ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik, KVM090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-10-28
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

76 svarande

Högst 15 timmar»9 11%
Cirka 20 timmar»25 32%
Cirka 25 timmar»13 17%
Cirka 30 timmar»13 17%
Minst 35 timmar»16 21%

Genomsnitt: 3.02

- ojämnt fördelade, men drar man ut det blir det ungefär det...» (Cirka 20 timmar)
- Har tyvärr inte hållit reda på tiden så det är en mycket grov uppskattning.» (Cirka 25 timmar)
- har ingen aning ja gör iaf ingen läxa» (Cirka 25 timmar)
- kommer till skolan vid 0800 och hem vid 20.00 i princip varje dag utom helger då man jobbar lite mindre» (Cirka 30 timmar)
- Borde vara fler högre alternativ här. min uppskattning är minst 10h i veckan...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

76 svarande

0%»0 0%
25%»5 6%
50%»4 5%
75%»16 21%
100%»51 67%

Genomsnitt: 4.48

- Alla föreläsningar men i princip inga övningar.» (50%)
- Samtliga föreläsningar. Inga räkneövningar.» (50%)
- Alla föreläsningar, merdelen av övningarna» (75%)
- orkar ju inte med allt» (75%)
- 90%» (100%)
- Jag har enbart missat två SI lektioner, så det är lite mindre än 100%.» (100%)
- missat endast 1 övningstillfälle och 3 matte SI, men det är närmare 100 % än 75 % i närvaro» (100%)
- Bra övningsledare (Joakim Kärnbratt), bra övningar överhuvudtaget» (100%)
- Har dock missat enstaka övningstillfällen, har dock delatagit i det stora flertalet av dem.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

76 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 42%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 34%

Genomsnitt: 2.47

- Har sett dem dock» (Jag har inte sett/läst målen)
- är bara intresserad av att komma ut och arbeta så...» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»46 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 9%

Genomsnitt: 2.05

- vi kommer at bli inginjörer så vi borde kunna de "grundläggande kärnmatte", jag tror att vi slösar tid genom att gå över hela basics!!» (Nej, målen är för lågt ställda)
- men det är svårt ändå» (Ja, målen verkar rimliga)
- hyfsat, kanske något för höga» (Ja, målen verkar rimliga)
- men nollningen sabbade hela inledningen för mej» (Ja, målen verkar rimliga)
- skulle behövas mera tid på denna kursen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 21%
Ja, i hög grad»16 24%
Vet ej/har inte examinerats än»36 54%

Genomsnitt: 3.33

- Väldigt svår tentamina, och stressig. Tidigare tentor har varit lättare» (I viss utsträckning)
- Svårhetsgraden på tentan var lite väl hög!» (I viss utsträckning)
- Inte riktigt schysst att ha med en uppgift med numerisk integration på tentan. » (I viss utsträckning)
- Visst testar tentan att man uppnått målen, men tentan var väldigt svår, så för att klara den krävs nog att man kan mer än vad som står i lärandemålen.» (Ja, i hög grad)
- va?» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»7 9%
Ganska stor»32 42%
Mycket stor»33 43%

Genomsnitt: 3.23

- gick fort på föreläsningarna, svårt att förstå läraren, han gillade inte att få frågor. lektionsläraren var allt annat än pedagogisk» (Mycket liten)
- Inte givande på Vamlings föreläsningar. Rörigt, osammanhängande, mycket felskrivningar och samma problem som tidigare år. En bättring behövs! Nikolas föreläsningar är bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningar av skiftande kvalitet, vissa väldigt röriga och kändes oplanerade.» (Ganska liten)
- Många föreläsningar var ganska röriga. För hastiga genomgångar av svåra begrepp som fugacitet, aktivitet etc.» (Ganska liten)
- Matte-övningarna ja, men föreläsningarna har inte varit till någon hjälp alls eftersom man inte hinner läsa igenom ellt helt kapitell innan föreläsningarna till det börjar. Man fattar inget första föreläsningen på måndagen men förstår mer och mer allteftersom veckan går.» (Ganska stor)
- Föreläsaren var inte direkt den bästa, så lektionerna var det enda sättet att förstå något på.» (Ganska stor)
- Föreläsaren och övningsledaren ligger på topp tio över bästa lärare jag har haft, SI och matlab ligger någonstans i mitten. » (Ganska stor)
- det var ok fast att det kan gå långsamt ibland.» (Ganska stor)
- men ja fattar aldrig första gången nåt sägs » (Ganska stor)
- Jag anser mig inta mest kunskap vid egna studier av kurslitteraturen samt räkningsuppgifter.» (Ganska stor)
- Lennarts föreläsningar är väldigt ostrukturerade. Han är inte speciellt tydlig och det känns som att han inte riktigt kommer fram till något. Nikola är betydligt mer tydlig men kan ibland vara lite för snabb. Lagom mycket övningar. Bra laborationer som anknyter till det som tas upp på föreläsningar och övningar.» (Ganska stor)
- men allt fastnar aldrig första gången man hör det.» (Ganska stor)
- Bra föreläsare» (Mycket stor)
- Både föreläsningarna, övningarna och labbarna har varit till stor hjälp. Utan dessa hade jag nog inte klarat målen.» (Mycket stor)
- Labborationerna var jätte bra, med bra handledare, vilket gjorde att man fick en bra helhets syn på uppgiften!» (Mycket stor)
- Räkneövningar var väldigt bra. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»12 15%
Ganska stor»32 42%
Mycket stor»32 42%

Genomsnitt: 3.26

- Lär mig mer på att lyssna än att läsa. » (Ganska liten)
- svår bok väldigt otydlig» (Ganska liten)
- varför finns inte mittimellan eller lagom???» (Ganska stor)
- plugga ju bara med böckerna innan tentan så» (Ganska stor)
- boken har endast fungerat som uppslagsverk för ekvationer och tabeller, medans sammanfattningarna har hjälpt till mycket med labbförberedelser och annat» (Ganska stor)
- Boken är bra!» (Ganska stor)
- Uppgifterna i Elliott/Lira är ofta dåligt formulerade vilket gör det svårt att förstå själva uppgiften.» (Ganska stor)
- En bok i denna kurs är nödvändig. Sedan kan man ju diskutera om denna bok är den bästa eller om det finns bättre alternativ. Det tog mig ca 2-3 veckor innan jag riktigt kom in i boken och visste hur man ska leta upp fakta som man behöver. » (Mycket stor)
- Sammanfattningarna som gavs var väldigt bra. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 9%
Ganska bra»33 44%
Mycket bra»35 46%

Genomsnitt: 3.37

- Jag gillar inte när allt läggs på internet, speciellt när hemsidan är så krånglig. » (Ganska dåligt)
- Hemsidan skulle kunna vara lite modernare, lättare att hitta på samt med mer utdelat material. fast DÅLIG var den inte :)» (Ganska dåligt)
- Man kanske borde samla allt utdelat material i ett kompendium, då det är många pappersbuntar som delas ut. Även Nikolas Power Points borde läggas ut på hemsida, som en djuare källa till sammanfattningarna.» (Ganska bra)
- Förutom dagen innan tentan, då hemsidan låg nere hela dagen, då jag inte kunde ladda hem den sista gamla tentan som jag inte hade gjort.» (Ganska bra)
- mattesidan e ganska bra tycker andra kurser borde ha det så simpelt me typ kemi» (Ganska bra)
- Kurshemsidan, kunde ha varit lite tydligare och mer strukturerad.» (Ganska bra)
- det var mycket papper att ha reda på» (Ganska bra)
- den biten funkade ganska bra.» (Mycket bra)
- Bra att man fick allt material första föreläsnignen» (Mycket bra)
- Har inte använt mig mycket av detta men jag har heller inte stött på problem.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 10%
Ganska bra»21 27%
Mycket bra»31 40%
Har ej sökt hjälp»15 19%

Genomsnitt: 3.67

- När jag frågade och inte förstod skrattade övningsledaren läste frågan för mig och gick därifrån.» (Mycket dåliga)
- För få lärare per elev» (Ganska dåliga)
- föreläsaren var lite nedlåtande mot dem som ställde frågor» (Ganska dåliga)
- Det hade kunnat vara en bättre fördelning av elevantalet i övningsgrupperna.» (Ganska bra)
- Bra men både lärare och doktorander verkar lite dåligt insatta i vissa frågor. Som om de räknat uppgifterna för tre år sedan och sedan skriver av sitt papper, på övningen. Kan inte alltid svara på frågor när man undrar varför de gjorde på det sätter. Fick byta övningsgrupp och då blev det bättre.» (Ganska bra)
- doktoranderna ville inte hjälpa så mycket utan det var bättre att kola på redan lösta uppgifter för att förstå» (Ganska bra)
- Det har funnits tid att ställa frågor under övningarna men övningarnas placering kan diskuteras. Första veckan då man inte kommit in i kursen riktigt och kanske behöver lite extra hjälp och vägledning för att bearbeta föreläsningarna så var övningen inte planerad förrän sent på veckan. » (Ganska bra)
- Jag hade joakim som övningsledare, han var jätte duktig och hjälpsam!» (Mycket bra)
- ja vågar inte fråga heinz för han e galen. kan mycket men inte så pedagogisk enligt mej» (Har ej sökt hjälp)
- Har dock fått uppfattningen att det fanns stora möjligheter att uppsöka hjälp om detta krävts.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 31%
Mycket bra»46 60%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.67

- ja jobbar helst själv fattar inte varför man ska samarbeta med saker som inte behövs nåt samarbete med» (Ganska dåligt)
- till är lite till och från, men det mesta funkade bra» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»27 35%
Hög»38 50%
För hög»9 11%

Genomsnitt: 3.71

- Alldeles för lågt i början och för högt i slutet..» (Lagom)
- Har inte riktigt något att jämföra med så jag svara lagom.» (Lagom)
- det blir lite stressigt med labb varje vecka där man sak ha gjort eventuellt kluriga förberedande uppgifter, "rapporter" från dessa ska vara inne senast en vecka efter, samt ett projekt.» (Lagom)
- hög för mej för ja e lat» (Hög)
- Kursen innehåller många moment som tar tid att lära och förstå. Uppgifter tar lång tid att göra vilket resulterar i att man hinner endast plugga lite på varje del, medan vid en mindre arbetsbelastning så skulle man kunna koncentrera sig mer på varje del och få en ökad förståelse då övning ger färdighet. Så som det såg ut så gjorde man några få uppgifter per kapitel vilket omöjligen kan täcka allt man ska lära sig. » (Hög)
- det var mycket att göra och mycket var svårt att fatta» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»19 25%
Hög»37 48%
För hög»18 23%

Genomsnitt: 3.93

- Samma som ovan. » (Lagom)
- ja orkar inte med allt» (Hög)
- Tyvärr kunde man inte ha ett liv utanför skolan om man satsade att klara båda kurserna. 40 timmars arbetsvecka gäller inte för oss studenter. » (Hög)
- Komplexen tar mycket tid. Termodynamiken är betydligt lättare.» (Hög)
- för hög för att vara i början, desutom tycker jag vi borde ha fått lite tips på hur man ska plugga när man läser på högskolan, det var ju en rätt stor chock i början med omställningen. » (För hög)
- Detta ledde till att jag valde att plugga mindre termodynamik, för det känndes som att man skulle kugga i vilket fall som hällst.. Tyvär.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 3%
Godkänt»28 36%
Gott»36 47%
Mycket gott»9 11%

Genomsnitt: 3.67

- röriga föreläsningar där det gick för fort, svårt att hinna skriva av 18 griffeltavlor på 1½, timmar och hinna lyssna och förstå samtidigt.» (Dåligt)
- ja behöver ändra inställning till skolan så kanske ja tycker det e kul med» (Godkänt)
- Bra och intressant kurs, dock omfattande!» (Gott)
- Det har varit en rolig och intressant kurs. Dock tycker jag att tentan var för svår. Många uppgifter var tillkrånglade, och riktigt bökiga... Jag tycker att jag har lärt mig otroligt mycket under kursens gång, men ändå satt jag som ett frågetecken stor del av tentan. Jag tycker inte att det är riktigt rätt. Har man pluggat mycket som jag har gjort, så borde det kunna kännas bättre på tentan än vad det gjorde... Det känns inte som jag fick chans att visa allt jag kan, eftersom uppgifterna var så svåra och krångliga. Jag hann inte heller titta på en av uppgifterna, då det var tidsbrist. Man skriver konstant, hinner knappt tänka, och ändå hinner man inte försöka på alla uppgifter... Det känns inte helt bra.» (Gott)
- Ett bra upplägg på kursen med bra övningsledare och föreläsare som är mycket kunniga. » (Gott)
- Bra och intressant innehåll! Lite stökiga föreläsningar. Bra laborationer. Inlämningsuppgiften var bra.» (Gott)
- Genomtänkt och bra struktur» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärare & föreläsare»
- Nikolas Sammanfattningar»
- Träningpappret inför tentan med en kort sammanfattning på vad man ska kunna.»
- övningspassen»
- Lägg ut föreläsningsanteckningar på hemsidan»
- Nikolas sammanfattningar!»
- labbarna va mycket bra anpassade till det vi gick igenom kursen»
- Laborationerna»
- Kombinationen föreläsning- övning. Bra med övningar som ligger direkt efter föreläsningen.»
- Övningstillfällen med genomgång av exempeltal på talvlan, som jag ser som mycket gott då det på föreläsningarna kan vara svårt att hänga med då exempel sällan tagits på det nya. »
- Heintz och Christian»
- Laborationer, Projekt, Samma upplägg på övningar»
- Bra att vi fick så mycket material i början, då viste vi vad som väntade och jag har haft stor användning av det. »
- sammanfattningarna»
- Föreläsaren»
- de SI räkningstugorna.»
- Upplägget på kursen med uppgifter, labbar, föreläsningar och övningar är jättebra!»
- Upplägget med föreläsningarna»
- Alexi Heintz, han var en väldigt bra lärare.»
- övningar med övningsledare»
- övningslektionerna»
- SI matte och övningstillfällen»
- Labbarna, projektet»
- Allt»
- Allt utom tentan, riktigt bra kurs»
- föreläsningarna som det har varit hela tiden»
- genomgång av hur man löser simpla uppgifter så man kan ta sej vidare»
- Hela kursens upplägg»
- Arbetet som gjordes i matlabb var mycket givande och ett roligt och annorlunda moment. »
- Labbupplägget!»
- »
- Laborationerna var bra. Handledarna hjälpsamma och lärde ut saker bra! Trevligt att slippa skriva rapport efter labbarna.»
- att projektet i matlab var klart redan efter 4 veckor.»
- Samtliga delar av undervisningen var god och välordnad och bör således behållas. Förekomsten av fullständiga lösningar till problemuppgifter samt till kurslitteraturen kompleterande räkneuppgifter skall absolut bevaras. »
- Antalet övningspass, det krävs räkneexempel för att förstå fullt ut vad teorin handlar om.»
- laborationer var givande och trevliga»
- Sammanfattningarna, räkneövningarna, projektet. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- matlab känns bra såhär i efterhand men när vi började med det kändes det för svårt (för mig som aldrig programerat innan). »
- matlabb bordde göras mer grundförligt för bättre förståelse, pga om man inte har några förkunskaper kan det vara svårt»
- Upplägget i programmeringsdelen (MATLab). Alldeles för svårt i början om man inte har tidigare erfarenheter av programmering.»
- Fler gamla tentor bör läggas ut samt Nikolas Power Points. Kanske innehålla någon mer föreläsning om cykler, många hade svårt att få en helhets syn och tänk. Så istället för att ställa in sista lektionen som var på torsdagen, kunde man haft en sådan lektion. Även dumt bokade datasalar innan termoinlämning. Hade även varit bra att se tydligare poängskala då det gällde termoarbetet.»
- Skulle vara bra om man fick lite mer information om hur stor hjälp hemsidan till kursen är redan från börja. Jag som kommer direkt från gymnasiet är inte direkt van att arbeta på det sättet.»
- Mindre genomgång, mer egen tid att ställa frågor»
- Ta bort Rickard lärgäng som övningsledare.»
- Vamlings föreläsningar. Blanda inte exempel och teori så mycket. Visa teorin först och räkna sedan ett exempel. Börja inte räkna ett exempel för att komma fram till att mer teori behövs, gå igen teori och sedan fortsätta med exemplet, osv.»
-
- Lite mer möjlighet till eget arbete på övningslektionerna. Man hinner inte jobba och ställa alla frågor man har. Lite mer undervisning i Matlab. Värdigt svårförstått om man aldrig sysslat med programmering.»
- Bättre föreläsare och tydligare exempeluppgifter. »
- Tydlig genomgång om studieteknik etc. FÖRE kursens start snarare än i december. Viktigt att poängtera att det är bättre att hänga med i veckans uppgifter än att få gjort allting. Matlab bör gås igenom från grunden, istället för att förutsätta att alla kan programmering och hoppa in mitt i boken (som f.ö var passé) och sedan ha människor som kopierar hejvilt från varandra utan att lära sig något. Borde inte vara ok med lärare som skrattar åt folk som ställer frågor som för denne är "dumma", då det förhindrar folk från att ställa frågor rent allmänt.»
- Hemsidan»
-
- inget jag kan komma på, det funkade bra!»
- bättre bok om möjligt...»
- Matlab är ett ganska svårt ämne för nån som aldrig har programerat, men ändå kör lärarna Matlab med fullfart. Det var jobbigt på början.»
- Tentalokal.»
- Kurslitteraturen är inte fantastisk»
- lite tips om hur vi ska plugga i början bara kort så man inte fammlar i mörker i början för att man inte fattar hur man ska lyckas.»
- Det borde finnas fler gamla tentor att träna på.. fanns endast 3 stycken nu. »
- föreläsaren. sen tycker jag att det är sjukt konstigt att det krävs att man ska lära sig definitioner ordagrant utanttill. vad säger det om jag förstått vad det betyder?»
- Man drunknar nästan i alla olika papper, sammanfattningar, labhandledningar, PM osv. som delas ut, det borde gå att förenkla pappershanteringen i kursen något (exempelvis: Är det nödvändigt att ha separata laborations- och kursPM? Hur mycket är vunnet på att ha unika inlämningsuppgifter till vissa av labarna?)»
- inget speciellt överlag en mycket bra kurs»
- Att frågorna på duggor, muntor, säkerhetsförhör osv slumpas fram och de elever som har tur och får lätta frågor får bonuspoäng. Jag tycker att det bara ska vara godkänt och att alla i de delar där man kan få bonuspoäng ska frågorna vara lika. Som på muntan, där skilde sig frågor och lärare sig åt väldigt mycket. De som fick bonuspoäng var inte alls bara de som är riktigt bra på ämnet utan även de som hade tur med frågorna och en snäll lärare. »
- Tentan, man ska hinna svara på alla uppgifter»
- matlab för det va inte mycket ja lärde mej där. fick ju godkänt på allt med förstod ju inget»
- Tentan var på aldeles för korttid och uppgifterna var betydligt mycket svårare än tidigare tentor»
- Jag tycker att föreläsningarna var bra men kan alltid förbättra lite till. Lennart föreläsningar hade mycket bra tempo men kan bli lite tydligare, de blev lite flummiga ibland. Nikolas föreläsningar var lite för snabba, stämningen var stressig, och ibland lite för mycket power point. Tyvärr är pp inte uppskattat så mycket av studenter eftersom (i mitt fall) man hinner inte göra anteckningar och en del av inlärningen försvinner. En mycket liten andel studenter lär sig genom att bara lyssna. De flesta andra tycker om att anteckna. »
- Tentamenstiden var 4 timmar vilket var allderles för kort. Det fanns inte en chans att hinna svara på allt. Den pressade situationen gjör också att man riskerar att göra mer fel på uppgifter man hinner behandla. Att tentamen skrevs i hörsalar på hörsalsvägen ser jag också som mycket negativt då det var oerhört trångt och svårt att slå i litteratur och samtidigt ha koll på alla papper.»
- Man kanse borde titta på svårighetsgraden på tentorna...»
- Ändra hela upplägget på MATlab lektionerna, eller vad man skall kalla dom. Vi hade knappt några genomgångar, och när vi hade det fick vi sitta i överfyllda klassrum på golvet. Vi fick aldrig reda på vilken sal vi var i, datorerna räckte inte till alla, vi visste inte att vi skulle ha kurslitteratur etc etc. Övningsledaren hade dessutom inte en CHANS att hinna hjälpa alla. Att klassen överhuvudtaget klarade labbarna berodde enbart på väldigt hårt extrajobb och äldre studenter. Eftersom Matlab ändå är en sådan stor del av kursen med tre redoviningar och två labbar borde mycket större vikt läggas på att hjälpa folk att förstå programmet! Lägg några ordentliga föreläsningar på det, som ALLA får gå på, och inse att många är totala nybörjare på detta.»
- Kan föreläsningarna fokusera mer på aktivitet, reagerande system, Gibbs funktion, entalpier etc? Det verkade som att denna del var det svåraste för många.»
- bätre genomgångar på matlab»
- Fullständiga lösningar bör finnas tillgängliga för samtliga rekommenderade problem. Förteckningen över de i kurslitteraturen behandlade delarna kan förbättras då stora segment ej examineras på tentamen.»
- Ser ej att någon direkt förändring krävs.»

16. Övriga kommentarer

- Känner att det hade varit bra om man haft en föreläsning till så att man hunnit med en kort repition av hela kursen i stället för en del bara. Då kände jag verkligen vad jag behövde träna på och de ja redan kunde.»
-
- Tycker att det borde anordnas nått sätt så att man pratar med de äldre studenterna om studieteknik. Man lyssnar gärna inte på lärare eller studievägledare av någon konstg anledning. Hade velat ha lite "praktiska tips" angående anteckningar hur mycket man rimligt bör göra hemma, hur man bäst kan plugga inför en tenta, osv. Kunskaper som studenter har färskt i minnet.»
- Jag läser bioteknik fast det gick inte att välja ovan. Det har varit mycket att göra men mycket tror jag beror på att allt har varit nytt och man inte har kommit in i tempot än.»
- kanske ett prov på skolstart som en diagnos och som kan dela upp, eller filtrerar de so kan dem grundläggande gymnasieMatte och de som inte kan. och dem som inte kan borde samla de på en särskilt matte kurs under läsperioden.»
- Bra planerad kurs!!»
- Tentan som vi fick kändes väldigt annorlunda och mkt svårare jämfört med gamla övningstentor som man fått. »
- hoppas jag orkar me detta i 5 år till. skoja =) men ja tror det blir roligare för mej»
- Angående tentan så var den överdimensionerad. Alla ska ha chans att hinna göra tentan. Om man under hela tenta tiden sitter och skriver frenetiskt och aldrig stannar upp för att tänka, då man kanske inte behöver, bör man hinna göra hela tentan och ha lite tid till godo för att rätta till eventuella fel. Det är en bra dimensionerad och seriös tenta. Årets tenta däremot var det Omöjligt att lösa fullständigt. Jag kommer inte ihåg att jag under de fyra timmarna stannade upp för att jag inte visste hur jag skulle lösa utan skrev snabbt lösning efter lösning. Ändå hann jag inte ens börja på femte uppgiften och läsa igenom mina svar innan tenta tiden var slut. Detta resulterar i att tentan inte visar vad jag kan utan vad jag hann skriva. Det är värd att notera att man inte kan skriva hur snabbt som helst utan det finns en gräns. Jag vet också att många har upplevt likadant.»
- Bra kusr men lite för kort tid att ta in så mycket information»


Kursutvärderingssystem från