betoning på analogtillämplingar, allt är inte 35nm digitalteknik...» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kompendiet, helt klart. Men lite rättningar utav stavfel.»
- Laborationen»
- Häftet.»
- Upplägget är ganska bra och tempot är inte för högt.»
- Att det heter Gauss lag och inte Gauss sats.»
- Kjell!»
- Skriva på tavlan, fast gärna lite mer strukturerat och tex inte återanvända grafer och figurer. Gå igenom innan vad som ska skrivas på tavlan och skriv ned det på papper så ser man om man får med allt det viktiga. Studiebesöket var mycket intressant.»
- Besök på MC2»
- Labben och kurskompendiet (genomarbetat!!)»
- Övningarna så som det funkade i år och föreläsningarna med mycket skrivande på tavlan och power point slides som komplement. Bra att kunna kolla på i efterhand.»
- piscator som labhandledare»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna var inte jättegivande.»
- Fixa till kurshäftet.»
- Laborationen, den var svår och dessutom var den ena handledaren mycket otrevlig. Föreläsningarna borde bli mer pedagogiska.»
- att kurshäftet är ordentligt uppdaterar så att inte fel formler står med. »
- Labben, labben & labben. Eller åtminstone övningsledaren, skåningen (Niklas) däremot var bra! Eventuellt kan Kjell gå igenom saker lite bättre och förklara lite mer ingående.»
- Mer information om inlämningsuppgifterna. Lägg labbarna senare i läsperioden eller gå igenom relevant materrial innan. »
- Kurshäftet bör modifieras. Det bör vara tydligare med vad som är linjeladdningar, ytladdningar och volymladdningar. Skicka Jeppson på snabbkurs hos Thomas Rylander :-). En lite mer fältmässig framställning skulle inte skada eftersom man har läst Elfält.»
- Kurshäftet med naturliga förbättringar»
- kurskompendiet ska vara korrekturläst innan tryckning»
- Mer struktur, gå igenom en sak åt gången, snåla på ekvationer, börja med "fullständiga" modeller/ekvationer och förenkla sen, skriv mer sammanfattningar och viktiga saker på tavlan. En av inlämningsuppgifterna kan handla om MOSFET»
- Korrekturläsning av häftet»
- Mer info om inlämningsuppgifterna»
- Tydligare skrivet vad som förväntas av respektive inlämningsuppgift»
- Förbättra kurshäftet, men behåll det! Tydligare vad som ska göras på inlämningsuppgifterna.»
- ...»

21. Övriga kommentarer

- Det är så synd med den här kursen, jag tycker att ämnet i sig verkar så intressant, men någonstans på vägen sätter jeppsons struktur både i föreläsningar och litteratur stop. Jag skulle köpt en enkel och tydlig bok och läst själv istället.»
- Jag skulle vilja se en kurs som helt och hållet handlar om komponenter av även passiv typ. En föreläsning i elektronikkursen är lite lite. Går det att få till en kurs som på något sätt utreder alla elektriska byggstenar: Kondensatorer Spolar Motsånd Vakumrör (Ja det används faktiskt fortfarande i dyra audioförstärkare) Dioder MOSFET BJT Alla komponenter behöver inte få lika mycket tid, men det är bra om ekvivalenta kretsscheman för icke-ideala komponenter är bekanta.»
- kan ju inte låta bli att kommentera Kjells kommentarer på kurshemsidan efter tentan. Det är förbluffande att han inte inser en enda smula att det kan vara han som faktiskt misslyckas att lära ut och inte ett gäng idioter han tvingats lära ut till. Det speglar på något sätt inställningen till eleverna och förklarar kanske också klimatet på föreläsningarna. Att ha en tenta där man kan få underkänt trots att man har poäng för en fyra känns konstigt. Man kan i stressen som infinner sig vid en tenta utan att vara idiot tänka fel o missa orimligheter. Något som tycks vara helt främmande för Kjell. Jag hade tur och fick en fyra. Men är det så det ska kännas. Som om man har tur? Jag hade lika gärna kunnat bli underkänd- så vad säger betyget jag fått om min kunskap? ingenting. Jag tycker att tentan ska ändras. Jag har ingen bättre lösning men det här fungerar inte.»
- Ja vad ska man säga! "I en av tentasalarna hade så gott som alla 4 poäng på uppgift ett, i salen bredvid ungefär hälften. Tyvärr tillsammans med en grupp som kanske aldrig öppnat boken. Problemlösningsdelen däremot verkar inte bli någon munter läsning. Att ni på labben bestämde VT genom att plotta roten ur IDS vs VGS tycks vara något som gått de flesta spårlöst förbi. Någon fick på nästa uppgift ett längdförhållande på 10^-11 utan att reagera, hur avlång är inte en sådan transistor? Kirchhoffs strömlag i bipolärtransistorns utgångsnod var en tänkt lösning till uppgift 4, men det tycks kunna flyta strömmar hur som helst. My God....... " Kan väl börja med att undra vad som kommer göras mot jeppsons flera utspel under kursens gång? Utspelen på kurshemsidan accepterar jag definitivt inte och kommer kräva en ursäkt för detta. Det är ju bland annat personliga påhopp mot en enskild individ, vilket jag antar är helt oacceptabelt av en lärare på chalmers. Sen att dra slutsatser om hur det gått på tentan beronde på vilken sal man satt i, vad ska man säga om det? vad vinner han på att skriva det mer än att förnedra`någon? Sen är tyvärr inte detta det ända som skett under kursen utan vad jag minns så lyckades kjell även förnedra nån grupp efter någon av de 3 inl också då han vad jag minns uttryckte sig "där var det ingen hemma" över deras inlämning. Detta sa han inför hela klassen när förmodligen personerna som han idiot förklara satt där. Men vad man har förstått på kjell så är ju uppenbarligen alla som inte förstått mikro elektronik idoter, som den gången då 130 kuggade tentan av 140 eller hur det var. Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta men det orkar jag inte men hoppas verkligen att något kommer göras åt detta!!!! Sen så är det ju så att jeppsons fantastiska tenta inte för fem öre ger en chansen att visa vad man lärt sig. Dels hans system med grupp 1 frågor där man skall ha minst 3 av 4 för att få g. Det är helt orimligt att 4 stycken frågor skulle kunna spegla hela kursen, om meningen är att testa våra grundläggande kunskaper så borde det mer rimligt att ha 10 frågor där vi ska 8 rätt. sen en historia fråga (som förmodligen enigt kjell är gratis poäng) där frågar han om en detalj från allt matrial. Också helt orimligt i mina ögon, han hade helldre kunna köra samma fråga varje år och det skulle då kunna vara beskriv hela tillverkningskedjan kortfattat, eller redogör för mikroelektronikens historia. Sen grupp 3, att vi där ska ha 3 av 4 på samma uppgift gillar jag absolut inte men om det nu är så han säger så får han ju fan hålla sig till det! vad man kan utläsa ur de rättade tentorna så skiter ju kjell i det också, han har bergärt komplettering av nån som har fått 11 p och dessutom fått 3 på uppgift nr 4(vilket var det som krävdes enligt tesen), dessutom 4 på första uppgiften. så personen borde ha ett klart godkänt! Sen så är det ju så att hans system gör att folk som poäng mässigt kan ha fyra kan få underkänt, också det skit! sammanfattningsvis, Mikroelektronik är den absolut sämsta kurs jag nånsin läst.»


Kursutvärderingssystem från